Försäkringsföreningen blickar framåt med ny verksamhetsplan

Artikkelforfatter: Stefan Pärsson
Position: VD
E-mail: stefan.parsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Svenska Försäkringsföreningen
Udgave:
4, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

Stefan Pärsson, som varit tf. VD sedan ett knappt år tillbaka, har utsetts till VD för Svenska Försäkringsföreningen (SFF). I samband med utnämningen har också föreningens styrelse lagt fast en ny verksamhetsplan och uppdaterad strategi för tiden framåt.

– Strategin bygger mycket på djupintervjuer, som jag gjort med många medlemmar, både personliga medlemmar och företagsmedlemmar. Just genom djupintervjuer är det möjligt att få fram vad våra medlemmar verkligen tycker, säger Stefan Pärsson. Vi har även gått igenom samtliga tidigare önskemål och utvärderingar, som gjorts i vår verksamhet

Fokus på några verksamhetsområden

Utifrån det som kommit fram i ovanstående, har föreningen beslutat att utveckla och fokusera på några verksamhetsområden exempelvis:

  • Nätverkande/mötesplats

  • Kurser/seminarier

  • Medlemskapet

  • Stipendier/priser

– När det gäller nätverkande och mötesplatser, kommer SFF att arbeta med framförallt fyra format. Ett sådant format är stora medlemsmöten, det vi kallar för SFF Event. De andra formaten är frukostmöten kring aktuella ämnen, nätverksträffar för t.ex. unga och seniorer samt komplement i form av både fysiska och digitala mötesplatser.

Stefan framhåller Linkedin som exempel på en beprövad digital mötesplats bland sociala media. Men han betonar samtidigt att föreningen kommer att fokusera på olika former av mötesplatser för att möjliggöra och uppmuntra till nätverkande.

Ifråga om kurser och seminarier, kommer SFF att fortsätta arbeta med utbildningar i försäkringsbranschen. Men föreningen kommer också att göra en översyn av de utbildningar som erbjuds. Ny teknik kommer att användas, dels för att skapa större interaktivitet, dels för att nå ut till medlemmar utanför Stockholm.

SFF kommer även att arbeta för ett utökat samarbete med andra, för att uppnå gemensam nytta.

SFF fokuserar på "hur:et"

Nytt år innebär också ny terminsstart för SFF. I år har föreningen en rad nyheter på gång, som skall uppmuntra till nätverkande och skapa mötesplatser.

– I vårt arbete fokuserar vi mycket på ”hur:et”. Det gör vi genom att ge praktiska exempel på hur andra gör, genom att på våra seminarier och event visa bland annat möjliga verktyg, tänkbara lösningar och framförallt ge inspiration!

Sajten Försäkringsjobb utvecklas

– Platsannonssajten Försäkringsjobb har blivit en naturlig och mycket uppskattad mötesplats. Vi kommer därför att ytterligare utveckla den, genom nya funktioner.

Föreningen planerar även för gemensamma webbaserade ingångar för anställda i branschen

Stefan har också noterat att stipendieverksamheten, bidrag till studieresor och studier samt föreningens priser, är mycket uppskattade.

– Utmaningen här är att nå stipendiaterna. Vi kommer därför att hitta nya vägar för att nå potentiella stipendiater, t.ex. genom sociala media. Flera spännande studieresor är på gång, nu närmast till Frankfurt. Missa inte den möjligheten!

Nordiska samarbetet viktigt

Utöver de prioriterade områdena, lägger föreningen vikt vid att upprätthålla det nordiska samarbetet. Det gäller även den fortsatta utgivningen av Nordisk försäkringstidskrift tillsammans med försäkringsföreningarna i Danmark och Norge.

Men planer är en sak – för att genomföra dem, krävs sedan mycket arbete.

– Självklart är det därför nödvändigt med en bra uppföljning av verksamhetsplanen. Föreningen har därför lagt fast ett antal mål och mätetal, som ska vara ett stöd i detta, säger Stefan Pärsson avslutningsvis.