Søg artikel

Søgningen gav 55 resultater, viser 51 - 60

Klimaforandringer og forsikring

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Michael Holm, Vagn Østergaard

De danske klimascenarier angiver, at den maksimale vandstand stiger 1050 mm frem til perioden 2071 – 2100 svarende til gennemsnitligt 10,5 mm pr. år. Sammen med kraftigere og hyppigere storme end vi har set hidtil, kan det sætte forsikringsselskabernes reassurancemuligheder under pres. Udfordringen for de danske forsikringsselskaber i årene fremover er derfor at fastholde en tilstrækkelig stormreassurancebeskyttelse hos kreditværdige reassuranceselskaber, således at deres risikoprofil svarer til kapitalgrundlaget. En begrænsning i den traditionelle reassurancekapacitet vil betyde forøget fokus på kapitalmarkedet og anvendelse af securitisation.

Solvency II: Best Practice in Loss Reserving in Property and Casualty Insurance – the foundation is critical

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret, Forsikringsteknik, Tilsyn | Forfatter: Heike Klappach

The discussion about what constitutes “Best Practice” in actuarial loss reserving often concentrates on the choice of the “right” calculation method. Best practice, however, should not only focus on applying the most appropriate actuarial method, but should also give equal importance to data management, reconciliation of data to balance sheet figures and a review of results by peers not involved in the calculation process, and last but not least the documentation of this actuarial estimate. After all, best practice also comprises the documentation and transparency of results as well as the underlying processes.

Solvens II – Hvor er vi nu?

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret, Tilsyn | Forfatter: Peter Skjødt

Formålet med denne artikel er at påvise, at der er nået store og betydningsfulde fremskridt mod nye, risikobaserede solvensregler for forsikringsselskaber og pensionskasser. Mange europæiske forsikringsselskaber og pensionskasser har engageret sig dybt i arbejdet med henblik på at sikre, at de kommende solvensregler udformes hensigtsmæssigt, så det kommende solvenstilsyn ansporer til sund risikostyring, styrket konkurrence og bedre kapitalallokering – uden at det væsentlige hensyn til beskyttelse af forbrugerne svækkes.

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken

Udgave: 1 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret, Tilsyn | Forfatter: Jörgen Olsén

Inom EU pågår arbetet med att ta fram det kommande, riskbaserade, solvensregelverket Solvens 2, som förväntas träda i kraft 2010. Kärnan i ett riskbaserat solvenssystem är att verksamhetens risk mäts, och att solvenskapitalet står i direkt relation till försäkringsbolagets risknivå. Inom systemet kommer man att tillåta interna riskklassificeringsmodeller. Dessa kan fånga det unika i varje bolags verksamhet, effektivisera riskhanteringen och göra att effekten av optimal återförsäkring tillgodoräknas och eventuellt minska solvenskravet. För att finna den optimala risköverföringsstrategin bör försäkringsbolaget sträva mot samordnad riskhantering på ledningsnivå.

Sider