Klimatilpasning av overvann- og tilbakeslagsskader: Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold

Artikkelforfatter: Mia Ebeltoft
Position: Fagsjef
E-mail: mia.ebeltoft@fno.no
Organization: Finans Norge
Udgave:
4, 2011
Språk: Norsk
Kategori:

Flom, overvann og tilbakeslagsskader i hus og kjellere er et økende problem nærmest verden over. Et varsel om et villere og våtere vær har lenge vært hevdet av forskere. FNs klimapanel har gitt ut fire rapporter om hva vi kan forvente oss. Panelet vil i sin femte rapport i 2013 også ta for seg hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Fra deres rapport i 2007 ble det konstatert at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Andelen er forventet å øke, og kapitlet om bosetting, infrastruktur og arealplanlegging er nytt i klimapanelsammenheng.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)