Søk Artikkel

1 søkeresultater funnet, viser 1 - 1

Framtidens bilar innehåller utmaningar för både försäkringsbransch och bilverkstäder

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Lars G Carlsson

De krav som ställs på dagens och morgondagens bilar står ofta i motsats till varandra. För biltillverkarna är det en svår kombination som kräver nya säkerhetssystem, materiel, konstruktioner, drivkällor och drivmedel.Allt detta påverkar såväl försäkringsbransch och bilverkstäder. Verkstäderna behöver kunna mer om nya materiel, reparationsmetoder och jobba mer processorienterat. Försäkringsbranschen behöver anpassa såväl skadehantering, produkter och premiefaktorer som till exempel bilklassning. Artikeln är en bearbetning av det anförande som författaren höll vid Svenska Försäkringsföreningens bilskadeseminarium i oktober 2014.