Man behöver tjata lite mer för att rekrytera kvinnliga ledare

Artikkelforfatter: Carolina Klint
Position: VD
E-mail: Carolina.Klint@AIG.com
Organization: Svenska filialen av AIG
About:


Udgave:
1, 2013
Språk: Svensk
Kategori:

Carolina Klint, VD för AIG i Sverige, var en av talarna på det Inspirationsseminarium som Svensak Försäkringsföreningen arrangerade hösten 2012. I den här intervjun utvecklar hon sin syn på ledarskap - inte minst ur perspektivet kvinnligt och manligt.

 

På seminariet konstaterade hon bl.a. att kvinnor ofta rekryteras på past performance och män på future potential.

 

- Vi lever alla i en konstruerad social struktur där vissa normer etablerats. Män har under århundranden blivit tränade i lagtänkande, ledarskapsförmåga samt i att vara mer generösa mot varandra. Det innebär att män gärna öppnar dörrar för eller rekommenderar andra män, medan kvinnor inte gör det i samma utsträckning. Inte alls för att vara elaka, men för att vi inte tränats på samma sätt.

 

Konsekvensen av det blir att när en man rekommenderar en annan man för ett nytt jobb, blir det lätt så att en blivande arbetsgivare inte tittar så mycket på vad mannen faktiskt levererat i tidigare roller utan är nöjd med en känsla av att det finns en god potential för denne man att lyckas i framtiden. När en kvinna är aktuell för en ny befattning, blir fokus i stället gärna på vad man levererat tidigare. Mer handfasta bevis på att man är kapabel att ta sig an utmaningen.

 

– Det viktigaste är att vara medveten om detta mönster eftersom man som blivande arbetsgivare ökar sannolikheten till en riktigt bra rekrytering om man använder måtten ”past performance – future potential” lika, oavsett kandidat.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil. Där finns också en presentation av Carolina Klint.