Med sikte på ledarskapet

Artikkelforfatter: Emilie Dawrin
Position: Produktionsansvarig
E-mail: emda05@handelsbanken.se
Organization: Handelsbanken Liv
Udgave:
4, 2014
Språk: Svensk
Kategori:

”Emilie har gjort ett mycket fint arbete vid hemtagning av en produkt från Irland till Sverige med kort deadline nära ett årsskifte. Med sitt lugn, pedagogiska sätt och noggrannhet har hon fått detta implementerat i verksamheten samtidigt som hon tagit ett nytt ansvar som produktionsansvarig för Bankens övriga fem funktioner. I samråd med övriga avdelningar har Emilie tagit fram och sammanställt en förteckning över formaliakrav som ställs för olika ärenden och produkter och fått dessa publicerade på bankens intranät.”

Det här en del av motiveringen till att Svenska Försäkringsföreningen i höstas utsåg Emilie Dawin till Årets Talang 2014.

Emilie är 29 år, nybliven mamma och har arbetat på Handelsbanken Liv i fyra år. Hon är jurist och hade från början tänkt sig att börja på advokatbyrå.

 

– Men slumpen gjorde att jag hamnade i just försäkringsbranschen. På Handelsbanken Liv fick jag jobba som konsult, med flytt av försäkringskapital – både in, ut och internt, berättar Emilie.

Efter ett år fick hon möjlighet att bli verksamhetsansvarig, när ett bolag skulle centraliseras från Irland till Sverige. Det handlade om back-office för depåförsäkringar och uppdraget var att bygga upp ett liknande kontor i Stockholm.

Gällde att jobba professionellt

– Jag fick åka till Irland för att lära upp mig. Det var tufft, med tanke på att de som jobbade i verksamheten där, hade små möjligheter att flytta med till Sverige. En del hade så mycket som tio år bakom sig. Och det var under en period (2012) då det ekonomiska läget och arbetsmarknaden på Irland var allt annat än bra. Så det gällde för mig att arbeta professionellt.

För Emilie var det här en nyttig period. Hon fick lära sig mycket om ledarskap och konsten att ta människor på rätt sätt.

Det var också en intensiv period. Hon kom till Irland den 1 mars och i juni skulle en svensk produkt lanseras. Den legala beståndsöverlåtelsen gjordes sedan den 1 januari 2013.

Den här verksamheten är fortfarande en del av Emilies nuvarande ansvarsområde. Hon kallas produktionsansvarig, vilket innebär att hon har det operativa ansvaret för en grupp på 15 medarbetare som sysslar med pensions- och kapitalförsäkringar. Det handlar bl.a. om placering i depåer, utbetalning av pension- och kapitalförsäkring, livförsäkringar för egenföretagare, att utföra enklare beräkningar som inte kräver aktuarie samt tradliv.

Sedan juli 2014 är Emilie föräldraledig, men hon kommer tillbaka efter sommaren. Hon tycker att föräldraledigheten är underbar, men hon saknar samtidigt jobbet.

Vill rikta in sig på ledarskap

När det gäller framtiden, är det ledarskap hon vill rikta in sig på.

– Idag är jag vad man skulle kunna kalla för teamledare. Jag har en stimulerande dialog med min nuvarande chef, som ger mig ett bra utrymme med en ram inom vilken jag har eget ansvar. I nästa steg skulle jag gärna vilja få chefens alla arbetsuppgifter och få möjlighet att ställas inför chefskapets alla utmaningar – inklusive fullt personalansvar.

Men Emilie är inte bunden till detta, utan kan tänka sig ett jobb inom compliance. Hon är inte heller främmande att ta en sväng in i bankrörelsen – gärna utomlands – men sen vill hon tillbaka in i försäkringsbranschen igen.

Lagidrotten grunden för hennes ledarskap

Emilies ledarskapsfilosofi är starkt knuten till idrottsrörelsen, i vilken hon är mycket aktiv. Hon har spelat fotboll och fått mycket inspiration av Pia Sundhages bok ”Spela på bästa fot”.

– Lagidrotten har lärt mig att skapa bra team och på det sättet få ut det allra bästa av mina medarbetare. Viktigt för mig är att de som ingår i teamet har olika bakgrund och olika åldrar. Det jag har med mig från idrotten är också vikten av tålamod och metodik – samt naturligtvis det faktum att man måste träna för att bli bra.

Men Emilie är inte bara lagidrottare. Hon springer mycket och i april 2015 tar hon sig an London Marathon.

Just hennes intresse för idrott och ledarskap är något som styrelsen för Svenska Försäkringsföreningen tog fasta på, när den i motiveringen slog fast varför Emilie skulle bli årets Ung talang:

”Emilies intresse för lagidrott och idrottsliga utmaningar visar sig i hennes uthållighet i att hela tiden sträva efter att hela ”laget” ska med och mot samma mål utan att någonsin tumma på spelreglerna. Hon tar sig an alla uppgifter med samma engagemang, med strålande resultat och är receptiv för alla de delar som ledarskapet innebär.”

Carl-Henrik Knutsson