Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

Artikkelforfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Udgave:
4, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

 

För åttonde året i rad har en Ung talang i försäkringsbranschen utsetts av Svenska Försäkringsföreningen. Priset tilldelas den person som gjort ett avtryck tidigt i sin yrkesbana och som har potential att bli en resultatinriktad specialist eller ledare.

Årets Ung Talang-pris gick till Per Georgzén, som är omvärldsanalytiker på SEB Pension och försäkring. Han fick priset för bl.a. för att ha ”etablerat en tydlig struktur baserat på kundinsikter i omvärldsbevakningen och kompletterat med konkurrentanalyser inom prioriterade utvecklingsområden”. (En längre intervju med Per finns i en separat artikel i detta nummer av Nordisk försäkringstidskrift.

Två hedersomnämnanden

Det var många bra nomineringar till Ung Talang som kom in i år. Föreningens styrelse beslöt därför att också göra två hedersomnämnanden. Det ena gick till Fabian Väppling på Skandia för hans arbete med ”att förenkla komplicerade processer, i kombination med en unik teknisk kompetens. I Fabians närhet står alltid kunden i centrum och hans förmåga att digitalisera, effektivisera och automatisera för såväl kunder som kolleger".

Fabian, som är kapitalplacerare på Skandia, tycker att han har fått möjligheten att arbeta i en stimulerande organisation med ett långsiktigt fokus:

– Något som gör jobbet intressant är att ständigt lära sig av kompetenta och erfarna kollegor. De närmaste åren hoppas jag kunna utvecklas inom aktieförvaltning samt även bredda mina kunskaper inom hela kapitalförvaltningsområdet.

Det andra hedersomnämnandet fick Mathilda Bowallius, förvaltningsledare på AMF.

– Min tjänst är spännande då jag jobbar med utveckling av våra kundmöteskanaler. I min roll sammanställer jag olika kompetensers bidrag till en gemensam målbild över prioriterade utvecklingsområden. Mycket handlar om att bidra till den ökade digitaliseringen, vilket är roligt och känns viktigt inom AMF. Jag hoppas att under de närmaste åren få ännu mer ansvar och nya utmaningar, säger hon och tillägger:

-- Att jobba med visioner och framtidstänkande är både stimulerande och utmanande. Digitaliseringen ger enorma möjligheter och det är kul att vara en del av den utvecklingen. .

Pristagarna Per Georgzén, Mathilda Bowallius och Fabian Väppling, flankerade av
Försäkringsföreningens VD Stefan Pärsson och vice ordförande Lars Einar Pettersson

I år skedde utdelningen av priset i en annorlunda inramning än tidigare. De som kommit för att delta i utdelningen var till allra största delen den målgrupp som det hela handlade om – unga personer inne i eller på väg in i branschen.

Var tredje arbetstagare behöver ersättas

Dessutom hade föreningen bjudit in en av Sveriges mest anlitade konsulter inom kompetensförsörjning, med inriktning på den målgrupp som kommer bli avgörande när det gäller att attrahera och rekrytera medarbetare – nya talanger. Hen heter Svante Randlert från Academic Work och konstaterade inledningsvis att 1,6 miljoner svenskar fyller 65 år de närmaste åren. Den siffran ska jämföras med de 4,6 miljoner personer som får lön.

– Grovt räknat kommer alltså var tredje arbetstagare att inom kort behöva få en ersättare. Och då ska vi komma ihåg att sedan 2012 är det fler avgångar än tillträdande ungdomar på svenska arbetsmarknaden.

Därmed var scenen satt för det fortsatta och frågan som ställdes var naturligtvis hur företagen ska kunna vara attraktiva arbetsgivare för de studenter som kommer ut från universitet och högskolor.

Satsa på engagerade medarbetare

För att ge en ledtråd, pekade Svante Randlert på en undersökning som gjorts bland de hundra mest lönsamma företagen i Europa.

– Nöjda kunder är inte det som sticker ut bland dessa företag. Att ha kunder som är nöjda räknas idag närmast som en hygienfaktor. Istället är det engagerade medarbetare som är den gemensamma faktorn bland de här företagen – och det är någonting helt annat än nöjda medarbetare!

En annan undersökning, bland 350 000 medarbetare i Norden, visar att på en skala från -100 (helt oengagerade medarbetare) till +100 (helt engagerade medarbetare), ligger snittet på +7. Det är mycket långt ifrån vad det borde vara.

Svante Randlerts recept är därför att strunta i kundfokus:

– Satsa på engagerade medarbetare istället, så kommer det att leda till nöjda kunder.

Han konstaterar att alltfler människor upplever att företagens erbjudanden till nya medarbetare blir alltmer lika. Det gäller därför att sticka ut från mängden när det gäller bland annat företagskultur, utvecklingsmöjligheter och ledarskap. Problemet är dock att det som företagen pratar om utåt, långt ifrån alltid är det som kandidaterna tycker är viktigt.

Rekommendationer allt viktigare

Svante Randlert pekar därför på att det gäller för företagen att ta reda på vad den här målgruppen tycker är viktigt. Och man måste vara medveten om att alltmer idag går på rekommendationer, dvs. att det är helt avgörande vad medarbetare – och f.d. medarbetare – tycker och säger om företaget.

– Det har pratats så mycket om B2B, B2C och allt vad det heter. I själva verket är det P2P – person-to-person – som gäller! Det är inte heller logotypen som är företagets varumärke, utan summan av alla medarbetares, blivande medarbetares och kunders uppfattning om företaget.

Personalomsättningen i företagen ökar just nu, vilket i stor utsträckning är ett resultat av besvikelse. Det finns en skillnad mellan förväntan på sin arbetsgivare och upplevelsen av hur företaget i verkligheten lever upp till sina löften. Varje rekrytering kostar i genomsnitt 700 000 kr, men det stora problemet är att de som blir besvikna inte pratar väl om företaget.

Subtrahera istället för addera

Svante Randlert kom sedan in på känslor. Man måste inse att 80 procent av våra beslut är emotionella. Fakta informerar, men det som säljer är det som väcker känslor. De företag som har de starkaste varumärkena i världen, har alla känslomäss och värdefulla relationer med sina målgrupper.

Sitt allra viktigaste tips sparade han till slutet:

– Ingen kommer ihåg mer än tre saker i taget. Tänk därför på att subtrahera istället för att addera när ni utformar ert budskap!