Ersättning för ideell personskada – Norden och utvecklingen i Europa

Artikkelforfatter: Lena Sisula-Tulokas
Udgave:
1, 2001
Språk: Internasjonal
Kategori:

G33G31 NFT 1/2001 G44G65G74G20 G73G65G72G20 G75G74G20 G73G6FG6DG20 G6FG6DG20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G65G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG2D G73G65G72G6EG61G20G69G20G76GE5G72G61G20G73G61G6DG74G6CG69G67G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G66GF6G72G20G74G69G6CG6CG66GE4G6CG6CG65G74G20G73G6BG75G6CG6CG65 G76G61G72G61G20G75G6EG64G65G72G6BG61G73G74G61G64G65G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG2EG20G49G20G44G61G6EG6DG61G72G6BG20G68G61G72 G76G69G20 G65G74G74G20 G66GE4G72G73G6BG74G20 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G2CG20 G6DG65G64G20 G66G6CG65G72G61G20 G76G69G6BG74G69G67G61 GE4G6EG64G72G69G6EG67G73G66GF6G72G73G6CG61G67 G31 G2CG20G69G20G4EG6FG72G67G65G20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20G65G6EG20G75G74G72G65G64G2D G6EG69G6EG67G20G66G72GE5G6EG20GE5G72G20G31G39G39G34 G32 G20G6FG63G68G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20G74G72G65 G73G74G6FG72G61G20 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G6E G33 G20 G6FG63G68G20 G69G6EG6FG6DG20 G6BG6FG72G74G20 G74G6FG72G64G65G20 G65G6E G70G72G6FG70G6FG73G69G74G69G6FG6EG20 G61G76G67G65G73G2EG20 G49G20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G20 G70GE5G67GE5G72G20 G73G6FG6DG20 G62GE4G73G74 G65G74G74G20G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20G72G65G66G6FG72G6DG61G72G62G65G74G65G20G61G76G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G65G2D G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G72G6EG61G2E G34 G20G47G65G6DG65G6EG73G61G6DG74G20G66GF6G72G20G64G65G73G73G61G20G72G65G76G69G2D G73G69G6FG6EG73G70G72G6FG6AG65G6BG74G20GE4G72G20G61G74G74G20G64G65G20G70G72GE4G67G6CG61G73G20G61G76G20G65G6EG20G69G6EG74G72G6FG76G65G72G74G2C G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG20 G69G6EG72G69G6BG74G6EG69G6EG67G2EG20 G4BG6FG6DG6DG69G74G74GE9G65G72G6EG61G20 GE4G72G20 G6DG65G64G2D G76G65G74G6EG61G20G6FG6DG20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G73G70G72G6FG6AG65G6BG2D G74G65G6EG20G6FG63G68G20G6EG6FG72G6DG65G72G6EG61G20G69G20G64G65G20G6FG6CG69G6BG61G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61 G6DG65G6EG20G66GF6G72G20G74G69G6CG6CG66GE4G6CG6CG65G74G20G73G65G72G20G64G65G74G20G75G74G20G61G74G74G20G66G69G6EG6EG61G73G20G65G74G74G20G67G61G6EG73G6BG61 G73G76G61G6CG74G20 G69G6EG74G72G65G73G73G65G20 G61G74G74G20 G73G61G6DG6FG72G64G6EG61G20 G61G72G62G65G74G65G74G20 G6FG63G68G20 G61G74G74 G75G70G70G72GE4G74G74G68GE5G6CG6CG61G20 G6FG63G68G20 G75G74G76G65G63G6BG6CG61G20 G64G65G6EG20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61 G67G72G75G6EG64G65G6EG2E G54G72G6FG74G73G20 G64G65G74G74G61G20 G64G79G73G74G72G61G20 G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G6EG64G65G20 G76G69G6CG6CG20 G6AG61G67 G75G6EG64G65G72G73G74G72G79G6BG61G20G61G74G74G20G76G69G20G66G6FG72G74G66G61G72G61G6EG64G65G20G68G61G72G20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG2D G6DG61G20G67G72G75G6EG64G73G61G74G73G65G72G20G73G6FG6DG20G73G74G61G72G6BG74G20G70G72GE4G67G6CG61G72G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G65G6EG20 G73G65G64G61G6EG20 G66G6CG65G72G61G20 G73G65G6BG65G6CG20 G6FG63G68G20G73G6FG6D G66GF6G72G73G74GE4G72G6BG74G73G20G67G65G6EG6FG6DG20G65G6EG20G6CG69G6BG72G69G6BG74G61G64G20G73G61G6DG68GE4G6CG6CG73G75G74G76G65G63G6BG2D G6CG69G6EG67G2EG20 G44GE5G20 G6DG69G74G74G20 G66G72G61G6DG66GF6G72G61G6EG64G65G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74G20 G6BG6FG6EG2D G41G72G74G69G6BG65G6CG6EG20G62G61G73G65G72G61G72G20G73G69G67G20G70GE5G20G65G74G74G20G66GF6G72G65G64G72G61G67G20G73G6FG6DG20G68GF6G6CG6CG73G20G76G69G64G20G20G41G49G44G41G2D G6BG6FG6CG6CG6FG6BG76G69G65G74G20G69G20G53G74G6FG63G6BG68G6FG6CG6DG20G31G38G2DG31G39G20G73G65G70G74G65G6DG62G65G72G20G32G30G30G30G2E G49G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G74G20 GE4G72G20 GE4G76G65G6EG20 G70G75G62G6CG69G63G65G72G61G74G20 G69G20 G54G69G64G73G6BG72G69G66G74G20 G75G74G67G69G76G65G6EG20 G61G76 G4AG75G72G69G64G69G73G6BG61G20G66GF6G72G65G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G2CG20G20G4AG46G54G20G32G30G30G30G2CG20G73G69G64G20G36G33G34G2DG36G35G31G2E av Lena Sisula-Tulokas, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet Lena Sisula-Tulokas Ersättning för ideell personskada – Norden och utvecklingen i Europa I. Var står vi i dag? I Norden har vi en tendens att utgå från att i grunden är vår skadeståndsrätt, på liknande sätt som vår köprätt, konsu- menträtt, avtalsrätt osv., mer eller mindre likadan. Dock vet vi alla att detta i dag är en sanning med modifikationer. Vid en närmare jämförelse kan man peka på djupgående skillna- der. Men allt beror ju på med vad man jämför. Jämför man t.ex. den finska skadeståndslagen med skadeståndslagarna i Norge och Danmark finns det uppenbara skillnader, jämför man den med den svenska skadeståndslagen är skillnader- na små, men de finns där. Men jämför man den finska skadeståndslagen med sydeuropeisk eller angloamerikansk rätt förändras perspektivet helt: vår nordiska rätt framstår plötsligt som en homogen och harmonisk rättslig kärnfamilj. Här kommer jag ganska nonchalant att behandla Norden som en enhetlig rättslig familj och gå svepande förbi bestämmelserna i de olika länderna. AIDA-kollokvium 2000 G33G32 G63G65G6EG74G72G65G72G61G73G20 G76G69G64G20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G20 G66GF6G72G62G69G67GE5G72 G6AG61G67G20 G73G74G6FG72G61G20 G70G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG61G20 G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G73G74G61G67G61G6EG64G65G6EG20 G73GE5G2D G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G6FG62G6CG69G67G61G74G6FG72G69G73G6BG61G20G6FG63G68G20G64G65G6EG20G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G61G20G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG73G20G66G72G61G6DG74G72GE4G64G61G6EG64G65G20G72G6FG6CG6CG20G69G20G76GE5G72G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G2D G72GE4G74G74G2EG20 G56G69G64G20 G65G6EG20 G6DGF6G6AG6CG69G67G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67 G61G76G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G65G6EG20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG61 G62G65G74G6FG6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G61G73G70G65G6BG74G65G72G20 G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74 G61G74G74G20G76G61G72G61G20G73G76GE5G72G68G61G6EG74G65G72G61G64G2E G49G20G73G61G6DG62G61G6EG64G20G6DG65G64G20G69G64G65G65G6CG6CG61G20G73G6BG61G64G6FG72G20GE4G72G20G64G65G74G20G64GE4G72G65G2D G6DG6FG74G20G69G20G64G61G67G20G73G76GE5G72G74G20G61G74G74G20G68G65G6CG74G20G6BG72G69G6EG67G67GE5G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG65G6E G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G73G20G73G79G66G74G65G2EG20G49G20G4EG6FG72G64G65G6EG20G68G61G72G20G76G69G20G68G61G66G74 G6CG69G6BG72G69G6BG74G61G64G65G20G74G61G6EG6BG61G72G2EG20G49G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G65G6EG20G68G61G72G20G74G65G6EG2D G64G65G6EG73G65G72G6EG61G20 G76G61G72G69G74G20 G61G74G74G20 G66G72G61G6DG68GE4G76G61G20 G64G65G6EG20 G72G65G70G61G72G61G74G69G76G61 G66G75G6EG6BG74G69G6FG6EG65G6EG2EG20 G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G73G20 G70G72G65G76G65G6EG74G69G76G61G20 G66G75G6EG6BG2D G74G69G6FG6EG20G68G61G72G20G69G66G72GE5G67G61G73G61G74G74G73G2EG20G56G69G20G68G61G72G20G74G61G67G69G74G20G61G76G73G74GE5G6EG64G20G66G72GE5G6E G61G74G74G20 G69G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G20G73G65G20G69G6EG73G6CG61G67G20G61G76G20G6DG6FG72G61G6CG69G73G6BG74G20G66GF6G72G2D G64GF6G6DG61G6EG64G65G20G65G6CG6CG65G72G20G73G74G72G61G66G66G2EG20G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G73G20G66G75G6EG6BG74G69G6FG6E GE4G72G20 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G61G74G74G20 G72G65G70G61G72G65G72G61G20 G73G6BG61G64G61G6EG2CG20 G69G6EG74G65G20 G61G74G74 G73G74G72G61G66G66G61G20G65G6CG6CG65G72G20G6DG6FG72G61G6CG69G73G6BG74G20G6BG6CG61G6EG64G72G61G20G73G6BG61G64G65G76GE5G6CG6CG61G72G65G6EG2E G56G69G20 G66GF6G72G6EG65G6BG61G72G20 G6DG65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G65G6EG73G74GE4G6DG6DG69G67G74 G76G61G72G6AG65G20G74G61G6EG6BG65G20G70GE5G20G65G74G74G20G73G74G72G61G66G66G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G2CG20G94G70G75G6EG69G74G69G76G65 G64G61G6DG61G67G65G73G94G2E G35 G20 G55G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G73G61G6DG6DG61 G73G6BG61G64G61G20G73G6BG61G6CG6CG20G65G72G73GE4G74G74G61G73G20G70GE5G20G73G61G6DG6DG61G20G73GE4G74G74G20G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65 G61G76G20 G68G75G72G20 G64G65G6EG20 G75G70G70G6BG6FG6DG6DG69G74G2CG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G65G6E G62G72G75G74G65G6EG20 G61G72G6DG20 G73G6BG61G6CG6CG20 G69G20 G70G72G69G6EG63G69G70G20 G76G61G72G61G20 G64G65G6EG73G61G6DG6DG61 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G61G76G20G6FG6DG20 G73G6BG61G64G61G6EG20G75G70G70G6BG6FG6DG6DG69G74G20 G76G69G64G20 G65G6E G74G72G61G66G69G6BG6FG6CG79G63G6BG61G20G65G6CG6CG65G72G20G76G69G64G20G65G6EG20G73G61G64G69G73G74G69G73G6BG20G69G6EG64G72G69G76G6EG69G6EG67 G61G76G20G65G6EG20G73G70G65G6CG73G6BG75G6CG64G2EG20G4BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G6BG61G6E G76G69G73G73G65G72G6CG69G67G65G6EG20 G67G65G20 G65G74G74G20 G76G69G73G73G74G20 G73G70G65G6CG72G75G6DG2EG20 G49G20 G73G61G6DG62G61G6EG64 G6DG65G64G20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G73G6BG61G64G6FG72G20 GE4G72G20 G64G65G74G20 G70GE5G20 G73G69G6EG20 G70G6CG61G74G73G20 G61G74G74G20 G6EG75 G6FG63G68G20G64GE5G20G69G66G72GE5G67G61G73GE4G74G74G61G20G64G65G73G73G61G20G75G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G72G2E G42G65G68G61G6EG64G6CG61G72G20G6DG61G6EG20G69G20G64G61G67G20G69G64G65G65G6CG6CG61G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72 G6BG61G6EG20 G6DG61G6EG20 G69G6EG74G65G20 G75G6EG64G67GE5G20 G61G74G74G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G6BG6FG6DG6DG61G20 G69G6EG20 G70GE5 G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20G66G72GE5G67G6FG72G20G73G6FG6DG3A G95 G56G61G64G20GE4G72G20G65G67G65G6EG74G6CG69G67G65G6EG20G65G6EG20G69G64G65G65G6CG6CG20G73G6BG61G64G61G2CG20G65G6EG20G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G73G62G61G72G20G69G64G65G65G6CG6CG20G73G6BG61G64G61G3F G95 G48G75G72G20 G6DGE4G74G65G72G20 G76G69G20 G69G20 G6BG72G6FG6EG6FG72G20 G6FG63G68G20 G6DG61G72G6BG20 G65G6EG20 G69G64G65G65G6CG6C G73G6BG61G64G61G3F G95 G56G65G6DG20GE4G72G20G65G67G65G6EG74G6CG69G67G65G6EG20G73G6BG61G64G65G6CG69G64G61G6EG64G65G20G6FG63G68G20G76G65G6DG20GE4G72 G73G2EG6BG2EG20 G74G72G65G64G6AG65G20 G6DG61G6EG3FG20 G4DG61G6EG20 G6FG70G65G72G65G72G61G72G20 G6FG66G74G61G20 G6DG65G64 G74G72G65G64G6AG65G6DG61G6EG73G6BG6FG6EG73G74G72G75G6BG74G69G6FG6EG65G72G2EG20 G4EG6FG72G73G6BG20 G72GE4G74G74G2CG20 G6FG63G68 G6EG75G6DG65G72G61G20G6FG63G6BG73GE5G20G66G69G6EG73G6BG2CG20G67GF6G72G20G76G69G73G73G61G20G75G6EG64G61G6EG74G61G67G2E G4DG69G6EG20 G61G76G73G69G6BG74G20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G6BG6FG72G74G20 G66GF6G72G73GF6G6BG61G20 G73G6BG69G73G73G65G72G61G20 G75G70G70 G6EGE5G67G6FG6EG74G69G6EG67G20G6DG61G6EG20G6BG75G6EG64G65G20G73G65G20G73G6FG6DG20G65G6EG20G6EG6FG72G64G69G73G6BG20G6CG69G6EG6AG65 G6FG63G68G20G64GE4G72G65G66G74G65G72G20G66G72GE5G67G61G20G68G75G72G20G64G65G6EG6EG61G20G6CG69G6EG6AG65G2CG20G73G6FG6DG20G76G61G72G6BG65G6E GE4G72G20 G72GE4G74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G6EG6BG65G6CG2CG20 G73G74GE5G72G20 G73G69G67G20 G69G20 G64G65G6EG20 G70GE5G67GE5G65G6EG64G65 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG2E II . Vad förstås med ideell personskada? G4DG65G6EG20 G6CGE5G74G20 G6FG73G73G20 G62GF6G72G6AG61G20 G66G72GE5G6EG20 G62GF6G72G6AG61G6EG2EG20 G56G61G64G20 G66GF6G72G73G74GE5G73 G65G67G65G6EG74G6CG69G67G65G6EG20 G6DG65G64G20 G62G65G67G72G65G70G70G65G74G20 G69G64G65G65G6CG6CG20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G2D G64G61G3FG20 G44G65G74G20 G68G61G72G20 G73G61G67G74G73G20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 GE4G72G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G69G63G6BG65 G6FG62G6AG65G6BG74G69G76G74G20G6DGE4G74G62G61G72G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G65G6CG6CG65G72G20G61G74G74G20G64G65G74G20GE4G72G20G66G72GE5G67G61 G6FG6DG20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G20G61G76G20G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20G61G72G74G2EG20G44G65 G73G76G65G6EG73G6BG2DG66G69G6EG73G6BG61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G61G72G6EG61G20G6BGE4G6EG6EG65G72G20G74G76GE5 G68G75G76G75G64G74G79G70G65G72G20 G61G76G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G62G61G72G61G20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G70G65G72G2D G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G3AG20G73G6FG6DG20G65G6EG20G67G72G75G70G70G20G73G76G65G64G61G20G6FG63G68G20G76GE4G72G6BG2CG20G6CG79G74G65 G6FG63G68G20 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G6DG65G6EG2CG20 G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G61G6EG6EG61G6EG20 G64G65G6EG20 G73GE5 G6BG61G6CG6CG61G64G65G20G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG2EG20G54G72G65G64G6AG65G6DG61G6EG73G2D G73G6BG61G64G6FG72G20G6BG61G6EG2CG20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G73GE5G20G76G69G6CG6CG2CG20G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G72G61G73G20G73G6FG6D G65G6EG20G73G65G70G61G72G61G74G20G67G72G75G70G70G2E 1. Sveda och värk, lyte och bestående men G44G65G6EG20 G65G6EG61G20 G68G75G76G75G64G67G72G75G70G70G65G6EG20 G6FG6DG66G61G74G74G61G72G20 G73G76G65G64G61G20 G6FG63G68 G76GE4G72G6BG2CG20G6CG79G74G65G20G6FG63G68G20G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G6DG65G6EG2E G36 G20G47G72G6FG76G74G20G67G65G6EG65G72G61G2D G6CG69G73G65G72G61G6EG64G65G20G6BG75G6EG64G65G20G6DG61G6EG20G73GE4G67G61G20G61G74G74G20G64G65G73G73G61G20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G73 G61G76G20G69G6EG64G65G6CG6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G94G73G76G69G65G20G6FG67G20G73G6DG65G72G74G65G94G20G6FG63G68G20G94G76G61G72G61G67G2D G74G69G67G74G20 G6DG65G6EG94G20 G69G20 G44G61G6EG6DG61G72G6B G37 G20 G6FG63G68G20 G6DG65G6EG65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G20 G69 G4EG6FG72G67G65G2EG20 G38 G49G64G61G67G20G74GE4G63G6BG65G72G20G64G65G73G73G61G20G73G6BG61G64G65G74G79G70G65G72G20G73GE5G76GE4G6CG20G66G79G73G69G73G6BG61 G73G6FG6DG20G70G73G79G6BG69G73G6BG61G20G73G6BG61G64G6FG72G2EG20G44G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20G75G70G70G66G61G74G74G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20 G74G6FG72G64G65G20 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G76G61G72G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6D G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG74G20G70GE5G76G69G73G62G61G72G61G20G73G6BG61G64G6FG72G2E G39 G20G54G65G72G6DG69G6EG6FG6CG6FG67G69G6EG2C G69G20G76G61G72G6AG65G20G66G61G6CG6CG20G64G65G6EG20G73G76G65G6EG73G6BG2DG66G69G6EG73G6BG61G2CG20G6BGE4G6EG6EG73G20G66GF6G72GE5G6CG64G72G61G64 G69G20 G64G61G67G2CG20 G6CGE5G74G20 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G73G70G72GE5G6BG6CG69G67G74G20 GE4G72G20 G70G6FG65G74G69G73G6BG74 G76G61G63G6BG65G72G2EG20G54G69G64G65G6EG20GE4G72G20G6DG6FG67G65G6EG20G61G74G74G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G76G69G20G62G65G68GF6G2D Sveda & värk lyte & be- stående men Kränkning Tredjemans- skada G33G33 G76G65G72G20 G64G65G6EG6EG61G20 G73G6BG65G6EG62G61G72G74G20 G65G78G61G6BG74G61G20 G69G6EG64G65G6CG6EG69G6EG67G20 G69G20 G66G79G72G61 G6FG6CG69G6BG61G20 G73G6BG61G64G65G74G79G70G65G72G2EG20 G44G65G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G6CG61G67G65G6EG20 G68G61G72G20 G79G74G2D G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G65G6EG20 G66G65G6DG74G65G20 G67G72G75G70G70G2CG20 G94G6FG6CGE4G67G65G6EG68G65G74G65G72G20 G69G20 GF6G76G2D G72G69G67G74G94G2E G45G6EG20 G6EGE4G72G6DG61G73G74G20 G65G6EG68GE4G6CG6CG69G67G20 G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67G20 G69G20 G64G6FG6BG74G72G69G2D G6EG65G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G69G20 G64G65G6EG6EG61G20G73G6BG61G64G65G6BG61G74G65G67G6FG72G69G20 