Små, men med stark lokal förankring

Inlands försäkringar
Foto: Inlands försäkringsbolag
Intervjuobjekt: Rickard Anneräng
Position: VD
E-mail: rickard@inlandsforsakringsbolag.se
Organization: Inlands Försäkringsbolag
Udgave:
4, 2022
Språk: Svensk
Kategori:

Sockenbolag? Häradsbolag? Begrepp som inte är så välkända idag. Men en viktig pusselbit om man söker flera av de svenska försäkringsbolagens ursprung. Vi har träffat Rickard Anneräng, VD för Inlands försäkringsbolag i Kungälv, för att få lite mer bakgrund till den här typen av bolag.

Sockenbolagen har sin bakgrund i det gamla bondesamhället och fick sin lagmässiga status runt 1770. Avsikten var att skydda varandra när olyckor inträffade, framför allt vid händelse av brand.

Redan 1917 inleddes det samarbete mellan olika fristående Länsförsäkringsbolag, som så småningom skulle bilda grunden i Länsförsäkringsgruppen. Vid senaste sekelskiftet fanns det fortfarande runt hundra sockenbolag kvar. 2006 bildade ett antal av dessa, under namnet Dina försäkringar, ett samarbete mellan bolagen.

Men utanför Länsförsäkringar och Dina försäkringar, finns det kvar fristående socken- och häradsbolag runt om i landet. Fjorton av dessa ingår i ett samarbete.

─ Det är en brokig skara, men vi är alla både kundägda och ömsesidiga. Flera av oss erbjuder villa/hem-försäkring, lantbruksförsäkring och småföretagarförsäkring. Några av bolagen är inriktade på båtförsäkringar. Vi förmedlar de försäkringar vi inte har eget tillstånd för från närmaste Länsförsäkringsbolag och vi har dessutom ett konsortialavtal med Länsförsäkringar, berättar Rickard.

Olika förutsättningar

Skaran av bolag är spridd geografiskt och har också väldigt spridd inriktning. De har olika muskler, olika kapital. Men samarbetet inom gruppen är mycket viktigt.

Konsortieavtalet innebär bland annat att man rabattmässigt är kopplade till Länsförsäkringar. De flesta häradsbolag ger inte ut någon återbäring, men har det varit ett bra år kan man ge bättre rabatter till kunderna.

Att bolagen är kundägda, innebär att man har öppna bolagsstämmor. Kunderna är delägare och har del i bolaget som svarar mot de försäkringspremier de betalar.

I det samarbete som Inlands deltar i, tillsammans med de andra socken-/häradsbolagen, innebär ett organiserat nätverkande. Man träffas i olika sammanhang för bland annat utbildningar. Vid två tillfällen under året har bolagen en utbildningskonferens, där även Länsförsäkringar medverkar.

─ Vi hjälper även varandra med att förstå och hur att tillämpa olika regler och riktlinjer.

Hotet kommer främst från lagstiftningen

Socken-/häradsbolagen har en stark lokal förankring. De som är kunder vill ha den fysiska kontakten med sitt försäkringsbolag. Därför är det inte i första hand konkurrenterna som Rickard känner som det största hotet mot de här ganska små bolagen.

─ Nej, det är främst lagstiftningen som vi tycker är problemet. Det handlar mycket om lagstiftning från EU och sen Finansinspektionens tillämpning av regler, som i mångt och mycket är skrivna för de större bolagens situation. För oss är det ofta tungt ekonomiskt och svårhanterbart att leva upp till lagkraven, säger han och fortsätter:

─ Vi har lyckats lösa det på olika sätt. Tjänster som compliance, riskhantering, aktuariefunktion och internrevision köper vi delvis in. Det kostar pengar, trots att dessa saker egentligen inte har någon större funktion för oss. Vi har fått undantag från i stort sett hela Solvens II – annars vet jag inte om vi skulle ha klarat av det, förmodligen hade bolagen upplösts eller varit tvungna att fusionera.

Lagom moderna

Rickard ser de här företagen som ”lagom moderna”. Man har bank-ID, men inga appar. ”Vi hänger med”, som han uttrycker det.

Hur ser då framtiden ut?

─ Sammantaget ser den ljus ut för Inlands och våra vänbolag i gruppen. Vi har en stabil kundbas. Den ökar något och det sker en viss föryngring av försäkringsbeståndet. Vi har inga direkta expansionsplaner, men vi jobbar med att utveckla affären. Och Länsförsäkringar är en stabil partner för hela gruppen.

 

 

 

Faktaruta

Följande bolag ingår i gruppen med socken-/häradsbolag:

 • Inlands Försäkringsbolag
 • Orust Försäkringsbolag
 • Stångenäs Försäkringsbolag
 • Bohusassuransen
 • Öckerö Båtförsäkringsbolag
 • Assuransen/DVB
 • Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
 • Nordmarks Härads Försäkringsbolag
 • Lysviks Försäkringsbolag
 • Stöde Sockens Försäkringsbolag
 • Ramsele Försäkringsbolag
 • Lokala Försäkringsbolag
 • Åkerbo Härads Brandstodsbolag
 • Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag