Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv

Artikkelforfatter: Knut Eggum Johansen
Udgave:
1, 2001
Språk: Internasjonal
Kategori:

G35G31 NFT 1/2001 1 Innledning G4EG6FG72G73G6BG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G20G62G65G73G74GE5G72G20G61G76G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20 G6FG67G20 G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG2D G73G65G72G65G67G6CG65G72G2EG20G46G6FG72G6DGE5G6CG65G74G20G6DG65G64G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20G65G72 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G62G72G75G6BG20 G61G76G20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG65G74G73G20 G72G65G73G73G75G72G73G65G72G20 G67G6AG65G6EG2D G6EG6FG6DG20G76G69G72G6BG73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2EG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG2D G64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G65G72G20G4BG6FG6EG67G65G6EG2CG20G64G65G70G61G72G74G65G6DG65G6EG74G65G74 G6FG67G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2EG20G54G69G6CG73G79G6EG65G74G20G66G6FG72G65G73G74GE5G72G20G64G65G74 G64G61G67G6CG69G67G65G20G61G72G62G65G69G64G65G74G20G6DG65G64G20G73G61G6BG65G72G20G65G74G74G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6CG6FG76G65G6EG20G6FG67G20G73G6BG61G6CG20G66GF8G72G65G20G74G69G6CG73G79G6EG20G6DG65G64G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G69 G64G65G20G75G6CG69G6BG65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G2EG20G45G6EG20G61G76G20G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73G20G6FG70G70G67G61G76G65G72 G65G74G74G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20G65G72G20GE5G20G66G6FG72G65G74G61G20G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G65 G69G6EG6EG67G72G65G70G20 G6DG6FG74G20 G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G2CG20 G68G65G72G75G6EG64G65G72G20 G66G75G73G6AG6FG2D G6EG65G72G2E G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG76G65G72G76GE5G2D G6BG65G73G20 G61G76G20 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G6FG67G20 G61G76G20 G45G46G54G41G20 G53G75G72G2D G76G65G69G6CG6CG61G6EG63G65G20G41G75G74G68G6FG72G69G74G79G2CG20G65G6CG6CG65G72G20G45G53G41G2EG20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG67G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20 G68G61G72 G70G61G72G61G6CG6CG65G6CG6CG20G61G6EG76G65G6EG64G65G6CG73G65G20G64G65G72G73G6FG6DG20G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G74G20G68G61G72G20G76G69G72G6BG2D G6EG69G6EG67G20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G6FG67G20G73G61G6DG68G61G6EG64G65G6CG65G6EG20G70GE5G76G69G72G6BG65G73G2EG20G49G6DG69G64G2D G6CG65G72G74G69G64G20 G68G61G72G20 G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20 G66G6FG72G2D G72G61G6EG67G20 G6EGE5G72G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G6BG6FG6EG66G6CG69G6BG74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G66G6FG72G62G75G64G65G6EG65G20 G69 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G6CG6FG76G65G6EG20 G6FG67G20 G75G6EG6EG74G61G6BG20 G66G72G61G20 G66G6FG72G62G75G64G65G6EG65G20 G69 G45GD8G53G2DG72G65G67G6CG65G6EG65G2EG20 G45G74G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G76GE6G72G65G20 G66G6FG72G62G75G64G74G20 G65G74G74G65G72 G45GD8G53G2DG72G65G67G6CG65G6EG65G20 G73G65G6CG76G20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 G66G61G6CG6CG65G72G20 G75G74G65G6EG66G6FG72G20 G64G65 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G66G6FG72G62G75G64G65G6EG65G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72G20 G61G74G20 G6EGE6G2D G72G69G6EG67G73G64G72G69G76G65G6EG64G65G20G6DGE5G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G20G73G65G67G20G74G69G6CG20G62GE5G64G65G20G6EG61G73G6AG6FG2D G6EG61G6CG65G20 G6FG67G20 G6FG76G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G2D G68G65G74G65G72G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G66G61G73G74G73G61G74G74G20G65G67G6EG65G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G72G20G73G6FG6D G72G65G67G75G6CG65G72G65G72G20G68G76G6FG72G76G69G64G74G20G64G65G74G20G65G72G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2C G45G53G41G20G65G6CG6CG65G72G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G73G6FG6DG20G6BG61G6EG20G76G75G72G64G65G72G65 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G74G6FG20G65G6CG6CG65G72G20G66G6CG65G72G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G2E G46G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG73G20G73G74G72G75G6BG74G75G72G20G68G61G72G20G6FG76G65G72G20G6CG65G6EG67G65G72G65 G74G69G64G20 G76GE6G72G74G20 G67G6AG65G6EG73G74G61G6EG64G20 G66G6FG72G20 G64G65G62G61G74G74G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G73G6BG79G6CG64G65G73 G62GE5G64G65G20G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20G69G6EG6EG61G64G20G69G20G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G6FG67G20G65G6EG64G72G69G6EG67G65G72 av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Knut Eggum Johansen Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet vurderer en fusjon etter konkurranseloven. Videre forklares forholdet mellom konkurranselovens bestemmelse og EØS- avtalens bestemmelse om fusjonskontroll. Gjennomgangen knyttes til aktuelle eksempler fra finansnæringen. Artikkelen bygger på et foredrag som ble holdt i regi av Samfunnsøkonomenes forening i slutten av januar. G35G32 G69G20G6FG6DG6BG72G69G6EG67G6CG69G67G67G65G6EG64G65G20G66G61G6BG74G6FG72G65G72G20G61G76G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72 G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20 G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G6FG67G20 G62G61G6EG6BG65G72 G62G65G76G65G67G65G72G20 G73G65G67G20 G69G6EG6EG20 G70GE5G20 G68G76G65G72G61G6EG64G72G65G73G20 G74G72G61G64G69G73G6AG6FG6EG65G6CG6CG65 G6DG61G72G6BG65G64G65G72G2CG20 G6FG67G20 G66G6CG65G72G65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G68G61G72G20 G73G69G67G6EG61G6CG69G73G65G72G74 GF8G6EG73G6BG65G20 G6FG6DG20 GE5G20 G73G6CGE5G20 G73G65G67G20 G73G61G6DG6DG65G6EG2EG20 G44G72GF8G6DG6DG65G72G20 G6FG6D G6DG65G72G20 G73G6CG61G67G6BG72G61G66G74G69G67G65G20 G6EG6FG72G73G6BG65G20 G65G6EG68G65G74G65G72G20 G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G65G73 G6DG65G64G20 G6AG65G76G6EG65G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG72G6FG6DG2CG20 G6FG67G20 G67G69G73G20 G73G74G6FG72G20 G70G6CG61G73G73G20 G69 G6DG65G64G69G61G2EG20G4FG66G74G65G20G65G72G20G64G65G74G20G6CG75G66G74G73G6CG6FG74G74G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G67G72G75G6EG6EG20G74G69G6CG20GE5 G74G72G6FG20G61G74G20G6BG6FG6EG73G65G6EG74G72G61G73G6AG6FG6EG20G6DG6FG74G20G66GE6G72G72G65G20G6FG67G20G73G74GF8G72G72G65G20G65G6EG68G65G2D G74G65G72G20G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G66G6FG72G74G73G65G74G74G65G72G2EG20G53G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20G73G6FG6D G64G72G69G76G65G72G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G69G20G61G6EG64G72G65G20G6CG61G6EG64G20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG65G20G74G69G6C GE5G20G65G74G61G62G6CG65G72G65G20G73G65G67G20G68G65G72G20G69G20G6CG61G6EG64G65G74G2EG20G4AG65G67G20G66G6FG72G76G65G6EG74G65G72G20G61G74G20G73G6CG69G6B G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20G69G20G66GF8G72G73G74G65G20G6FG6DG67G61G6EG67G20G76G69G6CG20G66G6FG72G65G67GE5G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6D G65G72G76G65G72G76G20G61G76G20G65G6BG73G69G73G74G65G72G65G6EG64G65G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G72G20G69G20G4EG6FG72G67G65G2E G42G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6EG65G20G6FG6DG20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G20G6FG67G20G66G75G73G6AG6FG6EG73G2D G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG20G69G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G6EG65G20G65G72G20G76G69G6BG74G69G67G65G20G72G61G6DG2D G6DG65G62G65G74G69G6EG67G65G6CG73G65G72G20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E G49G20G64G65G74G20G66GF8G6CG67G65G6EG64G65G20G76G69G6CG20G6AG65G67G20G67G6AGF8G72G65G20G72G65G64G65G20G66G6FG72G20G68G76G6FG72G64G61G6E G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G76G75G72G64G65G72G65G72G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G65G74G74G65G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2EG20G56G69G64G65G72G65G20G76G69G6CG20G6AG65G67G20G66G6FG72G6BG6CG61G72G65G20G66G6FG72G2D G68G6FG6CG64G65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG73G20 G62G65G73G74G65G6DG2D G6DG65G6CG73G65G20G6FG67G20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G20G6FG6DG20G66G75G2D G73G6AG6FG6EG73G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG2EG20 G4AG65G67G20 G76G69G6CG20 G66G6FG72G73GF8G6BG65G20 GE5G20 G6BG6EG79G74G74G65G20 G66G72G65G6DG2D G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G6EG20G74G69G6CG20G73G70G65G73G69G65G6CG6CG65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G76G65G64G20G6FG67G20G61G6BG74GF8G72G65G6EG65 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E 2 Det relevante markedet G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G72G20 G65G6EG20 G73G61G6DG2D G66G75G6EG6EG73GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G73G6FG6D G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G65G74G74G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2EG20G44G65G74G20G65G72G20G64G61 G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G20 GE5G20 G61G76G67G72G65G6EG73G65G20 G61G6EG61G6CG79G73G65G6EG20 G75G74G66G72G61G20 G68G76G6FG72 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G68G61G72G20G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G2EG20G50GE5G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G61G67G6CG69G67 G74G65G72G6DG69G6EG6FG6CG6FG67G69G20 G6BG61G6CG6CG65G73G20 G64G65G6EG6EG65G20 G61G76G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66G6FG72 G22G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G22G2EG20G44G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G2D G6BG65G64G65G74G20 G61G76G67G72G65G6EG73G65G73G20 G75G74G66G72G61G20 G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G6EG65G73G20 G6DG75G6CG69G67G2D G68G65G74G65G72G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G6BG6AGF8G70G65G20 G64G65G74G20 G73G61G6DG6DG65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G74G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G66G72G61G20G61G6EG64G72G65G20G74G69G6CG62G79G64G65G72G65G2EG20G44G65G74G74G65G20G70GE5G76G69G72G6BG65G73 G62GE5G64G65G20 G61G76G20 G65G67G65G6EG73G6BG61G70G65G72G20 G76G65G64G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG65G20 G6FG67G20 G61G76 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20G6DG61G72G6BG65G64G73G66G6FG72G68G6FG6CG64G2EG20G41G76G20G64G65G6EG6EG65G20G67G72G75G6EG6E G68G61G72G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G62GE5G64G65G20G65G6EG20G70G72G6FG64G75G6BG74G2D G64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG20G6FG67G20G65G6EG20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG20G64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG2E G44G65G74G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G69G6EG6BG6CG75G64G65G72G65G72 G64G65G20G76G61G72G65G72G20G6FG67G20G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20G6BG6AGF8G70G65G72G65G6EG20G61G6EG73G65G72G20G73G6FG6DG20G73G75G62G2D G73G74G69G74G75G65G72G62G61G72G65G20G6DG65G64G20G68G65G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG20G64G65G6BG6EG69G6EG67G20G61G76G20 G65G74G20G62G65G2D G73G74G65G6DG74G20G62G65G68G6FG76G2EG20G53G75G62G73G74G69G74G75G65G72G62G61G72G68G65G74G20G62G65G74G79G72G20G69G20G68G76G69G6CG6BG65G6E G67G72G61G64G20 G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G6EG65G20 G6BG61G6EG20 G76G65G6CG67G65G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G75G6CG69G6BG65 G70G72G6FG64G75G6BG74G76G61G72G69G61G6EG74G65G72G20G66G6FG72G20GE5G20G74G69G6CG66G72G65G64G73G73G74G69G6CG6CG65G20G64G65G74G20G73G61G6DG6DG65G2C G75G6EG64G65G72G6CG69G67G67G65G6EG64G65G20 G62G65G68G6FG76G65G74G2EG20 G53G75G62G73G74G69G74G75G65G72G62G61G72G68G65G74G65G6E G6BG61G6EG20G61G6EG73G6CGE5G73G20G76G65G64G20G6BG72G79G73G73G70G72G69G73G65G6CG61G73G74G69G73G69G74G65G74G65G72G20G73G6FG6DG20G61G6EG2D G67G69G72G20 G69G20 G68G76G69G6CG6BG65G6EG20 G67G72G61G64G20 G65G6EG20 G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G2CG20 G66G6FG72G20 G73G69G6EG20 G62G65G2D G68G6FG76G73G74G69G6CG66G72G65G64G73G73G74G69G6CG6CG65G6CG73G65G2CG20 G76G69G6CG20 G67GE5G20 G6FG76G65G72G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G65G74G74G65G72G2D G73G70GF8G72G72G65G20 G61G6EG64G72G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20 G64G65G72G73G6FG6DG20 G70G72G69G73G65G6EG20 G70GE5G20 G65G74 G70G72G6FG64G75G6BG74G20 GF8G6BG65G72G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G76G69G6CG20 G73GE6G72G6CG69G67G20 G61G76G68G65G6EG67G65G20 G61G76 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG65G73G20 G65G67G65G6EG73G6BG61G70G65G72G2CG20 G62G72G75G6BG73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G6FG67 G70G72G69G73G65G72G2E G44G65G74G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G6FG6DG2D G66G61G74G74G65G72G20G64G65G74G20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20G6FG6DG72GE5G64G65G74G20G68G76G6FG72G20G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G2D G72G65G72G6EG65G20G69G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G66G6FG72G65G74G61G72 G73G69G6EG65G20 G69G6EG6EG6BG6AGF8G70G20 G61G76G20 G66G69G6EG61G6EG73G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G2EG20 G4EG6FG72G6DG61G6CG74G20 G65G72 G74G72G61G6EG73G70G6FG72G74G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G20G64G65G6EG20G66G61G6BG74G6FG72G65G6EG20G73G6FG6DG20G68G61G72G20G73G74GF8G72G73G74 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G61G76G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20 