Stormflodsordning i stormvejr

Stormen Bodil den 5. december 2013 var kostbar for forsikringsselskaberne: Men den efterfølgende stormflod skulle vise sig at være  langt mere problematisk. Store stormflodsskader bevirkede, at politikerne ændrede erstatningsreglerne for den offentlige stormflodsordning med tilbagevirkende kraft. Forsikringsselskaberne måtte samtidig tage imod meget kritik, idet mange skadelidte forventede, at selskaberne ville give dem en erstatning svarende til en forsikringserstatning. Nu slikker både minister og forsikringsselskaber sårene. Næste skridt bliver et nyt udvalgsarbejde om stormflodsordningens fremtid. For forsikringsbranchen bliver det afgørende ikke igen at havne i krydsilden mellem utilfredse kunder og politikere.

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).

 


BilagStørrelse
214.8 KB