GE4G72G20 G64G65G74G20G66G72GE5G67G61 G6FG6DG20 G65G6EG20 G72G65G6EG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G65G6EG20 G73G6BG61G64G61G2C G31G30G20 G75G74G61G6E G69G6EG73G6CG61G67G20 G61G76G20 G6DG6FG72G61G6CG69G73G6BG20 G75G70G70G72GE4G74G74G65G6CG73G65G20 G65G6CG6CG65G72G20 G73G74G72G61G66G66G2EG20 G49 G70G72G69G6EG63G69G70G20 GE4G72G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G73G76G65G64G61G20 G6FG63G68G20 G76GE4G72G6BG2C G6CG79G74G65G20G6FG63G68G20G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G6DG65G6EG20G64G65G6EG73G61G6DG6DG61G20G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65 G61G76G20 G6FG6DG20 G73G6BG61G64G61G6EG20 G75G70G70G73G74GE5G74G74G20 G76G69G64G20 G65G6EG20 G74G72G61G66G69G6BG6FG6CG79G63G6BG61 G65G6CG6CG65G72G20 G76G69G64G20 G65G6EG20 G73G61G64G69G73G74G69G73G6BG20 G72G69G74G75G65G6CG6CG20 G6DG69G73G73G68G61G6EG64G65G6CG2EG20 G53G65G72 G6DG61G6EG20 G70GE5G20 G72GE4G74G74G73G70G72G61G78G69G73G20 G62G6CG69G72G20 G6DG61G6EG20 G69G62G6CG61G6EG64G20 G6CG69G74G65G20 G6DG65G72 G74G76G65G6BG73G61G6DG2E G4EGE4G72G20G6DG61G6EG20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20GF6G76G65G72G20G74G69G6CG6CG20G66G72GE5G67G61G6E G68G75G72G20 G73G6BG61G64G6FG72G6EG61G20 G65G72G73GE4G74G74G73G2CG20 G68G75G72G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G62G65G2D G73G74GE4G6DG73G20G69G20G6BG72G6FG6EG6FG72G20G6FG63G68G20G6DG61G72G6BG2CG20G6BG61G6EG20G76G69G20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G20G61G74G74 G76GE5G72G61G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG20 G61G6CG6CG61G20 G62G79G67G67G65G72 G70GE5G20G73G63G68G65G6DG61G74G69G73G6BG61G20G74G61G62G65G6CG6CG65G72G20G6DG65G6EG20G68GE4G72G20G73G6CG75G74G61G72G20G65G6EG68G65G74G2D G6CG69G67G68G65G74G65G6EG2EG20G54G61G62G65G6CG6CG65G72G6EG61G20GE4G72G20G75G70G70G67G6AG6FG72G64G61G20G70GE5G20G68G65G6CG74G20G6FG6CG69G6BG61 G73GE4G74G74G2EG20 G44G65G20 G73G76G65G6EG73G6BG2DG66G69G6EG73G6BG61G20 G53G6BG4CG20 G73GE4G67G65G72G20 G69G6EG67G65G6EG74G69G6EG67 G6FG6DG20 G68G75G72G20 G6DG61G6EG20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G66G72G61G6DG20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G61 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G62G65G6CG6FG70G70G65G6EG2EG20 G44G6FG6DG73G74G6FG6CG73G70G72G61G78G69G73G20 G76G69G73G61G72 G6DG79G63G6BG65G74G20G73G6EG61G62G62G74G20G61G74G74G20G64G6FG6DG73G74G6FG6CG61G72G6EG61G20G74G61G72G20G68GE4G6EG73G79G6EG20G74G69G6CG6CG2C G6FG63G68G20G67G61G6EG73G6BG61G20G6CGE5G6EG67G74G20G66GF6G6CG6AG65G72G2CG20G64G65G20G73G63G68G65G6DG61G74G69G73G6BG61G20G6EG6FG72G2D G6DG65G72G6EG61G20 G73G6FG6DG20 G75G74G61G72G62G65G74G61G74G73G20 G61G76G20 G74G72G61G66G69G6BG73G6BG61G64G65G6EGE4G6DG6EG2D G64G65G72G6EG61G2EG20G4DG65G6EG20G64G65G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6FG63G68G20G64G65G20G66G69G6EG73G6BG61G20G6EG6FG72G6DG65G72G2D G6EG61G20 GE4G72G20 G75G70G70G62G79G67G67G64G61G20 G70GE5G20 G68G65G6CG74G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G73GE4G74G74G2EG20 G49G20 G4EG6FG72G67G65G2C G6DG65G6EG20 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G69G20 G44G61G6EG6DG61G72G6BG2CG20 G73GE4G67G65G72G20 G73G6AGE4G6CG76G61 G6CG61G67G74G65G78G74G65G6EG20G62G65G74G79G64G6CG69G67G20G6DG65G72G20G6FG6DG20G68G75G72G20G6DG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG65G72 G66G72G61G6DG20G74G69G6CG6CG20G64G65G20G6BG6FG6EG6BG72G65G74G61G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G73G75G6DG6DG6FG72G6EG61G2E 2. Kränkningsersättningen G44G65G6EG20G61G6EG64G72G61G20G67G72G75G70G70G65G6EG20G61G76G20G69G64G65G65G6CG6CG61G20G73G6BG61G64G6FG72G20GE4G72G20G6BG72GE4G6EG6BG2D G6EG69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G96G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G66GF6G72G20 G6CG69G64G61G6EG64G65 G96G20 G73G6FG6DG20 G75G74G67GE5G72G20 G69G20 G73G61G6DG62G61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G76G69G73G73G61G20 G74G79G70G65G72G20 G61G76 G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G68G65G74G73G6BG72GE4G6EG6BG61G6EG64G65G20G62G72G6FG74G74G2EG20G44G65G74G20G66G69G6EG73G6BG61G20G73G79G73G2D G74G65G6DG65G74G20 GE4G72G20 G68GE4G72G20 G6DG65G73G74G20 G72G65G73G74G72G69G6BG74G69G76G74G20 G6FG63G68G20 G62G79G67G67G65G72G2CG20 G73GE5G2D G73G6FG6DG20 G64G65G74G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G2CG20 G70GE5G20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G74G74G20 G73G6BG61G2D G64G61G6EG20G73G6BG61G6CG6CG20G68G61G20G75G70G70G73G74GE5G74G74G20G69G20G73G61G6DG62G61G6EG64G20G6DG65G64G20G65G6EG20G73G74G72G61G66G66G2D G62G61G72G20G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G2CG20G65G74G74G20G62G72G6FG74G74G2EG20G56G69G20GE4G72G20GE4G6EG6EG75G20G6EGE5G67G6FG74G20G6DG65G72 G66GF6G72G73G69G6BG74G69G67G61G20 GE4G6EG20 G73G76G65G6EG73G6BG61G72G6EG61G20 G76G61G64G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G62G72G6FG74G74G73G2D G74G79G70G65G72G20G73G6FG6DG20G6BG61G6EG20G67G65G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G64G65G6EG6EG61G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G44G65 G73G74GF6G72G73G74G61G20G67G72G75G70G70G65G72G6EG61G20G66G61G6CG6CG20G73G6FG6DG20G66GF6G72G65G6BG6FG6DG6DG65G72G20G69G20G70G72G61G6BG2D G74G69G6BG65G6EG20G67GE4G6CG6CG65G72G20G6FG6CG69G6BG61G20G73G65G78G75G61G6CG2DG20G6FG63G68G20GE4G72G65G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G73G2D G62G72G6FG74G74G2EG20G49G67G65G6EG20G67G72G6FG76G74G20G67G65G6EG65G72G61G6CG69G73G65G72G61G6EG64G65G20G6BG75G6EG64G65G20G6DG61G6E G73GE4G67G61G20G61G74G74G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65G20G6DG6FG74G73G76G61G72G61G73G20G69 G44G61G6EG6DG61G72G6BG20 G61G76G20 G74G6FG72G74G20 G65G6CG6CG65G72G20 G67G6FG64G74G67GF8G72G65G6CG73G65G20 G76G69G64G20 G72GE4G74G74G73G2D G73G74G72G69G64G69G67G20 G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67 G31G31 G20 G6FG63G68G20 G69G20 G4EG6FG72G67G65G20 G61G76G20 G6FG70G70G72G65G6AG73G2D G6EG69G6EG67G20 G76G69G64G20 G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G73G6BG65G74G74G20 G75G70G70G73GE5G74G6CG69G67G65G6E G65G6CG6CG65G72G20G67G65G6EG6FG6DG20G67G72G6FG76G74G20G76GE5G6CG6CG61G6EG64G65G2E G31G32 G49G20G70G72G69G6EG63G69G70G20 GE4G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65 G65G74G74G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G75G74G61G6EG20G69G6EG73G6CG61G67G20G61G76G20 G73G74G72G61G66G66G2CG20G6DG65G6EG20G68GE4G72 G74G65G6EG64G65G72G61G72G20G64G69G73G74G69G6EG6BG74G69G6FG6EG65G6EG20G6DG65G6CG6CG61G6EG20G73G74G72G61G66G66G20G6FG63G68G20G73G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G20 G61G74G74G20 G62G6CG69G20 G61G6CG6CG74G20 G73G75G64G64G69G67G61G72G65G2E G31G33 G20 G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G73 G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20G73G79G66G74G65G20GE4G72G20G61G74G74G20G67G65G20G6FG66G66G72G65G74G20G6BG6FG6DG70G65G6EG73G61G2D G74G69G6FG6EG20G66GF6G72G20G64G65G6EG20G73G6BG61G64G61G20G68G61G6EG20G6CG69G64G69G74G2CG20G66GF6G72G73GE4G74G74G61G20G68G6FG6EG6FG6DG20G73GE5 G6EGE4G72G61G20 G73G6FG6DG20 G6DGF6G6AG6CG69G67G74G20 G69G20 G65G6EG20 G6CG69G6BG61G72G74G61G64G20 G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG20 G73G6FG6D G66GF6G72G65G20G64G65G74G20G61G74G74G20G73G6BG61G64G61G6EG20G69G6EG74G72GE4G66G66G61G64G65G2EG20G55G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG2D G74G65G6EG20GE4G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G61G74G74G20G6FG66G66G72G65G74G73G20G73G6BG61G64G61G20G73G6BG61G6CG6CG20G72G65G70G61G72G65G72G61G73G2EG20G49 G70G72G61G78G69G73G20G68G69G74G74G61G72G20G6DG61G6EG20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G65G78G65G6DG70G65G6CG20G64GE4G72G20G73G6BG61G2D G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G20G69G6EG74G65G20G62G61G72G61G20G72G65G6CG61G74G65G72G61G73G20G74G69G6CG6CG20G73G6AGE4G6CG76G61G20G73G6BG61G64G61G6E G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG20 G73G6BG61G64G65G66G72G61G6DG6BG61G6CG6CG61G6EG64G65G20 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG73 G67G72G6FG76G68G65G74G20 G6FG63G68G20 G6BG61G72G61G6BG74GE4G72G2CG20 G75G74G61G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G74G69G6CG6CG20 G65G6BG6FG6EG6FG2D G6DG69G73G6BG61G20 G70G72G65G76G65G6EG74G69G6FG6EG73G2DG20 G6FG63G68G20 G73G74G72G61G66G66G74G61G6EG6BG65G67GE5G6EG67G61G72G2E G44G65G6EG20 G73G75G64G64G69G67G61G20 G67G72GE4G6EG73G64G72G61G67G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G74G72G61G2D G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G6FG63G68G20G73G74G72G61G66G66G20G6BG6FG6DG6DG65G72G2CG20G74G79G63G6BG2D G65G72G20G6AG61G67G2CG20G67G61G6EG73G6BG61G20G76GE4G6CG20G66G72G61G6DG20G69G20G64G65G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G48G44G2DG66G61G6CG6CG65G6E G6FG6DG20G6DG61G73G73G6DG65G64G69G61G73G20G61G6EG73G76G61G72G2EG20G49G20G48G75G73G74G6CG65G72G2DG66G61G6CG6CG65G74G2CG20G4EG4AG41 G31G39G39G34G20G73G2EG20G36G33G37G2CG20G68G61G64G65G20G64G65G6EG20G73G2EG6BG2EG20G68G65G72G72G74G69G64G6EG69G6EG67G65G6EG20G48G75G73G74G2D G6CG65G72G20 G6DG6FG6EG74G65G72G61G74G20 G69G68G6FG70G20 G6BGE4G6EG64G69G73G61G72G73G20 G61G6EG73G69G6BG74G65G6EG20 G6DG65G64 G6EG61G6BG6EG61G20 G6BG72G6FG70G70G61G72G20 G6FG63G68G20 G6BG61G6CG6CG61G64G65G20 G72G65G70G6FG72G74G61G67G65G74G20 G94G45G6E G73G6DG79G67G74G69G74G74G20 G69G20 G6BGE4G6EG64G69G73G61G72G73G20 G68G65G6DG6CG69G67G61G20 G66G6FG74G6FG61G6CG62G75G6DG94G2E G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G20 G66GF6G72G20 G6CG69G64G61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G65G6EG76G61G72G20 G6BGE4G6EG64G69G73 G75G70G70G67G69G63G6BG20G74G69G6CG6CG20G31G30G30 G30G30G30G20G6BG72G2EG20G48G44G20G6DG6FG74G69G76G65G72G61G64G65G20G73G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G73G62G65G6CG6FG70G70G65G74G20G62G6CG2EG61G2EG20G6DG65G64G20G61G74G74G20G64G65G74G20G6DG65G64G20G68GE4G6EG73G79G6E G74G69G6CG6CG20 G94G64G65G20 G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G6EG64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G6BG61G6E G61G6EG74G61G73G20G68G61G20G6CG65G67G61G74G20G62G61G6BG6FG6DG20G70G75G62G6CG69G63G65G72G69G6EG67G65G6EG20G66G69G6EG6EG73G20G73G6BGE4G6C G61G74G74G20G62G65G73G74GE4G6DG6DG61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G6EG20G70GE5G20G65G6EG20G73GE5G20G68GF6G67G20G6EG69G76GE5 G61G74G74G20G64G65G20G6FG63G6BG73GE5G20G6BG61G6EG20G76GE4G6EG74G61G73G20G76G65G72G6BG61G20G70G72G65G76G65G6EG74G69G76G74G20G6FG63G68 G73GE5G6CG75G6EG64G61G20G62G69G64G72G61G20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G66GF6G72G65G62G79G67G67G61G20G66G6FG72G74G73G61G74G74G20G73G70G72G69G64G2D G6EG69G6EG67G20G61G76G20G73G61G6DG6DG61G20G61G72G74G20G69G20G66G72G61G6DG74G69G64G65G6EG2EG94G20G45G6EG20G6CG69G6BG6EG61G6EG64G65 G6DG6FG74G69G76G65G72G69G6EG67G20G66G69G6EG6EG73G20G69G20G64G65G74G20G6EG79G61G72G65G20G42G6AGF6G72G6EG65G6EG73G20G4DG61G67G61G2D G73G69G6EG2DG66G61G6CG6CG65G74G2CG20 G4EG4AG41G20 G31G39G39G39G20 G73G2EG20 G37G34G39G2CG20 G64GE4G72G20 G65G6EG20 G6BGE4G6EG64 G73G6BGE5G64G65G73G70G65G6CG61G72G65G73G20 G62G69G6CG64G20 G61G6EG76GE4G6EG64G65G73G20 G69G20 G72G65G6BG6CG61G6DG20 G66GF6G72G20 G65G6E G73G2EG6BG2EG20G68G65G72G72G74G69G64G6EG69G6EG67G2EG20G45G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65G20G76G61G72 G35G30 G30G30G30G20G6BG72G2E G50G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G65G6EG20GE4G72G20G6AG61G67G20G65G6EG20G61G6EG68GE4G6EG67G61G72G65G20G61G76G20G65G6BG6FG6EG6FG2D G6DG69G73G6BG20 G70G72G65G76G65G6EG74G69G6FG6EG20 G69G20 G64G65G6EG6EG61G20 G74G79G70G20 G61G76G20 G66G61G6CG6CG2CG20 G6DG65G6EG20 G76G69 G73G6BG61G6CG6CG20G76G61G72G61G20G6DG65G64G76G65G74G6EG61G20G6FG6DG20G61G74G74G20G76G69G20G68GE4G72G20G67GE5G72G20G75G74GF6G76G65G72 G33G34 G64G65G74G20 G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G73G20 G72G61G6DG61G72G2EG20 G44G65G6E G6EG6FG72G73G6BG61G20 G6FG70G70G72G65G6AG73G6EG69G6EG67G73G2DG65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6BG61G6EG20 GF6G70G70G65G74 G69G6EG6BG6CG75G64G65G72G61G20G70G65G6EG61G6CG74G69G76G61G20G69G6EG73G6CG61G67G2E G56G69G20 G68G61G72G20 G68G61G66G74G20 G6CG69G6BG6EG61G6EG64G65G20 G6DG61G73G73G6DG65G64G69G61G66G61G6CG6CG20 G69G20 G46G69G6EG2D G6CG61G6EG64G2EG20 G45G74G74G20 G67GE4G6CG6CG64G65G20 G65G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G65G6EG20 G62G61G6EG6BG64G69G72G65G6BG74GF6G72 G73G6FG6DG20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G65G6EG20 G73G6BG61G6EG64G61G6CG74G69G64G6EG69G6EG67G20 G76G61G72G20 G68G75G76G75G64G2D G73G74G6AGE4G72G6EG61G6EG20 G76G69G64G20 G65G6EG20 G76G69G6CG64G20 G66G65G73G74G20 G6DG65G64G20 G70G72G6FG73G74G69G74G75G65G72G61G64G65G20 G69 G64G65G6EG20G66G69G6EG73G6BG61G20G73G6BGE4G72G67GE5G72G64G65G6EG2CG20G48G44G20G31G39G39G37G3AG31G38G35G2E G31G34 G20G42G61G6EG6BG2D G64G69G72G65G6BG74GF6G72G65G6EG73G20 G6EG61G6DG6EG20 G6FG63G68G20 G66G6FG74G6FG67G72G61G66G69G20 G76G61G72G20 G6DG79G63G6BG65G74 G76GE4G6CG20G66G72G61G6DG6DG65G20G69G20G74G69G64G6EG69G6EG67G65G6EG2CG20G6DG65G6EG20G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G74G20G76G61G72G20G61G74G74 G68G61G6EG20GF6G76G65G72G68G75G76G75G64G74G61G67G65G74G20G69G6EG74G65G20G68G61G64G65G20G76G61G72G69G74G20G6EGE4G72G76G61G72G61G6EG2D G64G65G20 G76G69G64G20 G64G65G6EG20 G76G69G6CG64G61G20 G66G65G73G74G65G6EG2EG20 G45G74G74G20 G61G6EG6EG61G74G20 G66G61G6CG6CG2CG20 G73G6FG6D G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G62G65G74G79G64G65G6CG73G65G66G75G6CG6CG74G20G6DG65G64 G74G61G6EG6BG65G20G70GE5G20G64G65G6EG20G66G72G61G6DG74G69G64G61G20G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG2CG20GE4G72G20G66G61G6CG6CG65G74 G6FG6DG20G73G6BG69G64G6CGF6G70G61G72G65G6EG20G4AG61G72G69G20G52GE4G73GE4G6EG65G6EG2E G31G35 G20G46G69G6EG73G6BG61G20G4EG6FG74G69G73G2D G62G79G72GE5G6EG20G67G69G63G6BG20G75G74G20G6DG65G64G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G6FG6DG20G61G74G74G20G52GE4G73GE4G6EG65G6E G61G6EG76GE4G6EG64G65G20G66GF6G72G62G6AG75G64G6EG61G20G68G6FG72G6DG6FG6EG65G72G20G6FG63G68G20G61G74G74G20G6EG79G63G6BG65G6CG2D G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20 G69G6EG6FG6DG20 G73G6BG69G64G66GF6G72G62G75G6EG64G65G74G20 G76G61G72G20 G6DG65G64G76G65G74G6EG61 G6FG6DG20 G64G65G74G74G61G2EG20 G52GE4G73GE4G6EG65G6EG20 G62G6CG65G76G20 G69G20 G66GF6G72G73G74G61G20 G69G6EG73G74G61G6EG73G20 G74G69G6CG6CG2D G64GF6G6DG64G20G65G74G74G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G70GE5G20G33G35G30 G30G30G30G20G6DG6BG2EG20G53G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G65G6EG20G68G61G72G20G76GE4G63G6BG74G20G6BG72G61G66G74G69G67G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG20G69G20G6DG65G64G69G61G2C G69G6EG74G65G20 G73GE5G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G66GF6G72G20 G52GE4G73GE4G6EG65G6EG73G20 G65G67G65G6EG20 G64G65G6CG2CG20 G75G74G61G6E G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20 G69G20 G73G6BG69G64G66GF6G72G62G75G6EG64G65G74 G6CG65G64G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG64GF6G6DG64G65G73G20G6BGE4G6EG6EG62G61G72G61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G2EG20G49G6EG2D G61G6CG6CG65G73G20 G31G39G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20 G74G69G6CG6CG64GF6G6DG64G65G73G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G6FG63G68 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G73G75G6DG6DG6FG72G6EG61G20G75G70G70G67G69G63G6BG20G69G20G73G69G6EG20G68G65G6CG68G65G74G20G74G69G6CG6C G31G2CG35G20 G6DG69G6CG6AG6FG6EG65G72G20 G6DG61G72G6BG2EG20 G46GF6G72G20 G74G69G6CG6CG66GE4G6CG6CG65G74G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73 G73G61G6BG65G6EG20G69G20G48G6FG76G52G20G6DG65G6EG20G64G65G6EG20G67GE5G72G20G6DG65G64G20G73G74GF6G72G73G74G61G20G73G61G6EG6EG6FG2D G6CG69G6BG68G65G74G20 G75G70G70G20 G74G69G6CG6CG20 G48G44G2EG20 G44G65G74G20 G66G69G6EG6EG73G20 G6CG69G6BG6EG61G6EG64G65G20 G66G61G6CG6CG20 G69 G4EG6FG72G67G65 G31G36 G20G6FG63G68G20G44G61G6EG6DG61G72G6BG2E G4DG6FG74G20G66G69G6EG73G6BG20G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20G6BG61G6EG20G6DG61G6EG20G70GE5G73G74GE5G20G61G74G74G20G6BG72GE4G6EG6BG2D G6EG69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G6EG61G73G20 G62G65G6CG6FG70G70G20 GF6G76G65G72G6CG61G67G20 GE4G72G20 G69G20 G73G74G69G2D G67G61G6EG64G65G2EG20G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G6EG73G20G73G74G6FG72G6CG65G6BG20G73G79G6EG65G73G20G76G61G72G61G20G20GE4G6EG6EG75 