G4AG6FG20 G68GF8G79G65G72G65G20 G74G72G61G6EG73G70G6FG72G74G2D G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G6EG65G20G65G72G20G69G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G74G69G6CG20G70G72G6FG64G75G6BG74G70G72G69G73G65G6EG2CG20G64G65G73G74G6F G6DG69G6EG64G72G65G20G65G72G20G76G61G6EG6CG69G67G76G69G73G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20 G4DG65G64G20 G6DG6FG64G65G72G6EG65G20 G6BG6FG6DG6DG75G6EG69G6BG61G73G6AG6FG6EG73G2D G74G65G6BG6EG6FG6CG6FG67G69G20 G65G72G20 G74G72G61G6EG73G70G6FG72G74G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G6DG61G6EG67G65 G66G69G6EG61G6EG73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G62G6CG69G74G74G20G73G76GE6G72G74G20G73G6DGE5G2E G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G70G75G62G6CG69G73G65G72G74G65G20G69G20G64G65G73G65G6DG62G65G72 G31G39G39G38G20 G65G6EG20 G61G6EG61G6CG79G73G65G20 G61G76G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20 G69G20 G66G69G2D G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20G56G69G20G68G61G72G20G62G65G6EG79G74G74G65G74G20G61G76G67G72G65G6EG73G69G6EG67G65G6EG65 G69G20G64G65G6EG6EG65G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20G73G6FG6DG20G75G74G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G20G66G6FG72G20G61G6EG61G2D G6CG79G73G65G72G20 G69G20 G65G6EG6BG65G6CG74G73G61G6BG65G72G20 G65G74G74G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2E G4EGE5G20 G65G72G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20 G72G75G6BG6BG65G74G20 GE5G20 G62G6CG69G20 G33G20 GE5G72 G67G61G6DG6DG65G6CG2CG20 G6FG67G20 G6DG79G65G20 G68G61G72G20 G66G6FG72G61G6EG64G72G65G74G20 G73G65G67G20 G70GE5G20 G64G65G6E G74G69G64G65G6EG2EG20G56GE5G72G20G61G76G67G72G65G6EG73G69G6EG67G20G61G76G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G6BG65G2D G64G65G74G20 G69G20 G65G6EG20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20 G73G61G6BG20 G6BG61G6EG20 G64G65G72G66G6FG72G2CG20 G6DG65G64G20 G73G74G6FG72 G73G61G6EG6EG73G79G6EG6CG69G67G68G65G74G2CG20 G62G6CG69G20 G65G6EG20 G61G6EG6EG65G6EG20 G65G6EG6EG20 G64G65G6EG20 G73G6FG6D G66G72G65G6DG6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G76G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG2EG20G53G6FG6DG20G65G74G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6C G73G79G6EG65G73G20G6AG65G67G20G6CG69G6BG65G76G65G6CG20G64G65G74G20G65G72G20G6EG79G74G74G69G67G20GE5G20G67G69G20G65G6EG20G6FG76G65G72G73G69G6BG74 G6FG76G65G72G20 G64G65G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G20 G73G6CG69G6BG20 G64G65G20 G65G72G20 G61G76G2D G67G72G65G6EG73G65G74G20G69G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG2E G49G20 G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20 G73G6BG69G6CG6CG65G73G20 G64G65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G73G70G61G72G65G70G72G6FG2D G64G75G6BG74G65G72G2CG20 G75G74G6CGE5G6EG73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G2CG20 G72G69G73G69G6BG6FG70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20 G6FG67 G62G65G74G61G6CG69G6EG67G73G66G6FG72G6DG69G64G6CG69G6EG67G20 G66G6FG72G64G69G20 G64G69G73G73G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG65 G67G65G6EG65G72G65G6CG74G20 G74G69G6CG66G72G65G64G73G73G74G69G6CG6CG65G72G20 G75G6CG69G6BG65G20 G62G65G68G6FG76G20 G66G6FG72G20 G65G74G74G65G72G2D G73G70GF8G72G72G65G72G6EG65G2EG20 G50G72G6FG64G75G6BG74G67G72G75G70G70G65G6EG65G20 G74G69G6CG68GF8G72G65G72G20 G61G76G20 G64G65G6EG2D G6EG65G20 G67G72G75G6EG6EG20 G75G6CG69G6BG65G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G72G2E G49G6EG6EG61G64G20 G69G20 G64G69G73G73G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G67G72G75G70G70G65G6EG65G20 G66G69G6EG6EG65G73G20 G64G65G74G20 G65G6E G72G65G6BG6BG65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G6DG65G64G20G75G6CG69G6BG20G67G72G61G64G20G61G76G20G73G75G62G73G74G69G74G75G65G72G2D G35G33 G62G61G72G68G65G74G2EG20 G45G6BG73G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G6BG61G6EG20 G74G69G64G73G68G6FG72G69G73G6FG6EG74G2CG20 G72G69G73G69G6BG6F G6FG67G20 G6CG69G6BG76G69G64G69G74G65G74G73G67G72G61G64G20 G76G61G72G69G65G72G65G2EG20 G53G69G64G65G6EG20 G65G6EG6BG65G6CG74G70G72G6FG2D G64G75G6BG74G65G6EG65G20G69G6EG6EG61G64G20G69G20G68G76G65G72G20G67G72G75G70G70G65G20G69G20G76G61G72G69G65G72G65G6EG64G65G20G67G72G61G64 G65G72G20 G73G75G62G73G74G69G74G75G65G72G62G61G72G65G2CG20 G76G69G6CG20 G76G61G6EG6CG69G67G76G69G73G20 G64G65G74G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65 G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G69G20G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20G73G61G6BG20G76GE6G72G65G20G6DG69G6EG2D G64G72G65G20G65G6EG6EG20G70G72G6FG64G75G6BG74G67G72G75G70G70G65G6EG20G73G61G6DG6CG65G74G2E G56G69G64G65G72G65G20G65G72G20G62G65G68G6FG76G65G6EG65G20G70G72G69G76G61G74G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G6FG67G20G68G75G73G2D G68G6FG6CG64G6EG69G6EG67G65G72G20G68G61G72G20G66G6FG72G20G75G6CG69G6BG65G20G66G69G6EG61G6EG73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G2CG20G66G6FG72G2D G73G6BG6AG65G6CG6CG69G67G65G20G66G72G61G20G62G65G68G6FG76G65G6EG65G20G6BG6FG6DG6DG75G6EG65G72G20G6FG67G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G2D G64G72G69G76G65G6EG64G65G20G68G61G72G2EG20G45G6BG73G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20G6BG61G6EG20G64G69G72G65G6BG74G65G20G69G6EG76G65G73G2D G74G65G72G69G6EG67G20G69G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65G20G70G61G70G69G72G65G72G20G76GE6G72G65G20G65G74G20G67G6FG64G74G20G73G70G61G72G65G2D G70G72G6FG64G75G6BG74G20G66G6FG72G20G65G6EG20G62G65G64G72G69G66G74G2CG20G6DG65G6EG73G20G64G65G74G74G65G20G69G6BG6BG65G20G61G6CG6CG74G69G64 G65G72G20G65G74G20G67G6FG64G74G20G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G20G66G6FG72G20G65G6EG20G70G72G69G76G61G74G70G65G72G73G6FG6EG20G75G74G65G6E G6BG6AG65G6EG6EG73G6BG61G70G20G74G69G6CG20G61G6BG73G6AG65G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G65G6CG6CG65G72G20G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65 G62G65G64G72G69G66G74G65G6EG65G20G6FG70G70G74G72G65G72G20G69G2EG20G41G76G20G64G65G6EG6EG65G20G67G72G75G6EG6EG20G6DG65G6EG65G72G20G76G69 G64G65G74G20G65G72G20G72G69G6BG74G69G67G20G61G74G20G75G6CG69G6BG65G20G67G72G75G70G70G65G72G20G61G76G20G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G65 G65G72G20G61G6BG74GF8G72G65G72G20G69G20G75G6CG69G6BG65G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G72G2E G49G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20G61G76G67G72G65G6EG73G65G73G20G64G65G20G66G6CG65G73G74G65G20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65 G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G75G74G66G72G61G20 G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65 G67G72G65G6EG73G65G72G2EG20G49G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G61G6EG73G65G73G20G6CGE5G6EG20G74G69G6CG20G73G6DGE5G20G6FG67G20G6DG65G6CG2D G6CG6FG6DG73G74G6FG72G65G20 G62G65G64G72G69G66G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G65G74G20 G72G65G67G69G6FG6EG61G6CG74G20 G6DG61G72G6BG65G64 G66G6FG72G64G69G20 G62G61G6EG6BG65G6EG65G20 G74G72G61G64G69G73G6AG6FG6EG65G6CG74G20 G68G61G72G20 G6CG61G67G74G20 G76G65G6BG74G20 G70GE5 G6BG6AG65G6EG6EG73G6BG61G70G20 G74G69G6CG20 G6CG6FG6BG61G6CG65G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G69G20 G75G74G6CGE5G6EG73G62G65G73G6CG75G74G2D G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20G56G69G64G65G72G65G20G61G6EG73G65G73G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G66G6FG72G20G70G61G6EG74G65G73G69G6BG72G65G64G65G20G6CGE5G6EG20G74G69G6CG20G73G74G6FG72G65G20G62G65G64G72G69G66G2D G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G2EG20 G56G69G20 G65G72G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 GE5G70G6EG65 G66G6FG72G20 G61G74G20 G66G6CG65G72G65G20 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G72 G6BG61G6EG20 G76GE6G72G65G2CG20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74G20 G67GE5G72G20 G6FG76G65G72G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G62G6CG69 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G2E G44G65G74G20G65G72G20G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G76G69G6BG74G69G67G20GE5G20G68G75G73G6BG65G20G61G74G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G2D G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G61G76G67G72G65G6EG73G65G73G20 G75G74G66G72G61G20 G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G2D G6EG65G73G20G73G75G62G73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG73G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G2EG20G53G65G6CG76G20G6FG6DG20G74G69G6CG62G75G64G73G2D G73G69G64G65G6EG20G69G20G65G6EG20G6EGE6G72G69G6EG67G20G69G20G73G74G6FG72G20G67G72G61G64G20G65G72G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG2C G73G6FG6DG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2CG20G6BG61G6EG20G6DG61G72G2D G6BG65G64G65G74G20 G6CG69G6BG65G76G65G6CG20 G66G72G65G6DG73G74GE5G20 G73G6FG6DG20 G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G72G65G2D G67G69G6FG6EG61G6CG74G20G66G6FG72G20G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G6EG65G2EG20G53G6DGE5G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G61G6BG74GF8G72G65G72 G73G6FG6DG20 G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G20 G66G69G6EG61G6EG73G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20 G6BG61G6EG20 G68G61G20 G70G72G65G66G65G2D G72G61G6EG73G65G72G20 G66G6FG72G20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G65G74G61G62G6CG65G72G74G20 G69 G4EG6FG72G67G65G20 G75G74G66G72G61G20 G6BG75G6CG74G75G72G65G6CG6CG65G2CG20 G72G65G74G74G73G6CG69G67G65G20G6FG67G20G73G70G72GE5G6BG6CG69G67G65 GE5G72G73G61G6BG65G72G2EG20G45G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G65G20G6BG61G6EG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G76G65G72G64G2D G73G65G74G74G65G20G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G74G69G6CG20GE5G20G6CGF8G73G65G20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG65G20G72G65G74G74G73G74G76G69G73G2D G74G65G72G20G69G20G64G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G72G65G74G74G73G61G70G70G61G72G61G74G65G74G2EG20G44G65G74G74G65G20G74G72G65G6BG6BG65G72G20G69 G72G65G74G6EG69G6EG67G20G61G76G20G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG20G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G20G66G6FG72G20G6DG61G6EG67G65 G66G69G6EG61G6EG73G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G2CG20 G73G65G6CG76G20 G6FG6DG20 G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G6FG70G70G6CG65G76G65G72 G64G65G6EG20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G73G6FG6DG20G73G74G65G72G6BG2E G44G65G74G20G73G65G6EG74G72G61G6CG65G20G66G6FG72G20G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G6FG6DG20G6DG61G72G6BG65G2D G64G65G74G20G73G74G72G65G6BG6BG65G72G20G73G65G67G20G75G74G6FG76G65G72G20G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20G67G72G65G6EG73G65G72G2CG20G65G72 G6FG6DG20G6EG6FG72G73G6BG65G20G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G65G20G69G20G64G61G67G20G6BG6AGF8G70G65G72G20G65G6CG6CG65G72G20G6FG6D G64G65G20G6BG61G6EG20G67GE5G20G6FG76G65G72G20G74G69G6CG20GE5G20G6BG6AGF8G70G65G20G66G69G6EG61G6EG73G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20G66G72G61 G75G74G65G6EG6CG61G6EG64G73G6BG65G20G62G65G64G72G69G66G74G65G72G20G64G65G72G73G6FG6DG20G64G65G74G20G75G74GF8G76G65G73G20G6DG61G72G2D G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G20G69G20G64G65G74G20G6EG6FG72G73G6BG65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G61G6CG74G73GE5 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G6EG65G20G66G6FG72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G66G72G61G20G75G74G6CG61G6EG64G65G74G20G73G6FG6D G61G76G67G6AGF8G72G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G73G20G6FG6DG66G61G6EG67G2EG20G48G76G6FG72G76G69G64G74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6E G73G65G74G74G65G72G20 G65G6EG20 G62G65G64G72G69G66G74G20 G69G20 G73G74G61G6EG64G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G72G65G20 G6DG65G72 G65G66G66G65G6BG74G69G76G74G20 G69G20 G75G74G6CG61G6EG64G65G74G2CG20 G68G61G72G20 G69G6BG6BG65G20 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20 G66G6FG72 G6DG61G72G6BG65G64G73G61G76G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20 G44G65G74G20 G6BG61G6EG20 G64G65G72G69G6DG6FG74G20 G68G61 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G74G6FG74G61G6CG76G75G72G64G65G72G69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2E G46G6FG72G20GE5G20G6BG6FG6DG6DG65G20G66G72G65G6DG20G74G69G6CG20G65G6EG20G72G69G6BG74G69G67G20G61G76G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67 G61G76G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G66G6FG72G20G65G74 G67G69G74G74G20G66G69G6EG61G6EG73G70G72G6FG64G75G6BG74G2CG20G6DGE5G20G64G65G74G20G67G6AGF8G72G65G73G20G65G6EG20G61G76G76G65G69G6EG69G6EG67 G61G76G20G64G69G73G73G65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G6EG65G2E 3 Markedsmakt G41G76G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20G65G72 G61G6CG74G73GE5G20G64G65G74G20G66GF8G72G73G74G65G20G74G72G69G6EG6EG65G74G20G69G20G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67 G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG2EG20 G46G6FG72G6DGE5G6CG65G74G20 G6DG65G64 G64G65G6EG20 G76G69G64G65G72G65G20 G61G6EG61G6CG79G73G65G6EG20 G65G72G20 GE5G20 G61G76G64G65G6BG6BG65G20 G68G76G6FG72G76G69G64G74 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G61G74G20G74G69G6CG62G79G64G65G72G6EG65G20G69G20G64G65G74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G66GE5G72G20 GF8G6BG74G20 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G20 G6FG67G20 G69G6EG63G65G6EG74G69G76G20 G74G69G6CG20 GE5 G75G74GF8G76G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G2E