Søg artikel

Søgningen gav 965 resultater, viser 31 - 40

Att skapa en framgångsrik regional utveckling

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Samfundsansvar | Forfatter: Peter Griepenkerl Lööf

Hur skapar vi en framgångsrik regional utveckling? Och hur har Sveriges län och kommuner utvecklats de senaste 30 åren? Vid en direktsänd konferens i slutet av november delade några av Sveriges ledande forskare med sig av sin bild av regionala utmaningar och tillväxtmöjligheter. Där fick de ca 500 deltagarna också vara med om lanseringen av det nya kartverktyget RegVis, som gör det möjligt för den offentliga sektorn, näringslivet och forskarsamhället att följa den regionala samhällsutvecklingen.

Hur covid-19 påverkar skadefallen inom försäkringsbranschen

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Risiko, Skadesforebyggelse, Skadesforsikring | Forfatter: Fredrik Forsström

Vid Försäkringsföreningens seminarium Internationell utblick i oktober, tog Fredrik Forsström upp frågan om hur försäkringsbranschen har drabbats när det gäller inträffade skadefall under pandemiåret 2020 och vilka befarade skadefall man kan se till följd av pandemin. Han är VD för Crawford & Companys svenska verksamhet – som ingår i en av världens största aktörer inom skadekonsulting.

Förbättra kvaliteten inom det svenska sjukvårdssystemet genom att minska överutnyttjandet

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Annet | Forfatter: Nir Kaminer

En av de främsta orsakerna bakom den ständiga ökningen av sjukvårdskostnaderna världen över är överutnyttjandet av sjukvårdstjänster, även kallat överbehandling, överanvändning och slöseri. Överanvändningen av sjukvårdstjänster ses som den största faktorn bakom förhöjda sjukvårdskostnader. Sjuttio procent av försäkringsbolagen globalt identifierar överanvändning som läkare som rekommenderar för många tjänster (Willis Towers Watson, 2019). Författaren beskriver i artikeln hur man komma tillrätta med detta.

Ett nytt hotlandskap

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Digitalisering, Risiko | Forfatter: Christoffer Söderlund

Christoffer Söderlund, konsult inom cybersäkerhet på Transcendent Group, betonade på en konferens nyligen, att vi måste förstå att cyberhoten ingår i den verklighet som vi lever i. Planeringen för hur företagen skyddar sig måste ingå i företagets övergripande strategi. En viktig fråga där är att fundera över hur och på vilka sätt cyberhoten påverkar medarbetarna och verksamheten.

Svenska försäkringsföretag klarat sig bra under pandemin

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Annet | Forfatter: Magnus Vesterlund

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, sa Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, när han inledde presentationen av omvärldsrapporten inför 2021 Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Forsikringsret, Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Karl-Fredrik Björklund

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.

Sider