G6DG65G72G20 G69G6EG64G69G76G69G64G75G61G6CG69G73G74G69G73G6BG61G20 GE4G6EG20 G73G76G65G64G61G2DG20 G6FG63G68G20 G76GE4G72G6BG2DG2C G6CG79G74G65G2DG20G6FG63G68G20G6DG65G6EG2DG65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G6EG61G2CG20G74G2EG6FG2EG6DG2EG20G69G6EG6FG6DG20G65G74G74 G6FG63G68G20G73G61G6DG6DG61G20G6CG61G6EG64G73G20G67G72GE4G6EG73G65G72G2EG20G94G4DG61G73G73G6DG65G64G69G61G6CG69G64G61G6EG2D G64G65G94G20GE4G72G20G69G20G73G69G6EG20G65G67G65G6EG20G6BG6CG61G73G73G2CG20GE4G76G65G6EG20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G69G6EG74G65G20G65G6EG73 G68GE4G72G2CG20G69G20G76G61G72G6AG65G20G66G61G6CG6CG20G66GF6G72G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G73G20G64G65G6CG2CG20G6BG61G6EG20G74G61G6CG61G20G6FG6DG20G65G6E G6BG6CG61G72G20G6FG63G68G20G66G61G73G74G20G6CG69G6EG6AG65G2EG20G44G65G74G20G6EG79G61G20G48G44G2DG66G61G6CG6CG65G74G20G32G30G30G30G3AG38G33 G76G69G73G61G72G20G68G75G72G20G76G69G20GE4G6EG6EG75G20G73GF6G6BG65G72G20G67G72GE4G6EG73G65G72G20G6FG63G68G20G72G69G6BG74G6CG69G6EG6AG65G72G2E G20G20G20G20G50G72G69G76G61G74G6CG69G76G65G74G73G20G73G6BG79G64G64 G49G20G65G6EG20G6EG79G68G65G74G73G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G20G69G20G54G56G20G70G75G62G6CG69G63G65G72G61G64G65G73G20G6DG79G6EG2D G64G69G67G68G65G74G73G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20 G6FG6DG20 G61G6EG74G61G6CG65G74G20 G6BGF6G6EG73G73G6AG75G6BG64G6FG2D G6DG61G72G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G74G73G20G69G20G46G69G6EG6CG61G6EG64G20G6FG63G68G20G6FG6DG20G73G6DG69G74G74G6FG2D G6BGE4G6CG6CG6FG72G6EG61G2EG20G53G65G64G61G6EG20G72G65G64G61G6BG74GF6G72G65G6EG20G6EGE4G6DG6EG74G20G61G74G74G20G73G6AG75G6BG64G6FG2D G6DG61G72G6EG61G20G73G70G72G65G64G73G20G66G72GE4G6DG73G74G20G61G76G20G70G72G6FG73G74G69G74G75G65G72G61G64G65G2CG20G76G69G73G61G64G65G73 G65G74G74G20 G72G65G6BG6CG61G6DG66G6FG74G6FG20 G61G76G20 G41G20 G73G6FG6DG20 G75G70G70G74G72GE4G74G74G20 G73G6FG6DG20 G73G74G72G69G70G2D G74G65G61G73G65G64G61G6EG73GF6G73G2EG20G46G72GE5G67G61G20G64GE4G72G6FG6DG20G68G75G72G75G76G69G64G61G20G73GE4G74G74G65G74G20G61G74G74 G76G69G73G61G20 G62G69G6CG64G65G6EG20 G69G20 G73G61G6DG62G61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G70G72G6FG67G72G61G6DG69G6EG73G6CG61G67G65G74 G68G61G64G65G20G76G61G72G69G74G20G74G65G6EG64G65G6EG74G69GF6G73G74G20G70GE5G20G65G74G74G20G73GE4G74G74G20G73G6FG6DG20G6BG72GE4G6EG6BG74G65 G41G3AG73G20 G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20 G6FG63G68G20 G6FG6DG20 G54G56G2DG62G6FG6CG61G67G65G74G20 G6FG63G68G20 G64G65G6E G61G6EG73G76G61G72G69G67G65G20G70G72G6FG67G72G61G6DG72G65G64G61G6BG74GF6G72G65G6EG20G76G61G72G20G73G6BG79G6CG64G69G67G61G20G61G74G74 G62G65G74G61G6CG61G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G41G20 G66GF6G72G20 G73G6AGE4G6CG73G6CG69G67G74G20 G6CG69G64G61G6EG64G65G2E G28G4FG6DG72GF6G73G74G6EG2EG29G20 G31G37 G49G20 G6EG79G68G65G74G73G69G6EG73G6CG61G67G65G74G20 G68G61G64G65G20 G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G74G73G20 G61G74G74G20 G6BGF6G6EG73G2D G73G6AG75G6BG64G6FG6DG61G72G6EG61G20G73G70G72G65G64G73G20G66G72G61G6DG66GF6G72G20G61G6CG6CG74G20G61G76G20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61 G70G72G6FG73G74G69G74G75G65G72G61G64G65G2EG20G45G66G74G65G72G20G61G74G74G20G72G65G6BG6CG61G6DG65G6EG20G6DG65G64G20G41G20G68G61G64G65 G76G69G73G61G74G73G2CG20 G66GF6G72G66G6CG79G74G74G61G64G65G73G20 G6BG61G6DG65G72G61G62G69G6CG64G65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G65G74G74G20 G6EGE4G72G2D G6CG69G67G67G61G6EG64G65G20 G68G6FG74G65G6CG6CG2EG20 G41G20 G6BG72GE4G76G64G65G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G61G6EG73G76G61G72G69G67G61 G68G75G76G75G64G72G65G64G61G6BG74GF6G72G65G6EG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 GE5G6CGE4G67G67G61G73G20 G61G74G74G20 G62G65G74G61G6CG61 G32G35G30 G30G30G30G20 G6DG6BG20 G69G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G66GF6G72G20 G6CG69G64G61G6EG64G65G2EG20 G49G6EG67G65G6E G72GE4G74G74G73G69G6EG73G74G61G6EG73G20G61G6EG73GE5G67G20G61G74G74G20G64G65G74G20G76G61G72G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G6BG72GE4G6EG6BG2D G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20 G69G20 G64G65G6EG20 G6DG65G6EG69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G61G76G73G65G73G20 G69 G73G74G72G61G66G66G6CG61G67G65G6EG20 G32G37G3AG33 G61 G31G38 G2CG20 G76G69G6CG6BG65G74G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G69G6EG6EG65G62G61G72G20 G61G74G74 G69G6EG67G65G6EG20 G72GE4G74G74G73G69G6EG73G74G61G6EG73G20 G62G69G66GF6G6CG6CG20 G41G3AG73G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G79G72G2D G6BG61G6EG64G65G2E G31G39 G20G20G49G20G48G44G20G66GF6G72G72GE4G74G74G61G64G65G73G20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G6FG6DG72GF6G73G74G2D G6EG69G6EG67G2EG20 G54G72G65G20 G6BG76G69G6EG6EG6CG69G67G61G20 G6CG65G64G61G6DGF6G74G65G72G20 G61G6EG73GE5G67G20 G61G74G74G20 G64G65G74 G69G6EG74G65G20G76G61G72G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20G61G76G20G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20G6FG63G68 G61G74G74G20 G73GE5G6CG75G6EG64G61G20 G69G6EG67G65G74G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G75G74G67GE5G2CG20 G64G65 G74G76GE5G20 G6DG61G6EG6CG69G67G61G20 G6CG65G64G61G6DGF6G74G65G72G6EG61G2CG20 G64G76G73G2EG20 G6DG69G6EG6FG72G69G74G65G74G65G6EG2C G72GF6G73G74G61G64G65G20G66GF6G72G20G65G74G74G20G32G30 G30G30G30G20G6DG61G72G6BG73G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G2E 3. Tredjemansskador G44G65G6EG20G74G72G65G64G6AG65G20G67G72G75G70G70G65G6EG2CG20G6FG6DG20G6DG61G6EG20G73GE5G20G76G69G6CG6CG2CG20G73G6FG6DG20G6BG61G6E G66GF6G72G61G73G20 G69G6EG20 G75G6EG64G65G72G20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G73G6BG61G64G6FG72G20 GE4G72G20 G74G72G65G64G6AG65G6DG61G6EG73G2D G73G6BG61G64G6FG72G2CG20G66G72G61G6DG66GF6G72G20G61G6CG6CG74G20G73G6BG61G64G6FG72G20G73G6FG6DG20G64G72G61G62G62G61G72G20G6EGE4G72G2D G73G74GE5G65G6EG64G65G20G6EGE4G72G20G6EGE5G67G6FG6EG20G64GF6G64G61G74G73G20G65G6CG6CG65G72G20G61G6CG6CG76G61G72G6CG69G67G74G20G73G6BG61G2D G64G61G74G73G2EG20 G4EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G73G20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G73G6BG61G64G61G20 G6BG61G6EG20 G76G61G72G61G20 G65G6E G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG74G20 G70GE5G76G69G73G62G61G72G20 G73G6BG61G64G61G2CG20 G65G6EG20 G73G76GE5G72G20 G64G65G70G72G65G73G2D G73G69G6FG6EG2CG20 G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G73G66GF6G72G6CG61G6DG6EG69G6EG67G20 G6FG73G76G2EG20 G6FG63G68G20 G6BG61G6EG20 G73GE5G2D G6CG75G6EG64G61G20G66G61G6CG6CG61G20G69G6EG20G75G6EG64G65G72G20G73G76G65G64G61G20G6FG63G68G20G76GE4G72G6BG2CG20G6CG79G74G65G20G6FG63G68 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G6DG65G6EG2CG20G6DG65G6EG20G64G65G6EG20G6BG61G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G68G61G20G64G72G61G67G20G61G76 G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G73G2DG20 G6FG63G68G20 G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G68G65G74G73G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G6FG63G68 G67G69G76G65G74G76G69G73G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G20G73G6FG72G67G20G6FG63G68G20G73G61G6BG6EG61G64G2E G4FG63G6BG73GE5G20 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G74G72G65G64G6AG65G6DG61G6EG73G73G6BG61G64G6FG72G20 G68G61G72G20 G64G65 G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20 G76G61G6CG74G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G6CG69G6EG6AG65G72G2EG20 G4EG6FG72G73G6BG61 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G65G6EG20 G67GE5G72G20 G6CGE4G6EG67G73G74G2CG20 G76G69G64G20 G75G70G70G73GE5G74G20 G6FG63G68 G67G72G6FG76G20 G76GE5G72G64G73G6CGF6G73G68G65G74G20 G6BG61G6EG20 G73G6BG61G64G65G76GE5G6CG6CG61G72G65G6EG20 GE5G6CGE4G67G67G61G73 G61G74G74G20 G62G65G74G61G6CG61G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G61G76G20 G74G79G70G20 G6FG70G70G72G65G6AG73G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6C G64G65G6EG20G61G76G6CG69G64G6EG65G73G20G6DG61G6BG65G2CG20G73G61G6DG62G6FG2CG20G62G61G72G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G66GF6G72GE4G6CG64G2D G33G35 G72G61G72G2E G32G30 G20 G49G20 G73G76G65G6EG73G6BG20 G72GE4G74G74G73G70G72G61G78G69G73G20 G68G61G72G20 G75G6EG64G65G72G20 G76G69G73G73G61 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20 G74G69G6CG6CG65G72G6BGE4G6EG74G73G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G72G2D GE4G6CG64G72G61G72G20 G6FG63G68G20 G73G79G73G6BG6FG6EG20 G6EGE4G72G20 G65G6EG20 G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G62G72G75G74G61G6CG74 G64GF6G64G61G74G73G2E G32G31 G49G20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G20 G68G61G72G20 G76G69G20 G65G6EG20 G6EG79G20 G70G61G72G61G67G72G61G66G20 G69G20 G73G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G65G6EG20 G35G3AG34 G61G2EG20 G4FG72G73G61G6BG65G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG20 G6EG79G61G20 G62G65G2D G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 GE4G72G20 G67G61G6EG73G6BG61G20 G6CGE5G6EG67G74G20 G65G74G74G20 G48G44G20 G66G61G6CG6CG20 G66G72GE5G6E G62GF6G72G6AG61G6EG20G61G76G20G39G30G2DG74G61G6CG65G74G2CG20G48G44G20G31G39G39G31G3AG31G34G36G2CG20G64GE4G72G20G65G6EG20GE4G6CG64G72G65 G6DG61G6EG20G6DG65G64G20G70G65G64G6FG66G69G6CG61G20G62GF6G6AG65G6CG73G65G72G20G6CG6FG63G6BG61G64G65G20G74G69G6CG6CG20G73G69G67G20G74G76GE5 G38G2DGE5G72G69G67G61G20 G66G6CG69G63G6BG6FG72G20 G73G6FG6DG20 G6CG65G6BG74G65G20 G70GE5G20 G67GE5G72G64G65G6EG2CG20 G6BGF6G72G64G65 G64G65G6DG20 G74G69G6CG6CG20 G73G69G6EG20 G73G6FG6DG6DG61G72G73G74G75G67G61G20 G6FG63G68G20 G73G6DGE5G6EG69G6EG67G6FG6D G66GF6G72G67G69G66G74G61G64G65G20G6FG63G68G20G73G74G72GF6G70G20G64G65G6DG2CG20G76G61G72G65G66G74G65G72G20G68G61G6EG20G62G72GE4G6EG64G65 G64G65G72G61G73G20G6BG72G6FG70G70G61G72G2EG20G46G69G6EG73G6BG61G20G48G44G20G66GF6G72G6BG61G73G74G61G64G65G20G6DGF6G64G72G61G72G2D G6EG61G73G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G79G72G6BG61G6EG64G65G20 G94G66GF6G72G20 G6CG69G64G61G6EG64G65G20 G6AGE4G6DG66GF6G72G2D G62G61G72G74G20G6DG65G64G20G73G76G65G64G61G20G6FG63G68G20G76GE4G72G6BG2CG20G76G69G6CG6BG65G74G20G64G72G61G62G62G61G64G65G20G64G65G6D G64GE5G20G64G65G20G66GE5G74G74G20G6BGE4G6EG6EG65G64G6FG6DG20G6FG6DG20G67GE4G72G6EG69G6EG67G65G6EG20G85G20G65G66G74G65G72G2D G73G6FG6DG20G64G65G74G20G73G61G6BG6EG61G64G65G20G73G74GF6G64G20G69G20G6CG61G67G2EG94 G45G6EG6CG69G67G74G20G64G65G6EG20G6EG79G61G20G66G69G6EG73G6BG61G20G70G61G72G61G67G72G61G66G65G6EG20G68G61G72G20G76G69G73G73G61 G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20G74G69G6CG6CG20G64G65G6EG20G64GF6G64G61G64G65G20G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67 G66GF6G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65G2EG20G52GE4G74G74G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G68G61G72G20G62G65G67G72GE4G6EG2D G73G61G74G73G20 G70GE5G20 G65G74G74G20 G66G6CG65G72G74G61G6CG20 G73GE4G74G74G3BG20 G65G6EG20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 GE4G72G20 G61G74G74 G64GF6G64G73G66G61G6CG6CG65G74G20 G6FG72G73G61G6BG61G74G73G20 G75G70G70G73GE5G74G6CG69G67G65G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G67G65G6EG6FG6D G67G72G6FG76G20G76GE5G72G64G73G6CGF6G73G68G65G74G2CG20G70G65G72G73G6FG6EG6BG72G65G74G73G65G6EG20GE4G72G20G62G65G67G72GE4G6EG73G61G64 G6FG73G76G2E G46G69G53G6BG4CG20G35G3AG34 G61G2EG20G46GF6G72GE4G6CG64G72G61G72G2CG20G62G61G72G6EG20G6FG63G68G20G6DG61G6BG65G20G74G69G6CG6CG20G64G65G6E G73G6FG6DG20 G68G61G72G20 G6FG6DG6BG6FG6DG6DG69G74G20 G73G61G6DG74G20 G61G6EG64G72G61G20 G6DG65G64G20 G64G65G6D G6AGE4G6DG66GF6G72G62G61G72G61G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G73G6FG6DG20G73G74GE5G74G74G20G64G65G6EG20G6FG6DG6BG6FG6DG6EG65 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G6EGE4G72G61G20 G68G61G72G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G20 G64G65G74 G6CG69G64G61G6EG64G65G20G73G6FG6DG20G64GF6G64G73G66G61G6CG6CG65G74G20G6FG72G73G61G6BG61G74G2CG20G6FG6DG20G70G65G72G73G6FG6EG65G6EG73 G64GF6G64G20G76GE5G6CG6CG61G74G73G20G75G70G70G73GE5G74G6CG69G67G65G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G61G76G20G67G72G6FG76G20G6FG61G6BG74G73G61G6DG2D G68G65G74G20G6FG63G68G20G64GF6G6DG61G6EG64G65G74G20G61G76G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G70G72GF6G76G61G73G20G73G6BGE4G6CG69G67G74 G6DG65G64G20G62G65G61G6BG74G61G6EG64G65G20G61G76G20G64G65G74G20G6EGE4G72G61G20G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G74G20G6DG65G6CG2D G6CG61G6EG20 G64G65G6EG20 G6FG6DG6BG6FG6DG6EG65G20 G6FG63G68G20 G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G79G72G6BG61G74G20 G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G2CG20G67GE4G72G6EG69G6EG67G65G6EG73G20G61G72G74G20G73G61G6DG74G20GF6G76G72G69G67G61G20G6FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G2D G68G65G74G65G72G2E G20 G20 G20 G42G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 G69G20 G31G20 G6DG6FG6DG2EG20 G62G65G67G72GE4G6EG73G61G72G20 G69G6EG74G65G20G65G6E G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G73G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G2D G64G61G20G65G6EG6CG69G67G74G20G32G20GA7G20G69G20G64G65G74G74G61G20G6BG61G70G69G74G65G6CG2EG20 G32G32 III. Vart är vi på väg? 1. En europeisk harmonisering? G44G65G74G20GE4G72G20G69G6EG67G65G6EG20G6EG79G68G65G74G20G61G74G74G20G76G69G20GE4G72G20G70GE5G20G76GE4G67G20G6DG6FG74G20G65G6EG20G61G6CG6CG74 G6CGE4G6EG67G72G65G20G67GE5G65G6EG64G65G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G64G65G6EG20G65G75G72G6FG70G65G2D G69G73G6BG61G20 G72GE4G74G74G65G6EG2EG20 G48G69G74G74G69G6CG6CG73G20 G68G61G72G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G65G6EG20 G72GF6G72G74 G73G69G67G20G70GE5G20G65G6EG20G6EG69G76GE5G20G73G6FG6DG20G69G6EG74G65G20G69G20G6EGE4G6DG6EG76GE4G72G64G20G67G72G61G64G20G62G65G72GF6G72G74 G65G6EG20G76G61G6EG6CG69G67G20G63G69G76G69G6CG72GE4G74G74G73G6AG75G72G69G73G74G73G20G76GE4G72G6CG64G73G62G69G6CG64G2EG20G4AG61G67G20G74G72G6FG72 G61G74G74G20 G76G69G20 G68GE5G6CG6CG65G72G20 G70GE5G20 G61G74G74G20 G6BG6FG6DG6DG61G20 G69G6EG20 G69G20 G65G6EG20 G6EG79G20 G66G61G73G20 G69 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG2EG20G43G69G76G69G6CG72GE4G74G74G65G6EG73G20G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20G6BGE4G72G6EG2D G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20G68G61G72G20G62G6CG69G76G69G74G20G69G6EG74G72G65G73G73G61G6EG74G61G2EG20G48GE4G72G20G61G76G73G65G72G20G6AG61G67 G69G6EG74G65G20G62G61G72G61G20G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20G73G6FG6DG20GE4G72G20G75G74G70G72GE4G67G6CG61G74G20G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG2D G6EG65G6CG6CG61G2CG20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G2CG20 G73GE5G73G6FG6DG20 G64G69G73G74G61G6EG73G6BGF6G70G2CG20 G70G61G6BG6BG65G2D G72G65G6AG73G65G72G2CG20G70G72G6FG64G75G6BG74G61G6EG73G76G61G72G2CG20G74G72G61G6EG73G70G6FG72G74G72GE4G74G74G20G6FG73G76G2EG2CG20G69G6EG74G65 G68G65G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G68GF6G72G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG20 G64G69G73G70G6FG73G69G74G69G76G61 G61G76G74G61G6CG73G72GE4G74G74G65G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G6BGF6G70G72GE4G74G74G65G6EG2CG20G73GE5G73G6FG6DG20G43G49G53G47G2DG6BG6FG6EG2D G76G65G6EG74G69G6FG6EG65G6EG20G6FG63G68G20G4CG61G6EG64G6FG2DG70G72G69G6EG63G69G70G65G72G6EG61G2CG20G50G72G69G6EG63G69G70G6CG65G73 G6FG66G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G43G6FG6EG74G72G61G63G74G20G4CG61G77G2EG20G4EG65G6AG2CG20G6AG61G67G20G61G76G73G65G72G20G6EG75 G75G74G74G72G79G63G6BG6CG69G67G65G6EG20G6FG6DG72GE5G64G65G6EG20G73GE5G73G6FG6DG20G64G65G6EG20G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G65G6EG2EG20 G49G20 G45G75G72G6FG70G61G20 G70GE5G67GE5G72G20 G73G6FG6DG20 G62GE4G73G74 G69G6EG74G65G6EG73G69G76G61G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G73G70G72G6FG6AG65G6BG74G2EG20 G4AG61G67G20 G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20G68GE4G72G20G61G74G74G20G62G65G72GF6G72G61G20G74G76GE5G20G61G76G20G64G65G6DG20G6FG63G68G20G73G70G65G67G6CG61G20G64G65G6E G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G72GE4G74G74G65G6EG20G6DG6FG74G20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G70GE5G67GE5G72G20G69G20G45G75G72G6FG70G61G2E