Søk Artikkel

161 søkeresultater funnet, viser 21 - 30

Enkel sagsbehandling og fastholdelse i arbejdsskadesager

Utgave: 1 / 2016 | Kategori: Annen skadeforsikring | Forfatter: Vibeke Borchsenius

Der bruges mange ressourcer i det danske arbejdsskadesystem, som ikke kommer skadelidte til gode og heller ikke hjælper med at bevare skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er brug for en arbejdsskadereform, som regeringen også har bebudet i 2016. Systemet skal forenkles markant, og der skal mere fokus på fastholdelse. ”Lappeløsninger” vil erfaringsmæssigt kun komplicere området yderligere.

EU-reguleringen af forsikringsbranchen på afveje

Utgave: 4 / 2015 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Tilsyn | Forfatter: Claus Tønnesen

Reguleringen af forsikringsbranchen forøges og bliver endnu mere kompleks i disse år. Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA, spiller en væsentlig rolle i udviklingen, som langtfra altid forekommer at være til glæde for forbrugerne og andre forsikringskunder. Der er behov for reformer og mere politisk kontrol med udviklingen

EU: Nye omfattende krav til salg af forsikringer og pensioner – et overblik

Utgave: 3 / 2015 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forsikringsrett | Forfatter: Dianne Louise Schow

På den sidste dag i juni måned og af det lettiske formandskab lykkedes det politikerne i EU og medlemslandene at opnå politisk enighed om et nyt forsikringsdistributionsdirektiv – Insurance Distribution Directive (IDD). IDD vil afløse det gamle forsikringsformidlingsdirektiv (IMD), men kommer til at regulere væsentligt mere end traditionel forsikringsformidling via mæglere og agenter. Det regulerer også forsikringsselskabernes direkte salg og distribution af forsikringer og pensioner, og vil indebære væsentlige ændringer på en række områder.

Sider