Försämrat pensionsförsäkringssystem föreslås av utredare

Artikkelforfatter: Gunnar Holmgren
Udgave:
2, 2000
Språk: Internasjonal
Kategori:

G31G35G39 NFT 2/2000 Försämrat pensionsförsäkringssystem föreslås av utredare Gunnar Holmgren av Gunnar Holmgren, VD i Sveriges Försäkringsförbund G46G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G68G61G72G20 G69G20 G6EGE4G73G74G61G6EG20 G74G76GE5 G6FG63G68G20G65G74G74G20G68G61G6CG76G74G20GE5G72G20G61G72G62G65G74G61G74G20G6DG65G64G20G73G69G74G74G20G75G70G70G64G72G61G67G20G61G74G74 G95 G73G61G6DG6CG61G20 G69G6EG20 G6FG63G68G20 G73G61G6DG6DG61G6EG73G74GE4G6CG6CG61G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G6FG6D G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G74G6AGE4G6EG73G74G65G70G72G6FG64G75G6BG74G69G6FG2D G6EG65G6EG20 G73G61G6DG74G20 G75G70G70G73G6BG61G74G74G61G20 G6FG63G68G20 G62G65G73G6BG72G69G76G61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73 G64G69G72G65G6BG74G61G20 G6FG63G68G20 G69G6EG64G69G72G65G6BG74G61G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20 G66GF6G72G20 G73G61G6DG2D G68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG2C G95 G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G72G61G20G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G73G74G65G6EG64G65G6EG73G65G72G20G6FG63G68G20G6BG72G69G74G69G73G6BG61 G66G61G6BG74G6FG72G65G72G20G61G76G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G20G66GF6G72G20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66G69G6EG61G6EG2D G73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G66G72G61G6DG74G69G64G2C G95 G61G6EG61G6CG79G73G65G72G61G20 G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20 G6BG6FG6DG2D G70G61G72G61G74G69G76G61G20 G66GF6G72G2DG20 G6FG63G68G20 G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G20 G69G20 G73G79G66G74G65G20 G61G74G74G20 G62G65G2D G64GF6G6DG61G20 G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73G20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20 G61G74G74G20 G6BG6CG61G72G61 G61G76G20G64G65G6EG20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G73G61G6DG74 G95 G66GF6G72G65G73G6CGE5G20 GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73G74GE4G72G6BG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20 G69 G53G76G65G72G69G67G65G2E G46GF6G72G72G65G20G72G69G6BG73G62G61G6EG6BG73G63G68G65G66G65G6EG20G42G65G6EG67G74G20G44G65G6EG6EG69G73G20G68G61G72G20G76G61G72G69G74 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20 G75G74G72G65G64G61G72G65G2CG20 G6DG65G64G20 G4AG6FG6EG61G73G20 G4EG69G65G6DG65G79G65G72G20 G6FG63G68 G48G61G6EG73G20 G42GE4G63G6BG73G74G72GF6G6DG20G73G6FG6DG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G73G73G65G6BG72G65G74G65G72G61G72G65G2E G4EGE4G72G20G6EG75G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G61G74G20G73G69G74G74G20G62G65G74GE4G6EG2D G6BG61G6EG64G65G20G28G46G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73G20G66G72G61G6DG74G69G64G2CG20G53G4FG55G20G32G30G30G30G3AG31G31G29 G6EGF6G64G67G61G73G20G76G69G20G70GE5G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G69G64G61G6EG20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G20G61G74G74 G6DG79G63G6BG65G74G20G73G74G61G72G6BG61G20G69G6EG76GE4G6EG64G6EG69G6EG67G61G72G20G6DGE5G73G74G65G20G72G65G73G61G73G20G6DG6FG74 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G73G79G6EG73GE4G74G74G20G6FG63G68G20G66GF6G72G73G6CG61G67G20G70GE5G20G66G6CG65G72G61G20G66GF6G72 G6FG73G73G20G76G69G6BG74G69G67G61G20G70G75G6EG6BG74G65G72G2E 25 förslag G44G65G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G20 G73G6FG6DG20 G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G61G73G20 G68G61G72G20 G73G69G6EG20 G74G79G6EG67G64G2D G70G75G6EG6BG74G20G70GE5G20G66G79G72G61G20G68G75G76G75G64G6FG6DG72GE5G64G65G6EG3AG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G61G72G65G20G6FG63G68 G73G74G61G62G69G6CG61G72G65G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20G69G6EG66G72G61G73G74G72G75G6BG74G75G72G2CG20GF6G6BG61G64G20G72GF6G72G6CG69G67G68G65G74 G6FG63G68G20GF6G6BG61G64G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G20G69G6EG6FG6DG20G73G70G61G72G61G6EG64G65G73G65G6BG74G6FG72G6EG2C G73G6BG61G74G74G65G72G20G73G6FG6DG20G67GF6G72G20G73G70G61G72G61G6EG64G65G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G61G74G74G72G61G6BG74G69G76G74 G73G61G6DG74G20G62GE4G74G74G72G65G20G65G74G69G6BG20G6FG63G68G20G6DG6FG72G61G6CG2EG20G49G6EG6FG6DG20G64G65G73G73G61G20G68G75G76G75G64G2D G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20G6CGE4G67G67G73G20G32G35G20G6FG6CG69G6BG61G20G66GF6G72G73G6CG61G67G20G66G72G61G6DG2E G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20 G72G69G6BG74G6CG69G6EG6AG65G72G20 G66GF6G72G20 G66G69G6EG61G6EG2D G73G69G65G6CG6CG20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2CG20G73G6FG6DG20G62G6CG20G61G20G69G6EG6EG65G66G61G74G74G61G72G20G61G74G74G20G66G69G6EG61G6EG2D G73G69G65G6CG6CG61G20 G66GF6G72G65G74G61G67G20 G73GE5G20 G6CGE5G6EG67G74G20G6DGF6G6AG6CG69G67G74G20 G62GF6G72G20 G6AGE4G6DG73G74GE4G6CG6CG61G73 