G32G33 G44G65G74G20 G73G65G72G20 G75G74G20 G73G6FG6DG20 G6FG6DG20 G65G6EG20 G64G65G6CG20 G61G76G20 G64G65G74G20 G76G69G20 G69G6EG74G65 G6BG75G6EG6EG61G74G20 G75G70G70G6EGE5G20 G70GE5G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG20 G6EG69G76GE5G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74 G67G65G6EG6FG6DG64G72G69G76G61G73G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G6EG69G76GE5G2EG20 G49G20 G64G79G73G74G72G61 G73G74G75G6EG64G65G72G20G62G65G66G61G72G61G72G20G6AG61G67G20G61G74G74G20G76GE5G72G20G69G6EG62GF6G72G64G65G73G20G69G6EG64G69G76G69G64G75G2D G61G6CG69G73G6DG20G6BG61G6EG20G62G65G74G79G64G61G20G61G74G74G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG20G72GE4G74G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74 G68G61G20G6DG69G6EG64G72G65G20G70GE5G76G65G72G6BG6EG69G6EG67G73G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G20G6FG63G68G20G74G79G6EG67G64 G69G20 G64G65G74G20 G70GE5G67GE5G65G6EG64G65G20 G69G6EG74G65G6EG73G69G76G61G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G73G2D G61G72G62G65G74G65G74G2E 2. Trier-projektet och ersättningsskalorna G44G65G74G20G65G6EG61G20G63G65G6EG74G72G61G6CG61G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20G69G6EG6FG6DG20G45G55G20G67GE5G72G20G75G74G20G70GE5 G61G74G74G20 G75G74G61G72G62G65G74G61G20 G65G6EG20 G73G6BG61G6CG61G20 G66GF6G72G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G6DG65G64G69G2D G63G69G6EG73G6BG74G20G70GE5G76G69G73G62G61G72G61G20G66G79G73G69G73G6BG61G20G65G6CG6CG65G72G20G70G73G79G6BG69G73G6BG61G20G73G6BG61G64G6FG72 G61G76G20 G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG20 G61G72G74G2CG20 G66G72G61G6DG66GF6G72G20 G61G6CG6CG74G20 G96G20 G73GE5G20 G68G61G72 G6AG61G67G20 G66GF6G72G73G74GE5G74G74G20 G61G72G62G65G74G65G74G20 G96G20 G69G20 G64G65G74G74G61G20 G73G6BG65G64G65G20 G66GF6G72G20 G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G74G72G61G66G69G6BG73G6BG61G64G6FG72G2CG20 G6DG65G6EG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20 G6FG63G6BG73GE5 G61G6EG64G72G61G20G73G6BG61G64G6FG72G2EG20G49G6EG69G74G69G61G74G69G76G74G61G67G61G72G65G20G74G69G6CG6CG20G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20G68G61G72 G76G61G72G69G74G20 G62G6CG2EG61G2EG20 G45G75G72G6FG70G61G2DG70G61G72G6CG61G6DG65G6EG74G61G72G69G6BG65G72G6EG20 G57G69G6CG6CG79 G52G6FG74G68G6CG65G79G2EG20G41G72G62G65G74G65G74G20G68G61G72G20G75G74G66GF6G72G74G73G20G61G76G20G65G6EG20G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G73G2D G6BG6FG6DG6DG69G74G74GE9G20G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G61G76G20G6DGE5G6EG67G61G20G94G73G74G6FG72G61G94G20G6EG61G6DG6E G69G20G45G75G72G6FG70G61G2CG20G66G72GE5G6EG20G4EG6FG72G64G65G6EG20G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G20G42G69G6CG6CG20G44G75G66G77G61G2E G44G65G74G20GE4G72G20G69G6EG74G65G20G6DG69G6EG20G61G76G73G69G6BG74G20G61G74G74G20G67GE5G20G69G6EG20G69G20G64G65G74G61G6CG6AG65G72G6EG61 G69G20G64G65G74G74G61G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G20G73G6FG6DG20GE4G6EG6EG75G20GE4G72G20G69G20G73G69G6EG20G62GF6G72G6AG61G6EG2EG20G53G6AGE4G6CG76G61 G73G6BG61G6CG61G6EG20 GE4G72G20 GE4G6EG6EG75G20 G69G6EG74G65G20 G75G74G61G72G62G65G74G61G64G2CG20 G64G76G73G2EG20 G73G6AGE4G6CG76G61 G73G75G62G73G74G61G6EG73G65G6EG20 GE4G72G20 G69G6EG74G65G20 G6BG6CG61G72G2EG20 G45G6EG6CG69G67G74G20 G64G65G6EG20 G74G69G64G74G61G62G65G6CG6C G73G6FG6DG20G6EGE4G6DG6EG74G73G20 G74G61G72G20 G64G65G74G20 G66G6CG65G72G61G20 GE5G72G20 G69G6EG6EG61G6EG20 G76G69G20 G68G61G72G20 G64G65G6E G66GE4G72G64G69G67G61G20G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG2EG20G4CGE5G74G20G6DG69G67G20G62G61G72G61G20G70G65G6BG61G20G70GE5G20G76G69G73G73G61 G33G36 G63G65G6EG74G72G61G6CG61G20G70G75G6EG6BG74G65G72G20G69G20G64G65G74G20G76G69G20G68G61G72G20G69G20G64G61G67G2E G49G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20GE4G72G20G64G65G74G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67 G61G76G20G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61G20G73G6BG61G64G6FG72G2EG20G53G79G66G74G65G74G20GE4G72G20G61G74G74G20G62G79G67G2D G67G61G20 G75G70G70G20 G65G74G74G20 G73G79G73G74G65G6DG20 G64GE4G72G20 G6CG69G6BG61G20 G73G6BG61G64G6FG72G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73 G6CG69G6BG61G2E G32G34 G20 G53G74G72GE4G76G61G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G75G70G70G6EGE5G20 G65G6EG20 G6FG62G6AG65G6BG74G69G76G20 G6FG63G68 G65G6EG68G65G74G6CG69G67G20 G76GE4G72G64G65G72G69G6EG67G20 G61G76G20 G68G75G72G20 G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG74G20 G70GE5G76G69G73G2D G62G61G72G61G20 G66G79G73G69G73G6BG61G20 G65G6CG6CG65G72G20 G70G73G79G6BG69G73G6BG61G20 G73G6BG61G64G6FG72G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G67G72G61G2D G64G65G72G61G73G2E G32G35 G49G20G6DG79G63G6BG65G74G20G67G72G6FG76G61G20G64G72G61G67G20GE4G72G20G74G61G6EG6BG65G6EG20G61G74G74G20G6BG6FG6EG73G74G72G75G2D G65G72G61G20 G65G6EG20 G73G6BG61G6CG61G20 G66G72GE5G6EG20 G30G96G31G30G30G2CG20 G64GE4G72G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G74G79G70G65G72G20 G61G76 G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG74G20G70GE5G76G69G73G62G61G72G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G68G61G72G20G62G6CG69G76G69G74G20G70G6FGE4G6EG67G2D G73G61G74G74G61G2E G56G61G72G6AG65G20G6CG61G6EG64G20G6BG61G6EG20G73G6AGE4G6CG76G20G62G65G73G74GE4G6DG6DG61G20G68G75G72G20G6DGE5G6EG67G61 G6BG72G6FG6EG6FG72G2CG20G6DG61G72G6BG2CG20G65G75G72G6FG6EG20G73G6FG6DG20G74G2EG65G78G2EG20G34G35G20G70G6FGE4G6EG67G20G6DG6FG74G2D G73G76G61G72G61G72G2EG20G44G65G74G20G66G69G6EG6EG73G20G6FG63G6BG73GE5G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G2CG20G69G20G64G65G6EG20G6DGE5G6E G65G6EG20G73G74G61G74G20G64G65G74G20GF6G6EG73G6BG61G72G2CG20G61G74G74G20G66GF6G72G62G65G68GE5G6CG6CG61G20G64G6FG6DG73G74G6FG6CG61G72G6EG61 G72GE4G74G74G20 G61G74G74G20G6DG65G64G20G68GE4G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G6FG6DG73G74GE4G6EG64G69G67G2D G68G65G74G65G72G20G69G20G66G61G6CG6CG65G74G20G61G76G76G69G6BG61G20G66G72GE5G6EG20G73G6BG61G6CG61G6EG2CG20G69G6EG6FG6DG20G72G61G6DG65G6E G66GF6G72G20G70G6CG75G73G20G6DG69G6EG75G73G20G32G30G20G25G2E G32G36 G46GF6G72G73G6CG61G67G65G74G20G64G65G66G69G6EG69G65G72G61G72G20G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61G2CG20G69G64G65G2D G65G6CG6CG61G20G66GF6G72G6CG75G73G74G65G72G2CG20G73G6FG6DG20G67G65G72G20G72GE4G74G74G20G74G69G6CG6CG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G66GF6G72G2D G75G74G73G61G74G74G20 G61G74G74G20 G73G6BG61G64G61G6EG20 GE4G72G20 G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG74G20 G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G72G62G61G72 G65G6CG6CG65G72G20 G6DGF6G6AG6CG69G67G20 G61G74G74G20 G66GF6G72G6BG6CG61G72G61G2EG20 G46GF6G72G75G74G6FG6DG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67 G66GF6G72G20G73G6AGE4G6CG76G61G20G64G65G6EG20G66G79G73G69G73G6BG61G20G6FG63G68G2FG65G6CG6CG65G72G20G70G73G79G6BG69G73G6BG61G20G73G6BG61G2D G64G61G6EG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20 G66G6FG72G6DG65G72G20 G61G76G20 G73G6BG61G64G61 G76G61G72G61G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G62G61G72G61G2EG20G49G20G66GF6G72G73G6CG61G67G65G74G20G6BG61G74G65G67G6FG72G69G73G65G72G61G73 G73G6FG6DG20G94G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G20G66G6FG72G6DG65G72G20G61G76G20G73G6BG61G64G61G94G20G74G2EG65G78G2EG20G66GF6G72G66G75G6CG2D G61G6EG64G65G20GE4G72G72G20G6FG63G68G20G66GF6G72G6CG75G73G74G20G61G76G20G67G6CGE4G64G6AG65GE4G6DG6EG65G6EG3A G31G2EG20G20G44G65G66G69G6EG69G74G69G6FG6EG73 G85 G63G29G20 G4EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G6CG6FG73G73G3AG20 G6EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G6CG6FG73G73 G6DG65G61G6EG73G20 G61G6EG79G20 G64G61G6DG61G67G65G20 G6FG74G68G65G72G20 G74G68G61G6EG20 G74G68G65G20 G65G63G6FG6EG6FG6DG69G63 G6CG6FG73G73G20G73G75G66G66G65G72G65G64G20G61G73G20G6FG6EG65G20G72G65G73G75G6CG74G20G6FG66G20G61G6EG20G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G2C G70G72G6FG76G69G64G65G64G20 G74G68G61G74G20 G69G74G20 G63G61G6EG20 G62G65G20 G6DG65G64G69G63G61G6CG6CG79G20 G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G64 G61G6EG64G20G65G78G70G6CG61G69G6EG65G64G2E G4EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G6CG6FG73G73G65G73G20 G69G6EG63G6CG75G64G65G20 G66G69G72G73G74G20 G61G6EG64G20 G66G6FG72G65G2D G6DG6FG73G74G20G6CG6FG73G73G65G73G20G72G65G73G75G6CG74G69G6EG67G20G66G72G6FG6DG20G74G68G65G20G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G20G6FG66 G61G6EG20 G69G6EG64G69G76G69G64G75G61G6CG92G73G20 G70G68G79G73G69G63G61G6CG20 G61G6EG64G2FG6FG72G20 G6DG65G6EG74G61G6CG20 G69G6EG74G65G2D G67G72G69G74G79G20 G69G6EG20 G69G74G73G65G6CG66G3BG20 G61G73G20 G77G65G6CG6CG20 G61G73G20 G76G61G72G69G6FG75G73G20 G70G61G72G74G69G63G75G6CG61G72 G66G6FG72G6DG73G20G6FG66G20G64G61G6DG61G67G65G2E G64G29G20 G50G61G72G74G69G63G75G6CG61G72G20 G66G6FG72G6DG73G20 G6FG66G20 G64G61G6DG61G67G65G3AG20 G50G61G72G74G69G63G75G6CG61G72 G66G6FG72G6DG73G20G6FG66G20G64G61G6DG61G67G65G20G61G72G65G20G63G6FG6EG73G65G71G75G65G6EG63G65G73G20G6FG66G20G69G6DG70G61G69G72G2D G6DG65G6EG74G73G20 G6FG74G68G65G72G20 G74G68G61G6EG20 G73G74G72G69G63G74G6CG79G20 G70G68G79G73G69G63G61G6CG20 G6FG72G20 G6DG65G6EG74G61G6C G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G73G2CG20G70G72G6FG76G69G64G69G6EG67G20G74G68G61G74G20G73G75G63G68G20G63G6FG6EG73G65G71G75G65G6EG2D G63G65G73G20G63G61G6EG20G62G65G20G6DG65G64G69G63G61G6CG6CG79G20G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G64G20G61G6EG64G2FG6FG72G20G65G78G70G6CG61G69G2D G6EG65G64G2EG20 G53G75G63G68G20 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G73G20 G69G6EG63G6CG75G64G65G3AG20 G64G69G73G66G69G67G75G72G65G2D G6DG65G6EG74G2CG20G6CG6FG73G73G20G6FG66G20G73G65G78G75G61G6CG20G65G6EG6AG6FG79G6DG65G6EG74G2CG20G6CG6FG73G73G20G6FG66G20G65G6EG6AG6FG79G2D G6DG65G6EG74G20 G6FG66G20 G73G70G65G63G69G66G69G63G20 G72G65G63G72G65G61G74G69G6FG6EG61G6CG20 G61G63G74G69G76G69G74G69G65G73G2CG20 G61G6EG64 G75G6EG75G73G75G61G6CG6CG79G20G73G65G76G65G72G65G20G70G61G69G6EG2E G46GF6G72G73G6CG61G67G65G74G73G20 G62G65G67G72G65G70G70G73G62G69G6CG64G6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G73G79G73G74G65G6DG61G74G69G6B G61G76G76G69G6BG65G72G20G67G69G76G65G74G76G69G73G20G66G72GE5G6EG20G76G61G64G20G74G2EG65G78G2EG20G65G6EG20G66G69G6EG73G6BG20G6AG75G72G69G73G74 GE4G72G20G76G61G6EG20G76G69G64G2CG20G6DG65G6EG20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20G74G72G6FG74G73G20G64G65G74G20G6BG6EG61G70G70G61G73G74 G6EGE5G67G6FG6EG74G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G6BG61G6EG20G75G70G70G6CG65G76G61G73G20G73G6FG6DG20G63G68G6FG63G6BG65G72G61G6EG2D G64G65G2EG20G44G65G74G20G6DG65G73G74G61G20G6BGE4G6EG6EG65G72G20G76G69G20G69G67G65G6EG20G66G72GE5G6EG20G64G65G74G20G73G6FG6DG20G69G20G64G61G67 G69G20G70G72G61G6BG74G69G6BG65G6EG20G65G72G73GE4G74G74G73G20G75G6EG64G65G72G20G94G73G76G65G64G61G20G6FG63G68G20G76GE4G72G6BG2CG20G6CG79G74G65 G6FG63G68G20 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G6DG65G6EG94G2EG20 G45G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G68G61G72G20 G94G6BG6FG73G2D G6DG65G74G69G73G6BG74G20 G6DG65G6EG94G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G74G72G61G66G69G6BG73G6BG61G64G65G6EGE4G6DG6EG64G65G6EG73 G6EG6FG72G6DG65G72G20G66GE5G74G74G20G65G6EG20G65G74G61G62G6CG65G72G61G64G20G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G69G20G66G69G6EG73G6BG20G64G6FG6DG2D G73G74G6FG6CG73G70G72G61G78G69G73G20 G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G6BG61G74G65G2D G67G6FG72G69G2CG20G74G72G6FG74G73G20G61G74G74G20G64G65G6EG20G69G6EG74G65G20G6EGE4G6DG6EG73G20G73G6FG6DG20G65G6EG20G73G6AGE4G6CG76G73G74GE4G6EG2D G64G69G67G20G67G72G75G70G70G20G69G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G65G6EG2E G44G65G74G20G73G65G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G75G74G20G73G6FG6DG20G6DG61G6EG20G70GE5G20G65G74G74G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG74 G70G6CG61G6EG20 G66GF6G72G73GF6G6BG65G72G20 G75G70G70G6EGE5G20 G65G74G74G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G2D G72G69G6EG67G73G73G79G73G74G65G6DG20G61G76G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G62G65G72GE4G6BG6EG69G6EG67G65G6EG2CG20G73G6FG6D G67GE5G72G20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 GE4G6EG20 G64G65G6EG20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20 G76G69G20 G75G70G70G6EGE5G74G74 G69G6EG6FG6DG20G4EG6FG72G64G65G6EG2EG20G49G20G4EG6FG72G64G65G6EG20G68G61G72G20G76G69G20G67G61G6EG73G6BG61G20G6CG69G6BG61G64G61G2D G6EG61G20 G67G72G75G6EG64G70G72G69G6EG63G69G70G65G72G20 G69G20 G76GE5G72G61G20 G6CG61G67G61G72G2CG20 G6DG65G6EG20 G6EGE4G72G20 G76G69 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G73G6BG65G64G65G2CG20 G68G75G72G20 G64G65G20 G6BG6FG6EG6BG72G65G74G61 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G6EG61G20 G62G65G73G74GE4G6DG73G2CG20 G73GE5G20 G68G61G72G20 G76G69G20 G69G6EG67G65G6EG20 G75G6EG69G2D G66G6FG72G6DG20 G6CG69G6EG6AG65G2E G56G69G20GE4G72G20G76G61G6EG61G20G61G74G74G20G6FG70G65G72G65G72G61G20G6DG65G64G20G73G63G68G61G62G6CG6FG6EG65G72G20G6FG63G68 G73G6BG61G6CG6FG72G20 G69G20 G4EG6FG72G64G65G6EG20 G6FG63G68G20 G76G69G20 GE4G72G20 G76GE4G6CG20 G6DG65G64G76G65G74G6EG61G20 G6FG6D G73G79G73G74G65G6DG65G74G73G20 G66GF6G72G64G65G6CG61G72G20 G6FG63G68G20 G6EG61G63G6BG64G65G6CG61G72G2EG20 G49G20 G73G69G67G20 GE4G72 G73G6BG61G6CG6FG72G20G69G6EG67G65G6EG74G69G6EG67G20G6EG79G74G74G2EG20G53G6BG61G6CG6FG72G6EG61G73G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG20G6FG63G68 G75G70G70G62G79G67G67G6EG61G64G20G68G61G72G20G65G6EG20G73G79G6EG6EG65G72G6CG69G67G65G6EG20G73G74G6FG72G20G73G74G79G72G61G6EG64G65 G76G65G72G6BG61G6EG20G62GE5G64G65G20G70GE5G20G76G61G64G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G65G72G73GE4G74G74G61G73 G6FG63G68G20 G68G75G72G20 G64G65G74G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74G20 G65G72G73GE4G74G74G61G73G2EG20 G50G72G69G6EG63G69G70G69G65G6CG6CG74 GE4G72G20 G65G6EG20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G73G6BG61G6CG61G2CG20 G66GF6G72G75G74G73G61G74G74G20 G67G69G76G65G74G76G69G73G20 G61G74G74 G64G65G6EG20 GE4G72G20 G76GE4G6CG67G6AG6FG72G64G2CG20 G6BG6EG61G70G70G61G73G74G20 G6FG6DGF6G6AG6CG69G67G20 G61G74G74G20 G6CG65G76G61 G6DG65G64G2CG20 G6CGE5G74G20 G76G61G72G61G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G6DG65G64G66GF6G72G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G65G78G74G72G61 G61G72G62G65G74G65G20G6FG63G68G20G61G6EG70G61G73G73G6EG69G6EG67G2E 3. En europeisk skadeståndslag? G45G74G74G20G61G6EG6EG61G74G20G73G76G69G6EG64G6CG61G6EG64G65G20G73G74G6FG72G74G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G20GE4G72G20G61G72G62G65G74G65G74G20G70GE5 G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G43G69G76G69G6CG65G20G43G6FG64G65G2E G32G37 G20G50G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20GE4G72G20G65G74G74G20G61G6BG61G2D G64G65G6DG69G73G6BG74G20G69G6EG69G74G69G61G74G69G76G2CG20G6DG65G6EG20G68G61G72G20G73G74GF6G64G20G61G76G20G75G74G74G61G6CG61G6EG64G65G6E G66G72GE5G6EG20 G45G75G72G6FG70G61G70G61G72G6CG61G6DG65G6EG74G65G74G2E G32G38 G20 G45G74G74G20 G61G76G20 G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G73 G73G79G66G74G65G6EG20 GE4G72G20 G73G6BG61G70G61G20 G62GE4G74G74G72G65G20 G68G6FG6DG6FG67G65G6EG69G74G65G74G2CG20 G62GE4G74G74G72G65 G33G37 G62G61G6CG61G6EG73G20 G6FG63G68G20 G73G79G73G74G65G6DG61G74G69G6BG20 G70GE5G20 G61G6CG6CG61G20 G64G65G20 G73G70G6FG72G61G64G69G73G6BG61 G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CG20 G73G69G6EG20 G6BG76G61G6CG69G74G65G74G20 G76G61G72G69G65G72G61G64G65G20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G73G2D G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6DG6DG69G74G20G6FG63G68G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G66G72GE5G6EG20G45G55G2E G50G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20 GE4G72G20 G69G64G65G6FG6CG6FG67G69G73G6BG74G20 G62G65G73G6CGE4G6BG74G61G74G20 G6DG65G64G20 G64G65 G66G72G61G6DG67GE5G6EG67G73G72G69G6BG61G20G4CG61G6EG64G6FG2DG70G72G69G6EG63G69G70G65G72G6EG61G20G6DG65G6EG20G61G6DG62G69G2D G74G69G6FG6EG65G72G6EG61G20GE4G72G20GE4G6EG6EG75G20G68GF6G67G72G65G2EG20G49G20G65G74G74G20G6CGE5G6EG67G74G20G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76 