Søk Artikkel

170 søkeresultater funnet, viser 61 - 70

Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens

Utgave: 4 / 2011 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Karen Leth Jensen

Artiklen beskriver en tendens, hvorefter den danske pensionsformue underlægges øget beskatning. Tendensen fremgår klart i den nyligt fremsatte Finanslov for 2012. Det forklares, hvorfor dette er en uheldig udvikling set i et længere samfundsøkonomisk perspektiv. Artiklen gennemgår herefter en række konkrete initiativer i Finanslov 2012 af betydning for den danske pensionsbranche.

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Utgave: 3 / 2011 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Henning Jønsson

Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) – herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne – og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale.

Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Utgave: 3 / 2011 | Kategori: Annen skadeforsikring, Miljøspørsmål, Skadeforebygging | Forfatter: Torben Weiss Garne

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed

Utgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Susanne Gren Harstad

Forsikring & Pension har i løbet af 2010 arbejdet med projektet "Forsikringssvindel – åbenhed og gennemsigtighed". Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i Forsikring & Pensions strategi- og handlingsplan om forbedret omdømme og etisk, korrekt behandling af kunderne. I projektet arbejdes på færdiggørelsen af en strategi- og handlingsplan samt et moderniseret kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel. Det er målet herigennem at skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at bekæmpe svindel i praksis. I artiklen følger en beskrivelse af projektet, de etiske og juridiske gråzoner, der har været drøftet, og det materiale der er blevet udviklet som resultat af processen.

Sider