G54G65G6FG72G65G74G69G73G6BG20G73G65G74G74G20G68G61G72G20G65G6EG20G74G69G6CG62G79G64G65G72G20G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74 G64G65G72G73G6FG6DG20 G70G72G69G73G65G6EG20 G70GE5G20 G74G69G6CG62G79G64G65G72G65G6EG73G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20 G6BG61G6E GF8G6BG65G73G20 G75G74G65G6EG20 G61G74G20 G68G65G6CG65G20 G73G61G6CG67G65G74G20 G66G6FG72G73G76G69G6EG6EG65G72G2CG20 G73G6CG69G6BG20 G61G74 G74G69G6CG62G79G64G65G72G65G6EG20G6BG61G6EG20G6FG70G70G6EGE5G20G70G72G6FG64G75G6BG74G70G72G69G73G65G72G20G73G6FG6DG20G6CG69G67G2D G67G65G72G20 G6FG76G65G72G20 G67G72G65G6EG73G65G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G6EG65G20 G69G20 G70G72G6FG64G75G6BG73G6AG6FG6EG65G6EG2E G45G6EG20 G74G69G6CG62G79G64G65G72G20 G6DG65G64G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G20 G6BG61G6EG20 G69G20 G73G74GF8G72G72G65 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G67G72G61G64G20 G6FG70G70G74G72G65G20 G75G61G76G68G65G6EG67G69G67G20 G61G76G20 G73G69G6EG65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG74G65G72G20G69G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20G4DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G20G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20G66GF8G72G73G74G20G6FG67G20G66G72G65G6DG73G74G20G74G69G6CG20G75G74G74G72G79G6BG6BG20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G68GF8G79G2D G65G72G65G20 G70G72G69G73G65G72G2CG20 G6DG65G6EG20 G6BG61G6EG20 G6FG67G73GE5G20 G73G6CGE5G20 G75G74G20 G69G20 G64GE5G72G6CG69G67G65G72G65 G73G65G72G76G69G63G65G2CG20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G61G6CG67G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65 G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G2EG20G55G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G20G61G76G20G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72G20 G65G6EG20 G73G6CGF8G73G69G6EG67G20 G69G20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG73GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6B G66G6FG72G73G74G61G6EG64G2CG20 G73G69G64G65G6EG20 G6DG61G72G6BG65G64G73G74G69G6CG70G61G73G6EG69G6EG67G65G6EG20 G67G69G72G20 G65G6E G73G61G6DG6CG65G74G20 G72G65G73G73G75G72G73G62G72G75G6BG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76 G65G6EG6EG20G64G65G6EG20G6BG75G6EG6EG65G20G68G61G20G76GE6G72G74G2E G42G6CG61G6EG74G20G66G6CG65G72G65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G73G6FG6DG20G70GE5G76G69G72G6BG65G72G20G61G6BG74GF8G72G65G6EG65G73 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G75G74G6EG79G74G74G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G2CG20 G6BG61G6E G6EG65G76G6EG65G73G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6FG72G6DG2CG20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G73G6DG75G6CG69G67G2D G35G34 G68G65G74G65G72G2CG20G61G6EG74G61G6CG6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G72G65G6EG64G65G20G74G69G6CG62G79G64G65G72G65G20G6FG67G20G70G72G6FG2D G64G75G6BG74G65G6EG65G73G20G73G75G62G73G74G69G74G75G65G72G62G61G72G68G65G74G2EG20G4DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G20G6BG61G6E G75G74G6EG79G74G74G65G73G20G65G6EG73G69G64G69G67G20G61G76G20G65G6EG20G65G6EG6BG65G6CG74G20G61G6BG74GF8G72G20G65G6CG6CG65G72G20G6BG6FG6CG2D G6CG65G6BG74G69G76G74G20 G61G76G20 G66G6CG65G72G65G20 G61G6BG74GF8G72G65G72G2EG20 G4BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G2D G6DG61G6BG74G20G74G72G65G6EG67G65G72G20G69G6BG6BG65G20GE5G20G76GE6G72G65G20G65G74G20G72G65G73G75G6CG74G61G74G20G61G76G20G65G74G20G61G76G74G61G6CG74 G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G61G6BG74GF8G72G65G6EG65G2CG20 G6DG65G6EG20 G6BG61G6EG20 G6FG67G73GE5 G73G6BG79G6CG64G65G73G20 G65G6EG20 G73G61G6DG6FG72G64G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G61G74G66G65G72G64G65G6EG2C G64G76G73G2EG20 G65G6EG20 G66G6FG72G6DG20 G66G6FG72G20 G73G74G69G6CG6CG74G69G65G6EG64G65G20 G66G65G6CG6CG65G73G20 G66G6FG72G73G74GE5G65G6CG73G65 G65G6CG6CG65G72G20 G73G61G6DG66G6FG72G73G74G61G6EG64G2E G46G6FG72G20G64G65G20G66G6CG65G73G74G65G20G74G79G70G65G72G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G2D G72G69G6EG67G65G6EG20 G65G72G20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G72G65G67G75G6CG65G72G74G2EG20 G44G65G74 G66G69G6EG6EG65G73G20G65G6EG20G72G65G6BG6BG65G20G75G6CG69G6BG65G20G67G6FG64G6BG6AG65G6EG6EG69G6EG67G73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72 G6FG67G20 G6BG6FG6EG73G65G73G6AG6FG6EG73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72G20 G66G6FG72G20 G62GE5G64G65G20 G62G61G6EG6BG20 G6FG67 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2EG20G4FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG65G20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G61G74G20G74G72G75G73G73G65G6CG65G6E G6FG6DG20G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G20G65G72G20G6DG69G6EG64G72G65G20G69G20G64G65G6EG6EG65G20G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G65G6EG6E G64G65G74G20G73G6FG6DG20G65G72G20G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G20G69G20G61G6EG64G72G65G20G6EGE6G72G69G6EG67G65G72G2EG20G50G6FG74G65G6EG73G69G65G6CG6C G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G64G69G73G69G70G6CG69G6EG65G72G65G72G20G64G65G72G66G6FG72G20G69G6BG6BG65G20G61G6BG74GF8G72G65G6EG65 G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G69G20G6CG69G6BG65G20G73G74G6FG72G20G67G72G61G64G20G73G6FG6DG20G69G20G61G6EG64G72G65 G6EGE6G72G69G6EG67G65G72G20G68G76G6FG72G20G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG20G65G72G20G66G72G69G2EG20G55G74G66G72G61G20G64G65G74G74G65 G6BG61G6EG20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G73G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G72G20 GF8G6BG65G20 G73G61G6EG6EG73G79G6EG2D G6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G66G6FG72G20 G61G74G20 G61G6BG74GF8G72G65G72G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G68G61G72 G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G2E G45G74G20 G61G6EG6EG65G74G20 G73G70G65G73G69G65G6CG74G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G20 G76G65G64G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G2D G72G69G6EG67G65G6EG20G65G72G20G61G74G20G64G65G74G20G6BG61G6EG20G76GE6G72G65G20G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20G66G6FG72G20G66G6FG72G62G72G75G2D G6BG65G72G6EG65G20 GE5G20 G66GE5G20 G65G6EG20 G6BG6CG61G72G20 G6FG70G70G66G61G74G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G72G69G73G65G6EG65G20 G70GE5 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG65G2EG20G46G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G76G69G6CG20G62G6FG6EG75G73G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72 G76GE6G72G65G20G76G69G6BG74G69G67G65G20G6EGE5G72G20G65G6EG20G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G20G76G65G6CG67G65G72G20G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G2EG20G53G61G6DG74G69G64G69G67G20G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G67G6AGF8G72G20G62G6FG6EG75G73G2D G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G6EG65G20G66G6FG72G62G72G75G6BG65G72G6EG65G73G20G6FG76G65G72G73G69G6BG74G20G6FG76G65G72G20G72G65G6CG61G74G69G2D G76G65G20 G70G72G69G73G65G72G2EG20 G54G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65G20 G6BG61G6EG20 G72G61G62G61G74G74G6FG72G64G6EG69G6EG67G65G72 G6EGE5G72G20 G6DG61G6EG20 G6BG6AGF8G70G65G72G20 G61G6CG6CG65G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G2DG20 G6FG67G20 G62G61G6EG6BG2D G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G20 G66G72G61G20 G73G61G6DG6DG65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G20 G67G6AGF8G72G65G20 G70G72G69G73G62G69G6CG64G65G74 G6DG69G6EG64G72G65G20 G6FG76G65G72G73G69G6BG74G6CG69G67G2EG20 G41G76G20 G64G65G6EG6EG65G20 G67G72G75G6EG6EG20 G65G72G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G70GE5G20G61G6EG64G72G65G20G70G61G72G61G6DG65G74G72G65G2CG20G73G6FG6DG20G66G2EG65G6BG73G2EG20G73G65G72G2D G76G69G63G65G6EG69G76GE5G20G6FG67G20G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G61G6CG67G2CG20G74G72G6FG6CG69G67G20G73G70G65G73G69G65G6CG74G20G76G69G6BG2D G74G69G67G65G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG65G64G65G6EG65G2EG20 G55G74G66G72G61G20 G64G65G74G74G65G20 G65G72G20 G64G65G74 G67G72G75G6EG6EG20G74G69G6CG20GE5G20G74G72G6FG20G61G74G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6E G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G72G65G72G20G69G20G66G6CG65G72G65G20G64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG65G72G2EG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG2D G73G65G6EG20G6BG61G6EG20G68G61G20G75G6CG69G6BG20G73G74G79G72G6BG65G20G69G20G64G65G20G75G6CG69G6BG65G20G64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG65G2D G6EG65G2EG20 G45G74G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G20 G6BG61G6EG20 G75G74GF8G76G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G6DG61G6BG74G20 G69G20 G65G6E G65G6CG6CG65G72G20G66G6CG65G72G65G20G64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG65G72G20G73G65G6CG76G20G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6E G66G6FG72G20GF8G76G72G69G67G20G6FG70G70G6CG65G76G65G73G20G73G6FG6DG20G68G61G72G64G2E 4 Konkurranselovens bestem- melse om bedriftserverv G54G69G6CG20 G74G72G6FG73G73G20 G66G6FG72G20 G6DG61G6EG67G65G20 G69G6EG6EG73G70G69G6CG6CG20 G6FG67G20 G74G69G6CG20 G74G69G64G65G72G20 G6FG70G70G2D G68G65G74G65G74G20G64G65G62G61G74G74G20G6FG6DG20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG73G20G73G74G72G75G6BG74G75G72G2CG20G68G61G72 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G74G20G66GE5G20G73G61G6BG65G72G20G65G74G74G65G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG73G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G20G6FG6DG20G62G65G64G72G69G66G74G73G2D G65G72G76G65G72G76G2EG20 G41G6EG74G61G6CG6CG65G74G20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG65G72G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG2D G67G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG65G74G20 G69G20 G45G55G20 G64G65G20 G73G69G73G74G65G20 GE5G72G65G6EG65G20 G65G72 G68G65G6CG6CG65G72G20G69G6BG6BG65G20G68GF8G79G74G2EG20G44G65G6EG20G73G69G73G74G65G20G73G61G6BG65G6EG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G76G75G72G64G65G72G74G65G2CG20G76G61G72G20G4EG6FG72G64G65G61G73G20G6BG6AGF8G70G20G61G76G20G4BG72G65G64G69G74G2D G6BG61G73G73G65G6EG2EG20G44G69G73G73G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20G68G61G64G64G65G20G6CG69G74G65G20G6FG76G65G72G6CG61G70G2D G70G65G6EG64G65G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G2CG20 G6FG67G20 G73G61G6BG65G6EG20 G72G65G69G73G74G65 G69G6BG6BG65G20 G73G70G65G73G69G65G6CG6CG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG2D G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G2EG20G54G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G76G75G72G64G65G72G74G65G20G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G65G74G20G66G65G6CG6CG65G73G2D G66G6FG72G65G74G61G6BG20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G53G74G6FG72G65G62G72G61G6EG64G20G6FG67G20G53G6BG61G6EG64G69G61G2EG20G44G65G6EG2D G6EG65G20G73G61G6BG65G6EG20G62G6CG65G20G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G6FG76G65G72G66GF8G72G74G20G74G69G6CG20G45G55G2DG6BG6FG6DG2D G6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G73G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G76G20G61G74G20G65G74G20G66G69G6EG73G6BG20G73G65G6CG73G6BG61G70G20G6FG67G73GE5 G62G6CG65G20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G64G65G74G20 G6EG79G65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G74G2EG20 G4AG65G67G20 G76G69G6CG20 G6BG6FG6DG6DG65 G74G69G6CG62G61G6BG65G20G74G69G6CG20G64G65G6EG6EG65G20G73G61G6BG65G6EG20G73G65G6EG65G72G65G2E G45G74G74G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20 GA7G20 G33G2DG31G31G20 G6BG61G6EG20 G4BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G67G72G69G70G65G20G69G6EG6EG20G6DG6FG74G20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76 G64G65G72G73G6FG6DG20 G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G66G69G6EG6EG65G72G20 G61G74G20 G65G72G76G65G72G76G65G74G20 G66GF8G72G65G72G20 G74G69G6C G65G6CG6CG65G72G20 G66G6FG72G73G74G65G72G6BG65G72G20 G65G6EG20 G76G65G73G65G6EG74G6CG69G67G20 G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G20 G61G76 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G69G20G73G74G72G69G64G20G6DG65G64G20G6CG6FG76G65G6EG73G20G66G6FG72G6DGE5G6CG2EG20G53G6FG6D G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G6EG65G76G6EG74G20G65G72G20G6CG6FG76G65G6EG73G20G66G6FG72G6DGE5G6CG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G20G62G72G75G6B G61G76G20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG65G74G73G20 G72G65G73G73G75G72G73G65G72G20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20 G76G69G72G6BG73G6FG6D G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2EG20G4DG65G64G20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G20G6DG65G6EG65G73G20G6FG67G73GE5 G66G75G73G6AG6FG6EG2CG20G65G72G76G65G72G76G20G61G76G20G61G6BG73G6AG65G72G20G65G6CG6CG65G72G20G61G6EG64G65G6CG65G72G20G6FG67G20G64G65G6CG76G69G73 G65G72G76G65G72G76G20G61G76G20G62G65G64G72G69G66G74G2EG20G53G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74G20G65G72G20G6FG6DG20G65G72G76G65G72G76G65G74 G65G72G20 G61G76G20 G65G74G20 G73G6CG69G6BG74G20 G6FG6DG66G61G6EG67G20 G6FG67G20 G65G6EG20 G73G6CG69G6BG20 G6BG61G72G61G6BG74G65G72G20 G61G74 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G70G61G72G74G65G6EG65G20 G72G65G64G75G73G65G72G65G73G20 G76G65G2D G73G65G6EG74G6CG69G67G20G65G6CG6CG65G72G20G68G65G6CG74G20G6FG70G70G68GF8G72G65G72G20G70GE5G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G76G69G72G6BG2D G73G6FG6DG68G65G74G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G2EG20G44G65G74G74G65G20G6BG61G6EG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G73G6BG6AG65 