G6DG65G64G20G61G6EG64G72G61G20G66GF6G72G65G74G61G67G2EG20G4CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G73G6BG61G20G66G72GE4G6DG6AG61 G74G72G61G6EG73G70G61G72G65G6EG73G2CG20 G73G74GF6G72G73G74G61G20 G74GE4G6EG6BG62G61G72G61G20 GF6G70G70G65G6EG68G65G74G20 G66GF6G72 Finansmarknadsutredningen lade i mars fram 25 för- slag på åtgärder som syftar till att stärka den svenska finansiella sektorns konkurrenskraft. Inom försäkrings- sektorn måste vi konstatera att utredningens förslag på för oss viktiga punkter skulle få direkt motsatt effekt. Bland annat föreslår utredningen att avdragsrätt för pensionssparande slopas och att avkastningsskatten på pensionsförsäkringar höjs till samma nivå som på kapitalförsäkringar. Flytträtt och slopade uttagsbegränsningar är andra förslag. G31G36G30 G6EG79G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G61G72G2CG20 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 G73G6EG61G62G62G20 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G20 G61G76 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20G74G6AGE4G6EG73G74G65G70G72G6FG64G75G6BG74G69G6FG6EG20G6FG63G68G20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6C G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6EG65G75G74G72G61G6CG69G74G65G74G2E G4CGE4G67G72G65G20G62G61G72G72G69GE4G72G65G72G20G66GF6G72G20G6EG79G61G20G61G6BG74GF6G72G65G72G2CG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73 G6FG6DG20G62G6FG73G74G61G64G73G6BG72G65G64G69G74G67G61G72G61G6EG74G69G65G72G2CG20GF6G6BG61G64G65G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72 G74G69G6CG6CG20 G76GE4G72G64G65G70G61G70G70G65G72G69G73G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G62G6FG73G74G61G64G73G6BG72G65G64G69G74G65G72G2C G73G74G69G6DG75G6CG61G6EG73G20G61G76G20GF6G6BG61G64G20G61G6EG76GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20G61G76G20G65G6CG65G6BG74G72G6FG6EG69G73G6BG61 G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G73G6DG65G74G6FG64G65G72G2CG20GF6G70G70G65G74G20G61G76G67G69G66G74G73G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G61G64G65 G62G65G74G61G6CG74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2CG20G73G6EG61G62G62G61G72G65G20G6FG63G68G20G62G69G6CG6CG69G67G61G72G65G20G75G74G6CG61G6EG64G73G2D G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G61G72G2CG20GF6G6BG61G64G20G70G72G69G73G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G65G66G74G65G72G20G72G69G73G6BG2CG20G73G6EG61G62G2D G62G61G72G65G20G6FG63G68G20G73GE4G6BG72G61G72G65G20G63G6CG65G61G72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G61G76G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G20G6FG63G68 G6DG69G6EG73G6BG61G64G65G20 G72G69G73G6BG65G72G20 G69G20 G56G50G43G2DG73G79G73G74G65G6DG65G74G20 GE4G72G20 G66GF6G72G73G6CG61G67 G73G6FG6DG20 G6DG65G72G20 G64G69G72G65G6BG74G20 G62G65G72GF6G72G20 G61G6EG64G72G61G20 G64G65G6CG61G72G20 G61G76G20 G64G65G6E G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG20 GE4G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20 G44G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72 G6FG63G6BG73GE5G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G73G79G66G74G61G72G20 G74G69G6CG6CG20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G73G79G73G2D G74G65G6DG72G69G73G6BG65G72G20 G69G20 G76G61G6CG75G74G61G68G61G6EG64G65G6CG6EG20 G6FG63G68G20 G62GE4G74G74G72G65G20 G72GE4G6EG74G65G2D G6DG61G72G6BG6EG61G64G2E Avskaffad förmögenhetsskatt G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20G61G74G74G20G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G73G6BG61G74G74G65G6E G72G65G64G75G63G65G72G61G73G20 G6FG63G68G20 G70GE5G20 G73G69G6BG74G20 G61G76G73G6BG61G66G66G61G73G2CG20 G65G66G74G65G72G73G6FG6D G64G61G67G65G6EG73G20G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20G6BG61G6EG20G6CG65G64G61G20G74G69G6CG6C G6BG61G70G69G74G61G6CG66G6CG79G6BG74G2E G45G6EG20G73GE4G6EG6BG74G20G6BG61G70G69G74G61G6CG69G6EG6BG6FG6DG73G74G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G20G73G6BG75G6CG6CG65 G6FG63G6BG73GE5G20 G66GF6G72G62GE4G74G74G72G61G20 G64G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G66G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG73 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6BG72G61G66G74G20G6FG63G68G20G6DG69G6EG73G6BG61G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G65G74G20G61G74G74 G70G6CG61G63G65G72G61G20G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G2CG20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G72G20G6DG61G6EG2E G49G20 G66GF6G72G73G74G61G20 G68G61G6EG64G20 G62GF6G72G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G65G6EG20 G75G70G70G2D G67GF6G72G65G6CG73G65G20G70GE5G20G45G55G2DG6EG69G76GE5G20G65G66G74G65G72G73G74GE4G76G61G73G2EG20G4DG65G64G20G74G61G6EG6BG65G20G70GE5 G73G79G6DG6DG65G74G72G69G6EG20 G69G20 G73G6BG61G74G74G65G73G79G73G74G65G6DG65G74G20 G62GF6G72G20 G65G6EG20 G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67 G61G76G20G6BG61G70G69G74G61G6CG69G6EG6BG6FG6DG73G74G73G6BG61G74G74G65G6EG20G6BG6FG6DG62G69G6EG65G72G61G73G20G6DG65G64G20G65G6E G6DG6FG74G73G76G61G72G61G6EG64G65G20 G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G72G65G61G6CG69G73G61G74G69G6FG6EG73G76G69G6EG73G74G2D