Erstatningsutmåling ved bilskader i utlandet

Artikkelforfatter: Patrik Linsbauer
Position: Skadekonsulent
E-mail: Patrik.Linsbauer@dnb.no
Organization: DNB Skadeforsikring
Udgave:
1, 2015
Språk: Norsk
Kategori:

Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den tredje i en rekke av fire, og den bygger på første del i studiens kapittel 5, ”Erstatningsutmåling”.

I sin artikkel presenterer forfatteren viktige avgjørelser om tematikken i EU-domstolen, i Storbritannia, i Frankrike og i Menneskerettsdomstolen.
 
 I neste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift avsluttes serien med noen teoretiske betraktninger om generelle erstatningsrettslige prinsipper, og en oppsummering av forfatterens erfaringer med oppgjør i utlandssaker.

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).