GE4G72G20G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20G61G74G74G20G74GE4G63G6BG61G20G63G69G76G69G6CG72GE4G74G74G65G6EG73G20G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61 G6BGE4G72G6EG6FG6DG72GE5G64G65G6EG2EG20 G4DG61G6EG20 G68G61G72G20 G62GF6G72G6AG61G74G20 G6DG65G64G20 G6FG6DG72GE5G64G65G6E G73GE5G73G6FG6DG20G6BG72G65G64G69G74G73GE4G6BG65G72G68G65G74G65G72G2CG20G73G65G72G76G69G63G65G61G76G74G61G6CG2CG20G6FG73G76G2EG20G48GE4G72 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G6AG61G67G20 G62G61G72G61G20 G61G74G74G20 G62G65G72GF6G72G61G20 G76G69G73G73G61G20 G64G65G6CG61G72G20 G61G76 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20G6DG65G6EG20G6BG61G6EG20G69G6EG74G65G20G6CGE5G74G61G20G62G6CG69G20G61G74G74 G6EGE4G6DG6EG61G20 G61G74G74G20 G61G72G62G65G74G65G74G20 G70GE5G20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2D G73G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G20G72G65G64G61G6EG20G70GE5G67GE5G72G2E G44G72G69G76G6BG72G61G66G74G65G6EG20 G66GF6G72G20 G62G6CG2EG61G2EG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G62G69G74G65G6EG20G6FG63G68 G65G67G65G6EG74G6CG69G67G65G6EG20G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20G69G20G73G69G6EG20G68G65G6CG68G65G74G20GE4G72G20G64G65G6EG20G74G79G73G6BG61 G70G72G6FG66G65G73G73G6FG72G6EG20G43G68G72G69G73G74G69G61G6EG20G76G6FG6EG20G42G61G72G2EG20G47G72G75G6EG64G65G6EG20G69G20G64G65G74G74G61 G61G72G62G65G74G65G20GE4G72G20G76G6FG6EG20G42G61G72G73G20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G6FG6DG66G61G74G74G61G6EG64G65G20G6BG6FG6DG2D G70G61G72G61G74G69G76G61G20 G61G6EG61G6CG79G73G65G72G20 G61G76G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G2D G72GE4G74G74G2E G32G39 G20G76G6FG6EG20G42G61G72G73G20G66GF6G72G73G6CG61G67G73G75G74G6BG61G73G74G20G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G65G75G72G6FG70G65G2D G69G73G6BG20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G20G62G79G67G67G65G72G20G69G6EG74G65G20G70GE5G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G2D G73G79G73G74G65G6DG65G74G20 G69G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G61G76G20 G64G65G20 G73G74G6FG72G61G20 G6AG75G72G69G64G69G73G6BG61G20 G66G61G6DG69G6CG2D G6AG65G72G6EG61G2CG20 G69G6EG74G65G20 G64G65G74G20 G66G72G61G6EG73G6BG61G2CG20 G74G79G73G6BG61G20 G65G6CG6CG65G72G20 G65G6EG67G65G6CG73G6BG61 G73G79G73G74G65G6DG65G74G2CG20G75G74G61G6EG20GE4G72G20G65G74G74G20G66GF6G72G73GF6G6BG20G61G74G74G20G68G69G74G74G61G20G64G65G6EG20G62GE4G73G74G61 G6DG65G64G69G61G6EG65G6EG20G69G20G64G65G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20G73G79G73G74G65G6DG65G6EG2EG20G4EG6FG72G64G69G73G6B G72GE4G74G74G20 G6BG61G6EG20 G69G6EG74G65G2CG20 G6CG69G6BG61G20 G6CG69G74G65G20 G73G6FG6DG20 G6EGE5G67G6FG74G20 G61G6EG6EG61G74G20 G72GE4G74G74G73G2D G73G79G73G74G65G6DG2CG20 G72GE4G6BG6EG61G20 G6DG65G64G20 G61G74G74G20 G69G6EG67G65G6EG74G69G6EG67G20 GE4G6EG64G72G61G73G2CG20 G61G74G74 G6DG61G6EG20 G69G6EG74G65G20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G61G74G74G20 G76G61G72G61G20 G74G76G75G6EG67G65G6EG20 G61G74G74G20 G74GE4G6EG6BG61 G6FG6DG20G70GE5G20G76G69G73G73G61G20G70G75G6EG6BG74G65G72G2E G41G72G62G65G74G65G74G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG20 G54G6FG72G74G20 G4CG61G77G20 G70GE5G67GE5G72 G73G6FG6DG20G62GE4G73G74G20G69G6EG74G65G6EG73G69G76G74G2EG20G49G20G64G65G74G74G61G20G73G6BG65G64G65G20G66G69G6EG6EG73G20G64G65G74G20G65G74G74 G61G72G74G69G6BG65G6CG66GF6G72G73G6CG61G67G2CG20 G64GE4G72G20 G65G6EG62G61G72G74G20 G72G75G62G72G69G6BG65G72G6EG61G20 GE4G72G20 G75G70G70G2D G73G6BG69G73G73G65G72G61G64G65G20G6DG65G6EG20G64G65G74G20G66G69G6EG6EG73G20G6FG63G6BG73GE5G20G61G72G74G69G6BG65G6CG66GF6G72G73G6CG61G67 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G6DG65G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6DG69G6EG64G72G65G20 G6BG6CG61G72G61G2EG20 G49G20 G64G65G74G74G61G20 G73G61G6DG2D G6DG61G6EG68G61G6EG67G20G76G69G6CG6CG20G6AG61G67G20G62G61G72G61G20G70G65G6BG61G20G70GE5G20G6EGE5G67G72G61G20G70G75G6EG6BG74G65G72 G69G20G64G65G6EG20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G61G6EG64G65G20G74G65G78G74G65G6EG2E 3.1 Sveda och värk, lyte och bestående men? G44G65G74G20GE4G72G20G67G69G76G65G74G20G61G74G74G20G4EG6FG72G64G65G6EG20G66GE5G72G20G62G61G72G61G20G62G65G72G65G64G64G20G74G69G6CG6CG20G65G74G74 G76G69G73G73G74G20 G6FG6DG74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G20 G65G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G76G61G64G20 G67GE4G6CG6CG65G72G20 G62G65G2D G67G72G65G70G70G73G62G69G6CG64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G76G69G64G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G20 G69G64G65G65G6CG6CG61 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G6FG72G2CG20G6DG65G6EG20G6FG6DG74GE4G6EG6BG61G6EG64G65G74G20G76G69G73G61G72G20G73G69G67G20G62G6CG69 G6DG69G6EG64G72G65G20 G67G65G6EG6FG6DG67G72G69G70G61G6EG64G65G20 GE4G6EG20 G76G61G64G20 G6DG61G6EG20 G6BG75G6EG64G65 G62G65G66G61G72G61G2EG20 G94G53G76G65G64G61G20 G6FG63G68G20 G76GE4G72G6BG2CG20 G6CG79G74G65G20 G6FG63G68G20 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65 G6DG65G6EG94G20G66GE5G72G20G76G69G73G73G65G72G6CG69G67G65G6EG20G6EG79G61G20G6EG61G6DG6EG20G6DG65G6EG20G67GE5G72G20G66G6FG72G74G2D G66G61G72G61G6EG64G65G20G61G74G74G20G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G72G61G20G75G6EG64G65G72G20G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G73G6BG61G2D G64G6FG72G2E G41G72G74G2EG20G32G20G3AG20G31G30G31G3AG20G50G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G49G6EG6AG75G72G79 G33G30 G28G31G29G20 G49G6EG20 G63G61G73G65G73G20 G6FG66G20 G69G6EG6AG75G72G79G20 G74G6FG20 G62G6FG64G79G20 G6FG72G20 G68G65G61G6CG74G68G2CG20 G74G68G65 G69G6EG6AG75G72G65G64G20 G70G61G72G74G79G20 G69G73G20 G74G6FG20 G62G65G20 G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G65G64G20 G66G6FG72G20 G74G68G65 G69G6EG6AG75G72G79G20G61G73G20G73G75G63G68G20G61G6EG64G20G66G6FG72G20G63G6FG6EG73G65G71G75G65G6EG74G69G61G6CG20G64G61G6DG61G67G65G2E G43G6FG6EG73G65G71G75G65G6EG74G69G61G6CG20 G64G61G6DG61G67G65G20 G69G6EG63G6CG75G64G65G73G20 G74G68G65G20 G63G6FG73G74G73G20 G6FG66 G68G65G61G6CG74G68G20 G63G61G72G65G20 G65G6EG63G6FG6DG70G61G73G73G69G6EG67G20 G74G68G65G20 G65G78G70G65G6EG73G65G73G20 G6FG66 G63G6CG6FG73G65G20G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG73G20G66G6FG72G20G74G68G65G20G63G61G72G65G20G6FG66G20G74G68G65G20G69G6EG6AG75G72G65G64G20G70G61G72G74G79G2C G6CG6FG73G73G20 G6FG66G20 G69G6EG63G6FG6DG65G2CG20 G74G68G65G20 G70G61G69G6EG20 G73G75G66G66G65G72G65G64G20 G61G6EG64G20 G74G68G65 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G20G6FG66G20G74G68G65G20G69G6EG6AG75G72G65G64G20G70G61G72G74G79G92G73G20G61G6DG65G6EG69G74G79G20G6FG66 G6CG69G66G65G2E G55G6EG64G65G72G20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G73G6BG61G64G65G62G65G67G72G65G70G70G65G74G20 G96G20 G65G74G74G20 G62G65G2D G67G72G65G70G70G20G73G6FG6DG20G62G6CG61G6EG64G20 G61G6EG6EG61G74G20 G70G2EG67G2EG61G2EG20 G64G65G62G61G74G74G65G6EG20 G6BG72G69G6EG67 G4BGF6G70G4CG20 GA7G20 G36G37G20 G69G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20 GF6G72G6FG6EG20 G6BG6CG69G6EG67G61G72G20 G6EGE5G67G6FG74 G66G72GE4G6DG6DG61G6EG64G65G20 G96G20 G68G61G72G20 G68GE4G6EG66GF6G72G74G73G20 G62G6CG2EG61G2EG20 G94G70G61G69G6EG20 G73G75G66G66G65G2D G72G65G64G94G20G6FG63G68G20G94G61G6DG65G6EG69G74G69G65G73G20G6FG66G20G6CG69G66G65G94G2EG20G55G74G74G72G79G63G6BG65G74G20G94G70G61G69G6E G73G75G66G66G65G72G65G64G94G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6EGE4G72G61G20G64G65G74G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61 G94G73G76G65G64G61G20 G6FG63G68G20 G76GE4G72G6BG94G2CG20 G6BG61G6EG73G6BG65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G94G6CG79G74G65G20 G6FG63G68 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G6DG65G6EG94G2EG20G4DG65G6EG20G76G61G64G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20G94G61G6DG69G6EG69G2D G74G69G65G73G20 G6FG66G20 G6CG69G66G65G94G3FG20 G4DGE5G6EG67G61G20 G61G76G20 G6FG73G73G20 G66GE5G72G20 G73GE4G6BG65G72G6CG69G67G65G6E G73G70G6FG6EG74G61G6EG61G20G61G73G73G6FG63G69G61G74G69G6FG6EG65G72G20G74G69G6CG6CG20G61G6DG65G72G69G6BG61G6EG73G6BG20G73G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G2CG20 G64GE4G72G20 G74G69G6CG6CG20 G73G79G6EG65G73G20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G68G65G6CG73G74G20 G6BG61G6E G65G72G73GE4G74G74G61G73G2E G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G67G72G75G70G70G65G6EG20 G68G61G72G20 G64G69G73G6BG75G74G65G72G61G74G20 G74G6FG6CG6BG2D G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G94G61G6DG69G6EG69G74G69G65G73G20G6FG66G20G6CG69G66G65G94G20G6DG65G6EG20G64G65G6EG20G68G61G72G20G69G6EG74G65G2C G69G20G76G61G72G6AG65G20G66G61G6CG6CG20G69G6EG74G65G20GE4G6EG6EG75G2CG20G76G65G6CG61G74G20G73G6CGE5G20G66G61G73G74G20G62G65G67G72G65G70G70G65G74G73 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG20 G6FG63G68G20 G64G65G73G73G20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G20 G74G69G6CG6C G94G70G61G69G6EG20G73G75G66G66G65G72G65G64G94G2EG20G53G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20GE4G72G20G61G76G73G69G6BG74G65G6EG20G61G74G74G20G74GE4G63G6BG61 G6EGE5G67G6FG6EG74G69G6EG67G20 G61G76G20 G76GE5G72G74G20 G94G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G6DG65G6EG94G20 G6FG63G68G20 G64G65G6E G73G76G65G6EG73G6BG61G20G6CG61G67G65G6EG73G20G74G69G6CG6CGE4G67G67G20G94G6FG6CGE4G67G65G6EG68G65G74G65G72G20G69G20GF6G76G72G69G67G74G94G2E G4DG65G6EG20G66G72GE5G67G61G6EG20GE4G72G20G68G75G72G75G76G69G64G61G20G68GE4G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74 G69G6EG67GE5G20 G6EGE5G67G6FG6EG74G69G6EG67G20 G6DG65G72G2EG20 G4EGE4G72G20 G74G65G78G74G65G6EG20 G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20 G69 G66GE4G72G64G69G67G20G66G6FG72G6DG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G76G61G72G6AG65G20G61G72G74G69G6BG65G6CG20G61G74G74G20GE5G74G66GF6G6CG6AG61G73 G61G76G20 G6BG6CG61G72G67GF6G72G61G6EG64G65G20 G6BG6FG6DG6DG65G6EG74G61G72G65G72G20 G6FG63G68G20 G65G78G65G6DG70G65G6CG2E G44G65G20 GE4G72G20 G73GE4G6BG65G72G6CG69G67G65G6EG20 G70GE5G20 G73G69G6EG20 G70G6CG61G74G73G20 G74G2EG65G78G2EG20 G68GE4G72G2CG20 G64GE5 G61G72G74G69G6BG65G6CG6EG20 G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20 G66G6CG65G72G61G20 GF6G70G70G6EG61G20 G62G65G67G72G65G70G70G20 G73GE5G2D G73G6FG6DG20 G6BG6FG6EG73G65G6BG76G65G6EG73G73G6BG61G64G61G2CG20 G70G61G69G6EG20 G73G75G66G66G65G72G65G64G20 G6FG63G68 G61G6DG65G6EG69G74G69G65G73G20G6FG66G20G6CG69G66G65G2E G49G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G62G61G72G61G20 G73G6BG61G64G6FG72 G6BG6FG6DG6DG65G72G20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20G61G74G74G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G64G65G66G69G6EG69G65G72G61G73G20G69G20G65G6E G73G65G6EG61G72G65G20G61G72G74G69G6BG65G6CG20G73G6FG6DG20G64G6FG63G6BG20GE4G6EG6EG75G20GE4G72G20G69G20G73G6BG69G73G73G65G72G69G6EG67G73G2D G73G6BG65G64G65G74G2E G33G32 G33G38 3.2 Kränkningsersättning? G50G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G73G20 G6DG6FG74G73G76G61G72G69G67G68G65G74G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G74G20 G76G69G20 G62G72G75G6BG61G72 G6BG61G6CG6CG61G20G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG2FG6FG70G70G72G65G6AG73G6EG69G6EG67G73G65G72G2D G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G62G65G74G79G64G6CG69G67G74G20G6DG65G72G20G69G6EG67GE5G65G6EG64G65G20GE4G6EG20G76G61G64G20G76G69 GE4G72G20G76G61G6EG61G20G76G69G64G20G69G20G4EG6FG72G64G65G6EG2EG20G53G6FG6DG20G68G65G6CG68G65G74G20G73G65G72G20G64G65G74G20G6EG79G61 G66GF6G72G73G6CG61G67G65G74G20 G75G74G20 G61G74G74G20 G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG61G20 G70GE5G66G61G6CG6CG61G6EG64G65G20 G6DGE5G6EG67G61 G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G72G20 G6FG6DG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G76G69G64G20 G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G2D G68G65G74G73G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G61G72G2EG20 G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G73G6CG69G67G74G20 GE4G72G20 G76G69 G69G6EG6EG65G20G70GE5G20G65G74G74G20G64G65G6CG69G6BG61G74G20G6FG6DG72GE5G64G65G2EG20G4DG61G73G73G6DG65G64G69G61G66G61G6CG6CG65G6E G68G61G72G2CG20 G73GE5G76GE4G6CG20 G68G6FG73G20 G6FG73G73G20 G73G6FG6DG20 G75G74G65G20 G69G20 G45G75G72G6FG70G61G2CG20 G76GE4G63G6BG74 G6DG79G63G6BG65G74G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG2E G33G33 G20G53GE5G76GE4G6CG20G69G20G65G74G74G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG74G20G73G6FG6D G69G20G65G74G74G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG74G20G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G6DG61G6EG20G6CGE4G74G74G20G69G6E G70GE5G20G79G74G74G65G72G73G74G20G62G72GE4G6EG6EG61G6EG64G65G20G66G72GE5G67G65G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G61G72G20G6FG6DG20G70G72G65G73G2D G73G65G6EG73G20G66G72G69G68G65G74G20G6BG6FG6EG74G72G61G20G73G6BG79G64G64G20G66GF6G72G20G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G2E G49G20G66GF6G72G73G6CG61G67G65G74G20G6BG6EG79G74G73G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G61G6EG73G76G61G72G65G74G20G62G61G72G61 G69G20G65G6EG20G61G72G74G69G6BG65G6CG20G74G69G6CG6CG20G6BG72G69G6DG69G6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G73G72G65G6BG76G69G73G69G74G65G74G3AG20G6BG72G69G2D G6DG69G6EG61G6CG69G73G65G72G61G64G20GE4G72G65G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20G6FG63G68G20G6BG72G69G6DG69G6EG61G6CG69G73G65G72G61G74 G66G72G69G68G65G74G73G62G65G72GF6G76G61G6EG64G65G2E G33G34 G20G44GE5G20G64G65G6EG20G73G74G72G61G66G66G72GE4G74G74G73G6CG69G67G61G20G6CG61G67G2D G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G6EG74G65G20GE4G72G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G61G64G2CG20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G68GE4G72 G67G69G76G65G74G76G69G73G20G61G74G74G20G66G69G6EG6EG61G73G20G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20G6FG6CG69G6BG68G65G74G65G72G2EG20G44G65G74G74G61 G6DG69G6CG64G72G61G73G20 G64G65G6CG76G69G73G20 G61G76G20 G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G6EG20 G6FG6DG20 G61G6EG73G76G61G72 G66GF6G72G20G70G75G62G6CG69G63G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G66G65G6CG61G6BG74G69G67G20G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG2E G41G72G74G2EG20G32G3AG20G31G30G34G3AG20G50G75G62G6CG69G63G61G74G69G6FG6EG20G6FG66G20G69G6EG63G6FG72G72G65G63G74G20G69G6EG66G6FG72G2D G6DG61G74G69G6FG6E G41G20 G70G65G72G73G6FG6EG20 G77G68G6FG20 G70G75G62G6CG69G73G68G65G73G20 G69G6EG63G6FG72G72G65G63G74G20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G2D G74G69G6FG6EG20 G74G6FG20 G61G6EG6FG74G68G65G72G92G73G20 G64G69G73G61G64G76G61G6EG74G61G67G65G20 G77G69G74G68G6FG75G74G20 G73G75G63G68 G70G72G69G6FG72G20 G72G65G73G65G61G72G63G68G20 G61G73G20 G77G61G73G20 G61G70G70G72G6FG70G72G69G61G74G65G20 G69G6EG20 G74G68G65G20 G63G69G72G2D G63G75G6DG73G74G61G6EG63G65G73G20 G69G73G20 G6CG69G61G62G6CG65G20 G66G6FG72G20 G74G68G65G20 G64G61G6DG61G67G65G20 G77G68G69G63G68 G70G75G62G6CG69G63G61G74G69G6FG6EG20 G63G61G75G73G65G73G2EG20 G54G68G65G20 G73G61G6DG65G20 G61G70G70G6CG69G65G73G20 G77G68G65G6E G74G68G65G20G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20G69G73G20G6EG6FG74G20G64G65G6DG6FG6EG73G74G72G61G62G6CG79G20G63G6FG72G72G65G63G74G2E G44G65G6EG6EG61G20 G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G20 G6FG6DG20 G61G6EG73G76G61G72G20 G66GF6G72G20 G70G75G62G6CG69G63G65G2D G72G69G6EG67G20G61G76G20G69G6EG6BG6FG72G72G65G6BG74G20G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20G6BG61G6EG20G66GE5G6EG67G61G20G75G70G70 G62G65G74G79G64G6CG69G67G74G20G66G6CG65G72G20G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G72G20G61G76G20G61G6EG67G72G65G70G70G20G70GE5G20G68G65G64G65G72 G6FG63G68G20 GE4G72G61G20 GE4G6EG20 G6BG72G69G6DG69G6EG61G6CG69G73G65G72G69G6EG67G73G61G72G74G69G6BG65G6CG6EG2CG20 G67G65G6EG6FG6D G61G74G74G20 G70GE5G66GF6G6CG6AG64G65G6EG20 G62G75G6EG64G69G74G73G20 G74G69G6CG6CG20 G62G72G69G73G74G61G6EG64G65G20 G66GF6G72G68G61G6EG64G73G2D G75G6EG64G65G72G73GF6G6BG6EG69G6EG67G2EG20G4FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20G61G76G20G64G65G6EG20 