Søk Artikkel

1 søkeresultater funnet, viser 1 - 1

Utmaningar för tillväxt och investeringsvilja i Europa i finanskrisens spår

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forsikringsrett, Risiko | Forfatter: Michael Lanser

Denna rapport syftar till att redogöra för en del av de invändningar mot de förespeglingar, om bättre förutsättningar för långsiktiga investeringar inom ramen för tjänstepensionsbranschen, som ändringar i gällande solvensregelverk avser att främja. Utgångspunkten för redogörelsen är tjänstepensionsbranschen i Storbritannien och bakgrunden till denna rapport är en studieresa till London i november 2014 med Svenska Försäkringsföreningen.