Søk Artikkel

159 søkeresultater funnet, viser 1 - 10

Regulering av løpende pensjoner

Utgave: 1 / 2021 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Jørn Handal

Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. I denne artikkelen ses det nærmere på sammenhengen mellom regulering og pensjonsnivået ved uttak. Til slutt blir det sett på tjenestepensjonene, og hvordan reglene for de private ordningene gir en annen utbetalingsprofil enn i folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Utgave: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning | Forfatter: Beate Fahre, Stina Vestby

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Sider