G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20G56G69G64G61G72G65G20G62GF6G72G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G67G65 G72G69G73G6BG6BG61G70G69G74G61G6CG62G6FG6CG61G67G20 G73G6BG61G74G74G65G72G65G67G6CG65G72G20 G61G76G20 G73G61G6DG6DG61G20 G73G6CG61G67 G73G6FG6DG20G69G6EG76G65G73G74G6DG65G6EG74G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G70G72GF6G76G61G73G2E G49G6EG6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G68G61G72G20 G76G69G20 G69G6EG67G65G6EG2D G74G69G6EG67G20G65G6DG6FG74G20G96G20G73G6EG61G72G61G72G65G20G74G76GE4G72G74G6FG6DG20G96G20G64G65G73G73G61G20G66GF6G72G73G6CG61G67 G74G69G6CG6CG20 G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G2DG20 G6FG63G68G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG2D G69G6EG6BG6FG6DG73G74G73G6BG61G74G74G65G72G6EG61G2EG20 G4DG65G6EG20 G76G69G20 G76GE4G6EG64G65G72G20 G6FG73G73G20 G6BG72G61G66G74G2D G66G75G6CG6CG74G20 G65G6DG6FG74G20 G61G74G74G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G61 G64G65G73G73G61G20 G73G6BG61G74G74G65G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G61G72G20 G76G69G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6DG72G61G20 G70G65G6EG2D G73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G73G20 G73G6BG61G74G74G65G76G69G6CG6CG6BG6FG72G2E G4EGE5G67G6FG6EG20G61G6EG61G6CG79G73G20G61G76G20G76G69G6CG6BG61G20G66GF6G72G64G65G6CG6EG69G6EG67G73G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG61 G65G66G66G65G6BG74G65G72G20 G64G65G74G74G61G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G66GE5G20 G70G72G65G73G65G6EG74G65G72G61G73G20 G69G6EG74G65G2EG20 G56G69 G6BG61G6EG20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G75G74G67GE5G20G69G66G72GE5G6EG20 G61G74G74G20 G73G74GF6G72G72G65G20G64G65G6CG65G6EG20G61G76 G64G65G20 G73G6FG6DG20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G72G20 G6FG63G68G20 G67GF6G72G20 G61G76G64G72G61G67G20 G66GF6G72 G73G69G6EG61G20G70G72G65G6DG69G65G72G20G69G6EG74G65G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G62G65G72GF6G72G61G73G20G64G69G72G65G6BG74G20G61G76G20G65G6E G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G73G6BG61G74G74G65G73GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G2E G4EGE4G72G20 G64G65G74G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20 G61G6EG76GE4G6EG2D G64G65G72G20 G73G69G67G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G61G76G20 G73G61G6DG6DG61G20 G72G65G73G6FG6EG65G2D G6DG61G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G2DG20 G6FG63G68G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG69G6EG2D G6BG6FG6DG73G74G62G65G73G6BG61G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20 G44GE5G20 G62G65G61G6BG74G61G73G20 G69G6EG67G61G20 G72G69G73G6BG65G72 G66GF6G72G20 G6BG61G70G69G74G61G6CG66G6CG79G6BG74G20 G75G74G6FG6DG6CG61G6EG64G73G2EG20 G49G6EG74G65G20 G68G65G6CG6CG65G72G20 G62G65G61G6BG2D G74G61G73G2CG20G69G20G6DG69G6EG61G20GF6G67G6FG6EG2CG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G6EG61G2D G74G75G72G20G6FG63G68G20G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG2E G41G74G74G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G73GE4G72G72G65G67G6CG65G72G61G73G20 G69G20 G66G6CG65G72G2D G74G61G6CG65G74G20G45G55G2DG6CGE4G6EG64G65G72G20G6FG63G68G20G69G20G45G55G2DG6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G20G6BG6FG6EG73G74G61G2D G74G65G72G61G73G20G76G69G73G73G65G72G6CG69G67G65G6EG20G69G20G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G2CG20G6DG65G6EG20G6DG61G6EG20G76GE4G6CG2D G6AG65G72G20GE4G6EG64GE5G20G65G6EG20G68G65G6CG74G20G61G6EG6EG61G6EG20G76GE4G67G2E G4FG6DG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G66GF6G72G73G6CG61G67G20 G67G65G6EG6FG6DG66GF6G72G64G65G73 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6EG79G74G65G63G6BG6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G69 G73G76G65G6EG73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20G70GE5G76G65G72G6BG61G73G20G69G20G68GF6G67G20G67G72G61G64 G6EG65G67G61G74G69G76G74G2E Otillräcklig konkurrens? G49G20 G73G69G6EG20 G62G65G73G6BG72G69G76G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6E G62G65G74G6FG6EG61G72G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20GE5G74G65G72G6BG6FG6DG6DG61G6EG64G65G20G61G74G74G20G64G65G20G73G65G72 G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G64GE4G72G20 G64G65G6EG20 G67G65G6FG67G72G61G66G69G73G6BG61 G61G6EG6BG6EG79G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G70G72G6FG64G75G6BG74G69G6FG6EG20 G6FG63G68G20 G64G69G73G74G72G69G62G75G74G69G6FG6E G68G61G72G20 G73G74G6FG72G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G2EG20 G44G65G20 G61G6EG73G65G72G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6E G76G61G72G61G20G6FG74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G2EG20G45G74G74G20G74G65G63G6BG65G6EG20G70GE5G20G64G65G74G74G61G2CG20G68G65G74G65G72G20G64G65G74 G69G20 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G2CG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G69G6EG67G61G20 