Søk Artikkel

164 søkeresultater funnet, viser 1 - 10

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Utgave: 4 / 2020 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Claus Tønnesen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Maria Clausen

Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

El-løbehjul – er de kommet for at blive?

Utgave: 2 / 2020 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Søren Viltoft Baatrup

El-løbehjul er noget som mange har en mening om – mange elsker dem som det smarte trafikmiddel de er – andre hader dem for den usikkerhed, de skaber i trafikken – og at de ligger og flyder på gader og stræder, når de ikke er i brug. I artiklen ses på, hvilke regler der gælder for el-løbehjul i forbindelse med den igangværende forsøgsordning. Men der peges også på at reglerne for ansvarsforsikring af løbehjulene er inkonsekvente ligesom der også sættes spørgsmålstegn ved den påståede miljøgevinst ved brugen af el-løbehjulene i denne artikel af Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark.

EIOPA foreslår garantifonde på forsikringsområdet

Utgave: 3 / 2019 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Claus Tønnesen

Som svar på EU-Kommissionens ”call for advice” ventes EIOPA at foreslå, at der indføres garantifonde på forsikringsområdet. Forslaget er baseret på et spinkelt grundlag og mange konkrete spørgsmål om fondenes dækning og finansiering er ikke afklaret. En igangsat høring om EIOPAs råd til EU-Kommissionen vil forhåbentlig bidrage til gode løsninger i en vanskelig sag.

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Utgave: 2 / 2019 | Kategori: Risiko, Skadeforsikring | Forfatter: Claus Tønnesen

Den 1. juli 2019 ændres den danske forsikringsordning for NBCR-terrorskader til en offentlig erstatningsordning. Den nye lov vil sikre alle danske borgere og virksomheder erstatning som følge af terrorskader, hvor der er anvendt NBCR-våben. Loven omfatter skader på fast ejendom, løsøre, biler, togmateriel og skibe. Eneste betingelse er, at de skadede genstande er brandforsikret.

Sider