Søg artikel

Søgningen gav 51 resultater, viser 1 - 10

Should one insure against employee dishonesty (or rather not)?

Udgave: 4 / 2014 | Kategori: Risiko | Forfatter: Johannes Brinkmann

Insurance is among the most important institutions in present day society, as a provider of economic risk coverage and as a major player in financial markets. As all other profit and growth seeking business, insurance is risky and developing an appropriate frame of reference for insurance business ethics can be useful. But the primary question is if such a frame of reference works in practice. In this paper, it is suggested to take a look at employees as insurable risks.

Konkurrencereglernes betydning for samarbejdet i forsikringsbranchen

Udgave: 4 / 2014 | Kategori: Forbrugerspørgsmål, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Peter Celander Lindgren

Et indblik i konkurrencereglernes betydning for en brancheorganisation som Forsikring & Pension. Gennemgang af Forsikring & Pensions netop opdaterede konkurrenceretlige vejledning og eksempler på konkurrencefølsomme emner og samarbejder, aftaler og drøftelser, som kan tillades imellem konkurrerende virksomheder i Forsikring & Pensions regi. Omtale af sanktionerne ved overtrædelse af konkurrencereglerne.

EIOPA-høring om produktovervågning og ledelse

Udgave: 4 / 2014 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Claus Tønnesen

Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikring og Arbejdsmarkedspension har offentliggjort en høring om udkast til guidelines om forsikringsselskabers udvikling af nye produkter. Nærværende artikel redegør kort for EIOPAs udkast. Artiklen er en opfølgning på artiklen ”Produktkontrol på vej i forsikring”, som blev bragt i NFT 3/2014.

The impact of the underlying interest rate process

Udgave: 4 / 2014 | Kategori: Forsikringsteknik | Forfatter: Johan Dellner

Insurance companies use different types of interest rate models for the same type of valuation, the valuation of the time value of options and guarantees (TVOG). This paper aims to explain and examine the impact of using Three underlying interest rate model when generating the economic scenarios used for the valuation. These processes are all used in the insurance industry and fulfill to a certain extent the market consistency and risk neutrality required by EIOPA under Solvency II.

Skærpede sanktioner ved overtrædelse af lovgivningen om salg af forsikringer

Udgave: 4 / 2014 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Claus Tønnesen

I disse år sker der kraftig skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af den finansielle lovgivning i almindelighed. Alle vigtige EU-direktiver og forordninger indeholder bestemmelser om, at tilsynsmyndighederne i medlemslandene kan idømme store bøder til de ansvarlige for en overtrædelse. Artiklen redegør med fokus på forsikringsområdet kort for EU-reglerne og for den danske model for implementering af EU-reglerne.

Sider