G6EG79G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G20G75G74G61G6EG20G6BG6FG70G70G6CG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G65G74G61G62G6CG65G72G61G64G65G20G61G6BG74GF6G72G65G72G20G70GE5 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G68G61G72G20G6CG79G63G6BG61G74G73G20G74G61G20G6EGE5G67G6FG6EG20G73G74GF6G72G72G65G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G73G61G6EG64G65G6CG2E G4DG61G6EG20G6BG61G6EG20G6EG6FG74G65G72G61G20G61G74G74G20G64G65G74G20GE4G6EG64GE5G20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G73G20G69 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G20G61G74G74G20G64G65G74G20G72GE5G64G65G72G20G65G6EG20G68GE5G72G64G20G70G72G69G73G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G20G70GE5G20G73G61G6BG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20G6FG63G68G20G61G74G74G20G64G65 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G68G61G72G20 G65G6EG20 G69G6EG74G65G72G2D G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20 G73G65G74G74G20 G68GF6G67G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G73G65G66G66G65G6BG74G69G76G69G74G65G74G2E Inga särregler G45G6EG6CG69G67G74G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G73G79G6EG73GE4G74G74G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G76G61G64G20G6DG61G6E G6BG61G6CG6CG61G72G20G73G75G62G76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20G74G69G6CG6CG20G64G65G74G20G6CGE5G6EG67G73G69G6BG74G69G67G61G20G73G70G61G2D G72G61G6EG64G65G74G20G61G74G74G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG20G68GE4G6DG6DG61G73G20G6FG63G68G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20 G62G6CG69G72G20 G6CGE5G73G74G61G20 G74G69G6CG6CG20 G76G69G73G73G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G6FG63G68G20 G73G70G61G72G66G6FG72G6DG65G72G2EG20 G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G73G74GE4G6CG6CG65G72G20 G73G69G67G20 G64GE4G72G2D G31G36G31 G66GF6G72G20 G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG74G20 G61G76G76G69G73G61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG6EG61G20 G74G79G70G20 G61G76 G73GE4G72G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG63G68G20 G73G70G61G72G73G74G69G6DG75G6CG61G6EG73G65G72G20 G6FG63G68G20 G61G6EG73G65G72G20 G61G74G74 G72G65G67G65G72G69G6EG67G65G6EG20 G62GF6G72G20 G67GF6G72G61G20 G65G6EG20 G74G6FG74G61G6CG20 GF6G76G65G72G73G79G6EG20 G61G76G20 G64G65 G72G65G67G6CG65G72G20G73G6FG6DG20G73G74G79G72G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G2E G44G65G73G73G61G20G72G65G67G6CG65G72G20G62GF6G72G2CG20G68GE4G76G64G61G72G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20G62G79G67G2D G67G61G20G70GE5G20G74G72G65G20G70G72G69G6EG63G69G70G65G72G3A G95 G4EG65G75G74G72G61G6CG61G20 G73G6BG61G74G74G65G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G72 G95 GD6G70G70G65G6EG68G65G74G20G66GF6G72G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G70G61G72G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76 G95 G49G6EG67G61G20G73G74G61G74G6CG69G67G61G20G6BG72G61G76G20G70GE5G20G69G6EG6CGE5G73G6EG69G6EG67G20G61G76G20G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G2E Avskaffad avdragsrätt G56G61G72G6BG65G6EG20 G64G69G72G65G6BG74G61G20 G65G6CG6CG65G72G20 G69G6EG64G69G72G65G6BG74G61G20 G73G6BG61G74G74G65G73G75G62G76G65G6EG2D G74G69G6FG6EG65G72G20 G61G76G20 G73G70G65G63G69G66G69G6BG61G20 G73G70G61G72G66G6FG72G6DG65G72G20 G62GF6G72G20 GE4G67G61G20 G72G75G6DG2C G65G6EG6CG69G67G74G20 G64G65G6EG20 G66GF6G72G73G74G61G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG2EG20 G53G75G62G76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G6EG61 G6CG65G64G65G72G20G69G6EG74G65G20G69G20G66GF6G72G73G74G61G20G68G61G6EG64G20G74G69G6CG6CG20GF6G6BG61G74G20G73G70G61G72G61G6EG64G65G20G75G74G61G6E G74G69G6CG6CG20G65G74G74G20G73G6BG61G74G74G65G73G74G79G72G74G20G76G61G6CG20G61G76G20G73G70G61G72G66G6FG72G6DG2CG20G74G72G6FG72G20G75G74G72G65G64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG2E G4DG61G6EG20 G66G69G6EG6EG65G72G20 G64G65G74G20 G61G6EG67G65G6CGE4G67G65G74G20 G61G74G74G20 G64G65G20 G69G6EG73G6CG61G67G20 G61G76 G73G65G6CG65G6BG74G69G76G20G73G6BG61G74G74G65G6DGE4G73G73G69G67G20G73G70G61G72G73G74G69G6DG75G6CG61G6EG73G20G73G6FG6DG20G66G69G6EG6EG73 G69G64G61G67G20G61G76G76G65G63G6BG6CG61G73G20G6FG63G68G20G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G65G74G74G20G61G76G64G72G61G67G73G2D G72GE4G74G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G70G61G72G61G6EG64G65G20 G6FG63G68 G49G50G53G20 G61G76G73G6BG61G66G66G61G73G2EG20 G4FG63G6BG73GE5G20 G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G6EG20 G69G20 G61G76G6BG61G73G74G2D G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G65G73G61G74G73G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2DG20G6FG63G68G20G6BG61G70G69G74G61G6CG2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G66GF6G72G65G73G6CGE5G73G20G61G76G73G6BG61G66G66G61G64G2CG20G6CG69G6BG73G6FG6DG20G73G6BG69G6CG6CG2D G6EG61G64G65G6EG20 G69G20 G66GF6G72G6DGF6G67G65G6EG68G65G74G73G73G6BG61G74G74G65G68GE4G6EG73G65G65G6EG64G65G2E