Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Artikkelforfatter: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Udgave:
3, 2012
Språk: Dansk
Kategori:

Under slagordene ”Trygge forbrugere  Aktive valg” har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan  med 23 forskellige forslag, som fordeler sig på følgende 4 områder:

 

  • Information
  • Klagemuligheder og håndhævelse
  • Rettigheder
  • Sikkerhed (vedrører ikke den finansielle sektor)

 

Især de to førstnævnte områder indeholder forslag på forsikrings- og pensionsområdet. En del af disse forslag er helt eller delvist implementering af EU- regulering, der endnu ikke er vedtaget. Nogle af forslagene fremstår som nye, men er reelt genbrug af tidligere fremsatte forslag.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).