Søk Artikkel

966 søkeresultater funnet, viser 31 - 40

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Forsikringshistorie, Forsikringsrett | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Inom försäkringsbranschen har i alla tider pågått ett intensivt samarbete i en mängd olika syften och i en mängd olika former och konstellationer. Föremål för intresse i denna artikel avgränsas emellertid till samarbetena kring försäkringsvillkoren som ägde rum bl.a. genom villkorsskrivningen i de s.k. tarifföreningarna. Dessa upplöstes i slutet av sextiotalet, men villkorssamarbetet fortsatte längre än så, kanske ända in på 1980-talet. Syftet med denna undersökning är dels att ge en historisk beskrivning av de svenska tarifföreningarna och deras arbete på det försäkringsavtalsrättsliga området, dels att kasta ljus över frågan vilken betydelse de branschgemensamma försäkringsvillkoren har och har haft för utvecklingen av den svenska försäkringsavtalsrätten.

Att skapa en framgångsrik regional utveckling

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Samfunnsansvar | Forfatter: Peter Griepenkerl Lööf

Hur skapar vi en framgångsrik regional utveckling? Och hur har Sveriges län och kommuner utvecklats de senaste 30 åren? Vid en direktsänd konferens i slutet av november delade några av Sveriges ledande forskare med sig av sin bild av regionala utmaningar och tillväxtmöjligheter. Där fick de ca 500 deltagarna också vara med om lanseringen av det nya kartverktyget RegVis, som gör det möjligt för den offentliga sektorn, näringslivet och forskarsamhället att följa den regionala samhällsutvecklingen.

Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Risiko, Skadeforebygging, Skadeforsikring | Forfatter: Fredrik Forsström

Vid Försäkringsföreningens seminarium Internationell utblick i oktober, tog Fredrik Forsström upp frågan om hur försäkringsbranschen har drabbats när det gäller inträffade skadefall under pandemiåret 2020 och vilka befarade skadefall man kan se till följd av pandemin. Han är VD för Crawford & Companys svenska verksamhet – som ingår i en av världens största aktörer inom skadekonsulting.

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Annet | Forfatter: Nir Kaminer

En av de främsta orsakerna bakom den ständiga ökningen av sjukvårdskostnaderna världen över är överutnyttjandet av sjukvårdstjänster, även kallat överbehandling, överanvändning och slöseri. Överanvändningen av sjukvårdstjänster ses som den största faktorn bakom förhöjda sjukvårdskostnader. Sjuttio procent av försäkringsbolagen globalt identifierar överanvändning som läkare som rekommenderar för många tjänster (Willis Towers Watson, 2019). Författaren beskriver i artikeln hur man komma tillrätta med detta.

Ett nytt hotlandskap

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Digitalisering, Risiko | Forfatter: Christoffer Söderlund

Christoffer Söderlund, konsult inom cybersäkerhet på Transcendent Group, betonade på en konferens nyligen, att vi måste förstå att cyberhoten ingår i den verklighet som vi lever i. Planeringen för hur företagen skyddar sig måste ingå i företagets övergripande strategi. En viktig fråga där är att fundera över hur och på vilka sätt cyberhoten påverkar medarbetarna och verksamheten.

Svenska försäkringsföretag klarat sig bra under pandemin

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: Annet | Forfatter: Magnus Vesterlund

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, sa Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, när han inledde presentationen av omvärldsrapporten inför 2021 Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

Sider