G44GE4G72G6DG65G64G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G6DG61G6EG20G69G20G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20G74G61G20G62G6FG72G74G20G64G65G74 G73G6FG6DG20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG6AG65G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G49G20G65G6EG20G62G72G61G73G6BG6CG61G70G70G20G74G69G6CG6CGE4G67G67G65G72G20G6DG61G6EG20G61G74G74G20G65G6EG20G67G72G75G6EG64G6CG69G67 GF6G76G65G72G73G79G6EG20 G61G76G20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G65G72G6EG61G2CG20 G62G6CG20 G61G20 G66GF6G72G20 G73G6BG61G74G74G65G2D G62G61G73G65G72G6EG61G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G20 G64G65G6EG20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G6BG6FG6EG6BG75G72G2D G72G65G6EG73G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G6EG2CG20G64G6FG63G6BG20G66GF6G72G73G74G20GE4G72G20G6EGF6G64G76GE4G6EG64G69G67G2E G4DGF6G6AG6CG69G67G65G6EG20G6BG61G6EG20G64G65G74G20G76G61G72G61G20G69G6EG74G72G65G73G73G61G6EG74G20G61G74G74G20G6EGE4G72G6DG61G72G65 G73G74G75G64G65G72G61G20G65G6EG20G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G73G73G6BG61G74G74G20G70GE5G20G61G6CG6CG74G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG74 G73G70G61G72G61G6EG64G65G2CG20 G61G76G20 G73G61G6DG6DG61G20 G74G79G70G20 G73G6FG6DG20 G6EG75G20 G65G78G69G73G74G65G72G61G72 G69G6EG6FG6DG20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6FG6DG72GE5G64G65G74G2CG20G65G6EG6CG69G67G74G20G75G74G2D G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG2E G44G65G6EG20 G61G6EG64G72G61G20 G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG20 G96G20 GF6G70G70G65G6EG68G65G74G20 G66GF6G72G20 G6FG6CG69G6BG61 G73G70G61G72G61G6CG74G65G72G6EG61G74G69G76G20 G96G20 G73G79G66G74G61G72G20 G70GE5G20 G61G74G74G20 G61G6CG6CG61G20 G73G70G61G72G66G6FG72G6DG65G72 G62GF6G72G20 G76G61G72G61G20 GF6G70G70G6EG61G20 G66GF6G72G20 G61G6CG6CG61G20 G74G79G70G65G72G20 G61G76G20 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61 G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G61G72G2EG20G44G65G74G20 G66G69G6EG6EG73G20G69G6EG67G65G6EG20 G6FG72G73G61G6BG2CG20 G73G6BG72G69G76G65G72G20 G75G74G2D G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20 G61G74G74G20 G67G79G6EG6EG61G20 G66G6FG6EG64G73G70G61G72G61G6EG64G65G20 G66G72G61G6DG66GF6G72 G74G69G6CG6CG20G65G78G65G6DG70G65G6CG20G69G6EG76G65G73G74G65G72G69G6EG67G61G72G20G69G20G69G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG61G20G76GE4G72G64G65G2D G70G61G70G70G65G72G20G6FG63G68G20G66GF6G72G6FG72G64G61G72G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20GF6G70G70G6EG61G72G20G66GF6G72G20G64G65G74G74G61 G69G6EG6FG6DG20 G66G6FG6EG64G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E Fritt uttag och flytt G41G74G74G20 G69G6EG67G61G20 G6BG72G61G76G20 G70GE5G20 G69G6EG6CGE5G73G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20 G73G6BG61 G66G69G6EG6EG61G73G2CG20G65G6EG6CG69G67G74G20G64G65G6EG20G74G72G65G64G6AG65G20G70G72G69G6EG63G69G70G65G6EG2CG20G69G6EG6EG65G62GE4G72 G62G6C G61 G61G74G74G20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G73G20 G6BG20 G35G35G2DGE5G72G73G2D G72G65G67G65G6CG6EG20G6FG63G68G20G6BG72G61G76G65G74G20G70GE5G20G65G6EG20G6DG69G6EG73G74G20G66G65G6DGE5G72G69G67G20G75G74G62G65G74G61G6CG2D G6EG69G6EG67G73G70G65G72G69G6FG64G20 G74G61G73G20 G62G6FG72G74G2EG20 G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G70G72G69G6EG63G69G70G69G2D G65G6CG6CG61G20G73G79G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G64G65G6EG6EG61G20G74G79G70G20G61G76G20G64G65G74G61G6CG6AG72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G20GE4G72 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G68GE4G6DG6DG61G6EG64G65G20 G6FG63G68G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G74G61G67G61G72G65G6EG20G73G6AGE4G6CG76G20G62GE4G73G74G20G6BG61G6EG20G62G65G64GF6G6DG61G20G73G69G6EG61G20G62G65G68G6FG76G2E G44GE4G72G6DG65G64G20G6AGE4G6DG73G74GE4G6CG6CG65G72G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G6CG6CG74G73GE5G20G70G65G6EG2D G73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G6DG65G64G20 G65G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G76G61G6EG6CG69G67G74 G62G61G6EG6BG2DG20G65G6CG6CG65G72G20G66G6FG6EG64G73G70G61G72G61G6EG64G65G2E G41G74G74G20G64G61G67G65G6EG73G20G72G65G67G6CG65G72G20G73G79G66G74G61G72G20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G73G74G69G6DG75G6CG65G72G61G20G65G74G74 G6CGE5G6EG67G73G69G6BG74G69G67G74G20 G73G70G61G72G61G6EG64G65G20 G6FG63G68G20 G61G74G74G20 G73GE4G6BG65G72G73G74GE4G6CG6CG61G20 G61G74G74 G73G70G61G72G61G6EG64G65G74G20G73G6BG65G72G20G66GF6G72G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG20GE4G72G20G6EGE5G67G6FG74 G73G6FG6DG20 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G74G61G72G20 G68GE4G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG6CG2CG20 G75G74G61G6E G6DG61G6EG20G68GE4G6EG76G69G73G61G72G20G74G69G6CG6CG20G73G69G6EG20G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG61G20G73G79G6EG2E G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G6EG73G65G72G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G61G74G74G20 