G76G65G64G20G61G74G20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G75G61G76G68G65G6EG67G69G67G65G20G61G6BG74GF8G72G65G72G20G6FG70G70G74G72G65G72G20G70GE5 G65G6EG20G73G61G6DG6FG72G64G6EG65G74G20G6FG67G20G65G6EG68G65G74G6CG69G67G20G6DGE5G74G65G20G69G20G65G74G74G20G65G6CG6CG65G72G20G66G6CG65G72G65 G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20G65G74G74G65G72G20G61G74G20G65G72G76G65G72G76G65G74G20G65G72G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G2E G46G6FG72G20GE5G20G67G72G69G70G65G20G69G6EG6EG20G6DG6FG74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G73G74G69G6CG6CG65G73G20G64G65G74G20G6BG72G61G76 G6FG6DG20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G62G6CG69G72G20G76G65G73G65G6EG74G6CG69G67G20G62G65G67G72G65G6EG73G65G74G2E G44G65G74G74G65G20 G76G69G6CG6BGE5G72G65G74G20 G65G72G20 G73G74G72G65G6EG67G65G72G65G20 G65G6EG6EG20 G76G69G6CG6BGE5G72G65G74G20 G66G6FG72 G69G6EG6EG67G72G65G70G20G6DG6FG74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G73G6BG61G64G65G6CG69G67G20G61G74G66G65G72G64G20G65G74G74G65G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20GA7G20G33G2DG31G30G2CG20G68G76G6FG72G20G64G65G74G20G65G72G20G74G69G6CG73G74G72G65G6BG2D G6BG65G6CG69G67G20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G62G65G67G72G65G6EG73G65G73G2EG20G46G6FG72G20G61G74G20G68G6AG65G6DG2D G6DG65G6CG65G6EG20G74G69G6CG20G69G6EG6EG67G72G65G70G20G73G6BG61G6CG20G76GE6G72G65G20G74G69G6CG73G74G65G64G65G2CG20G6DGE5G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G65G6EG20G6FG67G73GE5G20G6CG65G64G65G20G74G69G6CG20G65G6EG20G6DG69G6EG2D G35G35 G64G72G65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G62G72G75G6BG20 G61G76G20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG65G74G73G20 G72G65G73G73G75G72G73G65G72G2E G44G65G74G74G65G20G67G6AG65G6CG64G65G72G20G62GE5G64G65G20G69G6EG6EG67G72G65G70G20G6DG6FG74G20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76 G6FG67G20 G69G6EG6EG67G72G65G70G20 G6DG6FG74G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G73G6BG61G64G65G6CG69G67G20 G61G74G66G65G72G64G2E G46G6FG72G20GE5G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G20G65G74G20G69G6EG6EG67G72G65G70G20G6DG6FG74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G65G72 G64G65G74G20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G69G6BG6BG65G20G74G69G6CG73G74G72G65G6BG6BG65G6CG69G67G20GE5G20G70GE5G76G69G73G65G20G61G74G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G62G65G67G72G65G6EG73G65G73G20 G76G65G73G65G6EG74G6CG69G67G20 G73G6FG6DG20 G66GF8G6CG67G65G20 G61G76 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20 G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G6BG61G6EG20 G6CG65G64G65G20 G74G69G6CG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G2D G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6DG20G68G61G72G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20G66G6FG72G20G64G65G6EG20G73G61G6DG6CG65G64G65 G72G65G73G73G75G72G73G62G72G75G6BG65G6EG20G69G20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G65G6EG2E 5 Effektivitetsgevinster G45G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G20G6BG61G6EG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G6FG70G70G2D G73G74GE5G20 G73G6FG6DG20 G66GF8G6CG67G65G20 G61G76G20 G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG20 G64G65G72G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G65G72 G73G74G6FG72G64G72G69G66G74G73G2DG20 G65G6CG6CG65G72G20 G73G61G6DG64G72G69G66G74G73G66G6FG72G64G65G6CG65G72G20 G69G20 G70G72G6FG64G75G6BG73G2D G6AG6FG6EG65G6EG2EG20G53G6CG69G6BG65G20G66G6FG72G64G65G6CG65G72G20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G6CG61G76G65G72G65G20G6BG6FG73G74G6EG61G2D G64G65G72G20G69G20G70G72G6FG64G75G6BG73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20G73G6FG6DG20G69G67G6AG65G6EG20G62G69G64G72G61G72G20G70G6FG73G69G74G69G76G74 G74G69G6CG20G73G61G6DG66G75G6EG6EG73GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G2EG20G53G65G6CG76G20G6FG6D G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G69G73G6FG6CG65G72G74G20G73G65G74G74G20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G74G61G70 G73G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G76G20G62G65G67G72G65G6EG73G65G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2CG20G6BG61G6EG20G65G66G2D G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G20G6CG65G64G65G20G74G69G6CG20G65G6EG20G73G61G6DG6CG65G74G20G73G65G74G74G20G62G65G2D G64G72G65G20G72G65G73G73G75G72G73G75G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G20G65G6EG6EG20G75G74G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG2EG20G4DG65G6EG20G66G6FG72 G61G74G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G6EG65G20G73G6BG61G6CG20G76GE6G72G65G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65 G66G6FG72G20 G64G65G6EG20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG73GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG65G20 G65G76G61G6CG75G65G72G69G6EG67G65G6E G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20 G6DGE5G20 G64G65G20 G76GE6G72G65G20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G73G70G65G73G69G66G69G6BG6BG65G2E G44G65G74G20G73G6BG61G6CG20G61G6CG74G73GE5G20G69G6BG6BG65G20G76GE6G72G65G20G6DG75G6CG69G67G20G66G6FG72G20G62G65G64G72G69G66G74G65G6EG65 GE5G20G6FG70G70G6EGE5G20G67G65G76G69G6EG73G74G65G6EG65G20G6CG69G6BG65G20G72G61G73G6BG74G20G6FG67G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G74G20G70GE5 G61G6EG6EG65G6EG20 G6DGE5G74G65G2CG20 G66G6FG72G20 G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20 G65G74G20 G69G6EG6EG2D G6BG6AGF8G70G73G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G62G65G64G72G69G66G74G65G6EG65G20 G73G65G6CG76G20 G73G6FG6D G6DGE5G20 G70GE5G76G69G73G65G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G72 G6FG67G20 G64G6FG6BG75G6DG65G6EG74G65G72G65G20 G61G74G20 G64G65G20 G62G61G72G65G20 G6BG61G6EG20 G72G65G61G6CG69G73G65G72G65G73 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2E G45G74G20G76G69G6BG74G69G67G20G74G72G65G6BG6BG20G76G65G64G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG73G20G73G74G72G75G6BG2D G74G75G72G20G65G72G20G64G61G6EG6EG65G6CG73G65G6EG20G61G76G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20G73G6FG6DG20G64G72G69G76G65G72G20G76G69G72G6BG2D G73G6FG6DG68G65G74G20 G70GE5G20 G66G6CG65G72G65G20 G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G69G20 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E G53G6CG69G6BG65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G6BG61G6EG20 G6FG6DG66G61G74G74G65G20 G73GE5G20 G76G65G6CG20 G62G61G6EG6BG20 G6FG67 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G76G65G72G64G69G70G61G70G69G72G66G6FG6EG64G20G6FG67G20G6BG72G65G64G69G74G74G66G6FG72G65G2D G74G61G6BG2EG20 G44G65G74G20 G65G6BG73G69G73G74G65G72G65G72G20 G69G20 G64G61G67G20 G66G6CG65G72G65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G73G6FG6D G6BG61G6EG20 G74G69G6CG62G79G20 G61G6CG6CG65G20 G66G69G6EG61G6EG73G72G65G6CG61G74G65G72G74G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20 G6FG67 G74G6AG65G6EG65G73G74G65G72G2CG20G6FG67G20G6AG65G67G20G66G6FG72G76G65G6EG74G65G72G20G61G74G20G64G65G6EG6EG65G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G65G6E G76G69G6CG20 G66G6FG72G74G73G65G74G74G65G2EG20 G41G76G20 G64G65G6EG6EG65G20 G67G72G75G6EG6EG20 G65G72G20 G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74 G6FG6DG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G73G61G6DG64G72G69G66G74G73G2D G66G6FG72G64G65G6CG65G72G20G73G70G65G73G69G65G6CG74G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G20 G69G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E G45G6EG20 G69G6EG74G65G67G72G61G73G6AG6FG6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G74G72G61G64G69G73G6AG6FG6EG65G6CG6CG20 G62G61G6EG6BG2D G6FG67G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20 G6BG61G6EG20 G6DG65G64G66GF8G72G65G20 G73G61G6DG2D G64G72G69G66G74G73G66G6FG72G64G65G6CG65G72G2EG20G50GE5G20G65G6EG20G61G6EG6EG65G6EG20G73G69G64G65G20G6BG61G6EG20G6DG75G6CG69G67G68G65G2D G74G65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G6BG72G79G73G73G75G62G73G69G64G69G65G72G69G6EG67G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G75G6CG69G6BG65G20 G66G6FG72G2D G72G65G74G6EG69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20G6FG67G20G70G72G6FG64G75G6BG74G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20GF8G6BG65G2EG20G56G69G2D G64G65G72G65G20 G68G61G72G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G6DG65G64G20 G66G6CG65G72G65G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G72 G6DG75G6CG69G67G68G65G74G65G72G20 G66G6FG72G20 GE5G20 G6BG6FG6DG62G69G6EG65G72G65G20 G66G6CG65G72G65G20 G66G69G6EG61G6EG73G70G72G6FG2D G64G75G6BG74G65G72G20G6FG67G20G73G65G6CG67G65G20G64G65G6DG20G73G6FG6DG20G65G6EG20G70G61G6BG6BG65G2EG20G54G69G6CG62G75G64G20G61G76 G73G6CG69G6BG65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G70G61G6BG6BG65G72G20 G67G6AGF8G72G20 G64G65G74G20 G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G65G72G65G20 GE5 G73G61G6DG6DG65G6EG6CG69G67G6EG65G20G70G72G69G73G20G70GE5G20G65G6EG6BG65G6CG74G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G6DG65G6CG6CG6FG6D G75G6CG69G6BG65G20G74G69G6CG62G79G64G65G72G65G2EG20G49G6EG74G65G67G72G61G73G6AG6FG6EG20G61G76G20G66G6CG65G72G65G20G74G79G70G65G72G20G76G69G72G6BG2D G73G6FG6DG68G65G74G20 G6BG61G6EG20 G70GE5G20 G64G65G6EG6EG65G20 G6DGE5G74G65G6EG20 G64G65G6DG70G65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G6EG20G69G20G65G6EG6BG65G6CG74G65G20G64G65G6CG6DG61G72G6BG65G64G65G72G20G6FG67G20G64G65G72G69G67G6AG65G6EG6EG6FG6D G6DG65G64G66GF8G72G65G20 G65G74G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G74G61G70G2EG20 G49G20 G4EG6FG72G67G65G20 G65G72G20 G62GE5G64G65 G6BG72G79G73G73G75G62G73G69G64G69G65G72G69G6EG67G20 G6FG67G20 G73G61G6CG67G20 G61G76G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G70G61G6BG6BG65G72G20 G69 G73G74G6FG72G20G67G72G61G64G20G66G6FG72G62G75G64G74G20G66G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2EG20G4CG69G6BG65G76G65G6C G6DG65G6EG65G72G20G76G69G20G64G65G74G20G65G72G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G73G6BG72G69G74G65G72G69G65G72 G69G20 G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG20 G66G6FG72G64G69G20 G64G65G74G20 G65G72G66G61G72G69G6EG67G73G6DG65G73G73G69G67G20 G65G72 G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20 GE5G20 G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG65G72G65G20 G66G6FG72G20 G6BG72G79G73G73G75G62G73G69G64G69G65G72G69G6EG67 G69G6EG6EG61G64G20G69G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G72G2E G56G75G72G64G65G72G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G2D G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G20G73G6FG6DG20G66GF8G6CG67G65G20G61G76G20G66G75G73G6AG6FG6EG20G65G72G20G6BG75G6EG20G72G65G6CG65G76G61G6EG74 G69G20G64G65G20G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G6EG65G20G64G65G72G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G76G65G73G65G6EG74G6CG69G67 G62G65G67G72G65G6EG73G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G69G20 G65G74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66G6CG65G72G65 G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G72G2EG20 G49G20 G65G6EG20 G73G6CG69G6BG20 G73G69G74G75G61G73G6AG6FG6EG20 G76G69G6C G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G74G61G20 G69G20 G62G65G74G72G61G6BG74G6EG69G6EG67G20 G62GE5G64G65 G70G6FG73G69G74G69G76G65G20 G6FG67G20 G6EG65G67G61G74G69G76G65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G72 G76G65G64G20 G69G6EG74G65G67G72G61G73G6AG6FG6EG20 G61G76G20 G75G6CG69G6BG65G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G72G20 G69G20 G66G69G2D G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG2E 6 Inngrepet G49G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20G65G72G20G64G65G74G20G62G61G72G65G20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6E G6FG6DG20G69G6EG6EG67G72G65G70G20G6DG6FG74G20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G20G73G6FG6DG20G69G6EG6EG65G68G6FG6CG2D G64G65G72G20 G74G69G64G73G66G72G69G73G74G65G72G20 G66G6FG72G20 G73G61G6BG73G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG2EG20 G45G74G20 G69G6EG6EG2D G67G72G65G70G20G6DG6FG74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G6DGE5G20G66G61G74G74G65G73G20G69G6EG6EG65G6EG20G73G65G6BG73G20G6DGE5G6EG65G2D G64G65G72G20 G65G74G74G65G72G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G69G6EG6EG67GE5G74G74G20 G65G6EG64G65G6CG69G67G20 G61G76G74G61G6CG65G20 G6FG6D G65G72G76G65G72G76G65G74G2EG20 G44G65G72G73G6FG6DG20 G73GE6G72G6CG69G67G65G20 G68G65G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG73G69G65G72G20 G64G65G74G2C G6BG61G6EG20G66G72G69G73G74G65G6EG20G75G74G76G69G64G65G73G20G74G69G6CG20G31G32G20G6DGE5G6EG65G64G65G72G20G66G72G61G20G73G61G6DG6DG65 G74G69G64G73G70G75G6EG6BG74G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G76G69G6BG74G69G67G20 GE5G20 G6CG65G67G67G65G20 G6DG65G72G6BG65G20 G74G69G6CG20 G61G74 G66G72G69G73G74G65G6EG65G20 G62G65G72G65G67G6EG65G73G20 G66G72G61G20 G64G65G74G20 G74G69G64G73G70G75G6EG6BG74G65G74G20 G65G6EG64G65G6CG69G67 G61G76G74G61G6CG65G20G65G72G20G69G6EG6EG67GE5G74G74G2EG20G45G6EG20G65G76G61G6CG75G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6E G65G74G74G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20G65G72G20G65G6EG20G72G65G73G73G75G72G73G6BG72G65G76G65G6EG64G65 G70G72G6FG73G65G73G73G2EG20 G41G76G20 G64G65G6EG6EG65G20 G67G72G75G6EG6EG20 G73G74G61G72G74G65G73G20 G69G6BG6BG65G20 G73G61G6BG73G2D G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G69G20 G73G6CG69G6BG65G20 G73G61G6BG65G72G20 G66GF8G72G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G6BG6CG61G72G74G20 G61G74 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G66G61G6BG74G69G73G6BG20G62G6CG69G72G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G2CG20G64G76G73G2EG20G65G74G74G65G72G20G61G74 