Søk Artikkel

966 søkeresultater funnet, viser 71 - 80

Næringslivsforsikringer

Utgave: 4 / 2019 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Roger Loen

Forsikringer for næringslivet er et vidt område. Det omfatter alt fra enkeltmannsforetak og mindre virksomheter til store internasjonale konsern. Dermed er også kompetansen innenfor de ulike virksomheter svært ulik. Roger Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.

Konsten att bekämpa korruption

Utgave: 4 / 2019 | Kategori: Risiko | Forfatter: Staffan Nyström

Nationella Anti-korruptionsgruppen har arbetat med att utreda korruption sedan 2012. Artikeln handlar om Nationella Anti-korruptionsgruppen och de erfarenheter som dragits av olika ärenden som genomförts.

Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Utgave: 4 / 2019 | Kategori: Samfunnsansvar | Forfatter: Fredrik Reinfeldt, Fredrik van Kesbeeck Andersson

Trygghetskommissionen tillsattes av Svensk Försäkring i juni 2017 och hade till uppgift att ge förslag på åtgärder för att motverka vardagsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. I kommissionens direktiv angavs tre områden som försäkringsbranschen identifierat som särskilt problematiska – utsatta områden, internationella brottsnätverk och bedrägerier. I artikeln presenteras några av de förslag som kommissionen arbetade fram för de olika problemområdena.

Sider