Søk Artikkel

1 søkeresultater funnet, viser 1 - 1

Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycksfallsskador

Utgave: 4 / 2015 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Anna Flodström

Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re instiftade i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 ett pris om 25000 kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skicka in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren väljs årligen av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse. 2015 var det Anna Flodström, aktuarie på Länsförsäkringar, som fick motta detta pris för en studie, vars syfte är att avgöra möjligheten och lämpligheten av att använda Schniepers metod i reservsättningen för två av Länsförsäkringsbolagens sjuk- och olycksfallsprodukter.