Ersättningskollen ger helhetsbild

Artikkelforfatter: Johan Ljungqvist
Position: Kommunikationsdirektör
E-mail: johan.ljungqvist@afaforsakring.se
Organization: AFA Försäkring
Udgave:
3, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

Ersättningskollen är en webbtjänst (ersattningskollen.se) där en löntagare enkelt kan se vilka ersättningar han eller hon kan få, om denne drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Tjänsten, som lanserades 2014, är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

– Det är ganska vanligt att jag som arbetstagare har en suddig bild om vilka ersättningar jag har rätt till, om det oväntade inträffar. När man väl drabbats av sjukdom eller en arbetsskada, är ersättningar kanske inte det första man tänker på. Syftet är därför att, i förväg, ge den försäkrade en bra bild av hur skyddad – eller oskyddad! – man är, berättar Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på AFA Försäkring.

Rörande enighet

I botten finns Försäkringskassans grundtrygghet. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna. Därutöver kan man teckna gruppförsäkringar och individuella försäkringar. Grovt räknat, står Försäkringskassan för 80 procent av ersättningen och de kollektivavtalade försäkringarna för ytterligare 10 procent.

Johan Ljungqvist har suttit med i styrgruppen för Ersättningskollen ända från det att projektet inleddes. Alla tre organisationerna såg ett behov av ta fram någon form av webbtjänst för det här ändamålet. Och det har sedan hela tiden funnits en rörande enighet om färdriktningen för webbtjänsten, nämligen att ge den enskilde en så bra och överskådlig bild av försäkringssystemet som möjligt.

För det är inte alldeles enkelt att få grepp om alla delar. Det framgår tydligt av den här bilden, som ändå bara visar de kollektivavtalade försäkringarna:

– Jag har full förståelse för att ersättningssystemet kan te sig som en djungel för den enskilde löntagaren, säger Johan Ljungqvist, som tror att Ersättningskollen ska bidra till att göra ersättningssystemet mer begripligt.

Kompletterande behov

Kanske också löntagarna får en förståelse för att ersättningarna inte täcker 100 procent av inkomstbortfallet och att det därför kan behövas kompletterande, individuella försäkringar – ett behov som försäkringsbolag här ges en möjlighet att täcka.

Det har inte skett någon massiv marknadsföring av Ersättningskollen, utan tillväxten har fått ske mer organiskt. Försäkringskassan har gjort några mindre kampanjer, AFA Försäkring har bearbetat arbetsmarknadens parter och Svensk Försäkring har fört en dialog med sina medlemsföretag om hur de kan lyfta fram Ersättningskollen gentemot medarbetarna.

I dagsläget är det ca 40 000 som besöker Ersättningskollen varje månad.

Ersättningskollen har fått flera utmärkelser. Här kan nämnas kategoripriser inom Digital Communication Awards 2014, In Use UX Award 2014, och Årets Innovation i Försäkringsbranschen 2015.