G64G65G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G69G20 G66G6CG79G74G74G72GE4G74G74G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G64G61G67G65G6EG73G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G73G74GE4G6CG6CG65G72 G75G70G70G20GE4G72G20G73G6BG61G64G6CG69G67G61G20G66GF6G72G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG2EG20G52G65G67G65G72G69G6EG67G65G6E G72G65G6BG6FG6DG6DG65G6EG64G65G72G61G73G20G64GE4G72G66GF6G72G20G61G74G74G20GF6G76G65G72G76GE4G67G61G20G74G76G69G6EG67G61G6EG64G65 G72G65G67G6CG65G72G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G75G6EG64G65G72G6CGE4G74G74G61G20 GE5G74G65G72G6BGF6G70G20 G6FG63G68G20 G66G6CG79G74G74G20 G61G76 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G62GE5G64G65G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G62G6FG6CG61G67G20G6FG63G68 G6DG65G6CG6CG61G6EG20G6FG6CG69G6BG61G20G66G6FG72G6DG65G72G20G61G76G20G6CGE5G6EG67G73G69G6BG74G69G67G74G20G73G70G61G72G61G6EG64G65G2E G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G6EG73G65G72G20G64G6FG63G6BG20G61G74G74G20G66G72GE5G67G61G6EG20GE4G72G20G6BG6FG6DG70G6CG69G2D G63G65G72G61G64G20G6FG63G68G20G66GF6G72G6FG72G64G61G72G20G65G6EG20G6EG79G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20G6DG65G64G20G68GE4G6EG73G79G6E G74G69G6CG6CG20 G61G74G74G20 G74G76G69G6EG67G61G6EG64G65G20 G72G65G67G6CG65G72G20 G6FG6DG20 G66G6CG79G74G74G72GE4G74G74G20 G73G6BG75G6CG6CG65 G69G6EG6EG65G62GE4G72G61G20 G69G6EG73G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G61G72G20 G69G20 G61G76G74G61G6CG73G66G72G69G68G65G74G65G6EG20 G6FG63G68 G6BG61G6EG20 G70GE5G76G65G72G6BG61G20 G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20 G46G72GE5G67G61G6EG20 G62G65G68GF6G76G65G72 G6FG63G6BG73GE5G20G61G6EG61G6CG79G73G65G72G61G73G20G75G72G20G62GE5G64G65G20G65G74G74G20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74 G6FG63G68 G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G6DGE4G73G73G69G67G74G20G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G2CG20G6DG65G64G67G65G72G20G6DG61G6EG2E G48GE4G72G20 G6FG63G68G20 G64GE4G72G20 G68G61G72G20 G6DG61G6EG20 G61G6CG6CG74G73GE5G20 G69G20 G73G69G6EG61G20 G6CGE5G6EG67G74G2D G67GE5G65G6EG64G65G20G6BG72G61G76G20G6CG61G67G74G20G69G6EG20G66GF6G72G73G6CG61G67G20G6FG6DG20G76G69G64G61G72G65G20G75G74G72G65G64G2D G6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G68GE4G6EG73G79G6EG73G74G61G67G61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6C G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G2E En sparform bland andra G47G65G6EG6FG6DG67GE5G65G6EG64G65G20G69G20G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G20G73G65G73G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G73G70G61G72G66G6FG72G6DG20 G62G6CG61G6EG64G20 G61G6CG6CG61G20 G61G6EG64G72G61 G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G72G61G72G20G70GE5G20G73G70G61G72G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG2CG20G6CG69G6BG73G74GE4G6CG6CG64 G6DG65G64G20 G73GE5G76GE4G6CG20 G69G6EG6EG65G68G61G76G20 G61G76G20 G65G6EG20 G65G6EG73G6BG69G6CG64G20 G61G6BG74G69G65G20 G73G6FG6D G6BG6FG72G74G73G69G6BG74G69G67G74G20 G62G61G6EG6BG73G70G61G72G61G6EG64G65G2E G47GF6G72G20G6DG61G6EG20G64G65G74G20G6FG63G68G20G66GF6G72GE4G6EG64G72G61G72G20G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6EG20G66GF6G72G20G61G74G74 G31G36G32 G6BG6FG6DG6DG61G20G64G69G74G68GE4G6EG2CG20G74G61G72G20G6DG61G6EG20G65G6EG6CG69G67G74G20G6DG69G6EG20G73G79G6EG20G62G6FG72G74G20G65G6E G70G72G6FG64G75G6BG74G20G73G6FG6DG20G74G79G64G6CG69G67G74G20G66G79G6CG6CG65G72G20G65G6EG20G73G74G6FG72G20G6FG63G68G20G73G70G65G63G69G65G6CG6C G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG20 G66GF6G72G20 G64G65G20 G65G6EG73G6BG69G6CG64G61G20 G6DGE4G6EG6EG69G73G6BG6FG72G6EG61G73G20 G65G6BG6FG2D G6EG6FG6DG69G73G6BG61G20 G74G72G79G67G67G68G65G74G2E G4EGE4G72G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G74G76GE5G20G6DG69G6CG6AG6FG6EG65G72G20G6DGE4G6EG6EG69G73G6BG6FG72G20G70G65G6EG2D G73G69G6FG6EG73G73G70G61G72G61G72G2CG20G6EGE4G72G20G66G65G6DG70G61G72G74G69G75G70G70G67GF6G72G65G6CG73G65G6EG20G6FG6DG20G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G72G65G66G6FG72G6DG65G6EG20G6CG61G67G74G20G66G61G73G74G20G61G74G74G20G64G65G74G20G73G6BG61 G66G69G6EG6EG61G73G20 G65G74G74G20 G75G74G72G79G6DG6DG65G20 G66GF6G72G20 G70G72G69G76G61G74G61G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G2CG20G6EGE4G72G20G61G76G74G61G6CG73G2DG20G65G6CG6CG65G72G20G74G6AGE4G6EG73G74G65G70G65G6EG73G69G6FG2D G6EG65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G61G6CG6CG74G20 G73G74GF6G72G72G65G20 G64G65G6CG20 G62G6CG69G72G20 G70G72G65G6DG69G65G62G65G73G74GE4G6DG64 G73G61G6DG74G69G64G69G67G74G20 G73G6FG6DG20 G64G65G6EG20 G62G6CG69G72G20 G6DG65G72G20 G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G66G75G6CG6CG20 G66GF6G72 G64G65G6EG20 G65G6EG73G6BG69G6CG64G65G73G20 G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G2CG20 G64GE5G20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6EG20 G69G6EG74G65G20 G61G76 G94G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG61G94G20G73G6BGE4G6CG20G6BG72G61G66G74G69G67G74G20G66GF6G72G73GE4G6DG72G61G20G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6E