G65G6EG64G65G6CG69G67G20G61G76G74G61G6CG65G20G65G72G20G69G6EG6EG67GE5G74G74G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G64G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G2D G35G36 G65G6EG64G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G2EG20G44G65G74G74G65G20G65G72G20G62G65G67G72G75G6EG6EG65G6CG73G65G6EG20G66G6FG72G20G61G74 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G61G6CG64G72G69G20 G66G6FG72G68GE5G6EG64G73G67G6FG64G6BG6AG65G6EG2D G6EG65G72G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G69G20G6EG6FG65G6EG20G6DG61G72G6BG65G64G65G72G2E G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G65G72G20 G69G6BG6BG65G20 G6DG65G6CG64G65G70G6CG69G6BG74G69G67G65G20 G65G74G74G65G72G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2EG20G49G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20GF8G6EG73G6BG65G72G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G65G6EG2D G64G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20G67G6AG65G72G6EG65G20G65G6EG20G72G61G73G6BG20G61G76G6BG6CG61G72G69G6EG67G20G69G20G66G6FG72G68G6FG6CG64 G74G69G6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G2EG20G41G76G20G64G65G6EG6EG65G20G67G72G75G6EG6E GE5G70G6EG65G72G20G6CG6FG76G65G6EG20G66G6FG72G20G61G74G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20G6BG61G6EG20G6DG65G6CG64G65G20G64G65G6E G65G6EG64G65G6CG69G67G65G20G61G76G74G61G6CG65G6EG20G6FG6DG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G74G69G6CG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2EG20G49G6EG6EG65G6EG20G74G72G65G20G6DGE5G6EG65G64G65G72G20G65G74G74G65G72G20G61G74G20G6DG65G6CG64G69G6EG67G65G6E G65G72G20G6DG6FG74G74G61G74G74G20G6DGE5G20G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G64G61G20G76G61G72G73G6CG65G20G61G74G20G65G74G20G69G6EG6EG67G72G65G70 G6BG61G6EG20G62G6CG69G20G61G6BG74G75G65G6CG74G2EG20G44G65G72G73G6FG6DG20G64G65G74G20G69G6BG6BG65G20G76G61G72G73G6CG65G73G20G69G6EG6EG2D G67G72G65G70G2CG20G6BG61G6EG20G76G69G20G68G65G6CG6CG65G72G20G69G6BG6BG65G20G67G72G69G70G65G20G69G6EG6EG20G6DG6FG74G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6E G70GE5G20G65G74G20G73G65G6EG65G72G65G20G74G69G64G73G70G75G6EG6BG74G2E G49G6EG6EG67G72G65G70G20 G65G74G74G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20 G73G6BG61G6CG20 G76G61G72G73G2D G6CG65G73G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G6FG66G74G65G20G76G61G72G73G6CG65G6EG65G20G6FG6DG20G69G6EG6EG67G72G65G70G20G73G6FG6DG20G66GE5G72G20G64G65 G73G74G6FG72G65G20 G61G76G69G73G6FG76G65G72G73G6BG72G69G66G74G65G6EG65G2EG20 G49G20 G76G61G72G73G65G6CG65G74G20 G72G65G64G65G67G6AGF8G72 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G66G6FG72G20G72G65G6CG65G76G61G6EG74G65G20G66G61G6BG74G61G2CG20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20 G61G6EG61G6CG79G73G65G72G20 G6FG67G20 G68G6AG65G6DG6DG65G6CG20 G66G6FG72 G69G6EG6EG67G72G65G70G2EG20G45G74G20G69G6EG6EG67G72G65G70G73G76G65G64G74G61G6BG20G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G65G73G2EG20G56G61G72G2D G73G65G6CG65G74G20G65G72G20G62G6FG6BG73G74G61G76G65G6CG69G67G20G6DG65G6EG74G20G6FG67G20G62G65G74G79G72G20G69G20G70G72G61G6BG73G69G73G20G65G6E GE5G70G65G6EG20 G6FG67G20 G6FG6DG66G61G74G74G65G6EG64G65G20 G68GF8G72G69G6EG67G73G70G72G6FG73G65G73G73G20 G64G65G72G20 G62G65G2D G72GF8G72G74G65G20G70G61G72G74G65G72G20G67G69G73G20G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG20GE5G20G6BG6FG6DG6DG65G6EG74G65G72G65G20G6FG67 G73G75G70G70G6CG65G72G65G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73G20 G61G6EG61G6CG79G73G65G72G20 G6FG67 G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G65G72G2EG20 G45G74G74G65G72G20 G65G74G20 G76G61G72G73G65G6CG20 G73G6BG6AG65G72G20 G64G65G74G20 G6FG66G74G65G20 G61G74 G6EG79G65G20G6DG6FG6DG65G6EG74G65G72G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G70GE5G20G62G6FG72G64G65G74G20G6FG67G20G61G74G20G61G6BG74GF8G2D G72G65G6EG65G20G62G6CG69G72G20G6DG65G72G20G6BG72G65G61G74G69G76G65G20G6DG65G64G20GE5G20G73G70G69G6CG6CG65G20G69G6EG6EG20G65G76G65G6EG2D G74G75G65G6CG6CG65G20 G6BG6FG6DG70G65G6EG73G65G72G65G6EG64G65G20 G74G69G6CG74G61G6BG2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G64G65G72G66G6FG72 G6DG61G6EG67G65G20G65G6BG73G65G6DG70G6CG65G72G20G70GE5G20G61G74G20G76G65G64G74G61G6BG65G74G20G65G6EG64G72G65G73G20G65G6CG6CG65G72 G61G74G20G76G69G20G66G72G61G66G61G6CG6CG65G72G20G69G6EG6EG67G72G65G70G2E G45G6EG20 G6EG79G20 G68G6AG65G6DG6DG65G6CG20 G74G69G6CG20 GE5G20 G6EG65G64G6CG65G67G67G65G20 G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G69G67 G66G6FG72G62G75G64G20G6DG6FG74G20GE5G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G6BG6FG6DG20G6DG65G64 G69G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20G76G65G64G20G72G65G76G69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G69G20G6DG61G69G20G32G30G30G30G2E G42G65G67G72G75G6EG6EG65G6CG73G65G6EG20 G66G6FG72G20 G64G65G6EG6EG65G20 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 G65G72 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73G20 G65G72G66G61G72G69G6EG67G20 G69G20 G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20 G66G75G2D G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG65G72G2EG20G44G65G74G20G68G61G72G20G76GE6G72G74G20G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G72G20G68G76G6FG72G20G68G61G72G20G76GE6G72G74 G75G6DG75G6CG69G67G20GE5G20G74G69G6CG62G61G6BG65G66GF8G72G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20G74G69G6CG20G73G69G6EG20G6FG70G70G72G69G6EG2D G6EG65G6CG69G67G65G20G66G6FG72G6DG20 G74G69G6CG20 G74G72G6FG73G73G20 G66G6FG72G20 G61G74G20G76G69G6CG6BGE5G72G65G6EG65G20 G66G6FG72G20G69G6EG6EG2D G67G72G65G70G20G66G6FG72G20GF8G76G72G69G67G20G68G61G72G20G76GE6G72G74G20G74G69G6CG73G74G65G64G65G2EG20G4AG65G67G20G75G6EG64G65G72G73G74G72G65G2D G6BG65G72G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G62G61G72G65G20 G65G72G20 G61G6BG74G75G65G6CG74G20 GE5G20 G62G65G6EG79G74G74G65G20 G64G65G6EG6EG65 G68G6AG65G6DG6DG65G6CG65G6EG20 G69G20 G64G65G20 G73G61G6BG65G6EG65G20 G68G76G6FG72G20 G65G74G20 G69G6EG6EG67G72G65G70G20 G65G72 G73G70G65G73G69G65G6CG74G20 G73G61G6EG6EG73G79G6EG6CG69G67G2E G44G65G72G73G6FG6DG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G6BG6FG6EG6BG6CG75G64G65G72G65G72 G6DG65G64G20G61G74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G6DG65G64G66GF8G72G65G72G20G62G65G67G72G65G6EG73G65G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G20G6FG67G20G65G6EG20G64GE5G72G6CG69G67G65G72G65G20G72G65G73G73G75G72G73G75G74G6EG79G74G74G65G6CG73G65G20G74G6FG74G61G6CG74G2C G6BG61G6EG20 G65G74G20 G69G6EG6EG67G72G65G70G20 G65G74G74G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG20 G66G2EG65G6BG73G2E G67GE5G20 G75G74G20 G70GE5G20 G61G74G20 G64G65G6CG65G72G20 G61G76G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G6EG20 G6DGE5G20 G73G65G6CG67G65G73 G66GF8G72G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G6BG61G6EG20 G67G6FG64G74G61G73G2EG20 G4EGE5G72G20 G64G65G20 G6EG65G67G61G74G69G76G65 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G6EG65G20 G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G68G6FG76G65G64G73G61G6BG65G6CG69G67G20 G68G61G72 G6FG70G70G68G61G76G20 G69G20 G61G76G67G72G65G6EG73G65G64G65G20 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G2C G6BG61G6EG20 G65G74G20 G73G6CG69G6BG74G20 G69G6EG6EG67G72G65G70G20 G76GE6G72G65G20 G74G69G6CG73G74G72G65G6BG6BG65G6CG69G67G20 G66G6FG72G20 GE5 G67G6AG65G6EG6FG70G70G72G65G74G74G65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20 G69G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2EG20 G46G75G2D G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G74G69G6CG6CG61G74G65G73G20 G64G61G20 G6EGE5G72G20 G76G69G6CG6BGE5G72G65G74G20 G6FG6DG20 G73G61G6CG67G20 G61G76 G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G65G72G20G6FG70G70G66G79G6CG74G2EG20G45G74G20G76G65G64G74G61G6BG20G6FG6DG20G69G6EG6EG67G72G65G70 G6BG61G6EG20G6FG67G73GE5G20G73G65G74G74G65G20G61G6EG64G72G65G20G76G69G6CG6BGE5G72G20G66G6FG72G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G64G65G72G2D G73G6FG6DG20 G64G65G74G74G65G20 G65G72G20 G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G20 G66G6FG72G20 GE5G20 G6FG70G70G72G65G74G74G68G6FG6CG64G65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6EG20G69G20G6DG61G72G6BG65G64G65G74G2E G49G20G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G72G20G64G65G72G20G64G65G20G6EG65G67G61G74G69G76G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G2D G73G69G67G65G20 G6FG67G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G6DG65G73G73G69G67G65G20 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G6EG65G20 G65G72 G73G70G65G73G69G65G6CG74G20 G61G6CG76G6FG72G6CG69G67G65G2CG20 G6BG61G6EG20 G64G65G74G20 G76GE6G72G65G20 G76G61G6EG73G6BG65G6CG69G67G20 GE5 G66G69G6EG6EG65G20 G65G67G6EG65G64G65G20 G74G69G6CG74G61G6BG20 G73G6FG6DG20 G67G6AGF8G72G20 G64G65G74G20 G6DG75G6CG69G67G20 GE5 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G75G74G65G6EG20G61G74G20G64G65G74G20G6FG70G70G73G74GE5G72G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G2EG20G49G20G73GE5G20G66G61G6CG6CG20G6BG61G6EG20G69G6EG6EG2D G67G72G65G70G65G74G20G62G65G73G74GE5G20G69G20G61G74G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G66G6FG72G62G79G73G20G69G20G73G69G6EG20G68G65G6CG68G65G74G2E G4AG65G67G20G76G69G6CG20G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G75G6EG64G65G72G73G74G72G65G6BG65G20G61G74G20G66G6FG72G6DGE5G6CG65G74G20G6DG65G64 G66G75G73G6AG6FG6EG73G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG20 G69G6BG6BG65G20 G65G72G20 GE5G20 G66G6FG72G62G79G20 G66G6CG65G73G74G20 G6DG75G6CG69G67 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G2EG20 G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G6FG67G20 G6FG70G70G6BG6AGF8G70G20 G6BG61G6EG20 G76GE6G72G65G20 G65G6E G73G61G6DG66G75G6EG6EG73GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20GF8G6EG73G6BG65G6CG69G67G20G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20G61G76G20G65G6E G6EGE6G72G69G6EG67G2EG20 G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G6BG61G6EG20 G73G6FG6DG20 G6EG65G76G6EG74G20 G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20 G67G69 G6FG70G70G68G61G76G20G74G69G6CG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G73G67G65G76G69G6EG73G74G65G72G2EG20G49G20G74G69G6CG6CG65G67G67G20G6BG61G6E G70G72G6FG64G75G6BG74G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G20 G73G74G69G6DG75G6CG65G72G65G73G20 G6FG67G20 G64G65G72G6DG65G64G20 G67G69 G65G74G74G65G72G73G70GF8G72G72G65G72G6EG65G20 G62G65G64G72G65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66G6CG65G72G65G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G76G61G72G69G2D G61G6EG74G65G72G2EG20G4AG65G67G20G6DGE5G20G6EG6FG6BG20G61G6CG6CG69G6BG65G76G65G6CG20G69G6EG6EG72GF8G6DG6DG65G20G61G74G20G6AG65G67 G6FG66G74G65G20G65G72G20G73G6BG65G70G74G69G73G6BG20G74G69G6CG20G64G65G20G73G74G6FG72G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG65G73G20G76G65G6CG73G69G67G2D G6EG65G6CG73G65G2EG20 G44G65G74G20 G73G70GF8G72G73G20 G6FG6DG20 G76G69G20 G69G6BG6BG65G20 G76G61G72G20 G62G65G64G72G65G20 G74G6AG65G6EG74 G6DG65G64G20 G61G74G20 G6EGE6G72G69G6EG67G73G6CG69G76G65G74G73G20 G6CG65G64G65G72G65G20 G68G61G64G64G65G20 G73G74GF8G72G72G65G20 G66G6FG2D G6BG75G73G20 G70GE5G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G20 G64G61G67G6CG69G67G20 G64G72G69G66G74G2EG20 G49G20 G65G74G20 G73G61G6DG66G75G6EG6EG73G2D GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G20 G6BG61G6EG20 G64G65G74G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G76GE6G72G65 G76G69G6BG74G69G67G20 G61G74G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G62G6CG69G72G20 G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG66GF8G72G74G20 G6EGE5G72G20 G64G65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G6EG65G20G65G72G20G73G6DGE5G20G65G6CG6CG65G72 G6BG61G6EG20G61G76G68G6AG65G6CG70G65G73G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G74G69G6CG74G61G6BG2E 7 Konkurranseloven eller EØS-avtalen? G49G20G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G76G69G73G65G73G20G64G65G74G20G6FG66G74G65G20G74G69G6CG20G61G74G20G64G65G74G20G65G72G20G65G6E GF8G6BG65G6EG64G65G20 G67G72G61G64G20 G61G76G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G2EG20 G44G65G74G74G65 G6BG61G6EG20G6DG65G64G66GF8G72G65G20G65G6EG20GF8G6BG6EG69G6EG67G20G61G76G20G62G65G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G20G6FG67 G66G6FG72G65G74G61G6BG73G73G61G6DG6DG65G6EG73G6CG75G74G6EG69G6EG67G65G72G20 G6DG65G64G20 G66G6CG65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6C G6BG61G72G61G6BG74G65G72G2EG20 G49G20 G73G6CG69G6BG65G20 G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G72G20 G6DGE5G20 G64G65G74G20 G76G75G72G64G65G72G65G73 G35G37 G68G76G69G6CG6BG65G6EG20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G20 G73G6FG6DG20 G65G72G20 G64G65G6EG20 G72G65G74G74G65G20 G74G69G6CG20 GE5 G76G75G72G64G65G72G65G20G64G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G6EG65 G61G76G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2E G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G6DG65G64G20 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G72G65G67G75G6CG65G72G65G73 G69G6BG6BG65G20 G62G61G72G65G20 G61G76G20 G6EG6FG72G73G6BG20 G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G2CG20 G6DG65G6EG20 G65G72G20 G6FG67G73GE5 G75G6EG64G65G72G6CG61G67G74G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG20 G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G2EG20 G45G46G2DG20 G6FG67 G45GD8G53G2DG72G65G74G74G65G6EG20G72G65G67G75G6CG65G72G65G72G20G66G6FG72G65G74G61G6BG73G73G61G6DG6DG65G6EG73G6CG75G74G6EG69G6EG2D G67G65G72G2EG20 G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20 G61G72G74G69G6BG6BG65G6CG20 G35G37G20 G66G6FG72G62G79G72G20 G66G6FG72G65G2D