Iakttagelser från en studieresa till New York

Artikkelforfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Udgave:
2, 2019
Språk: Svensk
Kategori:

 

I slutet av 2018 åkte ett antal medlemmar i Försäkringsföreningen till New York på en studieresa med fokus på försäkringsresa. Här är några av deras iakttagelser

Vilka är bolagens utmaningar både nationellt och internationellt?

• Regulations, förändringar i lagstiftning.
• Digitalisering och cyberhot
• Utmaningar i affärsmodellen
• Förändrad demografi och beteendeförändringar
• Employer branding, att locka och behålla talang
• Marknaden är ”mjuk”, dvs om bolagen behöver höja premier för att kunna möta ett förändrat skadekostnadsläge finns det andra på marknaden som tar risken till det tidigare priset. Detta innebär marginalpress.
 
Samma utmaningar även för förmedlarna
 

Vilka är de aktuella frågeställningarna för de amerikanska försäkringsbolagen och marknaden? Något som skiljer sig från den svenska försäkringsmarknaden?

 
I flera delar återkommer utmaningarna ovan när det gäller denna fråga. Men några kompletteringar: 
• Större skadekostnader relaterat till klimatförändringarna i USA. Fler stora stormar och bränder bland annat.
• Benägenheten att stämma/gå till domstol är större på den amerikanska marknaden, både från individer/företag och från myndigheter.
• GDPR/skydd av personuppgifter. Lagstiftningen i Europa ligger mycket längre fram.
• Diskrimineringsfrågorna är mycket större i USA i spåren av #metoo
• Fokus på hållbarhet, mycket större fråga i Sverige.


Vad är New Yorks roll i den finansiella världen?

Stort finansiellt centrum, de amerikanska börserna påverkar hela världsekonomin.
 

Hur påverkar oron i världen USA på kort och lång sikt?

Om vi går mot en ny finanskris och det leder till uppsägningar i branschen i USA riskerar Employeer Practices Liability-skadorna att öka. Vid en tuffare ekonomisk situation riskerar även skadorna generellt i ekonomin att öka.
 

Trender i USA inom försäkringsområdet?

• Cyber är en stor fråga i USA. Både som enskild produkt men också som något som påverkar alla andra försäkringsgrenar. T ex när vi ser att teknik i större utsträckning blir ”intelligent” oavsett bransch ökar också risken att den blir hackad. T ex övervakningsutrustning i en industri eller en lyftkran vid ett bygge. Det innebär att nya risker uppstår. I spåren av detta blir också ansvarsfrågan annorlunda och avbrottskostnader kan uppkomma utan att det finns en skada på egendom i grunden.                                                       
• Digital transformation var ett förvånansvärt litet ämne bland bolagen vi träffade. Man ser digital utveckling på en mikronivå och kanske också för att effektivisera bolagens interna processer eller för att få bättre underlag för att prissätta. Däremot såg man inte några större innovationer när det gällde distribution och kunderbjudande.
• En rörelse mot att ligga närmare kunderna när det gäller att hjälpa kunden att identifiera risker i verksamheten och också att förebygga risker.
• En digital fråga framåt var hur försäkringsbehovet förändras av att t ex biltillverkare inkluderar försäkringsbehovet i självkörande bilar framöver.
 
 
Övrigt från besöket:
• Besök på Handelskammaren. Spännande att se hur man tar ett nytt grepp för att hjälpa svenska företag in på den amerikanska marknaden på ett mer effektivt sätt genom plattformen Gateway. Också intressant att se exempel på ett par startups som innoverar med erbjudande som berör försäkringsmarknaden. 
• SkopeNow: Ett bolag som automatiserade datainsamling vid användning i utredningsärenden vid misstänkta bedrägerier. 
• Indico: Ett bolag som med hjälp av AI bearbetar, sorterar och analyserar ostrukturerad data.
 
Besök på FN som var väldigt intressant och där vi guidades av en väldigt initierad person från den svenska FN-delegationen.