G66GF6G72G20 G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G2EG20 G53GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G69G6EG74G65G20 G6FG6D G6DG61G6EG20 G76G65G72G6BG61G72G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G64GE4G72 G61G6EG64G72G61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G20 G69G6EG74G65G20 G68G61G72G20 G73G61G6DG6DG61G20 G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG61 G73G79G6EG2E G56G69G20G61G6EG73G65G72G20G69G6EG74G65G20G68G65G6CG6CG65G72G20G61G74G74G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG2D G6CG69G67G74G20G75G70G70G6DGE4G72G6BG73G61G6DG6DG61G74G20G73G6BG69G6CG6CG6EG61G64G65G6EG20G66G72GE5G6EG20G65G74G74G20G73G61G6DG2D G68GE4G6CG6CG73G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG74G20G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G6EG61G73G20G6CGE5G6EG67G73G69G6BG74G69G67G68G65G74G20G6FG63G68G20G6BG6FG72G74G73G69G6BG74G69G67G74 G73G70G61G72G61G6EG64G65G2E Mäklaravgift från kunden G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G73G20G61G6CG6CG74G20G73G74GF6G72G72G65G20G72G6FG6CG6CG20G70GE5G20G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G65G6EG20G76GE4G6CG6BG6FG6DG6EG61G73G20G61G76G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G73G6FG6DG20G65G74G74G20G73GE4G74G74 G61G74G74G20GF6G6BG61G20G6BG6FG6EG6BG75G72G72G65G6EG73G65G6EG2EG20G41G74G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G2D G6EG61G20 G6EG6FG72G6DG61G6CG74G20 G96G20 G69G20 G65G6EG6CG69G67G68G65G74G20 G6DG65G64G20 G70G72G61G78G69G73G20 G69G20 G6DGE5G6EG67G61 G6CGE4G6EG64G65G72G20G96G20G66GE5G72G20G73G69G6EG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G69G20G66G6FG72G6DG20G61G76G20G70G72G6FG76G69G73G69G6FG6E G66G72GE5G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G61G6EG73G65G72G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72 G6FG73G75G6EG74G2EG20 G50G72G6FG76G69G73G69G6FG6EG73G73G79G73G74G65G6DG65G74G20 G6BG61G6EG20 G73G6BG61G70G61G20 G62G69G6EG64G2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G74G69G6CG6CG20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6FG63G68G20 G67GF6G72G61G20 G61G74G74G20 G6DGE4G6BG6CG61G72G65G6EG73 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G69G66G72GE5G67G61G73GE4G74G74G73G2EG20 G47G65G6EG6FG6DG6CG79G73G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76 G70G72G69G73G62G69G6CG64G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6DG72G61G73G2EG20G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G6EG73G65G72G20G64GE4G72G2D G66GF6G72G20G61G74G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G6EG61G20G73G6BG61G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G72G61G20G73G69G67 G76G69G61G20G61G76G67G69G66G74G65G72G20G66G72GE5G6EG20G6BG75G6EG64G65G72G6EG61G20G96G20G6FG6DG20G73GE5G20G6BG72GE4G76G73G20G62GF6G72 G64G65G20 G74G76G69G6EG67G61G73G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G74G20 G61G76G20 G6EG79G20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2EG20 G44G65G20 G73G6BG61 G61G6CG6CG74G73GE5G20G74G61G20G62G65G74G61G6CG74G20G61G76G20G6BG75G6EG64G65G6EG20G66GF6G72G20G6BG6FG6EG73G75G6CG74G74G6AGE4G6EG73G74G65G72G2E G48G75G72G20 G6DG61G6EG20 G64GE4G72G65G66G74G65G72G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G75G70G70G72GE4G74G74G68GE5G6CG6CG61 G6BG72G61G76G65G6EG20G70GE5G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DGE4G6BG6CG61G72G65G73G20G75G74G62G69G6CG64G6EG69G6EG67G20G6FG63G68 G6BG6FG6DG70G65G74G65G6EG73G2CG20 G61G75G6BG74G6FG72G69G73G61G74G69G6FG6EG20 G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CG73G79G6EG20 GE4G72G20 G65G6E G66G72GE5G67G61G20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G6EG74G65G20G62G65G73G76G61G72G61G72G2E G46G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G6FG72G64G61G72G20 G65G6E GF6G76G65G72G73G79G6EG20G61G76G20G70G72G65G6DG69G65G70G65G6EG73G69G6FG6EG73G73G79G73G74G65G6DG65G74G2EG20G44G65G74G20G72G61G2D G62G61G74G74G73G79G73G74G65G6DG20 G73G6FG6DG20 G50G50G4DG20 G68G61G72G20 G76G61G6CG74G20 G67G65G72G20 G69G6EG74G65G20 G64G65 G65G6EG73G6BG69G6CG64G61G20G73G70G61G72G61G72G6EG61G20G6BG6FG72G72G65G6BG74G61G20G69G6EG63G69G74G61G6DG65G6EG74G20G61G74G74G20G76GE4G6CG6AG61 G64G65G20 G66G6FG6EG64G65G72G20 G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G64G65G6EG20 G62GE4G73G74G61G20 G6BG6FG6DG62G69G6EG61G74G69G6FG6EG65G6E G61G76G20G72G69G73G6BG2CG20G61G76G67G69G66G74G65G72G20G6FG63G68G20G61G76G6BG61G73G74G6EG69G6EG67G2E GD6G76G72G69G67G61G20G66GF6G72G73G6CG61G67G2CG20G73G6FG6DG20G62G65G72GF6G72G20G61G6CG6CG61G20G64G65G20G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61 G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G72G6EG61G2CG20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G62G6CG20G61G20G61G74G74G20G65G6BG6FG6EG6FG6DG75G74G62G69G6CG64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20G62GF6G72G20GF6G6BG61G20G69G20G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G20G6FG63G68G20G6BG76G61G6CG69G74G65G74G2CG20G61G74G74 