G73G74G72G61G66G66G72GE4G74G74G73G2D G6CG69G67G61G20 G73G69G64G61G6EG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G74G2EG65G78G2EG20 G64G65G74G20 G66G69G6EG73G6BG61G20 G52GE4G73G61G6EG65G6EG2D G66G61G6CG6CG65G74G2CG20 G76G61G72G66GF6G72G20 G69G6EG74G65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G62G61G6EG6BG64G69G72G65G6BG74GF6G72G2DG20 G6FG63G68 G73G74G69G70G74G65G61G73G65G64G61G6EG73GF6G73G66G61G6CG6CG65G6EG2CG20 G6BG75G6EG6EG61G20 G76G61G72G61G20 G74G79G70G69G73G6BG61 G65G78G65G6DG70G65G6CG20G70GE5G20G73G70G72G69G64G6EG69G6EG67G20G61G76G20G66G65G6CG61G6BG74G69G67G20G73G6BG61G64G6CG69G67G20G69G6EG2D G66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG2E G46GF6G72G73G6CG61G67G65G74G73G20 G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20 G61G72G74G69G6BG65G6CG20 G6FG6DG20 G70G65G72G2D G73G6FG6EG6CG69G67G68G65G74G73G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 GE4G72G20 G67G69G76G65G74G76G69G73G20 G61G72G74G2EG20 G32G3AG31G30G36 G94G50G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G44G69G67G6EG69G74G79G20G61G6EG64G20G50G72G69G76G61G63G79G94G20G73G6FG6DG20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG2D G6CG65G72G20 G76GE4G6CG6BGE4G6EG64G61G20 G6DG6FG6DG65G6EG74G20 G66G72GE5G6EG20 G67G72G75G6EG64G6CG61G67G61G72G20 G6FG63G68 G6DGE4G6EG6EG69G73G6BG6FG72GE4G74G74G73G6BG6FG6EG76G65G6EG74G69G6FG6EG65G72G2E G33G35 G41G72G74G2EG20G32G3AG20G31G30G36G3AG20G50G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G44G69G67G6EG69G74G79G20G61G6EG64G20G50G72G69G76G61G63G79 G28G31G29G20 G41G6EG20 G69G6EG66G72G69G6EG67G65G6DG65G6EG74G20 G6FG66G20 G61G20 G70G65G72G73G6FG6EG92G73G20 G72G69G67G68G74G20 G74G6F G72G65G73G70G65G63G74G20G66G6FG72G20G68G69G73G20G6FG72G20G68G65G72G20G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G64G69G67G6EG69G74G79G2CG20G73G75G63G68G20G61G73 G74G68G65G20G72G69G67G68G74G20G74G6FG20G70G72G69G76G61G63G79G2CG20G63G6FG6EG73G74G69G74G75G74G65G73G20G64G61G6DG61G67G65G2EG20G43G6FG6DG2D G70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G69G73G20G64G75G65G20G6FG6EG6CG79G20G77G68G65G72G65G20G74G68G65G20G69G6EG66G72G69G6EG67G65G6DG65G6EG74 G69G73G20G73G65G72G69G6FG75G73G2E G41G72G74G69G6BG65G6CG6EG20G68G61G72G20G62G79G67G67G74G73G20G75G74G20G6DG65G64G20G65G74G74G20G73G70G65G63G69G65G6CG6CG74G20G70G6FG73G74G2D G6DG6FG72G74G65G6DG2DG73G6BG79G64G64G2EG20G44G65G6EG20G66GF6G72G65G73G6CG61G67G6EG61G20G66G6FG72G6DG75G6CG65G72G69G6EG67G2D G65G6EG20G67G65G72G20G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20G74G69G6CG6CG20G65G6EG20G61G76G6CG69G64G65G6EG20G70G65G72G73G6FG6EG20G72GE4G74G74G20G61G74G74 G6BG72GE4G76G61G20G65G6CG69G6DG69G6EG65G72G69G6EG67G20G2FG66GF6G72G68G69G6EG64G72G61G6EG64G65G20G61G76G20G64G65G6EG20G73G6BG61G64G2D G6CG69G67G61G20 G65G66G66G65G6BG74G65G6EG2E G33G36 3.3 Tredjemansskador G45G6EG20G6BG6CG61G72G20G66GF6G72GE4G6EG64G72G69G6EG67G20G69G20G6AGE4G6DG66GF6G72G65G6CG73G65G20G6DG65G64G20G74G72G61G64G69G74G69G6FG2D G6EG65G6CG6CG20G6EG6FG72G64G69G73G6BG20G73G79G6EG2CG20G69G20G76G61G72G6AG65G20G66G61G6CG6CG20G73G76G65G6EG73G6BG2CG20G66G69G6EG73G6BG20G6FG63G68 G64G61G6EG73G6BG2CG20GE4G72G20G69G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G65G6EG20G74G69G6CG6CG20G74G72G65G64G6AG65G6DG61G6EG73G73G6BG61G64G6FG72G2C G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G73G20 G73G6BG61G64G6FG72G2EG20 G45G6EG6CG69G67G74G20 G61G72G74G69G6BG6CG61G72G6EG61G20 G32G3AG31G30G31 G28G32G29 G33G37 G20 G6FG63G68G20 G32G3AG31G30G32G20 G28G33G29 G33G38 G20 G6BG61G6EG20 G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G65G6E G73G6BG61G64G61G64G20 G66GE5G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G66GF6G72G20 G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG6EG6FG2D G6DG69G73G6BG20 G73G6BG61G64G61G2EG20 G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G6BG61G6EG20 G75G74G67GE5G20 G76G69G64G20 G64GF6G64G73G2D G66G61G6CG6CG2CG20 G6DG65G6EG20 G64G65G74G20 GE4G72G20 G69G6EG74G65G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G61G74G20 G74G69G6CG6CG20 G64GF6G64G73G66G61G6CG6CG2C G73GE5G73G6FG6DG20G69G20G64G61G67G20G74G2EG65G78G2EG20G65G6EG6CG69G67G74G20G64G65G6EG20G6EG79G61G20G66G69G6EG73G6BG61G20G70G61G72G61G2D G67G72G61G66G65G6EG2EG20 G4EGE4G72G20 G65G6EG20 G70G65G72G73G6FG6EG20 G61G6CG6CG76G61G72G6CG69G67G74G20 G73G6BG61G64G61G74G73G20 G68G61G72 G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G66GF6G72G20 G69G63G6BG65G2DG65G6BG6FG2D G6EG6FG6DG69G73G6BG2CG20G69G64G65G65G6CG6CG20G73G6BG61G64G61G2EG20G4FG63G6BG73GE5G20G70G65G72G73G6FG6EG6BG72G65G74G73G65G6EG20GE4G72 G62G65G74G79G64G6CG69G67G74G20GF6G70G70G6EG61G72G65G2CG20G64G65G74G20G74G61G6CG61G73G20G65G6EG64G61G73G74G20G6FG6DG20G70G65G72G73G6FG2D G6EG65G72G20G69G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20G6EGE4G72G61G20G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G2EG20G45G74G74G20G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20G6EGE4G72G61 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G20 G69G20 G53G79G64G65G75G72G6FG70G61G20 G6FG63G68G20 G69G20 G4EG6FG72G64G65G75G72G6FG70G61 G6BG61G6EG2CG20G74G72G6FG72G20G6AG61G67G2CG20G66GE5G20G6DG79G63G6BG65G74G20G6FG6CG69G6BG61G20G74G6FG6CG6BG6EG69G6EG67G61G72G2E 3.4 Tidtabell och status G54G69G64G74G61G62G65G6CG6CG65G6EG20 G66GF6G72G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20 GE4G72G20 G61G6DG2D G62G69G74G69GF6G73G2EG20G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G74G65G78G74G65G6EG20G74G6FG72G64G65G20G76G61G72G61G20G6BG6CG61G72G20G69G6EG6FG6D G63G69G72G6BG61G20 G65G74G74G20 GE5G72G2EG20 G4DG65G6EG20 G64G65G6EG20 G73G74GF6G72G73G74G61G20 G66G72GE5G67G61G6EG20 G69G20 G68G65G6CG61 G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20 G43G69G76G69G6CG20 G43G6FG64G65G2DG70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20 GE4G72G20 GE4G6EG6EG75G20 GF6G70G2D G70G65G6EG2EG20 G56G69G6CG6BG65G6EG20 G73G74G61G74G75G73G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G74G65G78G74G65G72G6EG61G20 G66GE5G3FG20 G56G69G6CG6BG65G6E G73G74G61G74G75G73G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G65G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G64G65G6EG20 G6EG75G20 G62G65G72GF6G72G64G61G20 G54G6FG72G74 G4CG61G77G2DG74G65G78G74G65G6EG20G68G61G3FG20G4FG6DG20G64G65G74G20GE4G72G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G65G6EG20G6DG6FG64G65G6CG6CG2D G74G65G78G74G2CG20G73G6FG6DG20G64G65G20G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G20G6BG61G6EG20G62G65G61G6BG74G61 G76G69G64G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG61G20 G72G65G66G6FG72G6DG65G72G20 G61G76G20 G73G69G6EG20 G65G67G65G6EG20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G2D G6EG69G6EG67G2CG20G73GE5G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G20G64G65G74G74G61G20G69G6EG67G61G20G73G6FG6DG20G68G65G6CG73G74G20G70G72G6FG62G6CG65G6DG2E G33G39 G44G65G6EG6EG61G20 G6DG65G74G6FG64G20 G66GF6G72G20 G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20 G70GE5G20 G73G69G6BG74G20 G6CGE5G6EG67G73G61G6DG74 G66G72G61G6DG20G6DG6FG74G20G65G6EG20G73G74GF6G72G72G65G20G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20G69G6EG6FG6DG20G45G75G72G6FG70G61G2EG20G4FG6DG20G64G65G20G73G6CG75G74G6CG69G67G61G20G74G65G78G74G65G72G6EG61 G64GE4G72G65G6DG6FG74G20 G73G6BG61G6CG6CG20 G66GE5G20 G66G6FG72G6DG65G6EG20 G61G76G20 G65G74G74G20 G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74 G45G55G2DG69G6EG73G74G72G75G6DG65G6EG74G20 G96G20 G76G6FG6EG20 G42G61G72G20 G68G61G72G20 G66G72G61G6DG66GF6G72G74G20 G73G6FG6D G73G69G6EG20G76G69G73G69G6FG6EG20G66G6FG72G6DG65G6EG20G61G76G20G45G55G2DG66GF6G72G6FG72G64G6EG69G6EG67 G33G39 G20G96G20G73GE5G20GE4G72 G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G6EG20 G68G65G6CG74G20 G61G6EG6EG61G6EG2EG20 G4CGE5G74G65G72G20 G6DG61G6EG20 G66G61G6EG74G61G73G69G6E G66G6CG79G67G61G20G73GE5G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G64G65G74G74G61G20G69G6EG6EG65G62GE4G72G61G20G61G74G74G20G45G55G2DG64G6FG6DG73G74G6FG2D G6CG65G6EG20 G6EGE5G67G6FG6EG20 G67GE5G6EG67G20 G69G20 G66G72G61G6DG74G69G64G65G6EG20 G76G65G72G6BG6CG69G67G65G6EG20 G6BG75G6EG64G65 G62G6CG69G20G45G75G72G6FG70G61G73G20G48GF6G67G73G74G61G20G64G6FG6DG73G74G6FG6CG20G6FG63G68G20G61G76G67G65G20G70G72G65G6AG75G64G69G2D G6BG61G74G20G6FG6DG20G63G65G6EG74G72G61G6CG20G63G69G76G69G6CG72GE4G74G74G73G6CG69G67G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2EG20G44G65G6EG2D G6EG61G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG20G68G61G72G20GE4G6EG6EG75G20G69G6EG74G65G20G70GE5G20G61G6CG6CG76G61G72G20G6BG6FG6DG6DG69G74 G69G20G67GE5G6EG67G2E IV. Slutsatser och strategi G49G6EG6FG6DG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G6CG61G67G61G72G6EG61G73G20 G6FG6DG72GE5G64G65G20 G68GE5G6CG6CG65G72 G6DG79G63G6BG65G74G20G70GE5G20G61G74G74G20G73G6BG65G20G69G20G76GE5G72G61G20G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G20G6DG65G6E G72G65G66G6FG72G6DG70G72G6FG6AG65G6BG74G65G6EG20 G69G20 G76G61G72G6AG65G20 G6CG61G6EG64G20 G73G65G72G20 G75G74G20 G61G74G74G20 G6CG65G76G61 G73G69G6EG61G20G65G67G6EG61G20G73G6AGE4G6CG76G73G74GE4G6EG64G69G67G61G20G6CG69G76G2CG20G75G74G61G6EG20G73G74GF6G72G72G65G20G69G6EG74G72G65G73G2D G73G65G20 G66GF6G72G20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G73G6BG65G72G20 G69G20 G67G72G61G6EG6EG6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G2EG20 G53G61G6DG74G69G2D G64G69G67G74G20 G70GE5G67GE5G72G20 G69G6EG74G65G6EG73G69G76G61G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G72G69G6EG67G73G70G72G6FG6AG65G6BG74 G69G6EG6FG6DG20 G45G75G72G6FG70G61G2EG20 G44G65G20 G6EG6FG72G64G69G73G6BG61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G73G20 G74G79G6EG67G64G2C G76G61G72G66GF6G72G20 G69G6EG74G65G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G6BG61G70G61G63G69G74G65G74G2CG20 G69G20 G64G65G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61 G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G65G6EG20G76G6FG72G65G20G73G74GF6G72G72G65G20G6FG6DG20G76G69G20G73G74G72G75G6BG74G75G72G65G72G61G74 G6BG75G6EG64G65G20 G73G61G6DG61G72G62G65G74G61G20 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G61G76G20 G45G55G2DG67G72GE4G6EG73G65G72 G75G74G67GE5G65G6EG64G65G20G66G72GE5G6EG20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20G6CG69G6EG6AG65G64G72G61G67G6EG69G6EG67G61G72G2E G44G65G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G20G6AG61G67G20G68GE4G72G20G68G61G72G20G74G61G6EG67G65G72G61G74G20G64G72G69G76G73G20G65G66G66G65G6BG74G69G76G74 G6FG63G68G20 G68G61G72G20 G72G65G64G61G6EG20 G6BG6FG6DG6DG69G74G20 G67G61G6EG73G6BG61G20 G6CGE5G6EG67G74G2EG20 G56G69G6CG6CG20 G76G69 G70GE5G76G65G72G6BG61G20G61G72G62G65G74G65G74G20G73GE5G20G73G6BG61G6CG6CG20G76G69G20G67GF6G72G61G20G64G65G74G20G6EG75G2CG20G69G6EG6EG61G6E G70G72G6FG64G75G6BG74G65G72G6EG61G20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20G69G20G66GE4G72G64G69G67G20G66G6FG72G6DG2E G53G6BG4CG2CG20G53G65G6CG76G69G74G79G73G20G76G61G68G69G6EG67G6FG6EG6BG6FG72G76G61G75G73G6CG61G69G6EG20G75G75G64G69G73G74G75G73G2D G74G61G72G70G65G65G73G74G61G2EG20 G20 G56GE5G72G65G6EG20 G32G30G30G30G20 G74G69G6CG6CG73G61G74G74G65G73G20 G65G6EG20G6BG6FG6DG6DG69G73G2D G73G69G6FG6EG20G20G73G6FG6DG20G62G6CG2EG61G2EG20G68G61G72G20G74G69G6CG6CG20G75G70G70G67G69G66G74G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G62G65G64GF6G2D G6DG61G20 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G65G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G72G6EG61G2EG20 G50G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G2D G64G65G6BG6FG6DG6DG69G73G73G69G6FG6EG65G6EG20 G62GF6G72G20 G61G76G67G65G20 G73G69G74G74G20 G62G65G74GE4G6EG6BG61G6EG64G65 G73G65G6EG61G73G74G20G31G2EG31G30G2EG32G30G30G31 G35 G53G65G20 G6FG6DG20 G94G70G75G6EG69G74G69G76G65G20 G64G61G6DG61G67G65G73G94G20 G20 G74G2EG65G78G2EG20 G48G2EG20 G48G6FG6EG6BG61G2C G41G6DG65G72G69G6BG61G6EG69G73G65G72G61G73G20 G64G65G6EG20 G66G69G6EG73G6BG61G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G2D G74G65G6EG3FG2CG20 G4AG46G54G20 G32G30G30G30G20 G73G2EG20 G36G39G20 G66G66G2EG20 G6FG63G68G20 G64GE4G72G20 G6EGE4G6DG6EG64G61 G68GE4G6EG76G69G73G6EG69G6EG67G61G72G2E G36 G46G69G53G6BG4CG20G35G3AG32G2CG20G53G76G53G6BG4CG20G35G3AG31G2E G37 G4CG6FG76G20G6FG6DG20G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G73G61G6EG73G76G61G72G20GA7GA7G20G33G20G6FG63G68G20G34G2E G38 G4CG6FG76G20G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G73G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G20G20GA7GA7G20G33G2DG32G20G6FG63G68G20G33G2DG32G61G2E G39 G44G65G74G74G61G20G66G72G61G6DG67GE5G72G20G75G74G74G72G79G63G6BG6CG69G67G65G6EG20G69G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG61G20G73G6BG61G64G65G73G2D G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G73G6CG6FG76G65G6EG20GA7G20G33G2DG32G2E G31G30 G53G65G20 G64G6FG63G6BG20 G64G65G6EG20 G6EG6FG72G73G6BG61G20 G6CG61G67G65G6EG20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G76G69G6CG6BG65G6EG20 G76G69G64 G62G65G73G74GE4G6DG6DG61G6EG64G65G74G20 G61G76G20 G6DG65G6EG65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G73G74G6FG72G6CG65G6B G68GE4G6EG73G79G6EG20G6BG61G6EG20G74G61G73G20G74G69G6CG6CG20G62G6CG2EG61G2EG20G94G66G6FG72G68G6FG6CG64G65G6EG65G20G65G6CG6CG65G72G73G94G2E G31G31 G20G4CG6FG76G20G6FG6DG20G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G73G61G6EG73G76G61G72G20GA7G20G32G36G2E G31G32 G4CG6FG76G20G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G73G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G20G20GA7GA7G20G20G33G2DG35G20G6FG63G68G20G33G2DG36G2E G31G33 G45G6EG64G61G73G74G20G64G65G6EG20G6EG6FG72G73G6BG61G20G6FG70G70G72G65G69G73G6EG69G6EG67G65G6EG20G6BG61G6EG20G68G61G20GF6G70G2D G70G65G74G20G70G65G6EG61G6CG74G69G76G61G20G69G6EG73G6CG61G67G2E G31G34 G20G44G65G74G20G69G20G75G6EG64G65G72G72GE4G74G74G65G6EG20G75G74G64GF6G6DG64G61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G62G65G6CG6FG70G2D G70G65G74G20G75G70G70G67G69G63G6BG20 G74G69G6CG6CG20G37G35G20G30G30G30G20G6DG6BG2EG20 G20G42G61G6EG6BG64G69G72G65G6BG74GF6G72G65G6E G62G65G73G76GE4G72G61G64G65G20G73G69G67G20G69G6EG74G65G20G74G69G6CG6CG20G48G44G2EG20G20G44G65G74G20G6FG61G6BG74G61G74G20G6BG6FG6EG73G74G61G2D G74G65G72G61G64G65G20 G48G44G20 G6FG6DG20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G62G65G6CG6FG70G70G65G74G20 G61G74G74G20 G64G65G74 G69G6EG74G65G20G6BG61G6EG20G61G6EG73G65G73G20G76G61G72G61G20G61G6CG6CG74G66GF6G72G20G68GF6G67G74G2EG20G49G20G48G44G3AG73G20GE5G72G73G62G6FG6B G94G41G76G67GF6G72G61G6EG64G65G6EG20G61G76G20G48GF6G67G73G74G61G20G64G6FG6DG73G74G6FG6CG65G6EG94G20G20G31G39G39G37G20G49G49 G73G2EG20G31G31G32G38G20G20G66G69G6EG6EG73G20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20G73G76G65G6EG73G6BG73G70G72GE5G6BG69G67G61G20G72G75G62G72G69G6BG3A G20G20G20G20G53G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G2EG20G54G72G79G63G6BG6EG69G6EG67G20G61G76G20G64G6FG6DG2EG20G48G6FG76G72GE4G74G74G65G6E G68G61G64G65G2CG20G64GE5G20G64G65G6EG20G64GF6G6DG64G65G20G65G6EG20G74G69G64G6EG69G6EG67G73G20G68G75G76G75G64G72G65G64G61G6BG2D G74GF6G72G20G6FG63G68G20G72G65G64G61G6BG74GF6G72G20G74G69G6CG6CG20G62GF6G74G65G73G73G74G72G61G66G66G20G66GF6G72G20G70G75G62G6CG69G63G65G72G69G6EG67 G61G76G20G65G6EG20G61G72G74G69G6BG65G6CG20G73G6FG6DG20G6BG72GE4G6EG6BG74G65G20G6DGE5G6CG73GE4G67G61G6EG64G65G6EG73G20GE4G72G61G2C GE5G6CG61G67G74G20 G74G69G64G6EG69G6EG67G65G6EG73G20 G66GF6G72G6CGE4G67G67G61G72G65G2CG20 G68G75G76G75G64G72G65G64G61G6BG74GF6G72 G6FG63G68G20G72G65G64G61G6BG74GF6G72G20G61G74G74G20G73G6FG6CG69G64G61G72G69G73G6BG74G20G65G72G73GE4G74G74G61G20G6DGE5G6CG73GE4G67G61G6EG2D G64G65G73G20 G6BG6FG73G74G6EG61G64G20 G66GF6G72G20 G74G72G79G63G6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G64G6FG6DG65G6EG20 G69G20 G65G6E G74G69G64G6EG69G6EG67G2EG20 G20 G46GF6G72G6CGE4G67G67G61G72G65G6EG20 G62G65G66G72G69G61G64G65G73G20 G66G72GE5G6EG20 G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G73G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G2CG20G65G6DG65G64G61G6EG20G65G6EG20G73GE5G64G61G6EG20G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74 G65G6EG64G61G73G74G20G6BG61G6EG20G67GE4G6CG6CG61G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20G64GF6G6DG74G73G20G74G69G6CG6CG20G73G74G72G61G66G66G20G66GF6G72 GE4G72G65G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G2E G31G35 