Søk Artikkel

161 søkeresultater funnet, viser 51 - 60

Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens

Utgave: 4 / 2011 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Karen Leth Jensen

Artiklen beskriver en tendens, hvorefter den danske pensionsformue underlægges øget beskatning. Tendensen fremgår klart i den nyligt fremsatte Finanslov for 2012. Det forklares, hvorfor dette er en uheldig udvikling set i et længere samfundsøkonomisk perspektiv. Artiklen gennemgår herefter en række konkrete initiativer i Finanslov 2012 af betydning for den danske pensionsbranche.

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Utgave: 3 / 2011 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Henning Jønsson

Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) – herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne – og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale.

Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Utgave: 3 / 2011 | Kategori: Annen skadeforsikring, Miljøspørsmål, Skadeforebygging | Forfatter: Torben Weiss Garne

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

Sider