G65G6EG20G73G61G6DG6CG61G64G20GF6G76G65G72G73G79G6EG20G61G76G20G63G6FG72G70G6FG72G61G74G65G20G67G6FG76G65G72G6EG61G6EG63G65G2D G66G72GE5G67G6FG72G20G62GF6G72G20G67GF6G72G61G73G2CG20G61G74G74G20G65G74G69G73G6BG61G20G6EG6FG72G6DG65G72G20G73G65G73G20GF6G76G65G72G2CG20G61G74G74 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G65G66G66G65G6BG74G69G76G61G72G65G20 GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20 G6DG6FG74G20 G69G6EG2D G73G69G64G65G72G62G72G6FG74G74G20G75G74G72G65G64G73G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G74G69G6CG6CG73G79G6EG65G6EG20G66GF6G72G73G74GE4G72G6BG73G2E G49G20 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G20 G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G72G20 G6DG61G6EG20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G66G69G2D G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20G73G65G6BG74G6FG72G6EG20G75G74G67GF6G72G20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G6EG73G20G69G6EG66G72G61G73G74G72G75G6BG2D G74G75G72G20G6FG63G68G20G75G74G67GF6G72G20G65G6EG20G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G20G61G6EG6EG61G6EG20G70G72G6FG2D G64G75G63G65G72G61G6EG64G65G20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G2EG20 G45G6EG20 G76GE4G6CG20 G66G75G6EG67G65G72G61G6EG64G65 G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG20 G73G65G6BG74G6FG72G20 GE4G72G20 G65G6EG20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G20 G65G6BG6FG2D G6EG6FG6DG69G73G6BG20G74G69G6CG6CG76GE4G78G74G2EG20G53G65G6BG74G6FG72G6EG20G73G76G61G72G61G72G20G64G69G72G65G6BG74G20G66GF6G72G20G64G72G79G67G74 G66G79G72G61G20 G70G72G6FG63G65G6EG74G20 G61G76G20 G42G4EG50G2EG20 G46GF6G72GE4G64G6CG69G6EG67G73G76GE4G72G64G65G74G20 G76G61G72 G64G72G79G67G74G20 G38G30G20 G6DG69G6CG6AG61G72G64G65G72G20 G6BG72G6FG6EG6FG72G20 G31G39G39G38G2CG20 G76G69G6CG6BG65G74G20 G76G61G72 G6DG65G72G20 GE4G6EG20 G62G79G67G67G6EG61G64G73G69G6EG64G75G73G74G72G69G6EG73G20 G6FG63G68G20 G66G65G6DG20 G67GE5G6EG67G65G72 G73G74GF6G72G72G65G20 GE4G6EG20 G6AG6FG72G64G62G72G75G6BG65G74G73G2EG20 G46G69G6EG61G6EG73G73G65G6BG74G6FG72G6EG20 G73G79G73G73G65G6CG2D G73GE4G74G74G65G72G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G38G30G20G30G30G30G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G2E Remissvar kommer G56G69G20G69G6EG6FG6DG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G73G65G6BG74G6FG72G6EG20G6DGE5G73G74G65G20G62G65G6BG6CG61G67G61G20G61G74G74 G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G73G74G6FG72G20G64G65G6CG20G62G6FG72G74G73G65G74G74G20G66G72GE5G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G61G72G73G20G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG20G6FG63G68G20G69G64GE9G20G6FG63G68 G69G73G74GE4G6CG6CG65G74G20 G61G6EG6CG61G67G74G20 G65G74G74G20 G68G65G6CG74G20 G6EG79G74G74G20 G73G79G6EG73GE4G74G74G20 G70GE5G20 G64G65G6E G66G69G6EG61G6EG73G69G65G6CG6CG61G20 G73G65G6BG74G6FG72G6EG2E G41G76G20G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG20G72G65G6EG6CGE4G72G69G67G68G65G74G20G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20G6DG61G6EG20GE5G74G2D G67GE4G72G64G65G72G20G73G6FG6DG20G73G6BG75G6CG6CG65G20G96G20G62G61G72G61G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G96G20G61G76G73G6BG61G66G66G61 G65G6EG20G65G66G74G65G72G66G72GE5G67G61G64G20G6FG63G68G20G76GE4G73G65G6EG74G6CG69G67G20G70G72G6FG64G75G6BG74G2EG20G41G74G74G20G45G55 G75G74G66GE4G72G64G61G72G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G64G69G72G65G6BG74G69G76G20G6FG63G68G20G61G74G74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G65G6EG20 G69G20 G64G65G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20 G6CGE4G6EG2D G64G65G72G6EG61G20G72G65G67G6CG65G72G61G73G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20G76G69G73G61G72G20G61G74G74G20G66G69G6EG61G6EG73G6DG61G72G6BG2D G6EG61G64G73G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G67G61G6EG73G6BG61G20G65G6EG73G61G6DG20G69G20G73G69G74G74G20G73G79G6EG2D G73GE4G74G74G2EG20G53GE5G20G6CGE5G6EG67G74G67GE5G65G6EG64G65G20G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G75G74G72G65G64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G65G73G6CGE5G72G20G6BG61G6EG20G69G6EG74G65G20G67G65G6EG6FG6DG66GF6G72G61G73G20G69G20G62G61G72G61G20G65G74G74 G6DG65G64G6CG65G6DG73G6CG61G6EG64G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G2CG20G6EGE4G72G20G76G69G20G6EG75G20G6EGE4G72G6DG61G72G20G6FG73G73 G65G6EG20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G6FG63G68G20 G6BG61G6EG2D G73G6BG65G20GE4G76G65G6EG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G64G65G6CG20G65G6EG20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG20G76G61G6CG75G74G61G2E G42G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G20 G73G6BG61G2CG20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G66G69G6EG61G6EG73G6DG69G6EG69G73G74G65G72G6EG2C G73GE4G6EG64G61G73G20 G75G74G20 G70GE5G20 G72G65G6DG69G73G73G2EG20 G41G72G62G65G74G65G74G20 G6DG65G64G20 G46GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G66GF6G72G62G75G6EG64G65G74G73G20G72G65G6DG69G73G73G76G61G72G20G68G61G72G20G72G65G64G61G6EG20G69G6EG6CG65G74G74G73G2E