G53G65G20GE4G76G65G6EG20G20G74G2EG65G78G2EG20G48G44G20G31G39G39G37G3AG38G30G20G6FG63G68G20G20G48G44G20G31G39G39G37G3AG38G31G2E G44G65G74G20G6EG79G61G73G74G65G20G66G61G6CG6CG65G74G20GE4G72G20G48G44G20G32G30G30G30G3AG35G34G3A G45G6EG20G68G61G6EG64G69G6BG61G70G70G69G6EG73G74G72G75G6BG74GF6G72G20G76G69G64G20G65G6EG20G6EG61G6DG6EG67G69G76G65G6E G6CGE4G72G6FG69G6EG72GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G73G74GE4G6DG70G6CG61G64G65G73G20G69G20G65G6EG20G46G4EG42G2DG6EG79G68G65G74G20G28G46G69G6EG2D G31 G20G52G65G76G69G73G69G6FG6EG20G20G61G66G20G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G73G6CG6FG76G65G6EG20G6DG2EG76G2EG2CG20G42G65G74GE6G6EG6BG2D G6EG69G6EG67G20G20G6EG72G2EG31G33G38G33G2CG20G4BGF8G62G65G6EG68G61G76G6EG20G32G30G30G30G2E G32 G55G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20G66G72G61G20G65G74G20G75G74G76G61G6CG67G20G74G69G6CG20GE5G20G76G75G72G64G65G72G65G20G72G65G66G6FG72G6DG65G72 G69G20G72G65G67G65G6CG76G65G72G6BG65G74G20G6FG6DG20G75G74G6DGE5G6CG6EG69G6EG67G20G61G76G20G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G20G66G6FG72 G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G65G72G2CG20G4EG4FG55G20G31G39G39G34G3AG32G30G2E G33 G48G49G56G2DG73G6DG69G74G74G61G64G65G20 G96G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G20 G69G64G65G65G6CG6CG20 G73G6BG61G64G61G2C G53G4FG55G20 G31G39G39G31G3AG33G34G2CG20 G45G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72G20 G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G67G65G2D G6EG6FG6DG20 G62G72G6FG74G74G2CG20 G53G4FG55G20 G31G39G39G32G3AG38G34G20 G6FG63G68G20 G45G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G66GF6G72 G69G64G65G65G6CG6CG20G73G6BG61G64G61G20G76G69G64G20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G61G2CG20G53G4FG55G20G31G39G39G35G3AG33G33G2E G34 GC5G72G20 G31G39G39G38G20 G67G6AG6FG72G64G65G73G20 G70GE5G20 G6AG75G73G74G69G74G69G65G6DG69G6EG69G73G74G65G72G69G65G74G73G20 G66GF6G72G2D G73G6FG72G67G20G65G6EG20G75G74G72G65G64G6EG69G6EG67G20GF6G76G65G72G20G62G65G68G6FG76G65G74G20G61G76G20G61G74G74G20G72G65G76G69G64G65G72G61 G4EG6FG74G65G72 G34G30 G73G6BG61G20G6EG6FG74G69G73G62G79G72GE5G6EG29G20G20G73G6FG6DG20G73G6BG79G6CG64G69G67G20G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G73G6BG69G6EG67G72G69G6EG67G2C G6DG65G64G61G6EG20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G73G61G6BG65G6EG20G76G61G72G20G70GE5G20G68GE4G6CG66G74G20G6FG63G68 GE5G74G61G6CG65G74G2CG20G73G6FG6DG20G62G65G73G74G72G69G64G69G74G73G2CG20G73G65G64G65G72G6DG65G72G61G20G66GF6G72G6BG61G73G74G61G64G65G73G2E G52G65G64G61G6BG74GF6G72G65G6EG20 G64GF6G6DG64G65G73G20 G66GF6G72G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20 G73G6DGE4G64G65G6CG73G65G2C G65G66G74G65G72G73G6FG6DG20 G6EGE4G72G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G6BG75G6EG64G65G20 G6BGE4G6EG6EG61G20 G69G67G65G6EG20 G69G6EG2D G73G74G72G75G6BG74GF6G72G65G6EG20 G6FG63G68G20 G61G6EG64G72G61G20 G69G6EG74G72G65G73G73G65G72G61G64G65G20 G6CGE4G74G74G20 G6BG75G6EG64G65 G76G65G74G61G20G76G65G6DG20G68G61G6EG20G76G61G72G2E G46G72GE5G67G61G20GE4G76G65G6EG20G6FG6DG20G76G61G64G20G73G6FG6DG20G69G6EG76G65G72G6BG61G64G65G20G70GE5G20G65G72G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20G66GF6G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65G2E G44G65G74G20G75G74G64GF6G6DG64G61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G20G76G61G72G20G32G30G20G30G30G30G20G6DG6BG2E G31G36 G20G53G65G20G74G2EG65G78G2EG20G52G74G2EG20G31G39G39G34G20G73G2EG20G35G31G38G2CG20G20G52G74G2EG20G31G39G39G34G20G73G2EG20G31G37G34G2CG20G52G74G2E G31G39G39G34G20G73G2EG20G33G34G38G2E G31G37 G20 G49G20 G64G65G6EG20 G69G6EG64G72G61G67G6EG61G20 G74G65G78G74G65G6EG20 G68G61G72G20 G6AG61G67G20 G64G69G72G65G6BG74G20 G63G69G74G65G72G61G74 G48G44G3AG73G20G94G72G75G62G72G69G6BG94G2EG20G52G75G62G72G69G6BG65G72G6EG61G20G70G75G62G6CG69G63G65G72G61G73G20G61G76G20G48G44 G70GE5G20 G73G76G65G6EG73G6BG61G20 G69G20 G73G6CG75G74G65G74G20 G61G76G20 G76G61G72G6AG65G20 GE5G72G73G20 G48G44G2DGE5G72G73G62G6FG6BG2E G52G75G62G72G69G6BG65G72G6EG61G20G74G69G6CG6CG20G6EG79G61G20G70G72G65G6AG75G64G69G6BG61G74G20G68G69G74G74G61G72G20G6DG61G6EG20G6FG63G6BG2D G73GE5G20 G70GE5G20 G49G6EG74G65G72G6EG65G74G2CG20 G69G20 G64G61G67G20 G76G69G73G73G65G72G6CG69G67G65G6EG20 G65G6EG62G61G72G74G20 G70GE5 G66G69G6EG73G6BG61G20 G70GE5G20 G61G64G72G65G73G73G65G6EG20 G77G77G77G2EG66G69G6EG6CG65G78G2EG65G64G69G74G61G2EG66G69G2FG6FG69G6BG2D G74G61G70G2FG66G6BG6BG6FG20G20G6DG65G6EG20G65G6EG6CG69G67G74G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G66G72GE5G6EG20G6AG75G73G74G69G74G69G65G6DG69G2D G6EG69G73G74G65G72G69G65G74G20G69G6EG6FG6DG20G6BG6FG72G74G20GE4G76G65G6EG20G70GE5G20G73G76G65G6EG73G6BG61G20G70GE5G20G61G64G72G65G73G2D G73G65G6EG20G77G77G77G2EG66G69G6EG6CG65G78G2EG6FG6DG2EG66G69G2CG20 G72GE4G74G74G73G70G72G61G78G69G73G2E G31G38 G20G53G4CG20G32G37G3AG33G61G3A G20G20G20G44G65G6EG20G73G6FG6DG20G75G74G61G6EG20G6CG61G67G61G20G72GE4G74G74G20G6DG65G64G20G61G6EG76GE4G6EG64G61G6EG64G65G20G61G76 G6DG61G73G73G6DG65G64G69G75G6DG20G65G6CG6CG65G72G20G70GE5G20G61G6EG6EG61G74G20G6CG69G6BG6EG61G6EG64G65G20G73GE4G74G74G20G6FG6D G61G6EG6EG61G6EG73G20 G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G65G6EG20 G73G70G72G69G64G65G72G20 G75G70G70G67G69G66G74G2C G61G6EG74G79G64G61G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G62G69G6CG64G2CG20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 GE4G67G6EG61G64G20 G61G74G74G20 G6FG72G73G61G6BG61 G64G65G6EG6EG65G20G73G6BG61G64G61G20G65G6CG6CG65G72G20G6CG69G64G61G6EG64G65G2CG20G73G6BG61G6CG6CG20G66GF6G72G20G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67 G61G76G20 G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20 G64GF6G6DG61G73G20 G74G69G6CG6CG20 G66GE4G6EG67G65G6CG73G65G20 G69G20 G68GF6G67G73G74G20 G32G20 GE5G72 G65G6CG6CG65G72G20G74G69G6CG6CG20G62GF6G74G65G72G2EG20G2EG2EG2E G48G44G20G6DG6FG74G69G76G65G72G61G64G65G20G73G69G6EG20G73G74GE5G6EG64G70G75G6EG6BG74G20G62G6CG2EG61G2EG20G6DG65G64G20G61G74G74 G54G56G2DG69G6CG6CG75G73G74G72G61G74G69G6FG6EG65G6EG20 G76G69G73G61G64G65G20 G65G6EG20 G67G61G74G75G76G79G2EG20 G44G65G6EG6EG61 G74G79G70G20 G61G76G20 G20 G62G69G6CG64G69G6EG73G6CG61G67G20 GE4G72G20 G76G61G6EG6CG69G67G61G2EG20 G44G65G74G74G61G20 G69G6EG73G6CG61G67 G61G76G76G65G6BG20G69G6EG74G65G20G74G65G6BG6EG69G73G6BG74G20G66G72GE5G6EG20G61G6EG64G72G61G20G6CG69G6BG6EG61G6EG64G65G20G62G61G6BG2D G67G72G75G6EG64G73G69G6CG6CG75G73G74G72G61G74G69G6FG6EG65G72G2EG20 G41G3AG73G20 G72G65G6BG6CG61G6DG66G6FG74G6FG20 G66G79G6CG6CG64G65 G75G6EG67G65G66GE4G72G20G68G61G6CG76G61G20G62G69G6CG64G72G75G74G61G6EG20G6FG63G68G20G76G69G73G61G64G65G73G20G63G61G20 G36G20G73G65G2D G6BG75G6EG64G65G72G2EG20G20G48G44G20G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G64G65G20G61G74G74G20G41G20G20G69G20G73G69G74G74G20G79G72G6BG65G20G6FG63G68 G64GE5G20 G68G6FG6EG20 G67G6AG6FG72G64G65G20 G72G65G6BG6CG61G6DG20 G66GF6G72G20 G73G69G74G74G20 G79G72G6BG65G73G75G74GF6G76G61G6EG64G65 G64G65G6CG76G69G73G20G68G61G64G65G20G61G76G73G74GE5G74G74G20G66G72GE5G6EG20G73G6BG79G64G64G65G74G20G66GF6G72G20G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G2E G44G65G74G20 G66G61G6BG74G75G6DG20 G61G74G74G20 G41G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20 G6BG75G6EG64G65G20 G6BGE4G6EG6EG61G73 G69G67G65G6EG20G75G6EG64G65G72G20G6EG79G68G65G74G73G73GE4G6EG64G6EG69G6EG67G65G6EG20G70GE5G20G67G72G75G6EG64G20G61G76G20G64G65G6E G72G65G6BG6CG61G6DG62G69G6CG64G20 G73G6FG6DG20 G66G69G6CG6DG61G74G73G20 G70GE5G20 G65G6EG20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G20 G70G6CG61G74G73 G6FG63G68G20G76G69G73G61G74G73G20G65G6EG20G6BG6FG72G74G20 G20G73G74G75G6EG64G20 G20G75G6EG64G65G72G20G6EG79G68G65G74G73G73GE4G6EG64G2D G6EG69G6EG67G65G6EG20 G6BG75G6EG64G65G20 G69G6EG74G65G20 G61G6EG73G65G73G20 G75G74G67GF6G72G61G20 G65G74G74G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74 G73G6BGE4G6CG20 G61G74G74G20 G75G70G70G66G61G74G74G61G20 G69G6EG73G6CG61G67G65G74G20 G66GF6G72G20 G41G3AG73G20 G64G65G6CG20 G73GE5G73G6FG6D G6BG72GE4G6EG6BG61G6EG64G65G2E G31G39 G4AGE4G6DG66GF6G72G20G64G65G74G20G67G61G6DG6CG61G20G66G61G6CG6CG65G74G20G48G44G20G31G39G38G30G20G49G49G20G31G32G33G2E G44G65G6EG20 GE5G74G61G6CG61G64G65G20 G68G61G64G65G20 G75G72G20 G65G6EG20 G74G69G64G6EG69G6EG67G73G20 G62G69G6CG64G61G72G6BG69G76 G74G61G67G69G74G20 G6DGE5G6CG73GE4G67G61G6EG64G65G6EG73G20 G66G6FG74G6FG67G72G61G66G69G20 G6FG63G68G20 G6FG66G66G65G6EG74G6CG69G67G2D G67G6AG6FG72G74G20 G64G65G74G2CG20 G75G74G61G6EG20 G61G74G74G20 G64GE4G72G66GF6G72G20 G69G6EG66GF6G72G73G6BG61G66G66G61G20G6DGE5G6CG73GE4G67G2D G61G6EG64G65G6EG73G20 G73G61G6DG74G79G63G6BG65G2CG20 G69G20 G65G6EG20 G76G61G6CG72G65G6BG6CG61G6DG20 G73G6FG6DG20 G68G61G6E G68G61G64G65G20 G75G74G61G72G62G65G74G61G74G2EG20 G48G61G6EG20 G64GF6G6DG64G65G73G20 G74G69G6CG6CG20 G73G74G72G61G66G66G20 G66GF6G72 G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G72G69G76G61G74G6CG69G76G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G70G6CG69G6BG74G61G64G65G73G20 G61G74G74 G73G6FG6CG69G64G61G72G69G73G6BG74G20 G6DG65G64G20 G64G65G20 G70G6FG6CG69G74G69G73G6BG61G20 G6FG72G67G61G6EG69G73G61G74G69G6FG6EG65G72 G73G6FG6DG20 G68G61G6EG64G6CG61G74G20 G73GE5G73G6FG6DG20 G75G74G67G69G76G61G72G65G20 G74G69G6CG6CG20 G6DGE5G6CG73GE4G67G61G6EG64G65 G75G74G67G65G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20G66GF6G72G20G70G73G79G6BG69G73G6BG74G20G6CG69G64G61G6EG64G65G2E G44G65G74G20G75G74G64GF6G6DG64G61G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G65G74G20G75G70G70G67G69G63G6BG20G74G69G6CG6CG20G35 G30G30G30 G6DG6BG2EG20G42G69G6CG64G65G6EG20G68G61G64G65G20G61G6EG76GE4G6EG74G73G20G69G20G66G6FG6CG6BG64G65G6DG6FG6BG72G61G74G65G72G6EG61G73 G76G61G6CG72G65G6BG6CG61G6DG2E G32G30 G4CG6FG76G20G6FG6DG20G73G6BG61G64G65G73G65G72G73G74G61G74G6EG69G6EG67G20G20GA7G20G33G2DG35G2EG20G4CG69G6EG6AG65G6EG20G66G61G73G74G2D G73G74GE4G6CG6CG64G20 G72G65G64G61G6EG20 G69G20 G64G65G74G20 G67G61G6DG6CG61G20 G68GE4G73G74G74G72G69G6CG6CG61G66G61G6CG6CG65G74G20 G52G74G2E G31G39G33G33G20G73G2EG20G31G31G30G2E G32G31 G53G65G20 G74G2EG65G78G2EG20 G4EG4AG41G20 G31G39G39G33G73G2EG20 G34G31G20 G49G20 G6FG63G68G20 G49G49G20 G66GF6G72G20 G94G6DG65G64G69G2D G63G69G6EG73G6BG74G20G70GE5G76G69G73G62G61G72G61G20G70G73G79G6BG69G73G6BG61G20G62G65G73G76GE4G72G20G73G6FG6DG20G76G61G72G20G61G74G74 G68GE4G6EG66GF6G72G61G20G74G69G6CG6CG20G70G65G72G73G6FG6EG73G6BG61G64G61G94G2E G32G32 G53GE5G6CG75G6EG64G61G20G74G2EG65G78G2EG20G73G76G65G64G61G20G6FG63G68G20G76GE4G72G6BG2CG20G6CG79G74G65G20G6FG63G68G20G62G65G73G74GE5G2D G65G6EG64G65G20G6DG65G6EG2E G32G33 G53G65G20 G6FG6DG20 G61G6EG64G72G61G20 G70G72G6FG6AG65G6BG74G20 G73GE5G73G6FG6DG20 G74G2EG65G78G2EG20 G64G65G6EG20 G73G2EG6BG2E G54G69G6CG62G75G72G67G2DG67G72G75G70G70G65G6EG73G20G61G72G62G65G74G65G2CG20G54G68G65G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G54G6FG72G74 G4CG61G77G20G47G72G6FG75G70G2CG20G73G6FG6DG20G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20G61G76G20G20G42G69G6CG6CG20G57G2EG20G44G75G66G77G61G2C G52GE4G74G74G73G73G74G72G69G64G69G67G68G65G74G20 G6FG63G68G20 G64G65G74G20 G65G75G72G6FG70G65G69G73G6BG61G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G2D G73G65G72G69G6EG67G73G61G72G62G65G74G65G74G20G69G20G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G73G72GE4G74G74G2CG20G20G46G65G73G74G73G6BG72G69G66G74G20G74G69G6CG6C G55G6CG66G20G4BG2EG20G4EG6FG72G64G65G6EG73G6FG6EG2CG20G53G74G6FG63G6BG68G6FG6CG6DG20G31G39G39G39G2CG20G73G2EG20G37G35G20G66G66G2E G4FG62G73G65G72G76G65G72G61G20 GE4G76G65G6EG20 G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20 G43G6FG6DG6DG6FG6EG20 G43G6FG72G65G20 G69G6E G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20 G4CG61G77G2CG20 G73G65G20 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 G74G2EG65G78G2EG20 G4BG6CG61G75G73G20 G50G65G74G65G72 G42G65G72G67G65G72G2CG20G54G68G65G20G43G72G65G65G70G69G6EG67G20G43G6FG64G69G66G69G63G61G74G69G6FG6EG20G6FG74G20G74G68G65G20G4CG65G78 G4DG65G72G63G61G74G6FG72G69G61G2CG20G4BG6CG75G77G65G72G20G31G39G39G39G2CG20G73G2EG20G31G32G36G20G66G66G2E G32G34 G46GF6G72G73G6CG61G67G65G74G73G20G62G61G6BG6FG6DG6CG69G67G67G61G6EG64G65G20G66G69G6CG6FG73G6FG66G69G20G68G61G72G20G62G65G73G6BG72G69G2D G76G69G74G73G20G65G6EG6CG69G67G74G20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G3A G52G65G63G6FG6DG6DG65G6EG64G61G74G69G6FG6EG20G74G6FG20G74G68G65G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G43G6FG6DG6DG69G73G73G69G2D G6FG6EG2CG20G54G68G65G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G50G61G72G6CG69G61G6DG65G6EG74G20G61G6EG64G20G20G43G6FG75G6EG63G69G6C G41G29 G45G78G70G6CG61G6EG61G74G6FG72G79G20G6DG65G6DG6FG72G61G6EG64G75G6D G31G2E G54G68G65G20 G70G72G6FG74G65G63G74G69G6FG6EG20 G6FG66G20 G68G75G6DG61G6EG20 G64G69G67G6EG69G74G79G20 G61G6EG64 G68G65G61G6CG74G68G20G73G68G6FG75G6CG64G20G65G6EG63G6FG75G72G61G67G65G20G74G68G65G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G55G6EG69G6FG6E G61G6EG64G20G74G68G65G20G4DG65G6DG62G65G72G20G53G74G61G74G65G73G20G74G6FG20G72G65G63G6FG67G6EG69G73G65G20G74G68G65G20G72G69G67G68G74 G6FG66G20 G61G6EG79G20 G70G65G72G73G6FG6EG20 G77G68G6FG20 G68G61G73G20 G73G75G66G66G65G72G65G64G20 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74 G66G6FG6CG6CG6FG77G69G6EG67G20G61G6EG20G61G63G63G69G64G65G6EG74G20G74G6FG20G72G65G63G65G69G76G65G20G73G70G65G63G69G66G69G63G20G63G6FG6DG2D G70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G74G68G65G20G72G65G73G75G6CG74G69G6EG67G20G6EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20G6CG6FG73G73G2E G32G2E G85 G33G2E G54G68G65G20 G70G72G69G6EG63G69G70G6CG65G20 G6FG66G20 G65G71G75G61G6CG69G74G79G20 G69G6DG70G6FG73G65G73G20 G74G68G65 G6EG65G65G64G20 G66G6FG72G20 G61G6EG20 G6FG62G6AG65G63G74G69G76G65G20 G61G73G73G65G73G73G6DG65G6EG74G20 G6FG66G20 G73G75G63G68 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G73G3BG20G69G6EG20G74G68G69G73G20G72G65G67G61G72G64G2CG20G76G69G63G74G69G6DG73G20G77G61G6EG74G20G65G71G75G61G6C G74G72G65G61G74G6DG65G6EG74G2E G34G31 G34G2E G4DG65G64G69G63G61G6CG20 G73G63G69G65G6EG63G65G20 G70G72G6FG76G69G64G65G73G20 G74G68G65G20 G62G61G73G69G73G20 G66G6FG72 G61G6EG20 G6FG62G6AG65G63G74G69G76G65G20 G61G73G73G65G73G73G6DG65G6EG74G20 G62G79G20 G65G73G74G61G62G6CG69G73G68G69G6EG67G20 G61 G6DG65G64G69G63G61G6CG20G73G63G61G6CG65G20G74G6FG20G61G73G73G65G73G73G20G74G68G65G20G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G20G6FG66G20G61G6E G69G6EG64G69G76G69G64G75G61G6CG20G61G6EG64G2FG6FG72G20G6DG65G6EG74G61G6CG20G69G6EG74G65G67G72G69G74G79G2E G35G2E G54G68G65G20 G61G69G6DG20 G6FG66G20 G68G61G72G6DG6FG6EG69G73G65G64G20 G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6E G63G61G6EG20G62G65G20G61G63G68G69G65G76G65G64G20G62G79G20G61G64G6FG70G74G69G6EG67G20G61G20G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6E G73G63G61G6CG65G20G65G78G70G72G65G73G73G65G64G20G69G6EG20G70G6FG69G6EG74G73G2CG20G77G68G69G63G68G20G77G6FG75G6CG64G20G65G6EG61G62G6CG65 G65G76G65G72G79G20G4DG65G6DG62G65G72G20G53G74G61G74G65G20G74G6FG20G61G73G73G69G67G6EG20G6DG6FG6EG65G74G61G72G79G20G76G61G6CG75G65 G74G6FG20G74G68G65G20G72G65G73G75G6CG74G73G20G6FG66G20G61G20G6DG65G64G69G63G61G6CG20G61G73G73G65G73G73G6DG65G6EG74G2E G36G2E G49G74G20G69G73G20G64G65G73G69G72G61G62G6CG65G20G66G6FG72G20G4DG65G6DG62G65G72G20G53G74G61G74G65G73G20G74G6FG20G6CG65G61G76G65 G6AG75G64G67G65G73G20 G61G20 G66G61G69G72G20 G6DG61G72G67G69G6EG20 G6FG66G20 G64G69G73G63G72G65G74G69G6FG6EG20 G77G68G65G6EG20 G74G68G65 G6CG61G74G74G65G72G20G61G70G70G6CG79G20G74G68G65G20G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G73G63G61G6CG65G2E G32G35 G20G49G20G64G65G74G20G66GF6G72G65G6CG69G67G67G61G6EG64G65G20G94G50G72G6FG70G6FG73G61G6CG73G20G66G6FG72G20G74G68G65G20G45G75G72G6FG70G65G2D G61G6EG20 G4CG65G67G69G73G6CG61G74G6FG72G94G20 G20 G6BG6FG6EG73G74G61G74G65G72G61G73G20 G62G6CG2EG61G2EG20 G61G6EG67GE5G65G6EG64G65 G66GF6G72G73G6CG61G67G65G74G73G20G73G79G66G74G65G20G69G20G70G75G6EG6BG74G20G62G29G20G31G3A G54G68G65G20G61G69G6DG20G6FG66G20 G74G68G65G20 G64G69G72G65G63G74G69G76G65G20G73G68G6FG75G6CG64G20G62G65G20 G74G6FG20 G68G61G72G2D G6DG6FG6EG69G73G65G20 G74G68G65G20 G72G75G6CG65G73G20 G69G6EG20 G4DG65G6DG62G65G72G20 G53G74G61G74G65G73G20 G74G6FG20 G63G6FG6DG2D G70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20 G66G6FG72G20 G6EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G64G61G6DG61G67G65G20 