– Kunderna förväntar sig snabbare och mer individanpassad service

Artikkelforfatter: Patrick Bergander
Position: VD
Organization: Trygg-Hansa/Codan
Udgave:
2, 2015
Språk: Svensk
Kategori:

 

I slutet av mars i år slutfördes fusionen mellan Trygg-Hansa och Codan. Det innebar att Trygg-Hansa och Codan gick samman till Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Till chef för den sammanslagna verksamheten utsågs Patrick Bergander. Nordisk försäkringstidskrift har ställt några frågor till honom.

Till att börja med: Vad har varit syftet med fusionen?

Vi har valt att fusionera Trygg-Hansa och Codan för att skapa en enklare bolagsstruktur vilket i sin tur kommer att skapa större effektivitet och långsiktiga fördelar för oss internt. Att konsolidera finansiella företagsgrupper är något som blir allt vanligare i både Skandinavien och i övriga Europa, som en effekt av de ökade regulatoriska kraven såsom Solvency II.

På vilket sätt kommer kunderna att märka av sammanslagningen? På kort sikt? På lång sikt?

Att vi slår samman bolagen innebär egentligen bara en enda skillnad för våra kunder inom Trygg-Hansa: Codan Forsikring A/S står som försäkringsgivare och vårt juridiska namn är numera Trygg-Hansa filial eller bara Trygg-Hansa.  Allt annat är oförändrat.  Premier, service, tillgänglighet, klagomålshantering och kvaliteten på produkterna kommer inte att förändras till följd av fusionen.

Våra kunders rättsliga skydd fortsätter även att vara förankrat i svenska konsumentskyddsregler. Finansinspektionen och andra svenska myndigheter fortsätter att säkerställa att vi möter svenska konsumentskyddsregler precis som idag. Vår lednings- och styrelsestruktur möter alla legala krav och vi fortsätter att betala skatt i Sverige.

Nordisk försäkringstidskrift har läsare i alla de tre skandinaviska länderna. Vilka styrkor ser du att Codan/Trygg-Hansa har i respektive land?

Vi är marknadsledande inom flera affärsområden i Skandinavien men vi har olika positioner på respektive marknad. I Sverige är vi till exempel väldigt starka inom sjuk- och olycksfall och vartannat barn som har en försäkring är försäkrad i Trygg-Hansa. I Danmark är vi till exempel väldigt framgångsrika inom företagsaffären och har ett starkt erbjudande inom förnyelsebar energi, ett område som vi satsat på i över 30 år.

Vilka utmaningar ser du framöver för Codan/Trygg-Hansa?

Vi vet att människors förväntningar och behov av service har förändrats radikalt de senaste åren. Teknikskiftet har gjort att vi som kunder förväntar oss snabbare och mer individanpassad service. Det måste vi tillgodose. Att kunna ge den bästa servicen till våra kunder varje dag året runt är vår främsta utmaning, men också vår största möjlighet på marknaden.

Vilka utmaningar ser du för den skandinaviska försäkringsmarknaden?

Vi står alla vi inför en situation med tuffare konkurrens och pressade priser samtidigt som ränteläget är utmanande. Vi behöver också göra stora IT-investeringar för att skapa en modern plattform för att kunna serva våra kunder på ett så bra sätt som möjligt och dessutom tillgodose behovet av nya digitala lösningar.

Codan/Trygg-Hansa ingår som en del i den internationella försäkringskoncernen RSA, Vilken nytta har ni av att ingå i detta, större sammanhang?

Vi ingår i RSA-koncernen som har funnits i över 300 år. Det är en enorm styrka att kunna använda och dela kompetens med en stor, global aktör med så lång erfarenhet inom försäkringsbranschen. Till exempel i Danmark har vi ett nära samarbete med RSA inom förnyelsebar energi.