G74G61G6BG73G73G61G6DG6DG65G6EG73G6CG75G74G6EG69G6EG67G65G72G20G73G6FG6DG20G73G6BG61G70G65G72G20G65G6CG6CG65G72G20G73G74G79G72G2D G6BG65G72G20G65G6EG20G64G6FG6DG69G6EG65G72G65G6EG64G65G20G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G2CG20G6FG67G20G73G6FG6DG20G73G61G6DG74G69G64G69G67 G66GF8G72G65G72G20G74G69G6CG20G61G74G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G69G20G45GD8G53G2DG6FG6DG72GE5G64G65G74 G68G69G6EG64G72G65G73G20G62G65G74G79G64G65G6CG69G67G2EG20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20G66G75G73G6AG6FG6EG73G72G65G67G6CG65G72 G65G72G20 G73G61G6DG6DG65G6EG66G61G6CG6CG65G6EG64G65G20 G6DG65G64G20 G45G46G2DG72G65G74G74G65G6EG73G20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G2D G66G6FG72G6FG72G64G6EG69G6EG67G2EG20 G53G69G64G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G73G6FG6DG20 G6FG6DG66G61G74G74G65G73G20 G61G76 G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 G69G20 G75G74G67G61G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G74G20 G65G72G20 G66G6FG72G62G75G64G74G2C G76G69G6CG20G69G6BG6BG65G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G45G53G41G20G67G72G69G70G65G20G69G6EG6E G70GE5G20 G73G61G6DG6DG65G20 G6DGE5G74G65G20 G73G6FG6DG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2E G44G65G72G69G6DG6FG74G20G76G69G6CG20G69G6BG6BG65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G73G6FG6DG20G65G72G20G6FG6DG66G61G74G74G65G74G20G61G76 G72G65G67G6CG65G6EG65G20G76GE6G72G65G20G74G69G6CG6CG61G74G74G20G66GF8G72G20G64G65G20G65G72G20G65G72G6BG6CGE6G72G74G20G6CG6FG76G6CG69G67G65G2E G46G6FG72G20 G61G74G20 G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG20 G73G6BG61G6CG20 G6FG6DG66G61G74G74G65G73G20 G61G76G20 G45GD8G53G2D G61G76G74G61G6CG65G6EG73G20G72G65G67G6CG65G72G20G6FG6DG20G66G75G73G6AG6FG6EG73G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG2CG20G6DGE5G20G64G65G6EG20G68G61 G65G6EG20 G66G65G6CG6CG65G73G73G6BG61G70G73G2DG20 G65G6CG6CG65G72G20 G45G46G54G41G2DG64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG2EG20 G46G75G2D G73G6AG6FG6EG65G72G20G73G6FG6DG20G69G6EG76G6FG6CG76G65G72G65G72G20G6BG72G65G64G69G74G74G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G65G6CG2D G6CG65G72G20G61G6EG64G72G65G20G66G69G6EG61G6EG73G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G68G61G72G20G64G65G6EG20G6EGF8G64G76G65G6EG2D G64G69G67G65G20G73G74GF8G72G72G65G6CG73G65G6EG20G64G65G72G73G6FG6DG20G73G75G6DG6DG65G6EG20G61G76G20G75G6CG69G6BG65G20G69G6EG6EG2D G74G65G6BG74G65G72G20G6FG76G65G72G73G74G69G67G65G72G20G76G69G73G73G65G20G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G72G2EG20G49G6EG6EG74G65G6BG2D G74G65G6EG65G20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG20G74G61G73G20G6DG65G64G20G65G72G20G72G65G6EG74G65G69G6EG6EG74G65G6BG74G65G72G2CG20G69G6EG6EG2D G74G65G6BG74G65G72G20 G66G72G61G20 G76G65G72G64G69G70G61G70G69G72G65G72G2CG20 G70G72G6FG76G69G73G6AG6FG6EG73G69G6EG6EG74G65G6BG74G65G72G2C G6EG65G74G74G6FG69G6EG6EG74G65G6BG74G65G72G20 G66G72G61G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG65G20 G74G72G61G6EG73G61G6BG73G6AG6FG6EG65G72 G6FG67G20G61G6EG64G72G65G20G64G72G69G66G74G73G69G6EG6EG74G65G6BG74G65G72G2EG20G46G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G73G6FG6DG20G69G6EG76G6FG6CG2D G76G65G72G65G72G20 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G68G61G72G20 G66G65G6CG6CG65G73G73G6BG61G70G73G2D G65G6CG6CG65G72G20G45G46G54G41G2DG64G69G6DG65G6EG73G6AG6FG6EG20G64G65G72G73G6FG6DG20G76G65G72G64G69G65G6EG20G61G76G20G74G65G67G2D G6EG65G64G65G20 G62G72G75G74G74G6FG70G72G65G6DG69G65G72G2CG20 G62GE5G64G65G20 G69G6EG6EG62G65G74G61G6CG74G65G20 G6FG67G20 G75G74G65G2D G73G74GE5G65G6EG64G65G2CG20G6FG76G65G72G73G74G69G67G65G72G20G64G65G20G73G61G6DG6DG65G20G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G6EG65G2E G49G20 G64G65G74G74G65G20 G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G20 G61G76G76G69G6BG65G72G20 G72G65G67G6CG65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G61G6BG74GF8G72G65G6EG65G20 G69 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20 G6EG6FG65G20 G66G72G61G20 G72G65G67G6CG65G6EG65G20 G66G6FG72G20 G61G6EG64G72G65 G6EGE6G72G69G6EG67G65G72G2CG20G68G76G6FG72G20G64G65G74G20G65G72G20G64G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G65G6EG64G65G20G73G65G6CG73G6BG61G2D G70G65G6EG65G73G20G6FG6DG73G65G74G6EG69G6EG67G20G73G6FG6DG20G62G65G6EG79G74G74G65G73G2E G45G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G73G6BG61G6CG20G6BG75G6EG20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G61G76G20GE9G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2EG20G44G65G74G74G65G20G70G72G69G6EG73G69G70G70G65G74G20G6BG61G6CG6CG65G73G20G67G6AG65G72G2D G6EG65G20G22G6FG6EG65G2DG73G74G6FG70G2DG73G68G6FG70G70G69G6EG67G22G20G6FG67G20 G73G6BG61G6CG20 G62G65G73G6BG79G74G74G65G20 G66G75G2D G73G6AG6FG6EG65G72G65G6EG64G65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G72G20 G66G72G61G20 GE5G20 G76GE6G72G65G20 G75G6EG64G65G72G6CG61G67G74 G66G75G73G6AG6FG6EG73G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG20G66G72G61G20G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G20G6FG67G20G6FG76G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74 G6FG72G67G61G6EG20 G73G61G6DG74G69G64G69G67G2EG20 G52G65G67G6CG65G6EG65G20 G6FG6DG20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G2D G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G20 G75G74G70G65G6BG65G72G20 G64G65G72G66G6FG72G20 G65G74G74G20 G6FG72G67G61G6EG20 G73G6FG6DG20 G67G69G73 G65G6BG73G6BG6CG75G73G69G76G20 G72G65G74G74G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G76G75G72G64G65G72G65G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20 G48G76G6FG72 G68G6FG76G65G64G64G65G6CG65G6EG20G61G76G20G66G69G6EG61G6EG73G69G6EG73G74G69G74G75G73G6AG6FG6EG65G6EG65G73G20G69G6EG6EG74G65G6BG74G65G72 G6FG70G70G74G6AG65G6EG65G73G2CG20G64G76G73G2EG20G69G20G45G46G2DG6CG61G6EG64G65G6EG65G2CG20G45G46G54G41G2DG6CG61G6EG64G65G6EG65 G65G6CG6CG65G72G20GE9G6EG20G6DG65G64G6CG65G6DG73G73G74G61G74G2CG20G62G65G73G74G65G6DG6DG65G72G20G68G76G69G6CG6BG65G6EG20G6DG79G6EG2D G64G69G67G68G65G74G20 G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G20 G69G20 G73G61G6BG65G6EG2EG20 G54G69G6CG73G76G61G2D G72G65G6EG64G65G20G65G72G20G64G65G74G20G68G76G6FG72G20G68G6FG76G65G64G64G65G6CG65G6EG20G61G76G20G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G2D G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G73G20 G62G72G75G74G74G6FG70G72G65G6DG69G65G20 G65G72G20 G74G65G67G6EG65G74G20 G73G6FG6DG20 G62G65G2D G73G74G65G6DG6DG65G72G20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 G65G72G20 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20 G45G53G41 G65G6CG6CG65G72G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G73G6FG6DG20 G6BG61G6EG20G62G65G68G61G6EG64G6CG65 G73G61G6BG65G6EG2E G50G72G69G6EG73G69G70G70G65G74G20G6FG6DG20G22G6FG6EG65G2DG73G74G6FG70G2DG73G68G6FG70G70G69G6EG67G22G20G66G6FG72G68G69G6EG64G2D G72G65G72G20G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G69G6BG6BG65G20G61G74G20G65G6EG20G66G75G73G6AG6FG6EG20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G61G76 G66G6CG65G72G65G20G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20G73G61G6DG2D G74G69G64G69G67G2EG20 G46G6FG72G20 G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20 G62G6CG65G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6D G50G72G69G70G70G73G2DG52G69G6EG67G6EG65G73G20G6FG67G20G43G61G72G6CG73G62G65G72G67G20G76G75G72G64G65G72G74G20G61G76G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G2CG20G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6FG67 G4EG6FG72G67G65G2EG20G56G69G20G61G72G62G65G69G64G65G72G20G6DG65G64G20GE5G20G75G74G66G6FG72G6DG65G20G61G76G74G61G6CG65G72G20G6FG67 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG20G67G6AGF8G72G65G20G64G65G74G20G6DG75G6CG69G67G20G66G6FG72G20G4BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 GE5G20 G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G65G20 G74G65G74G74G65G72G65G20 G6DG65G64 G73GF8G73G74G65G72G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG65G72G20 G69G20 G64G65G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG65G20 G6CG61G6EG64G65G6EG65G2E G44G65G74G20 G69G6EG6EG65G62GE6G72G65G72G20 G61G74G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65 G6BG61G6EG20 G75G74G76G65G6BG73G6CG65G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G73G6AG6FG6EG20 G6FG67G20 G6BG6FG6FG72G64G69G6EG65G72G65G20 G62G65G2D G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG20G69G20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G65G20G73G61G6BG65G72G2E G44G65G72G73G6FG6DG20 G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G6EG65G20 G65G72G20 G6FG76G65G72G73G6BG72G65G64G65G74 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G45G55G2DG6CG61G6EG64G65G6EG65G73G20 G74G65G72G72G69G74G6FG72G69G75G6DG2CG20 G68G61G72G20 G45G55G2D G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G65G6EG65G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G76G75G72G64G65G72G65 G74G72G61G6EG73G61G6BG73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20 G54G69G6CG73G76G61G72G65G6EG64G65G20 G65G72G20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G6E G74G69G6CG6CG61G67G74G20 G45G53G41G20 G64G65G72G73G6FG6DG20 G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G6EG65G20 G65G72G20 G6FG76G65G72G2D G73G6BG72G65G64G65G74G20 G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20 G45G46G54G41G2DG73G74G61G74G65G6EG65G73G20 G74G65G72G72G69G74G6FG72G69G75G6DG2E G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G65G72G20 G69G20 G64G69G73G73G65G20 G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G6EG65G20 G61G76G2D G73G6BGE5G72G65G74G20G66G72G61G20GE5G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G20G73G61G6BG65G6EG20G65G74G74G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6CG6FG76G65G6EG2EG20G49G20G6DG6FG74G73G65G74G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG73G20G62G65G2D G64G72G69G66G74G73G65G72G76G65G72G76G73G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G20 G6DGE5G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20 G68G76G6FG72 G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G6EG20G6FG76G65G72G73G6BG72G69G64G65G73G20G69G6EG6EG6DG65G6CG64G65G73G20 G74G69G6CG20G64G65G6E G72G65G74G74G65G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG20G73G65G6EG65G73G74G20G65G6EG20G75G6BG65G20G65G74G74G65G72G20G61G74G20G64G65G74G20G65G72 G69G6EG6EG67GE5G74G74G20G61G76G74G61G6CG65G20G6FG6DG20G74G72G61G6EG73G61G6BG73G6AG6FG6EG65G6EG2E G4EGE5G72G20G74G65G72G73G6BG65G6CG76G65G72G64G69G65G6EG65G20G69G6BG6BG65G20G65G72G20G6FG76G65G72G73G6BG72G65G64G65G74G20G65G6CG6CG65G72 G6EGE5G72G20 G74G6FG20 G74G72G65G64G65G6CG65G72G20 G61G76G20 G6FG6DG73G65G74G6EG69G6EG67G2CG20 G69G6EG6EG74G65G6BG74G20 G65G6CG6CG65G72 G62G72G75G74G74G6FG70G72G65G6DG69G65G20G65G72G20G6FG70G70G74G6AG65G6EG74G20G69G20G4EG6FG72G67G65G2CG20G68G61G72G20G4BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G20 G74G69G6CG20 GE5G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG65G20 G66G75G2D G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG65G6EG2EG20 G50GE5G20 G64G65G6EG6EG65G20 G6DGE5G74G65G6EG20 G73G70G69G6CG6CG65G72G20 G74G65G72G73G6BG65G6CG2D G76G65G72G64G69G65G6EG65G20G65G6EG20G76G69G6BG74G69G67G20G72G6FG6CG6CG65G20G69G20G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G73G61G6BG65G72 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G64G65G20G75G6CG69G6BG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G2E G4EGE5G72G20 G65G6EG20 G66G75G73G6AG6FG6EG73G73G61G6BG20 G68G61G72G20 G73G70G65G73G69G65G6CG6CG20 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67 G66G6FG72G20G4EG6FG72G67G65G20G6FG67G20G6EG6FG72G73G6BG20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G20G68G61G72G20G4EG6FG72G67G65G20G6DG75G2D G35G38 G6CG69G67G68G65G74G20G74G69G6CG20GE5G20G64G65G6CG74G61G20G70GE5G20G6DGF8G74G65G72G20G66GF8G72G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG2D G6EG65G6EG20G74G72G65G66G66G65G72G20G65G6EG64G65G6CG69G67G20G61G76G67G6AGF8G72G65G6CG73G65G2EG20G44G65G74G20G65G72G20G76G61G6EG6CG69G67G20G61G74 G6EG6FG72G73G6BG65G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20G65G72G20G72G65G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G74G20G70GE5G20G6DGF8G74G65G2D G6EG65G2EG20G49G20G64G69G73G73G65G20G73G61G6BG65G6EG65G20G75G74G61G72G62G65G69G64G65G72G20G6FG66G74G65G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G73G6BG72G69G66G74G6CG69G67G65G20 G69G6EG6EG73G70G69G6CG6CG20 G74G69G6CG20 G45G53G41G20 G6FG67G20 G45G55G2D G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G6FG6DG20G6DG61G72G6BG65G64G73G66G6FG72G2D G68G6FG6CG64G20G6FG67G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G73G69G74G75G61G73G6AG6FG6EG20G69G20G4EG6FG72G67G65G2E 8 Eksempel på kompetanse- spørsmål i finansnæringen G53G6FG6DG20G65G74G20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G70GE5G20G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G73G70GF8G72G73G2D G6DGE5G6CG20 G6BG61G6EG20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G66G65G6CG6CG65G73G66G6FG72G65G74G61G6BG65G74G20 G69G66G2EG2EG2E G6EG65G76G6EG65G73G2EG20 G56GE5G72G65G6EG20 G31G39G39G39G20 G61G76G74G61G6CG74G65G20 G53G6BG61G6EG64G69G61G2CG20 G73G6FG6D G65G69G64G65G20G56G65G73G74G61G20G46G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2CG20G6FG67G20G53G74G6FG72G65G62G72G61G6EG64G20GE5G20G66G75G73G6AG6FG2D G6EG65G72G65G20G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G73G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G69G6EG6EG65G6EG66G6FG72G20G73G6BG61G64G65G2D G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G2EG20 G53G69G64G65G6EG20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G20 G76G61G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG2D G74G65G72G20 G6FG67G20 G73G61G6DG6CG65G74G20 G76G69G6CG6CG65G20 G66GE5G20 G65G6EG20 G73G74G65G72G6BG20 