Søk Artikkel

966 søkeresultater funnet, viser 21 - 30

Regulering av løpende pensjoner

Utgave: 1 / 2021 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Jørn Handal

Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. I denne artikkelen ses det nærmere på sammenhengen mellom regulering og pensjonsnivået ved uttak. Til slutt blir det sett på tjenestepensjonene, og hvordan reglene for de private ordningene gir en annen utbetalingsprofil enn i folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Om försäkringsbarheten av sanktionsavgifter

Utgave: 1 / 2021 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Catharina Hemmings

I föregående nummer av Nordisk försäkringstidskrift tog en av artikelförfattarna upp frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara. I detta nummer har vi valt att ytterligare fördjupa oss i ämnet om möjligheterna till att försäkra sig mot sanktionsavgifter. Catharina Hemmings, ansvarsunderwriter på If Skadeförsäkring, har skrivit en uppsats i ämnet och berättar i artikeln om sina slutsatser.

Sider