Søk Artikkel

152 søkeresultater funnet, viser 1 - 10

Næringslivsforsikringer

Utgave: 4 / 2019 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Roger Loen

Forsikringer for næringslivet er et vidt område. Det omfatter alt fra enkeltmannsforetak og mindre virksomheter til store internasjonale konsern. Dermed er også kompetansen innenfor de ulike virksomheter svært ulik. Roger Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Utgave: 3 / 2019 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Morten Gjelstad

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet. Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Utgave: 2 / 2019 | Kategori: Risiko, Skadeforebygging, Skadeforsikring | Forfatter: Harald Bjerke

Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser - Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet.

Sider