Søk Artikkel

5 søkeresultater funnet, viser 1 - 5

Årsberetning for Forsikring & Pension*

Utgave: 1 / 2000 | Kategori: Annet | Forfatter: Bent Knie-Andersen

På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde, der for første gang er henlagt til efteråret. En særlig velkomst skal lyde til vores ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved. Ligeledes vil jeg gerne byde velkommen til Konkurrencerådets formand, professor Svend Hylleberg, der i et indlæg i dag har lovet at berøre nogle af de yderst aktuelle spørgsmål om konkurrencepolitikken. En særlig velkomst skal også rettes til repræsentanterne for Finanstilsynet, for ministerier og andre offentlige myndigheder og de organisationer, vi samarbejder med, samt til pressen.

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgave: 2 / 1996 | Kategori: Annet | Forfatter: Bent Knie-Andersen

På Assurandør-Societetets vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. Vi er glade for, at så mange repræsentanter for folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder såvel som for andre organisationer samt pressen traditionen tro viser os den interesse at deltage i vort årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til erhvervsministeren og økonomiministeren, som begge har gjort os den ære at komme til stede for at overvære årsmødet, og som også begge glædet os ved at love at ville komme med indlæg på mødet.

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgave: 3 / 1995 | Kategori: Annet | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Indholdsfortegnelse: Den danske økonomi Forsikringserhvervets økonomi Udviklingen i den finansielle sektor Forsikring og forbrugeren Telefonen som salgskanal Det fremtidige pensionssystem Årets mærkesager Fondsbørsreform Skatteområdet Finanstilsynet Arbejdsskadeforsikring Det danske velfærdssystem

Beretning 1994

Utgave: 3 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Efter den økonomiske stagnation, der har varet fra slutningen af 1980’erne, er et økonomisk opsving nu på vej i Danmark, ligesom der også kan konstateres fremgangstendenser i en række andre lande i vor økonomikreds. Fremgangen mærkes tydeligst i hjemmemarkedserhvervene, der for manges vedkommende har ligget økonomisk underdrejet i de senere år, og det er meget positivt, at der nu kan spores økonomisk optimisme i mange af disse for dansk økonomi væsentlige erhverv. At udviklingen kan ske på basis af et solidt overskud på betalingsbalancens løbende posterer er naturligvis en afgørende forudsætning, som det er vigtigt vedvarende at få opfyldt, hvis det danske opsving skal betragtes som samfundsøkonomisk holdbart.

Dansk forsikring mod år 2000

Utgave: 1 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Markedsføring og konkurranse | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80’ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med grænseoverskridende virksomhed gennem holdingselskabsstrukturer, har 90’ernes økonomiske krise bragt nedskæringer og omkostningsfokusering. Udviklingstendenserne viser dog, at dansk forsikring er på vej ind i en dynamisk udvikling på vej mod årtusindeskiftet.