G72G65G73G75G6CG2D G74G69G6EG67G20G66G72G6FG6DG20G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G73G20G66G6FG6CG6CG6FG77G69G6EG67G20G72G6FG61G64G20G74G72G61G66G66G69G63 G61G63G63G69G64G65G6EG74G73G2E G54G68G69G73G20 G61G73G73G65G73G73G6DG65G6EG74G20 G73G68G6FG75G6CG64G20 G62G65G20 G6FG62G6AG65G63G74G69G76G65G20 G61G6EG64 G75G6EG69G66G6FG72G6DG2CG20G69G6EG20G61G63G63G6FG72G64G61G6EG63G65G20G77G69G74G68G20G74G68G65G20G6DG65G74G68G6FG64G73G20G64G65G2D G66G69G6EG65G64G20G69G6EG20G74G68G65G20G66G6FG6CG6CG6FG77G69G6EG67G20G70G61G72G61G67G72G61G70G68G73G2E G53G75G63G68G20G61G20G64G69G72G65G63G74G69G76G65G20G77G6FG75G6CG64G20G6EG6FG74G20G61G70G70G6CG79G20G74G6FG20G65G63G6FG6EG6FG2D G6DG69G63G20G6CG6FG73G73G65G73G20G6FG72G20G74G6FG20G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G73G2CG20G77G68G69G63G68G20G63G61G6EG6EG6FG74G20G62G65 G6DG65G64G69G63G61G6CG6CG79G20G69G64G65G6EG74G69G66G69G65G64G20G6FG72G20G65G78G70G6CG61G69G6EG65G64G2E G32G36 G33G2EG20 G43G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20 G66G6FG72G20 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G20 G6FG66G20 G61G6EG20 G69G6EG64G69G2D G76G69G64G75G61G6CG92G73G20G70G68G79G73G69G63G61G6CG20G61G6EG64G2FG6FG72G20G6DG65G6EG74G61G6CG20G69G6EG74G65G67G72G69G74G79 G49G6EG20 G74G68G69G73G20 G73G69G6EG67G6CG65G20 G73G63G61G6CG65G2CG20 G61G20 G63G65G72G74G61G69G6EG20 G6EG75G6DG62G65G72G20 G6FG66 G70G6FG69G6EG74G73G20G77G6FG75G6CG64G20G62G65G20G61G73G73G69G67G6EG65G64G20G74G6FG20G65G61G63G68G20G70G65G72G63G65G6EG74G61G67G65 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G20G6FG66G20G61G6EG20G69G6EG64G69G76G69G64G75G61G6CG92G73G20G70G68G79G73G69G63G61G6CG20G61G6EG64G2FG6FG72 G6DG65G6EG74G61G6CG20G69G6EG74G65G67G72G69G74G79G2CG20G74G61G6BG69G6EG67G20G61G63G63G6FG75G6EG74G20G6FG66G20G74G68G65G20G70G65G72G73G6FG6EG92G73 G61G67G65G20 G61G6EG64G20 G74G68G65G20 G64G65G67G72G65G65G20 G6FG66G20 G74G68G65G20 G69G6DG70G61G69G72G6DG65G6EG74G2EG20 G54G68G65 G76G61G6CG75G65G20G6FG66G20G61G20G70G6FG69G6EG74G20G77G6FG75G6CG64G20G62G65G20G64G65G74G65G72G6DG69G6EG65G64G20G62G79G20G65G61G63G68 G4DG65G6DG62G65G72G20 G53G74G61G74G65G20 G69G6EG20 G61G63G63G6FG72G64G61G6EG63G65G20 G77G69G74G68G20 G6EG61G74G69G6FG6EG61G6C G63G72G69G74G65G72G69G61G2E G4DG65G6DG62G65G72G20G73G74G61G74G65G73G20G63G6FG75G6CG64G20G69G6EG74G72G6FG64G75G63G65G20G61G20G6DG61G72G67G69G6EG20G6FG66 G64G69G73G63G72G65G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G74G68G65G20G6AG75G64G67G65G20G96G20G77G69G74G68G69G6EG20G61G20G72G61G67G65G20G6FG66G20G70G6CG75G73 G6FG72G20 G6DG69G6EG75G73G20 G32G30G20 G70G65G72G20 G63G65G6EG74G20 G96G20 G77G69G74G68G20 G72G65G67G61G72G64G20 G74G6FG20 G74G68G65 G61G6DG6FG75G6EG74G20G72G65G73G75G6CG74G69G6EG67G20G66G72G6FG6DG20G74G68G65G20G61G70G70G6CG69G63G61G74G69G6FG6EG20G6FG66G20G74G68G65 G73G63G61G6CG65G2CG20G69G6EG20G6FG72G64G65G72G20G74G6FG20G74G61G6BG65G20G61G63G63G6FG75G6EG74G20G6FG66G20G74G68G65G20G70G61G72G74G69G63G75G2D G6CG61G72G69G74G69G65G73G20G6FG66G20G65G61G63G68G20G63G61G73G65G2E G32G37 G46G69G6EG61G6EG73G69G65G72G69G6EG67G20G61G76G20G70G72G6FG6AG65G6BG74G65G74G20G68G61G72G20G68G69G74G74G69G6CG6CG73G20G6BG6FG6DG6DG69G74 G62G6CG2EG61G2EG20 G66G72GE5G6EG20 G64G65G20 G74G79G73G6BG61G2CG20 G64G65G20 G68G6FG6CG6CGE4G6EG64G73G6BG61G20 G6FG63G68G20 G64G65 G66G6CG61G6DG69G73G6BG61G20 G20 G66G6FG72G73G6BG6EG69G6EG67G73G72GE5G64G65G6EG2CG20 G20 G28G44G65G75G74G73G63G68G65G20 G46G6FG72G2D G73G63G68G75G6EG67G73G67G65G6DG65G69G6EG73G63G68G61G66G74G2CG20G4EG65G64G65G72G6CG61G6EG64G73G65G20G4FG72G67G61G6EG69G73G61G2D G74G69G65G20G76G6FG6FG72G20G57G65G74G65G6EG73G63G68G61G70G70G65G6CG69G6AG6BG20G4FG6EG64G65G72G7AG6FG65G6BG2CG20G46G57G4FG29 G66G72GE5G6EG20 G20 G4FG6EG61G73G73G69G73G2DG73G74G69G66G74G65G6CG73G65G6EG20 G20 G6FG63G68G20 G66G72GE5G6EG20 G69G74G61G6CG69G65G6EG73G6BG61 G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G20 G6AG75G72G69G73G74G72GE5G64G65G74G2EG20 G53G65G20 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 G43G68G72G69G74G69G61G6E G76G6FG6EG20 G42G61G72G2CG20 G20 G54G68G65G20 G53G74G75G64G79G20 G47G72G6FG75G70G20 G6FG6EG20 G61G20 G45G75G72G6FG70G65G61G6E G43G69G76G69G6CG65G20G43G6FG64G65G2CG20G4AG46G54G20G32G30G30G30G20G73G2EG20G33G32G36G2E G32G38 G53G65G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G74G2EG65G78G2EG20G43G68G72G69G73G74G69G61G6EG20G76G6FG6EG20G42G61G72G2CG20G20G54G68G65G20G53G74G75G64G79 G47G72G6FG75G70G20G6FG6EG20G61G20G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G43G69G76G69G6CG65G20G43G6FG64G65G2CG20G4AG46G54G20G32G30G30G30 G73G2EG20G33G32G33G20G66G66G2E G32G39 G43G68G72G69G73G74G69G61G6EG20 G76G6FG6EG20 G42G61G72G2CG20 G54G68G65G20 G43G6FG6DG6DG6FG6EG20 G45G75G72G6FG70G65G61G6E G4CG61G77G20G6FG66G20G54G6FG72G74G73G2CG20G76G6FG6CG2EG31G2CG4FG78G66G6FG72G64G20G31G39G39G38G2CG20G76G6FG6CG2EG20G32G2CG20G4FG78G2D G66G6FG72G64G20G32G30G30G30G2E G33G30 G44G65G20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20G61G72G74G69G6BG6CG61G72G6EG61G20GE4G72G20G75G74G64G72G61G67G20G75G72G20G64G65G6EG20G73G65G6EG61G73G74G65 G54G6FG72G74G20G4CG61G77G20G76G65G72G73G69G6FG6EG65G6EG2CG20G34G20G73G65G70G74G65G6DG62G65G72G20G32G30G30G30G2CG20G75G74G61G72G2D G62G65G74G61G64G20G61G76G20G76G6FG6EG20G42G61G72G73G20G57G6FG72G6BG69G6EG67G20G54G65G61G6DG20G6FG6EG20G54G6FG72G74G73G2E G33G31 G45G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20 G69G20 G64G65G6EG20 G65G6EG67G65G6CG73G6BG61G20 G20 G6CGE4G72G6FG62G6FG6BG65G6EG20 G54G6FG72G74 G6CG61G77G2CG20 G33G20 G65G64G2EG20 G4FG78G66G6FG72G64G20 G31G39G39G36G2CG20 G73G2EG20 G37G32G30G2CG20 G20 G6EGE4G6DG6EG65G72 G66GF6G72G66G61G74G74G61G72G6EG61G20G20G42G2EG53G2EG20G4DG61G72G6BG65G73G69G6EG69G73G20G6FG63G68G20G53G2EG46G2EG20G20G44G65G61G6BG69G6E G73G6FG6DG20G6DGF6G6AG6CG69G67G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G66GF6G72G75G74G6FG6DG20G65G78G65G6DG70G65G6CG76G69G73G20G20G66GF6G72G2D G6CG75G73G74G20G61G76G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G72G65G6BG72G65G61G74G69G6FG6EG73G2DG20G6FG63G68G20G73G70G6FG72G74G61G6BG74G69G76G69G2D G74G65G74G65G72G2CG20G66GF6G72G73G76G61G67G6EG69G6EG67G20G61G76G20G65G74G74G20G61G76G20G64G65G20G66G65G6DG20G73G69G6EG6EG65G6EG61G2CG20G61G76 G73G65G78G75G61G6CG6CG69G76G65G74G2CG20G61G76G20G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G62G6CG69G20G67G69G66G74G20G28G68GE4G72G20G69G6EG74G65 G65G6EG62G61G72G74G20G64G65G6EG20G65G6BG6FG6EG6FG6DG69G73G6BG61G20G66GF6G72G6CG75G73G74G65G6EG20G75G74G61G6EG20G75G74G74G72G79G63G6BG2D G6CG69G67G65G6EG20 GE4G76G65G6EG20 G64G65G6EG20 G69G64G65G65G6CG6CG61G20 G73G69G64G61G6EG20 G2DG20 G65G6EG20 G66GF6G72G6CG75G73G74G74G79G70 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G6EG6FG72G64G62G6FG20 G73G6EG61G72G61G72G65G20 G66GF6G72G20 G74G61G6EG6BG61G72G6EG61G20 G74G69G6CG6C G4AG61G6EG65G20 G41G75G73G74G65G6EG73G20 G20 G76GE4G72G6CG64G20 GE4G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G73G62G61G72G61 G66GF6G72G6CG75G73G74G65G72G29G2CG20 G20 G66GF6G72G6CG6FG72G61G64G20 G73G65G6DG65G73G74G65G72G2CG20 G6FG66GF6G72G6DGE5G67G61G20 G61G74G74 G6CG65G6BG61G20G6DG65G64G20G73G69G6EG61G20G62G61G72G6EG20G6FG63G68G20G6DGE5G6EG67G61G20G61G6EG64G72G61G20G74G79G70G65G72G20G61G76 G73G6BG61G64G6FG72G2E G33G32 G41G72G74G2EG37G3AG31G30G31G3AG20 G4CG69G61G62G69G6CG69G74G79G20 G66G6FG72G20 G4EG6FG6EG2DG45G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G44G61G2D G6DG61G67G65 G28G31G29G49G6EG20 G74G68G65G20 G63G61G73G65G20 G6FG66G20 G64G61G6DG61G67G65G20 G77G68G69G63G68G20 G64G6FG65G73G20 G6EG6FG74 G63G6FG6EG73G74G69G74G75G74G65G20 G61G6EG20 G65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G64G61G6DG61G67G65G2CG20 G74G68G65G20 G70G65G72G73G6FG6E G65G6EG74G69G74G6CG65G64G20 G74G6FG20 G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20 G6DG61G79G20 G64G65G6DG61G6EG64G20 G63G6FG6DG2D G70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G3A G20G20G20G61G29G20G20G85 G28G32G29G20G20G43G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G64G61G6DG61G67G65G20G77G68G69G63G68G20G64G6FG65G73 G6EG6FG74G20 G63G6FG6EG73G74G69G74G75G74G65G20 G61G6EG20 G65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G20 G64G61G6DG61G67G65G20 G69G73G20G20G20G6EG6FG74 G61G76G61G69G6CG61G62G6CG65G20G69G66G3A G20G20G20G61G29G20G85 G33G33 G53G65G20G64G69G73G6BG75G73G73G69G6FG6EG65G6EG20G6BG72G69G6EG67G20G74G2EG65G78G2EG20G66G61G6CG6CG65G6EG20G6FG6DG20G20G70G72G69G6EG73G65G73G2D G73G61G6EG20G43G61G72G6FG6CG69G6EG65G2CG20G64G65G74G20G66G72G61G6EG73G6BG61G20G66G61G6CG6CG65G74G20G64GE4G72G20G65G6EG20G74G69G64G6EG69G6EG67 G64GF6G6DG64G65G73G20G61G74G74G20G65G72G6CGE4G67G67G61G20G46G46G72G20G38G30G2CG30G30G30G20G28G31G32G2CG31G39G36G20G45G75G72G6FG29G2C G43G61G73G73G2EG2CG20 G63G69G76G2EG35G20 G4EG6FG76G65G6DG62G65G72G20 G31G39G39G36G2CG20 G4AG75G72G69G73G20 G43G6CG61G73G73G65G75G72 G50GE9G72G69G6FG64G69G63G20G31G39G39G37G20G49G49G2CG20G32G32G38G30G35G20G6FG63G68G20G65G74G74G20G74G79G73G6BG74G20G6DG6FG74G73G76G61G2D G72G61G6EG64G65G20G70G72G69G6EG73G65G73G73G61G6EG20G43G61G72G6FG6CG69G6EG65G20G66G61G6CG6CG20G64GE4G72G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2D G34G32 G65G6EG20G75G70G70G67G69G63G6BG20 G74G69G6CG6CG20G44G4DG20G31G38G30G2CG30G30G30G20G28G39G32G2CG30G33G32G20 G20 G45G75G72G6FG29G2C G4FG62G65G72G6CG61G6EG64G65G73G67G65G72G69G63G68G74G20 G48G61G6DG62G75G72G67G20 G32G35G20 G4AG75G6CG79G20 G31G39G39G36G2C G4EG65G75G65G20G4AG75G72G69G73G74G69G73G63G68G65G20G57G6FG63G68G65G6EG73G63G68G72G69G66G74G20G31G39G39G36G2CG20G32G38G37G30G2E G45G6EG6CG69G67G74G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G69G20 G46G72G61G6EG6BG66G75G72G74G65G72G20 G41G6CG6CG67G65G6DG65G69G6EG65 G5AG65G69G74G75G6EG67G20G61G76G20G69G20G67GE5G72G20G31G31G2EG31G30G2EG30G30G20G20G64GF6G6DG64G65G73G20G74G69G64G73G6BG72G69G66G74G65G6E G47G61G6CG61G20 G61G76G20 G48G61G6EG73G65G61G74G69G73G63G68G65G20 G4FG62G65G72G6CG61G6EG64G65G73G67G65G72G69G63G68G74G20 G61G74G74 G74G69G6CG6CG20 G70G72G69G6EG73G65G73G73G61G6EG20 G43G61G72G6FG6CG69G6EG65G20 G69G20 G73G6BG61G64G65G73G74GE5G6EG64G20 G73GE5G73G6FG6D G94G53G63G68G6DG65G72G7AG65G6EG73G67G65G6CG64G94G20 G65G72G6CGE4G67G67G61G20 G32G30G30G2CG30G30G30G20 G44G4DG2EG20 G53G65 G6FG63G6BG73GE5G20 G64G65G74G20 G66G72G61G6EG73G6BG61G20 G66G61G6CG6CG65G74G20 G6FG6DG20 G70G75G62G6CG69G63G65G72G69G6EG67G20 G61G76 G6DG65G64G69G63G69G6EG73G6BG61G20G64G65G74G61G6CG6AG65G72G20G6FG6DG20G20G4DG69G74G74G65G72G61G6EG64G73G20G73G6AG75G6BG64G6FG6DG2C G43G6FG75G72G20G64G92G61G70G70G65G6CG20G64G65G20G50G61G72G69G73G20G31G33G20G4DG61G72G63G68G20G31G39G39G36G2EG20G20G53G6BG61G64G65G2D G73G74GE5G6EG64G65G74G20G75G70G70G67G69G63G6BG20G74G69G6CG6CG20G46G46G72G20G33G34G30G2CG30G30G30G20G28G35G31G2CG38G33G33G20G45G75G72G6FG29G2E G53G65G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G74G2EG65G78G2EG20G76G61G6EG20G47G65G72G76G65G6EG20G2DG20G4CG65G76G65G72G20G2DG20G4CG61G72G6FG75G2D G63G68G65G20G2DG20G76G6FG6EG20G42G61G72G20G2DG20G56G69G6EG65G79G2CG20G54G6FG72G74G20G4CG61G77G2CG20G4FG78G66G6FG72G64G20G31G39G39G38G2C G73G2EG20G31G38G38G20G2E G53G65G20 G76G69G64G61G72G65G20 G74G2EG65G78G2EG20 G20 G42G2EG20 G53G2EG20 G4DG61G72G6BG65G73G69G6EG69G73G20 G26G20 G53G2EG20 G46G2E G44G65G61G6BG69G6EG2CG20 G54G6FG72G74G20 G4CG61G77G2CG20 G4FG78G66G6FG72G64G20 G31G39G39G34G2CG20 G73G2EG20 G35G39G39G20 G6FG63G68 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G6FG6DG20 G66G61G6CG6CG65G6EG20 G6FG6DG20 G70G72G69G6EG73G65G73G73G61G6EG20 G20 G43G61G72G6FG6CG69G6EG65G20 G69 G50G65G74G65G72G20G53G63G68G6CG65G63G68G74G72G69G65G6DG73G20G61G72G74G69G6BG65G6CG20G20G69G20G42G2EG53G2EG20G4DG61G72G6BG65G6EG73G69G2D G6EG69G73G20G28G65G64G2EG29G2CG20G50G72G6FG74G65G63G74G69G6EG67G20G70G72G69G76G61G63G79G2CG20G4EG65G77G20G59G6FG72G6BG20G31G39G39G39 G73G2EG20G31G33G31G2E G33G34 G41G72G74G2EG20G32G20G3AG20G31G30G33G3AG20G43G72G69G6DG69G6EG61G6CG20G44G65G66G61G6DG61G74G69G6FG6EG20G61G6EG64G20G43G72G69G6DG69G2D G6EG61G6CG20G44G65G70G72G69G76G61G74G69G6FG6EG20G6FG66G20G4CG69G62G65G72G74G79 G28G31G29 G20G41G20G63G72G69G6DG69G6EG61G6CG20G64G65G70G72G69G76G61G74G69G6FG6EG20G6FG66G20G6CG69G62G65G72G74G79G20G20G63G6FG6EG2D G73G74G69G74G75G74G65G73G20G20G64G61G6DG61G67G65G2E G28G32G29 G20 G41G20 G63G72G69G6DG69G6EG61G6CG20 G64G65G66G61G6DG61G74G69G6FG6EG20 G63G6FG6EG73G74G69G74G75G74G65G73G20 G64G61G2D G6DG61G67G65G20G75G6EG6CG65G73G73G20G74G68G65G20G64G65G66G61G6DG61G74G69G6FG6EG20G69G73G20G63G72G69G6DG69G6EG61G6CG20G20G6DG61G69G6EG2D G6CG79G20 G66G6FG72G20 G74G68G65G20 G70G75G72G70G6FG73G65G20 G6FG66G20 G73G65G63G75G72G69G6EG67G20 G70G65G61G63G65G20 G6FG72G20 G61G6EG79 G6FG74G68G65G72G20G70G75G62G6CG69G63G20G69G6EG74G65G72G65G73G74G2E G33G35 G53G65G20G74G2EG65G78G2EG20G72G65G67G65G72G69G6EG67G73G66G6FG72G6DG65G6EG20GA7G20G38G2E G33G36 G28G32G29G20G20G49G6EG20G61G20G63G61G73G65G20G6FG66G20G69G6EG66G72G69G6EG67G65G6DG65G6EG74G20G6FG66G20G61G20G72G69G67G68G74G20G77G68G69G63G68 G62G65G6CG6FG6EG67G65G64G20 G74G6FG20 G61G20 G64G65G63G65G61G73G65G64G20 G70G65G72G73G6FG6EG2CG20 G74G68G6FG73G65G20 G77G68G6F G77G65G72G65G20G69G6EG20G61G20G70G61G72G74G69G63G75G6CG61G72G6CG79G20G63G6CG6FG73G65G20G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG2D G73G68G69G70G20 G74G6FG20 G74G68G65G20 G64G65G63G65G61G73G65G64G2CG20 G63G6CG6FG73G65G20 G72G65G6CG61G74G69G76G65G73G20 G6FG66G20 G74G68G65 G64G65G63G65G61G73G65G64G2CG20G61G6EG64G20G74G68G65G20G64G65G63G65G61G73G65G64G92G73G20G73G75G63G63G65G73G73G6FG72G73G20G6DG61G79 G73G75G65G20 G66G6FG72G20 G65G6CG69G6DG69G6EG61G74G69G6FG6EG20 G6FG66G20 G74G68G65G20 G69G6EG6AG75G72G69G6FG75G73G20 G65G66G66G65G63G74G2E G57G68G65G72G65G20 G61G6EG20 G69G6EG66G72G69G6EG67G65G6DG65G6EG74G20 G69G73G20 G69G6DG70G65G6EG64G69G6EG67G2CG20 G73G75G63G68 G70G65G72G73G6FG6EG73G20G6DG61G79G20G73G75G65G20G66G6FG72G20G70G72G6FG68G69G62G69G74G69G6FG6EG20G61G6EG64G20G66G6FG72G20G63G6FG6DG2D G70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G65G78G70G65G6EG64G69G74G75G72G65G20G69G6EG63G75G72G72G65G64G20G6FG72G20G64G61G6DG61G67G65 G73G75G66G66G65G72G65G64G20G69G6EG20G6FG72G64G65G72G20G74G6FG20G70G72G65G76G65G6EG74G20G74G68G65G20G69G6EG66G72G69G6EG67G65G6DG65G6EG74 G6FG72G20G6CG69G6DG69G74G20G69G74G73G20G65G78G74G65G6EG74G20G6FG72G20G73G65G76G65G72G69G74G79G2E G28G33G29G20G54G68G65G20G72G69G67G68G74G20G6FG66G20G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG69G74G79G20G65G6EG64G75G72G65G73G20G66G6FG72G20G66G69G66G74G79 G79G65G61G72G73G20G28G61G6CG74G2EG3AG20G61G20G72G65G61G73G6FG6EG61G62G6CG65G20G70G65G72G69G6FG64G29G20G61G66G74G65G72G20G74G68G65G20G64G65G63G65G61G2D G73G65G64G20G70G65G72G73G6FG6EG92G73G20G64G65G61G74G68G2E G33G37 G41G72G74G2EG20G32G20G3AG20G31G30G31G3AG20G50G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G49G6EG6AG75G72G79 G28G32G29G20G50G65G72G73G6FG6EG73G20G77G68G6FG20G61G72G65G20G69G6EG20G61G20G70G61G72G74G69G63G75G6CG61G72G6CG79G20G63G6CG6FG73G65 G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG73G68G69G70G20G74G6FG20G74G68G65G20G69G6EG6AG75G72G65G64G20G70G61G72G74G79G20G68G61G76G65G20G61G20G63G6CG61G69G6D G66G6FG72G20G61G70G70G72G6FG70G72G69G61G74G65G20G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G64G61G6DG61G67G65G20G6FG66G20G61 G6EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20G6EG61G74G75G72G65G20G73G75G73G74G61G69G6EG65G64G20G61G73G20G61G20G72G65G73G75G6CG74G20G6FG66 G74G68G61G74G20G70G61G72G74G79G92G73G20G69G6EG6AG75G72G79G2E G33G38 G41G72G74G2EG20G32G20G3AG31G30G32G3AG20G41G64G64G69G74G69G6FG6EG61G6CG20G52G75G6CG65G73G20G69G6EG20G43G61G73G65G20G6FG66G20G44G65G61G74G68 G28G33G29 G20G85G20G54G68G6FG73G65G20G77G68G6FG20G61G72G65G20G69G6EG20G61G20G70G61G72G74G69G63G75G6CG61G72G6CG79G20G63G6CG6FG73G65 G70G65G72G73G6FG6EG61G6CG20G72G65G6CG61G74G69G6FG6EG73G68G69G70G20G74G6FG20G74G68G65G20G64G65G63G65G61G73G65G64G20G61G72G65G20G65G6EG2D G74G69G74G6CG65G64G20G74G6FG20G61G70G70G72G6FG70G72G69G61G74G65G20G63G6FG6DG70G65G6EG73G61G74G69G6FG6EG20G66G6FG72G20G64G61G6DG61G2D G67G65G20 G6FG66G20 G6EG6FG6EG2DG65G63G6FG6EG6FG6DG69G63G20 G6EG61G74G75G72G65G20 G73G75G73G74G61G69G6EG65G64G20 G61G73G20 G61 G72G65G73G75G6CG74G20G6FG66G20G74G68G65G20G64G65G61G74G68G2E G33G39 G43G68G72G69G73G74G69G61G6EG20 G76G6FG6EG20 G42G61G72G2CG20 G54G68G65G20 G53G74G75G64G79G20 G47G72G6FG75G70G20 G6FG6EG20 G61 G45G75G72G6FG70G65G61G6EG20G43G69G76G69G6CG20G43G6FG64G65G2CG20G4AG46G54G20G32G30G30G30G20G73G2EG20G33G32G39G2E