Søk Artikkel

507 søkeresultater funnet, viser 81 - 90

Preskription enligt FAL – ”CLAIMS MADE-PRINCIPEN” och tillämpning på transaktionsförsäkringar m.m.

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Fredrik Dock

De senaste åren har s.k. transaktionsförsäkringar fått en allt större betydelse för den finansiella marknaden och får numera anses vara en rättsfigur som aktualiseras i flertalet av de stora och medelstora transaktionerna. Den sedan länge erkända otydligheten i FAL vad avser tidpunkten för preskriptionstidens början skapar nu en osäkerhet som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Mirza Gazic

EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino besökte i början av juni Sverige och deltog då i ett seminarium, där han inledde och berättade varför EIOPA vill skapa en EU-reglering av pensionsprodukter. Därefter följde en paneldebatt med bl.a. Ole Settergren från Pensionsmyndigheten, Christian Clausen från Blackrock och Eva Erlandsson från Svensk Försäkring.

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forbrukerspørsmål | Forfatter: Paulina Dejmek-Hack

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.

Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Utgave: 1 / 2018 | Kategori: Folketrygd | Forfatter: Svenska Försäkringsföreningen

I mitten av mars arrangerade Pensionsnyheterna och Ydrenas Communications en nätverksträff kring Pensionsgruppens förslag att reformera premiepensionens fondtorg. Avsikten var att låta olika intressenter belysa Pensionsgruppens förslag. Pensionsmyndigheten underströk att förändringen ska minska risken för problem med oseriösa aktörer, medan Fondbolagens förening tycker att Finansinspektionen ska agera snabbare och begära in underlag från utländska tillsynsmyndigheter för att rensa ut dessa oseriösa aktörer.

Brexit – så påverkas försäkringsbranschen

Utgave: 1 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Rickard Ydrenäs

Om ett år lämnar Storbritannien den Europeiska Unionen. Trots fromma förhoppningar om att britterna till slut kommer att ändra sig måste försäkringsbranschen ställa in sig på att Brexit verkligen blir av. Det brittiska politiska klimatet är så förgiftat att det inte kommer att gå att backa bandet och ställa in Brexit. Som premiärminister Theresa May sagt, ”Brexit means brexit”. Det är en viktig utgångspunkt för en analys av de fortsatta Brexitförhandlingarna.

Sider