Brexit idag - Brexit imorgon – bara frågor - inga svar

Artikkelforfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Udgave:
2, 2019
Språk: Svensk
Kategori:
 

Vad var det som hände egentligen? Vaknade upp dagen efter omröstningen och Storbritannien hade röstat FÖR ett utträde ur EU!

 
Brexit – en osäkerhet hos större delen av Storbritanniens befolkning. Idag finns det enbart frågor – inga svar. Hur länge orkar Teresa May?  Vad är de styrandes nästa steg? (i skrivande stund vet vi att May har lämnat in sin avskedsansökan och avgår den 7 juni som partiledare och under juli som premiärminister) Ett Brexithaveri där May har försökt få igenom tre olika ”deals” för att Storbritannien ska kunna lämna EU på ett, för parlamentet godtagbart sätt. Brexit kan få stora konsekvenser på den brittiska och europeiska försäkringsmarknaden. I stort kommer Brexit påverka import- och exportmarknaden i EU och framförallt i Storbritannien med höjda priser, straffavgifter och kanske även tullar och kvoteringar.
 
Om vi ser Brexit med svenska ögon så finns det idag också många frågor, för de svenska företagen, för de som arbetar och bor i England, export och import, tull och skatter mm. 
 
När vi bl. a pratar med Sv. Handelskammaren så har några sökt medborgarskap i Storbritannien för att säkra upp sin intjänade pension, då pensionsrätten i det allmänna pensionssystemet är oklart hur det ska räknas för de som bott och arbetat i Storbritannien och EU.
 
På vår försäkringsmarknad kommer Brexit att spela en potentiell stor roll, eftersom nationen inte längre täcks av EUs regelverk för finansiella tjänster. Det innebär bland annat att när Storbritannien blir ett s.k. ”tredjeland” kommer försäkringsbolag som agerar på den Europeiska marknaden att förlora sitt EU-pass. Förlusten av sitt EU-pass leder till flertalet konsekvenser bl. a.
• Post-Brexit Försäkringsbolag – kommer inte längre att få agera på den gemensamma marknaden, inte ens online, utifrån sina nuvarande tillstånd
• Brittiska försäkringsfilialer som agerar i ett medlemsland kommer att behöva nationella tillstånd för att agera i varje enskilt land. Ett sådant nationellt tillstånd täcker dessutom inte fililens möjligheter till affärer över nationella gränser
• Brittiska bolag kan komma att ha svårt att garantera kontinuitet i sina försäkringsvillkor gällande tjänster som erbjudits före Brexit och som kan förnyas efter ett Brexit
• Brittiska konsumenter som är försäkrade av ett icke-brittiskt bolag kommer att börja se sig om efter andra lösningar. Den brittiska regeringen har infört ett TPR, Temporary Permissions Regime, för att garantera dessa konsumenter att skador fortsätter att ersättas, detta är dock en tillfällig lösning. (Å andra sidan verkar inte EU vara villig att erbjuda brittiska bolag samma möjlighet för sina EU-konsumenter)
 
En uppenbar konsekvens av detta är att konkurrensen på den inhemska EU-marknaden kommer att påverkas, för att inte tala om hur konkurrensen kommer att se ut i Storbritannien. På sin hemmaplan ser de brittiska försäkringsbolagen ett paradigmskifte hos konsumenten. Intresset för försäkringar kommer att migrera från livförsäkring mot inkomstförsäkring förmodar man, då oron hos många är att Brexit kommer att leda till ökad arbetslöshet. En ytterligare orsak till oro är att försäkringsbolagen riskerar att förlora ”top talent” till europeiska konkurrenter, vars marknad plötslig skulle bli större och mera varierad är deras brittiska motpartners.
 

Brexit – flera konsekvenser framåt

Att världens sjätte största ekonomi nu är i en omtumlande förändringsfas råder det ingen tvekan om. Däremot råder det många tveksamheter kring huruvida Britannien lämnar EU med ett avtal eller inte - blir det en ’hard Brexit’ eller kan de gamla dominerande partierna Labour och Tories enas om en linje och förenade förhandla med EU? Kan det till och med bli så att det beslutet som togs genom en folkomröstning att lämna EU rivs upp? För att addera ytterligare ett lager av komplexitet; på andra sidan förhandlingsbordet sitter EU-parlamentarikerna i Bryssel. De måste markera att EU inte är en sammanslutning där man kan komma och gå som man vill, samtidigt som en smidig uppgörelse är det ultimata målet givet rådande förutsättningar. 
 