G73G74G69G6CG6CG69G6EG67G20 G69G20 G66G6CG65G72G65 G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20 G6DG65G64G20 G6DG61G72G6BG65G64G73G61G6EG64G65G6CG65G72 G6FG76G65G72G20 G35G30G20 G70G72G6FG73G65G6EG74G2CG20 G69G6EG6EG6CG65G64G65G74G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G2D G6EG65G74G20 G65G6EG20 G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20 G46GF8G72G20 G73G61G6BG65G6EG20 G76G61G72 G62G65G68G61G6EG64G6CG65G74G20 G66G65G72G64G69G67G2CG20 G62G6CG65G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G75G74G2D G76G69G64G65G74G20 G74G69G6CG20 G6FG67G73GE5G20 GE5G20 G6FG6DG66G61G74G74G65G20 G64G65G74G20 G66G69G6EG73G6BG65G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G74 G50G6FG68G6AG6FG6CG61G2EG20 G46G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G66G69G6BG6BG20 G64G65G72G6DG65G64G20 G65G74G20 G6FG6DG66G61G6EG67 G73G6FG6DG20G66GF8G72G74G65G20G74G69G6CG20G61G74G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G62G6CG65G20G6BG6FG6DG70G65G2D G74G65G6EG74G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G20G69G20G73G61G6BG65G6EG2E G49G20G61G75G67G75G73G74G20G31G39G39G39G20G67G6FG64G6BG6AG65G6EG74G65G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6E G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G75G6EG64G65G72G20G66G6FG72G75G74G73G65G74G6EG69G6EG67G20G61G76G20G61G74G20G56G65G73G74G61G73G20G73G6BG61G64G65G2D G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G62G6CG65G20G73G6BG69G6CG74G20G75G74G20G66G72G61G20G64G65G6EG20GF8G76G2D G72G69G67G65G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G6EG2EG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G6DG65G6EG74G65 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G61G74G20G64G65G74G74G65G20G76G69G6CG6BGE5G72G65G74G20G69G6BG6BG65G20G69G20G74G69G6CG73G74G72G65G6BG6BG65G6CG69G67 G67G72G61G64G20G74G6FG6BG20G68G65G6EG73G79G6EG20G74G69G6CG20G6DG75G6CG69G67G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G2D G73G69G67G65G20 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G72G20 G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G69G20 G6DG61G72G6BG65G64G65G74G20 G66G6FG72 G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G65G72G2EG20G42G65G67G72G75G6EG6EG65G6CG73G65G6EG20G66G6FG72G20G64G65G74G74G65G20G76G61G72G20G61G74 G62GE5G64G65G20G53G74G6FG72G65G62G72G61G6EG64G20G6FG67G20G53G6BG61G6EG64G69G61G20G64G72G65G76G20G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G66GF8G72G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20G73G6CG69G6BG20G61G74 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G73G20G66G65G6CG6CG65G73G20G73G61G74G73G69G6EG67G20G69G6EG6EG65G6EG20G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G20G6BG75G6EG6EG65G20G6DG65G64G66GF8G72G65G20G65G6EG20G6BG6FG6FG72G64G69G6EG65G72G69G6EG67G20G6FG67G73GE5G20G70GE5 G6CG69G76G73G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74G2EG20 G44G65G6EG6EG65G20G62G65G6BG79G6DG72G69G6EG67G65G6E G66G61G6CG74G20G62G6FG72G74G20G64G61G20G54G72G79G67G20G42G61G6CG74G69G63G61G20G6FG76G65G72G74G6FG6BG20G62GE5G64G65G20G6CG69G76G73G2DG20G6FG67 G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG72G69G6EG67G73G76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G6EG20 G69G20 G56G65G73G74G61G2EG20 G45G74G74G65G72 G76GE5G72G20G6FG70G70G66G61G74G6EG69G6EG67G20G62G6CG65G20G64G61G20G64G65G20G6EG65G67G61G74G69G76G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6DG65G73G73G69G67G65G20 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G65G6EG65G20 G61G76G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G62G65G67G72G65G6EG73G65G74 G70GE5G20G65G6EG20G74G69G6CG66G72G65G64G73G73G74G69G6CG6CG65G6EG64G65G20G6DGE5G74G65G2E G53G6FG6DG20 G64G65G20 G66G6CG65G73G74G65G20 G68G65G72G20 G6EG6FG6BG20 G6BG6AG65G6EG6EG65G72G20 G74G69G6CG20 G74G72G61G6BG6B G50G6FG68G6AG6FG6CG61G20G73G65G67G20G66G72G61G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G65G74G74G65G72G20G61G74G20G64G65G6EG20G76G61G72G20G67G6FG64G2D G6BG6AG65G6EG74G20G61G76G20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG2EG20G44G65G74G74G65G20G72G65G69G73G65G72G20G69G6EG74G65G72G2D G65G73G73G61G6EG74G65G20 G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG20 G6FG6DG20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G6FG67G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2CG20G6FG67G20G6FG6DG20G72G65G6BG6BG65G76G69G64G64G65G6EG20G61G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6CG6FG76G65G6EG73G20G69G6EG6EG67G72G65G70G73G62G65G73G74G65G6DG6DG65G6CG73G65G2EG20G46G75G73G6AG6FG6EG65G6EG20G6DG65G6CG2D G6CG6FG6DG20 G53G6BG61G6EG64G69G61G20 G6FG67G20 G53G74G6FG72G65G62G72G61G6EG64G20 G66G69G6BG6BG20 G69G6BG6BG65G20 GF8G6BG74 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20G73G6FG6D G66GF8G6CG67G65G20G61G76G20G61G74G20G50G6FG68G6AG6FG6CG61G20G62G6CG65G20G64G65G6CG20G61G76G20G66G65G6CG6CG65G73G66G6FG72G65G74G61G6BG65G74G2E G44G65G74G20G76G61G72G20G62G61G72G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G6EG73G20G6FG6DG66G61G6EG67G20G69G20G45G55G2DG6CG61G6EG64G65G6EG65 G73G6FG6DG20 GF8G6BG74G65G2EG20 G53G6FG6DG20 G65G6EG20 G66GF8G6CG67G65G20 G61G76G20 G64G65G74G74G65G20 G62G6CG65G20 G45G55G2D G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20G72G65G74G74G65G20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G20G66G6FG72G20G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G20 G76G75G72G64G65G72G69G6EG67G2E G53G69G64G65G6EG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G68G61G64G64G65G20 G6BG6FG6DG70G65G2D G74G61G6EG73G65G20G66GF8G72G20G50G6FG68G6AG6FG6CG61G20G62G6CG65G20G6DG65G64G2CG20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G6E G72G65G6EG74G20 G66G6FG72G6DG65G6CG74G20 G68G61G20 G66G61G6CG74G20 G74G69G6CG62G61G6BG65G20 G74G69G6CG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G64G61G20G50G6FG68G6AG6FG6CG61G20G66G61G6CG74G20G66G72G61G2EG20G44G65G74G74G65G20G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G2D G73G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74G20 G62G6CG65G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 G69G6BG6BG65G20 G76G75G72G64G65G72G74G20 G73G69G64G65G6E G56G65G73G74G61G20G61G6CG6CG65G72G65G64G65G20G76G61G72G20G73G6FG6CG67G74G20G75G74G20G61G76G20G69G66G2EG2EG2EG20G2EG20G53G70GF8G72G73G6DGE5G6CG65G74 G6BG75G6EG6EG65G20G62G6CG69G74G74G20G61G6BG74G75G65G6CG74G20G64G65G72G73G6FG6DG20G62G61G72G65G20G73G6BG61G64G65G66G6FG72G73G69G6BG2D G72G69G6EG67G73G64G65G6CG65G6EG20G69G20G56G65G73G74G61G20G68G61G64G64G65G20G62G6CG69G74G74G20G73G6FG6CG67G74G2CG20G73G6CG69G6BG20G45G55G2D G6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG73G20 G70GE5G6CG61G20 G73G65G6CG73G6BG61G70G65G6EG65G2E 9 Forholdet til Kredittilsynet G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73G20G68G6FG76G65G64G6FG70G70G67G61G76G65G20G65G72G20G68GE5G6EG64G2D G68G65G76G69G6EG67G20 G61G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2EG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6CG6FG76G65G6EG20 G65G72G20 G65G6EG20 G73G65G6BG74G6FG72G6FG76G65G72G67G72G69G70G65G6EG64G65G20 G6CG6FG76G2CG20 G6FG67G20 G6CG6FG76G2D G67G69G76G65G72G20G68G61G72G20G6CG61G67G74G20G76G65G6BG74G20G70GE5G20G61G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G73G70GF8G72G73G6DGE5G6C G73G6BG61G6CG20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G65G6EG68G65G74G6CG69G67G20G70GE5G20G74G76G65G72G73G20G61G76G20G6DG61G72G6BG65G64G65G72 G6FG67G20G73G65G6BG74G6FG72G65G72G2EG20G53G65G6BG74G6FG72G6FG76G65G72G67G72G69G70G65G6EG64G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G20G61G6EG62G65G66G61G6CG65G73G20G61G76G20G4FG45G43G44G20G6FG67G20G62G65G6EG79G74G74G65G73G20G69 G73G74G6FG72G20G67G72G61G64G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74G2E G45G6EG6BG65G6CG74G65G20 G6CG6FG76G65G72G20 G6CG65G67G67G65G72G20 G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20 G6FG70G70G20 G74G69G6CG20 G61G74 G73G65G6BG74G6FG72G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G20G73G6BG61G6CG20G69G76G61G72G65G74G61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6DG65G73G73G69G67G65G20G68G65G6EG73G79G6EG2EG20G44G65G74G74G65G20G66GF8G72G65G72G20G74G69G6CG20G61G74G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G68G61G72G20G70G61G72G61G6CG6CG65G6CG6CG20G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G20G6DG65G64G20G73G65G6BG74G6FG72G2D G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20 G70GE5G20 G76G69G73G73G65G20 G6FG6DG72GE5G64G65G72G2EG20 G44G65G74G74G65G20 G67G6AG65G6CG2D G64G65G72G20 G66G6FG72G20 G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20 G4BG72G65G64G69G74G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2EG20 G46G69G6EG61G6EG73G6EGE6G2D G72G69G6EG67G65G6EG20G66G61G6CG6CG65G72G20G69G6EG6EG20G75G6EG64G65G72G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73 G61G6EG73G76G61G72G73G6FG6DG72GE5G64G65G2EG20 G53G61G6DG74G69G64G69G67G20 G65G72G20 G61G6CG74G73GE5G20 G6EGE6G72G69G6EG67G65G6E G75G6EG64G65G72G6CG61G67G74G20G74G69G6CG73G79G6EG20G66G72G61G20G65G67G65G6EG20G73G65G6BG74G6FG72G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2E G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6CG61G74G65G75G74G76G61G6CG67G65G74G20 G75G6EG64G65G72G73G74G72G65G6BG65G72G20 G69 G4EG4FG55G20 G6EG72G2EG20 G32G30G30G30G3AG39G20 G6FG6DG20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6CG61G74G65G72G20 G69 G66G69G6EG61G6EG73G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G61G74G20G64G65G74G20G65G74G61G62G6CG65G2D G35G39 G72G65G73G20 G65G6EG20 G6BG6CG61G72G20 G6FG67G20 G65G6EG74G79G64G69G67G20 G61G6EG73G76G61G72G73G2DG20 G6FG67G20G6FG70G70G67G61G76G65G2D G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G74G69G6CG73G79G6EG73G2DG20G6FG67G20G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG6FG72G67G61G6EG65G72 G70GE5G20 G66G69G6EG61G6EG73G6FG6DG72GE5G64G65G74G2EG20 G56G65G64G20 G72G65G76G69G73G6AG6FG6EG20 G61G76G20 G6CG6FG76G2DG20 G6FG67 G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20 G62GF8G72G20 G6FG76G65G72G6CG61G70G70G65G6EG64G65G20 G6BG6FG6DG70G65G74G61G6EG73G65G6FG6DG2D G72GE5G64G65G72G20G72G65G64G75G73G65G72G65G73G20G74G69G6CG20G65G74G20G6DG69G6EG69G6DG75G6DG2EG20G55G74G76G61G6CG67G65G74G20G6DG65G6EG65G72 G64G65G74G74G65G20 G76G69G6CG20 G73G6BG61G70G65G20 G62G65G64G72G65G20 G6FG76G65G72G73G69G6BG74G2CG20 G6DG65G72G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76 G73G61G6BG73G67G61G6EG67G20 G6FG67G20 G73G74GF8G72G72G65G20 G66G6FG72G75G74G62G65G72G65G67G6EG65G6CG69G67G68G65G74G20 G66G6FG72 G6DG61G72G6BG65G64G73G61G6BG74GF8G72G65G6EG65G2E G44G65G74G20G65G72G20G6EG79G6CG69G67G20G6FG70G70G6EG65G76G6EG74G20G65G74G20G75G74G76G61G6CG67G20G66G6FG72G20G72G65G76G69G73G6AG6FG6E G61G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G65G6EG2EG20G55G74G76G61G6CG67G65G74G20G68G61G72G20G62G6CG61G6EG74G20G61G6EG2D G6EG65G74G20G66GE5G74G74G20G69G20G6DG61G6EG64G61G74G20GE5G20G76G75G72G64G65G72G65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G74G20G6DG65G6CG6CG6FG6D G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G65G6EG20G6FG67G20G74G69G6CG67G72G65G6EG73G65G6EG64G65G20G6CG6FG76G2D G76G65G72G6BG2CG20 G73G61G6DG74G20 G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G74G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G73G65G6BG74G6FG72G6DG79G6EG64G69G67G2D G68G65G74G65G6EG65G20G6FG67G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G2EG20G46G6FG72G6DGE5G6CG65G74G20G65G72G20GE5 G6BG6CG61G72G6CG65G67G67G65G20 G61G6EG73G76G61G72G73G2DG20 G6FG67G20 G6FG70G70G67G61G76G65G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G65G72G2EG20 G49 G45G55G20G70GE5G67GE5G72G20G6FG67G73GE5G20G65G6EG20G64G65G62G61G74G74G20G6FG6DG20G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG2D G6EG65G6EG20G73G6BG61G6CG20G68G61G20G61G64G67G61G6EG67G20G74G69G6CG20GE5G20G68GE5G6EG64G68G65G76G65G20G73G65G6BG74G6FG72G72G65G67G75G2D G6CG65G72G74G65G20G6FG6DG72GE5G64G65G72G20G75G6EG64G65G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G6EG65G2E G49G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G65G72G20 G76G69G20 G6FG70G70G74G61G74G74G20 G61G76G20 G65G6E G6BG6FG6EG73G69G73G74G65G6EG74G20 G68GE5G6EG64G68G65G76G69G6EG67G20 G61G76G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G2D G6CG65G6EG65G20G6FG76G65G72G20G74G69G64G20G6FG67G20G6DG65G6CG6CG6FG6DG20G6EGE6G72G69G6EG67G65G72G2EG20G46G6FG72G20G66G69G6EG61G6EG73G2D G6EGE6G72G69G6EG67G65G6EG20G76G69G6CG20G64G65G74G20G76GE6G72G65G20G65G6EG20G66G6FG72G65G6EG6BG6CG69G6EG67G20G61G74G20G65G74G74G20G6FG67 G73G61G6DG6DG65G20G66G6FG72G68G6FG6CG64G20G69G6BG6BG65G20G62G65G68G61G6EG64G6CG65G73G20G61G76G20G74G6FG20G74G69G6CG73G79G6EG73G2D G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G2EG20 G4BG72G65G64G69G74G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G6FG67G20 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG2D G73G65G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20G68G61G72G20G61G76G74G61G6CG74G20G72G65G74G6EG69G6EG67G73G6CG69G6EG6AG65G72G20G66G6FG72G20G73G61G6DG61G72G2D G62G65G69G64G20G66G6FG72G20GE5G20G6BG75G6EG6EG65G20G6FG70G70G74G72G65G20G6DG65G73G74G20G6DG75G6CG69G67G20G65G6EG68G65G74G6CG69G67G2E G4AG65G67G20G6DG65G6EG65G72G20G69G6DG69G64G6CG65G72G74G69G64G20G61G74G20G74G69G6CG73G79G6EG73G6FG72G67G61G6EG65G6EG65G73G20G6BG6FG6DG2D G70G65G74G61G6EG73G65G20 G6FG67G20 G61G6EG73G76G61G72G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G62GF8G72G20 G61G76G67G72G65G6EG73G65G73 G6EGE6G72G6DG65G72G65G2EG20G44G65G74G20G6BG61G6EG20G69G6BG6BG65G20G75G74G65G6CG75G6BG6BG65G73G20G68G79G70G6FG74G65G74G69G73G6BG65 G74G69G6CG66G65G6CG6CG65G72G20 G64G65G72G20 G4BG72G65G64G69G74G74G69G6CG73G79G6EG65G74G73G20 G76G65G6BG74G6CG65G67G67G69G6EG67G20 G61G76 G73G6FG6CG69G64G69G74G65G74G20 G6BG61G6EG20 G6BG6FG6DG6DG65G20 G69G20 G6BG6FG6EG66G6CG69G6BG74G20 G6DG65G64G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G68G65G6EG73G79G6EG2E G4AG65G67G20 G6DG65G6EG65G72G20 G61G74G20 