Søk Artikkel

156 søkeresultater funnet, viser 71 - 80

Kvinner kommer dårlig ut ved overgang til innskuddspensjon

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Sissel Rødevand

Overgangen fra en livsvarig ytelsespensjon til innskuddspensjon med utbetaling bare til 77 år gir mye lavere forventet samlet pensjon enn tidligere for kvinner enn for menn. Det er ikke enkelt å definere kjønnsnøytrale pensjonsordninger. I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn, og utbetalingen vil bli den samme for kvinner og menn ved samme valg av utbetalingslengde. Imidlertid er det slik at kvinner med opphørende pensjon fra en innskuddspensjonsordning vil ha flere år uten pensjon enn menn, fordi de forventes å leve lenger. Å gå fra en livsvarig pensjon til en opphørende pensjon påfører derfor kvinner et tap som menn ikke får.

Nordisk forsikring i Europa

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Stein Haakonsen

Europeisk forsikringsstatistikk viser ikke overraskende at de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall, sammenliknet med Europa forøvrig. Likevel er de betydelige relativt sett. Eksempelvis ligger Norden godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet.

Framtidas tjenestepensjon i Norge

Utgave: 4 / 2014 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Steinar Fuglevaag

Våren 2013 ble forfatteren tildelt et av jubileumsstipendene til Forsikringsforeningen i Norge. Stipendet har blitt brukt til å besøke ulike aktører som er sentrale innenfor pensjonsområdet i Danmark og Nederland, både i forsikringsbransjen, bransjeorganisasjoner og fagforeninger.

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn?

Utgave: 3 / 2014 | Kategori: Annen skadeforsikring, Skadeforebygging, Skadeforsikring | Forfatter: Mia Ebeltoft

De fleste har vel nå fått med seg at klimaendringene ikke bare er noe som vil skje en gang i fremtiden. Endringene merkes godt også i Norge. Kan man ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg, bedre prioriteringer og tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være nyttige.

Cybercrime og forsikring

Utgave: 3 / 2014 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Skadeforebygging | Forfatter: Stein Schjølberg

Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, som er en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia. Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help?”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.

Sider