Årets unga talang är analytisk och tänker som en entreprenör

Artikkelforfatter: Per Georgzén
Position: Ansvarig omvärldsbevakning och hållbarhet
E-mail: per.georgzen@seb.se
Organization: SEB Pension & Försäkring
Udgave:
4, 2016
Språk: Svensk
Kategori:

 

– När jag tog över den här rollen på SEB Pension & Försäkring för drygt ett år sedan, var jag inte alldeles säker på vad det skulle innebära. Men jag har fått utveckla den på egen hand. Jag har automatiserat den kvantitativa delen av omvärldsbevakningen och byggt upp den kvalitativa analysen. Dessutom har jag blivit ansvarig för hållbarhetsarbetet inom SEB Pension & Försäkring.

Så berättar Per Georgzén om sitt arbete. Han har precis fått Svenska Försäkringsföreningens pris Ung Talang 2016, med motiveringen att ha ”etablerat en tydlig struktur baserat på kundinsikter i omvärldsbevakningen och kompletterat med konkurrentanalyser inom prioriterade utvecklingsområden. Per har också hittat nya sätt att kommunicera sitt område genom t.ex. automatiserade marknadsanalyser och webinarer. Per är drivande, men är också analytisk och har ett entreprenörstänkande, vilket driver SEB Pension & försäkring att hela tiden utgå från kund och dess upplevelse.”

Gått från kvantitativ till kvalitativ analys

– Tidigare låg en stor del av jobbet på den kvantitativa delen. I och med att jag har automatiserat den, har det blivit mycket mer tid för de kvalitativa analyserna. Det innebär att jag kan lägga mer kraft på att bevaka konsument- och tekniktrender, liksom på att göra konkurrentanalyser. Charmen i det här jobbet är att det är så varierande och att jag kan få vara med och påverka olika delar av verksamheten.

Per arbetar mycket på uppdrag av olika enheter inom SEB Pension & Försäkring. På det sättet får han vara verksam med frågor som rör både nutid och i framtid. Samtidigt handlar det om att vara proaktiv. Han producerar nyhetsbrev varje vecka och syns regelbundet på intranätet.

Kan bli mer synlig

Hållbarhetsdelen växer nu fram som en viktig del av Pers arbete.

– Det här är frågor som ligger mycket i tiden. Både kunderna och samhället i övrigt efterfrågar vår syn. Och som finansiell aktör har vi möjlighet att påverka.

Hållbarhetsfrågorna är av långsiktig karaktär och SEB har gjort mycket inom det här området under gångna år. Men Per medger att man kanske inte varit så synliga. Det gäller att samla ihop det man gör och kommunicera ut resultaten.

– När vi jämför oss med vad andra banker gör på hållbarhetsområdet, kommer vi mycket väl ut. Men inom SEB Pension & Försäkring ska vi ju jämföra oss med andra försäkringsbolag.

Vid sidan av arbetet, är det fotboll och ishockey som fångar Pers intresse. Förutom resor, djur och natur samt kultur, förstås. Men just nu är det mest fokus på att byta hemvist från Uppsala till Stockholm.

Inget medvetet val

Hur kom det då sig att Per började på SEB?

– Efter gymnasiet valde jag att inte omedelbart börja på universitetet. Istället växlade jag med att jobba och resa under fyra år.

Först därefter blev det studier under fem år i Uppsala, inklusive ett halvår i Aten. En kandidat och en master i företagsekonomi hann det bli, innan han hösten 2014 kom in på SEBs traineeprogram. Även om han där fick prova på olika delar av bankens verksamhet, var det på SEB Pension & Försäkring han fick sin fasta placering från första början.

– Jag kan inte säga att det var ett medvetet val att jobba med försäkring, men det är absolut ingenting som jag har ångrat. Tvärtom!

Tre utmaningar

Vi kommer in på försäkringsbranschens utmaningar, sett ur Pers perspektiv. Han märker hur ansvaret alltmer skiftar över från samhället till individen.

– Det gäller att få med alla på tåget, så att de får chansen till ett bra skydd och pension. Branschen måste därför fokusera på att förenkla och bli mer kundanpassad. Det är en jätteutmaning att hjälpa kunderna i den här omställningen. Till mig själv säger jag att jag är på jobbet varje dag för att göra någonting bra för våra kunder!

En annan utmaning för de traditionella försäkringsbolagen är hur de ska förhålla sig till de innovativa aktörer som kommer in på marknaden. Den här nya världen präglas av rörlighet och flexibilitet. Frågan man måste fundera på, enligt Per, är vilken teknik som kommer att gå hem hos konsumenterna. Han konstaterar samtidigt att många av de äldre bolagen lider av komplexa system.

Per ser behovet av rådgivning som en tredje utmaning.

– Man kan ju säga att det här är de traditionella bolagens nisch. Här gäller det för oss att belysa vikten av rådgivning, av någonting som kunden inte har nytta av förrän om kanske fyrtio år! Självklart är det så att kunderna skiljer sig åt och alla är inte i behov av rådgivning. Målsättningen är att finnas till för alla våra kunder med olika tjänster beroende av vad kunden efterfrågar.  

På tal om framtiden, vad gör du själv om fem år?

– Jag har två spår. Det ena handlar om att jag vill testa hur det är att vara ledare. Det andra om hur det är att arbeta i ett annat land. Jag skulle också vilja röra mig närmare kund. Men helt klart är att jag trivs bra här på SEB Pension & Försäkring och att jag gärna vill fortsätta i branschen, säger Per avslutningsvis.