G61G6CG6CG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G61G67G6CG69G67G65G20 G61G6EG2D G73G76G61G72G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20 G62GF8G72G20 G73G61G6DG6CG65G73G20 G69G20 G65G74G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG20 G66G6FG72G20 GE5G20 G73G69G6BG72G65G20 G65G6EG20 G74G72G6FG76G65G72G64G69G67G20 G6FG67G20 G6BG6FG6EG73G69G73G74G65G6EG74 G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG75G74GF8G76G65G6CG73G65G20G70GE5G20G74G76G65G72G73G20G61G76G20G73G65G6BG74G6FG72G65G72G2EG20G49G6DG69G64G6CG65G72G2D G74G69G64G20 G74G72G6FG72G20 G6AG65G67G20 G69G6BG6BG65G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G65G72G20 G65G6EG20 G68G65G6EG73G69G6BG74G73G6DG65G73G73G69G67 G6CGF8G73G6EG69G6EG67G20GE5G20G66G6FG72G65G6EG65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG65G73G73G69G67G65G20G6FG67G20G61G6EG2D G64G72G65G20 G72G65G67G75G6CG65G72G69G6EG67G73G6DG65G73G73G69G67G65G20 G68G65G6EG73G79G6EG20 G69G20 G73G61G6DG6DG65G20 G74G69G6CG2D G73G79G6EG73G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2EG20 G45G6EG20 G73G6CG69G6BG20 G6FG72G67G61G6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G6BG61G6E G6DG65G64G66GF8G72G65G20 G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G72G20 G69G20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G75G6FG76G65G72G73G69G6BG74G6CG69G67G65 G65G74G61G74G65G72G2CG20G75G6BG6CG61G72G65G20G61G6EG73G76G61G72G73G6FG6DG72GE5G64G65G72G20G6FG67G20G75G6BG6CG61G72G74G20G66G61G67G6CG69G67 G66G6FG6BG75G73G2E G4DG61G6EG64G61G74G65G74G20G74G69G6CG20G64G65G74G20G6EG79G65G20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G75G74G76G61G6CG2D G67G65G74G20G6FG67G20G52G65G67G6AG65G72G69G6EG67G65G6EG73G20G69G6EG69G74G69G61G74G69G76G65G72G20G66G6FG72G20GE5G20G66G6FG72G6EG79G65G20G6FG67 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G73G65G72G65G20G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20G66G6FG72G76G61G6CG74G6EG69G6EG67G20G67G69G72G20G62G75G64G20G6FG6D G61G74G20G76G69G20G69G20G6FG76G65G72G73G6BG75G65G6CG69G67G20G66G72G65G6DG74G69G64G20G76G69G6CG20G66GE5G20G65G6EG20G61G76G6BG6CG61G72G69G6EG67 G61G76G20 G61G6EG73G76G61G72G73G66G6FG72G64G65G6CG69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G20G6FG67G20G73G65G6BG74G6FG72G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG65G2E 10 Hva så med det globale perspektivet? G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20 G65G72G20 G69G20 G66G65G72G64G20 G6DG65G64G20 GE5G20 G75G74G76G69G6BG6CG65 G73G65G67G20 G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G76G69G6BG74G69G67G73G74G65G20 G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG6FG6DG72GE5G64G65G74G20 G66G6FG72G20 GE5 G66G72G65G6DG6DG65G20G66G75G6EG67G65G72G65G6EG64G65G20G6DG61G72G6BG65G64G65G72G20G6FG67G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G20G72G65G73G2D G73G75G72G73G62G72G75G6BG2EG20 G45G74G74G65G72G20 G68G76G65G72G74G20 G66GE5G72G20 G66G6CG65G72G65G20 G6FG67G20 G66G6CG65G72G65G20 G6CG61G6EG64 G6DG6FG64G65G72G6EG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6CG6FG76G67G69G76G6EG69G6EG67G20 G6FG67G20 G68GE5G6EG64G2D G68G65G76G69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65G6DG20G62G6CG69G72G20G73G74G61G64G69G67G20G6DG65G72G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G2E G4DG65G64G20 G32G39G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G2CG20 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6E G6FG67G20 G66G6CG65G72G65G20 G6FG62G73G65G72G76G61G74GF8G72G65G72G20 G65G72G20 G4FG45G43G44G20 G6BG61G6EG73G6BG6AG65G20 G64G65G74 G66G72G65G6DG73G74G65G20G66G6FG72G75G6DG65G74G20G66G6FG72G20GE5G20G64G69G73G6BG75G74G65G72G65G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20 G67G65G6EG65G72G65G6CG74G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G65G6EG20 G68GF8G79G20 G61G6BG74G69G76G69G74G65G74G20 G69 G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6BG6FG6DG69G74G65G65G6EG20 G6DG65G64G20 G74G69G6CG68GF8G72G65G6EG64G65G20 G61G72G2D G62G65G69G64G73G67G72G75G70G70G65G72G2EG20 G46G6FG72G6DGE5G6CG65G74G20 G65G72G20 GE5G20 G6AG6FG62G62G65G20 G66G72G61G6DG20 G65G6E G22G6DG79G6BG22G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G67G6AG65G6EG6EG6FG6DG20G64G69G73G6BG75G73G6AG6FG6EG20G61G76 G68G76G6FG72G64G61G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20G74G69G6CG74G61G6BG20G62G65G73G74G20G73G6BG61G6C G75G74G66G6FG72G6DG65G73G2EG20G4DG69G6EG69G73G74G65G72G72GE5G64G65G74G20G68G61G72G20G67G69G74G74G20G66G6CG65G72G65G20G72G65G6BG6FG6DG2D G6DG61G6EG64G61G73G6AG6FG6EG65G72G20 G74G69G6CG20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G65G6EG65G2CG20 G73G69G73G74G20 G6FG6D G62G65G68G6FG76G65G74G20 G66G6FG72G20 GE5G20 G69G76G65G72G6BG73G65G74G74G65G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G65G20 G74G69G6CG74G61G6BG20 G6DG6FG74 G72G65G6EG73G6BGE5G72G65G6EG20G6BG61G72G74G65G6CG6CG76G69G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G20G28G22G68G61G72G64G20G63G6FG72G65G20G63G61G72G2D G74G65G6CG73G22G29G2E G56G65G72G64G65G6EG73G20G68G61G6EG64G65G6CG73G6FG72G67G61G6EG69G73G61G73G6AG6FG6EG20G96G20G20G57G54G4FG20G96G20G68G61G72 G6EG65G64G73G61G74G74G20G65G6EG20G65G67G65G6EG20G61G72G62G65G69G64G73G67G72G75G70G70G65G20G6FG6DG20G68G61G6EG64G65G6CG20G6FG67 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2EG20 G46G6CG65G72G65G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G20 GF8G6EG73G6BG65G72G20 G61G74 G66G72G69G68G61G6EG64G65G6CG73G61G76G74G61G6CG65G6EG20G73G75G70G70G6CG65G72G65G73G20G6DG65G64G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G72G65G67G6CG65G72G2EG20G42G61G6BG67G72G75G6EG6EG65G6EG20G65G72G20G65G6EG20G66G72G79G6BG74G20G66G6FG72G20G61G74G20G6EG65G64G62G79G67G2D G67G69G6EG67G20 G61G76G20 G66G6FG72G6DG65G6CG6CG65G20 G68G61G6EG64G65G6CG73G68G69G6EG64G72G69G6EG67G65G72G20 G73G6BG61G6CG20 G62G6CG69 G65G72G73G74G61G74G74G65G74G20 G61G76G20 G22G6BG6FG6DG70G65G6EG73G65G72G65G6EG64G65G22G20 G74G69G6CG74G61G6BG20 G66G72G61G20 G6EGE6G2D G72G69G6EG67G73G6CG69G76G65G74G2EG20 G44G65G74G20 G65G72G20 G75G6CG69G6BG65G20 G73G79G6EG20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G45G55G20 G6FG67 G55G53G41G20G70GE5G20G68G76G6FG72G20G6CG61G6EG67G74G20G6DG61G6EG20G65G72G20G76G69G6CG6CG69G67G20G74G69G6CG20GE5G20G67GE5G20G66G6FG72G20GE5 G67G6AGF8G72G65G20G57G54G4FG20G74G69G6CG20G65G74G20G72G65G64G73G6BG61G70G20G69G20G6BG61G6DG70G65G6EG20G6DG6FG74G20G70G72G6FG2D G74G65G6BG73G6AG6FG6EG69G73G74G69G73G6BG65G20G74G69G6CG74G61G6BG20G66G72G61G20G6EGE6G72G69G6EG67G73G6CG69G76G65G74G20G73G65G6CG76G2EG20G55G53G41 G68G61G72G20G6EG79G6CG69G67G20G6CG61G6EG73G65G72G74G20G65G74G20G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G20G65G6CG6CG65G72G20G73G75G70G70G6CG65G6DG65G6EG74 G74G69G6CG20 G65G6EG20 G57G54G4FG2DG61G76G74G61G6CG65G2CG20 G65G74G20 G22G47G6CG6FG62G61G6CG20 G43G6FG6DG70G65G74G69G74G69G6FG6E G49G6EG69G74G69G61G74G69G76G65G22G2CG20G73G6FG6DG20G73G6BG61G6CG20G76GE6G72G65G20G65G74G20G66G6FG72G75G6DG20G66G6FG72G20G64G69G73G6BG75G2D G73G6AG6FG6EG20G61G76G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG65G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG2D G67G65G72G20G69G20G65G6EG20G67G6CG6FG62G61G6CG20GF8G6BG6FG6EG6FG6DG69G2EG20G4FG67G73GE5G20G64G65G6EG20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG2D G6EG61G6CG65G20G61G64G76G6FG6BG61G74G66G6FG72G65G6EG69G6EG67G65G6EG20G68G61G72G2CG20G69G20G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G20G6DG65G64 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG2CG20G74G61G74G74G20G69G6EG69G74G69G61G74G69G76G20G74G69G6CG20G65G74G20G65G67G65G74G20G66G6FG2D G36G30 G72G75G6DG3AG20G22G54G68G65G20G49G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG61G6CG20G43G6FG6DG70G65G74G69G74G69G6FG6EG20G46G6FG72G75G6DG22G2E G44G65G74G20G65G72G20G61G62G73G6FG6CG75G74G74G20G76G69G72G6BG73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G20G69G20G6DG61G72G6BG65G2D G64G65G74G20G66G6FG72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G66G6FG72G61G21 G44G65G74G20G61G72G62G65G69G64G65G73G20G70GE5G20G66G6CG65G72G65G20G66G72G6FG6EG74G65G72G20G6DG65G64G20GE5G20G75G74G76G69G6BG6CG65 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG20G6FG67G20G22G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6BG75G6CG74G75G72G22 G68G6FG73G20 G6CG61G6EG64G20 G69G20 GD8G73G74G2DG45G75G72G6FG70G61G20 G28G22G63G6FG75G6EG74G72G69G65G73G20 G69G6EG20 G74G72G61G6EG73G69G2D G74G69G6FG6EG22G29G20 G6FG67G20 G69G20 G75G74G76G69G6BG6CG69G6EG67G73G6CG61G6EG64G2EG20 G46G4EG20 G68G61G72G20 G69G20 G72G65G67G69G20 G61G76 G55G4EG43G54G41G44G20 G6FG67G73GE5G20 G65G74G61G62G6CG65G72G74G20 G65G6EG20 G65G67G65G6EG20 G65G6BG73G70G65G72G74G2D G67G72G75G70G70G65 G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG2CG20G73G6FG6DG20 G65G72G20G6DG65G2D G67G65G74G20 G61G6BG74G69G76G65G2EG20 G4FG45G43G44G20 G68G61G72G20 G65G74G20 G65G67G65G74G20 G70G72G6FG67G72G61G6DG20 G66G6FG72 G69G6BG6BG65G2DG6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G2EG20G44G65G74G20G73G69G73G74G65G20G73G6BG75G64G64G65G74G20G70GE5G20G73G74G61G6DG2D G6DG65G6EG20 G65G72G20 G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G65G74G20 G65G67G65G74G20 G66G6FG72G75G6DG20 G22G54G68G65 G47G6CG6FG62G61G6CG20 G43G6FG6DG70G65G74G69G74G69G6FG6EG20 G46G6FG72G75G6DG22G20 G64G65G72G20 G6DG65G64G6CG65G6DG73G2D G6CG61G6EG64G20 G6FG67G20 G69G6BG6BG65G2DG6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G20 G6BG61G6EG20 G64G72GF8G66G74G65G20 G75G6CG69G6BG65 G70G72G6FG62G6CG65G6DG73G74G69G6CG6CG69G6EG67G65G72G2EG20 G45G55G2DG6BG6FG6DG6DG69G73G6AG6FG6EG65G6EG20 G67G6AG65G6EG2D G6EG6FG6DG66GF8G72G65G72G20G6FG67G73GE5G20G6CG69G67G6EG65G6EG64G65G20G74G69G6CG74G61G6BG2EG20G4BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G2D G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G64G65G6CG74G61G72G20 G69G20 G64G69G73G73G65G20 G61G6BG74G69G76G69G74G65G74G65G6EG65G20 G73G61G6DG74G69G64G69G67 G73G6FG6DG20 G76G69G20 G73G65G6CG76G2CG20 G69G20 G62G65G73G6BG6AG65G64G65G6EG20 G67G72G61G64G2CG20 G79G74G65G72G20 G22G74G65G6BG6EG69G73G6B G62G69G73G74G61G6EG64G22G20G74G69G6CG20G61G6EG64G72G65G20G6CG61G6EG64G2CG20G66G6FG72G20G65G6BG73G65G6DG70G65G6CG20G6FG76G65G72G66G6FG72 G53GF8G72G2DG41G66G72G69G6BG61G2EG20 G4DG65G64G61G72G62G65G69G64G65G72G65G20 G69G20 G74G69G6CG73G79G6EG65G74G20 G68G61G72G20 G68G61G74G74 G6FG70G70G68G6FG6CG64G20G69G20G53GF8G72G2DG41G66G72G69G6BG61G20G66G6FG72G20GE5G20G62G69G73G74GE5G20G69G20G6FG70G70G62G79G67G67G69G6EG2D G67G65G6EG20G61G76G20G65G6EG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G2CG20G6FG67G20G61G6EG73G61G74G74G65 G68G6FG73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G6EG20G69G20G53GF8G72G2DG41G66G72G69G6BG61G20G76G69G6C G73G6EG61G72G74G20G68G6FG73G70G69G74G65G72G65G20G68G6FG73G20G6FG73G73G2E G53G6FG6DG20G6EG65G76G6EG74G20G66G6FG72G61G6EG20G65G72G20G45GD8G53G2DG61G76G74G61G6CG65G6EG73G20G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G61G6EG73G65G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG20 G61G76G20 G73G74G6FG72G20 G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G20 G66G6FG72G20 GE5G20 G66GF8G72G65 G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG20G6DG65G64G20G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20G6BG61G72G74G65G6CG6CG65G72G20G6FG67G20G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G62G65G67G72G65G6EG73G65G6EG64G65G20G66G75G73G6AG6FG6EG65G72G20G6FG67G20G61G74G66G65G72G64G20G6DG65G64 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G20G69G20G66G6CG65G72G65G20G6CG61G6EG64G2EG20G49G20G74G69G6CG6CG65G67G67G20G68G61G72G20G45G46G54G41G20G69G6EG6EG2D G67GE5G74G74G20 G66G72G69G68G61G6EG64G65G6CG73G61G76G74G61G6CG65G72G20 G6DG65G64G20 G66G6CG65G72G65G20 G6CG61G6EG64G2EG20 G44G69G73G73G65 G61G76G74G61G6CG65G6EG65G20G69G6EG6EG65G68G6FG6CG64G65G72G20G6FG67G73GE5G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G72G2E G53G6FG6DG20G74G69G64G6CG69G67G65G72G65G20G6EG65G76G6EG74G20G61G72G62G65G69G64G65G72G20G76G69G20G6FG67G73GE5G20G6DG65G64G20GE5G20G66GE5 G69G20 G73G74G61G6EG64G20 G65G6EG20 G68GE5G6EG64G68G65G76G69G6EG67G73G61G76G74G61G6CG65G20 G6DG65G6CG6CG6FG6DG20 G6EG6FG72G2D G64G69G73G6BG65G20G6CG61G6EG64G2E G44G65G74G74G65G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G61G72G62G65G69G64G65G74G20 G66GF8G72G65G72G20 G74G69G6CG20 G61G74 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G70G6FG6CG69G74G69G6BG6BG65G6EG20G66GE5G72G20GF8G6BG74G20G62G65G74G79G64G6EG69G6EG67G2EG20G4DGE5G2D G6CG65G74G20 G65G72G20 GE5G20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G73G65G72G65G20 G68GE5G6EG64G68G65G76G69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G6CG65G6EG65G20 G6FG76G65G72G66G6FG72G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG65G20 G6BG61G72G2D G74G65G6CG6CG65G72G20 G6FG67G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G62G65G67G72G65G6EG73G65G6EG64G65G20 G66G75G73G6AG6FG6EG65G72 G6FG67G20 G61G74G66G65G72G64G20 G6DG65G64G20 G76G69G72G6BG6EG69G6EG67G20 G69G20 G66G6CG65G72G65G20 G6CG61G6EG64G2EG20 G44G65G74G20 G65G72 G74G72G6FG6CG69G67G20 G65G74G20 G6EGF8G64G76G65G6EG64G69G67G20 G76G69G6CG6BGE5G72G20 G66G6FG72G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G73G6AG6FG6EG61G6CG74 G68GE5G6EG64G68G65G76G69G6EG67G73G73G61G6DG61G72G62G65G69G64G20 G61G74G20 G6CG61G6EG64G65G6EG65G73G20 G73G75G62G73G74G61G6EG2D G73G69G65G6CG6CG65G20 G6FG67G20 G70G72G6FG73G65G73G73G75G65G6CG6CG65G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G61G6EG73G65G72G65G67G65G6CG76G65G72G6B G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G65G73G20 G6FG67G20 G61G74G20 G64G65G74G20 G6FG70G70G6EGE5G73G20 G66G65G6CG6CG65G73G20 G66G6FG72G2D G73G74GE5G65G6CG73G65G20 G66G6FG72G20 G67G72G75G6EG6EG6CG65G67G67G65G6EG64G65G20 G70G72G69G6EG73G69G70G70G65G72G20 G69G20 G6BG6FG6EG2D G6BG75G72G72G61G6EG73G65G61G6EG61G6CG79G73G65G6EG2E G54G61G6BG6BG20G66G6FG72G20G6FG70G70G6DG65G72G6BG73G6FG6DG68G65G74G65G6EG2E