Søk Artikkel

4 søkeresultater funnet, viser 1 - 4

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring - insjuknande och avveckling 2000-2007

Utgave: 1 / 2011 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Gunnar Andersson

De beräkningsantaganden som många svenska försäkringsbolag idag använder för sjukförsäkring bygger i stor utsträckning på statistik från 1980-talet. Vissa bolag har uppdaterat sina antaganden från branschens erfarenheter kombinerat med egen statistik eller baserat på statistik från Försäkringskassan. I den här artikeln refereras i korthet till den undersökning av svensk sjukförsäkring (SUS) och dess antaganden som genomförts i Försäkringstekniska forskningsnämndens (FTN) regi. Bland annat har frågan huruvida kön kan användas som premiebestämmande faktor analyserats vilket visar på att kön har en direkt påverkan på prissättningen av sjukförsäkringsprodukter. Den fullständiga rapporten har publicerats i bokform och finns till försäljning på Svenska Försäkringsföreningens hemsida www.forsakringsforeningen.se. Boken finns endast i en begränsad upplaga.

Stabiliteten i svensk livförsäkring – en betraktelse av finanskriserna 1992 och 2002

Utgave: 1 / 2003 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forbrukerspørsmål | Forfatter: Gunnar Andersson

Vi har inom loppet av drygt ett decennium fått uppleva två finanskriser. Till sin karaktär har de varit olika men båda kriserna har drabbat livförsäkringsbranschen mycket hårt. De två kriserna har haft många gemensamma drag som förenar dem. Jag skall här peka på en del skillnader mellan de två olika situationerna samt försöka dra några slutsatser.

Kapitalförvaltning* - Avkastning och Riskexponering

Utgave: 4 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Gunnar Andersson

Ett av de områden inom försäkringsbranschen som på senare tid med rätta uppmärksammats allt mer är försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Av tradition har man alltid haft mycket god kontroll över skuldsidan i försäkringsbolag. Det kan vara på sin plats att göra en reservation för skadeförsäkringsbolag som inte varit kringgärdade av fullt så rigorösa regler på skuldsidan som livförsäkringsbolag varit och fortfarande är. Jag kommer här att beröra kapitalförvaltningen i försäkringsbolag med särskild tonvikt på avkastning och riskexponering. För att illustrera mina påståenden i detta anförande har jag valt att använda en del numeriska exempel från den svenska försäkringsmarknaden. Speciellt har jag valt illustrationer från svenska livförsäkringsbolag.