Søk Artikkel

3 søkeresultater funnet, viser 1 - 3

Ensidigt indhentet erklæring

Utgave: 1 / 2015 | Kategori: Forsikringsrett | Forfatter: Peter Celander Lindgren

I Danmark var det indtil Højesterets kendelse U.2014.138H ikke tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum i en retssag, hvis modparten protesterede herimod. Dette gjaldt uanset om det ensidigt indhentede responsum var indhentet før eller under en retssag. Højesterets kendelse ændrede denne praksis, så det nu er tilladt at fremlægge et ensidigt indhentet juridisk responsum som partsindlæg mod protest fra modparten. Højesterets kendelse kan tænkes at få betydning for forsikringsretlige sager og branchen i øvrigt på flere områder.

Konkurrencereglernes betydning for samarbejdet i forsikringsbranchen

Utgave: 4 / 2014 | Kategori: Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Peter Celander Lindgren

Et indblik i konkurrencereglernes betydning for en brancheorganisation som Forsikring & Pension. Gennemgang af Forsikring & Pensions netop opdaterede konkurrenceretlige vejledning og eksempler på konkurrencefølsomme emner og samarbejder, aftaler og drøftelser, som kan tillades imellem konkurrerende virksomheder i Forsikring & Pensions regi. Omtale af sanktionerne ved overtrædelse af konkurrencereglerne.