Søk Artikkel

170 søkeresultater funnet, viser 71 - 80

Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel

Utgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Mads Bryde Andersen

Denne redegørelse beskriver de regler, der gælder for forsikringsselskabers adgang til at efterforske sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel (forsikringsbedrageri). At efterforske en sag vil i denne sammenhæng sige på egen hånd at indhente oplysninger fra forskellige kilder til afklaring af, om en mistanke er beføjet eller ikke. Sådanne undersøgelser vil normalt blive udført af en skadekonsulent, som forsikringsselskabet har tilknyttet, efter at skadebehandleren har fattet mistanke i sin sagsbehandling. Skadekonsulenten vil som regel være politiuddannet.

Sundhedsforsikringer i Danmark – marked contra regulering

Utgave: 1 / 2011 | Kategori: Forsikringsteknikk, Skadeforebygging | Forfatter: Anne Seiersen, Jan V. Hansen, Vibeke Borchsenius

Antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er vokset voldsomt i Danmark siden en lovændring i 2002 gjorde disse skattefrie for medarbejderne. Der er livlige politiske og faglige diskussioner om skattefritagelsens berettigelse. Diskussionerne handler både om påvirkning af de offentlige finanser, fordelingsmæssige aspekter og politikernes mulighed for at regulere markedet. Denne artikel beskriver udviklingen på markedet for sundhedsforsikringer, gengiver hovedresultaterne af en nyere analyse af forsikringernes effekt på de forsikredes langvarige sygefravær samt præsenterer Forsikring & Pensions strategi for sundhedsområdet.

Købstædernes Forsikring 1761-2011

Utgave: 4 / 2010 | Kategori: Forsikringshistorie | Forfatter: Mette Frisk Jensen

13. januar 2011 runder Købstædernes Forsikring 250 år og er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Selskabets historie er samtidig historien om, at Staten trådte til for at skabe en ny form for tryghed blandt borgerne, der blev ramt af de jævnlige brande i de tæt bebyggede købstæder. En forløber for den moderne velfærdsstat. I dag er Købstædernes Forsikring stadig et gensidigt selskab og er udviklet fra alene at tegne brandforsikring til fuldtegnende skadeforsikringsselskab.

Ændringer i arbejdsmarkedspensionen – hvem bestemmer hvad der sker

Utgave: 3 / 2010 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Helena Thode

De fleste danskere bliver i løbet af deres arbejdsliv omfattet af en tvungen bidragsdefineret arbejdsmarkedspension og det kan komme som en overraskelse for mange forsikrede, hvis de i løbet af deres arbejdsliv erfarer, at de ikke selv bestemmer, hvad der løbende skal ske med deres pensionsordning. Afhængig af om ordningen udspringer af en kollektiv overenskomst, og hvilken pensionsleverandør der er tale om, kan dette valg i høj grad tilkomme pensionsleverandøren i samarbejde med overenskomstparterne bag pensionsordningen.

Fra kunder til forbrugere

Utgave: 2 / 2010 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Charlotte Fischer

For ikke mange år siden talte danske forsikrings- og pensionsselskaber mest om "kunder". Ordet "forbrugere" tilhørte andre. Men forbrugerne har ingen monopol på. De er lige så vel forsikrings- og pensionsbranchens sag og interesse. Ud fra en simpel erkendelse af, at tilfredse forbrugere også er glade kunder.

Terrorforsikringsloven fra 2008 er nu i kraft i Danmark

Utgave: 1 / 2010 | Kategori: Skadeforebygging | Forfatter: Claus Tønnesen

Den danske lov om en statsgaranti for tilfælde af at Danmark skulle blive ramt af større terrorskader ved brug af biologiske, kemiske eller radioaaktive våben er trådt i kraft den 31. marts 2010. Skulle den helt store terrorskade ske er danske forsikringstagere sikret erstatning og størstedelen af forsikringsbranchen ventes at kunne overleve. Branchen har stiftet en pool, der dog først træder i kraft fra det kommende årsskifte.

Price comparison sites in the United Kingdom and Sweden

Utgave: 4 / 2009 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Markus Norling and Erika Eliasson

In recent years there has been a boom in insurance comparison websites in the United Kingdom. These sites are increasingly UK consumers’ first port of call for motor and home insurance. Aggregators were estimated to have generated over 40 per cent of new private motor business Gross written premium in 2008.[1] The effect on the market has been price pressure and decreased customer loyalty. Customers have the most to gain from this development but there is also a risk of deterioration in product content and service. Insurers with large market shares are those with the most to lose, as this will affect both price levels and customer loyalty. As a consequence, traditional insurers need to choose a future strategy for adapting to the new market situation. The article will describe the effects of this recent market development and compare the situation on the UK and the Swedish market.

Sider