De framtida konsekvenserna av Brexit omgärdas av en stor osäkerhet. Den huvudsakliga grunden till detta är att människor och kommersiella aktörer måste försöka att förbereda och anpassa sig och sin verksamhet efter sannolika och osannolika utfall i en process som präglas av komplexa ställningstaganden och i visst motto emotionella infall. Där ett nytt beslut, från en dag till en annan, kan rasera de planer och strategier företag har lagt ner enorma resurser att förbereda sig för. 
 
Det har kommit till den punkten att flertalet företag önskar att utträdet sker omgående så att de problem som uppstår kan lösas när konsekvensen för verksamheten uppdagas – snarare än att leva i en ovisshet om framtiden och de verkliga följderna av en Brexit.  
 
Att en oviss framtid skapar turbulens råder det ingen tvekan om. Däremot råder det en stor osäkerhet kring hur gemene man påverkas. En verksamhet som Lloyd’s, som i mångt och mycket kan definieras som försäkringsbranschens mittpunkt, är så pass känsligt för avbrott (vilket naturligtvis är konsekvensen när hundratals miljarder placeras årligen i riskpremier under deras tak) att hissar och toaletter ligger på utsidan av byggnaden. Det får helt enkelt inte bli störningar. När det, av EU, stipulerade rörelsen av fritt kapital inom unionens gränser inte längre är en självklarhet till de brittiska öarna påverkas Lloyd’s och hela den globala försäkringsbranschen – men framförallt för människorna i och runtomkring den. 
 
När dotterbolag ska etableras på den europeiska kontinenten kommer även människor att behöva förflyttas. Att ett globalt försäkringsbolag kan ha risken på balansräkningen hos ett dotterbolag i Bryssel medan affärerna tecknas i London är i sig inga problem. Men att flytta människorna, det är en helt annan fråga. Personer som jobbar i London gör oftast det för att de vill jobba just i London och inte i Frankfurt. Tänkte röstberättigade personer verkligen i de banorna när de röstade ”JA” till en Brexit? 
 
Ett annat talande exempel är den Japanska biltillverkaren Nissan. De etablerade en Fabrik i Sunderland, dels för den goda tillgången på (relativt) billig arbetskraft men främst för Britanniens medlemskap i EU och därmed den fria tillgången till den europeiska marknaden. Nissan kommer nu att lägga ner sin fabrik, med stor sannolikhet flytta den till den europeiska kontinenten med biverkningen att tiotusentals britter förlorar sina jobb. Nissan mister de fördelar som den strategiska placeringen gav dem, tullavgifter och därtill relaterad administration minskar tillväxt-och avkastningspotentialen. Verksamheten förflyttas och det är människorna som får betala priset.  
 
Det ska dock tilläggas att det jakande beslutet om en Brexit hade en klar majoritet i Sunderland. 
 
Sammanfattningsvis allokeras enorma resurser på att förbereda sig för olika framtida scenarion. Företag avvaktar just nu med investeringar som hade kunnat skapa tillväxt, värde och fler jobb för britterna. När röken har skingrats kommer säkerligen London fortsättningsvis att vara centrumet för finans och försäkring.  Däremot kommer många företag att ha slösat oerhörda resurser och tusentals människor har förlorat sina jobb. 
 
För våra svenska företag med verksamhet i Storbritannien så är osäkerheten med Brexit, att en etablering kan försvåras och en agentur kan upphöra, hur och om det kan bli nödvändigt att starta ett brittiskt dotterbolag. Viktigt är, för den svenska försäkringsbranschen, att ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU kommer att möjliggöra rätten till etablering och gränsöverskridande verksamhet.
Brexit partiet är vid den senaste undersökningen störst – Brexit-partiet har gått om både Labour och Torres.  Storbritannien har hamnat i en återvändsgränd – finns inga alternativ - alla blev ”förlorare”. Inga kunskaper vid omröstningen om vilka konsekvenser som en Brexit kunde/kan bli och nu är det försent. Ingen hade någon plan eller förberedelse för ett JA för Brexit – nu är det ett faktum där det återstår frågor och oenighet – i parlamentet – i näringslivet – i ekonomi – i arbetslöshet – på landet och i storstan’ – i den genuina familjen – hela Storbritannien befinner sig i ”one big mess”!
Många familjer har hamnat i tragedier då det finns olika uppfattningar inom familjerna – den största skilsmässoorsaken i London är idag Brexit.
 
Brexit på BBC varje dag – flera frågor – inga svar – ett kort uppehåll några dagar – en ny prins är född – på första sidorna i alla dagstidningar, nyfödde prinsen visas upp – skönt att göra ett avbräck i Brexit, men bara för en dag…
 
Tre intensiva dagar i Londons Finansmarknadscentrum – högt tempo – vi hinner med mycket på kort tid!
 
Besök på Lloyds, NGIN London (Next Generation Insurance Network London), ABI (Association of British Insurers), Miller Insurers, Svenska Handelskammaren och SEB. 
 
Tio medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen fick möjlighet att besöka och lära sig mera om försäkringsbranschen och finansmarknadens utmaningar i Brexit tider. Det vi alla tio såg mest fram mot var nog besöket på Lloyd’s. 
 
 
Fr vänster: Johan Sjöström KPA, Maria G Sjölin Dalarnas Försäkringsbolag, Louise Ingman Moderna, Helen Savar Poor Folksam, Anneli Liljeros Solid, Klas Granström LF Värmland, Jordan Ko Sirius, Ellinor Jatéus Agria, Michael Segage Lundsten FOG, Jesper Sundin If, Stefan Pärsson Svenska Försäkringsföreningen (foto Malin Biro Svenska Försäkringsföreningen)

Lloyd’s of London - Marknadsplatsens marknadsplats för försäkringslösningar. 

Lloyd’s - En marknadsplats där medlemmar går ihop för att bilda syndikat och kunna erbjuda och försäkra specialiserade risker. Risker, allt från terrorattacker, OS och rymdfarkoster till kroppsdelar på idrottsstjärnor och musikartister. Vi fick en mycket god insyn och presentation av Lloyd’s samt en fin rundvandring i de anrika lokalerna. 
Lloyd’s – Inget får störa verksamheten och affärerna. All teknik på utsidan, all service och arbete utförs från utsidan, hissarna ”ligger” utanpå huset, värme- och ventilationsanläggning, toaletter likaså. Säkerhet är rigorös och ingen kommer oanmäld eller undkommer säkerhetskontrollen.
 
NGIN besök – hur ser vi på nästa generations försäkringsmarknad? Next Generation Insurance Network London (NGIN) 
Förutom Brexit var det ett ämne som tydligt präglade samtliga besök– mångfald och jämställdhet. Vi träffar representanter från NGIN, en organisation som arbetar för att hjälpa unga att göra karriär i försäkringsbranschen genom event, mentorprogram och möjlighet till nätverkande. NGIN arbetar nära med hela försäkringsmarknaden i London, allt från Lloyds till förmedlare, försäkring och återförsäkringsbolag för att skapa möjligheter för unga att göra karriär. Hur ska man få in fler unga i försäkringsbranschen? och framförallt, Hur ska man få dem att stanna kvar? 
Oavsett vart på försäkringsmarknaden man är verksam är kvinnor i ledande positioner klart underrepresenterade. En fråga som vi i Sverige diskuterat under en lång tid, verkar nyligen ha kommit att bli ett av de viktigaste ämnena på försäkringsmarknaden i London. Så hur ska man möjliggöra att fler kvinnor stannar kvar och framförallt, vilja göra karriär? Frågan kommer upp på vårt besök hos NGIN och även om det inte finns något enkelt svar, så ser man mer och mer att krav ställs från unga som kommer ut på arbetsmarknaden man ska kunna göra karriär men samtidigt kunna balansera arbetsliv och fritid.  
Detta är inte enbart en fråga som lyfts av NGIN utan tas upp på samtliga av våra besök som ett område som är en av de viktigaste utmaningarna på Londons försäkringsmarknad. ABI har som fokusområde att övergripande bidra till en bransch som främjar jämställdhet och mångfald. Detta speglas även genom deras egna rekryteringar. Marsh har interna program för att lyfta och möjliggöra för kvinnor som vill göra karriär och Millers anger mångfald hos personal och en flexibel och uppmuntrande arbetsmiljö där alla värderas lika som en av deras viktigaste utmaningar för att kunna konkurrera som arbetsgivare i framtiden. 
Här finns potential för Sv. Försäkringsföreningen att sätta igång ett arbete.
 
Besök hos ABI och Millers, försäkringar och framtid, jämställdhet och möjligheter, att få unga att stanna kvar på arbetsmarknaden diskuterades och naturligtvis Brexit. Med svenska ögon så har den brittiska arbetsmiljö och jämställdhetsarbetet lång väg att gå.
 
Besök på Sv. Handelskammaren – Intressanta diskussioner hur Brexit påverkar svenska företag och svenskar som jobbar och bor i Storbritannien.
 
Avslutande besök på SEB – återigen mycket Brexit-diskusisoner.
 
Tre intensiva dagar är slut
Många fantastiska besök och härliga människor som verkligen välkomnade oss. Mycket lärdom tar vi med oss men också många frågor. Det finns stora utmaningar för försäkrings- och finansmarknadens centrum.
 
 
 
För artikeln: Helen Savar Poor (Folksam), Jesper Sundin (If), Louise Ingman (Moderna), Anneli Liljeros (Solid), Maria Sjölin (Dalarnas Försäkringsbolag)