Søg artikel

Søgningen gav 56 resultater, viser 21 - 30

Personförsäkringar från en finsk horisont

Udgave: 3 / 2015 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Carl-Henrik Knutsson

Artikeln är en sammanfattning av ett seminarium i Helsingfors som skulle ta upp till diskussion vilka förändringar som sker inom området personförsäkringar. Majoriteten av deltagarna var stipendiater i den årliga nordiska tredagarskonferens, som det i år var finska försäkringsföreningens (FINVA) tur att arrangera.

Opparbeidede rettigheter fra pensjonsavtale i tidligere arbeidsforhold kan nå forvaltes på en moderne måte – til fordel for hvem?

Udgave: 3 / 2015 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Knut Dyre Haug

I Norge finnes siden 1917 en pensjonsordning som sammen med folketrygden vil gi arbeidstakeren en bestemt andel av sin sluttlønn som pensjon (ytelsespensjon). Når man slutter får man den oppsparte verdien. Dette kalles en fripolise (fribrev). Nå kan midlene i denne avtalen forvaltes for kundens egen "regning og risiko", Fripolise med Investeringsvalg. Hvorfor har myndighetene åpnet for dette, og hva bør kundene gjøre?

Om produktförsäkringar - och alternativ till dem

Udgave: 3 / 2015 | Kategori: Annen skadeforsikring | Forfatter: Gabriella Hallberg

Innan du funderar på att köpa en produktförsäkring tillsammans med din nya mobiltelefon, dator, TV, klocka eller smycke, bör du ta reda på om du inte redan har ett försäkringsskydd för varan. Och då kan produktförsäkringen som du nyss blev erbjuden vara onödig. Du kan nämligen redan vara försäkrad på lite olika sätt. I artikeln beskriver Gabriella Hallberg på Konsumenternas Försäkringsbyrå vad man bör tänka på när man blir erbjuden en produktförsäkring i butiken.

Trafikkforsikringsgebyr reduserer uforsikretproblemet

Udgave: 3 / 2015 | Kategori: Trafikk- og motorvognforsikring | Forfatter: Stein Haakonsen

Forsikringsnæringen griper utfordringen fra norske myndigheter i ønsket om å overføre inndrivningen av dagens årsavgift til næringen. Med sitt forslag til parallell innføring av et nytt regime for trafikkforsikringspremie, tar næringen også ett steg videre i de felles anstrengelser for å redusere det årelange problemet med uforsikrede motorvogner. Med innføringen av en ordning i regi av Trafikkforsikringsforeningen – TFF, som innebærer innkreving av et daglig trafikkforsikringsgebyr til avløsning for nåværende regressordning, påtar næringen seg et betydelig større samfunnsansvar, i følge fagdirektør Roger Stenseth i TFF. Innføringen vil avlaste de lovlydige bileierne fra å måtte betale skader forvoldt av uforsikrede. Nyordningen innebærer dessuten et sosialt ansvar overfor bileiere som ikke har tenkt nøye nok over risikoen ved å kjøre uforsikret. Næringen reduserer videre sine kostnader, noe som til syvende og sist kommer den jevne kunde til gode gjennom reduserte forsikringspremier. Det er planlagt at ordningen skal ha virkning fra 2018, med gradvis innfasing i løpet av 2017.

Trender på finansmarknaden

Udgave: 2 / 2015 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Günther Mårder

I den här intervjun med Günther Mårder, VD på förtagarna och tidigare sparekonom på Nordnet, får vi en bild av de olika trender som nu råder på finansmarknaden. – Det vi sett under senare år är en extrem avkastningsjakt. Räntorna har gått ner, vilket inneburit en skjuts åt både aktier och bostadsmarknad. Investerare har inte märkt av särskilt stora svängningar på börsen och det har fått dem mer riskbenägna. För Nordnets del märks det att kunderna blev alltfler, från normalt 100-170 nya kunder per dag till över 400. Det här är ett tydligt tecken på att vi börjar närma oss toppen på börsuppgången, konstaterar Günther Mårder.

Hur blev vi med negativ ränta?

Udgave: 2 / 2015 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Anna Öster

– Inköpschefsindex är en indikator, som tidigt visar vart ekonomin är på väg. Även om vi kunde se en viss nedgång i siffrorna för USA under första kvartalet i år, tycker jag ändå att bilden kvarstår av ett USA som går starkt framåt, medan Europa håller sig precis ovanför vattenytan. Det sa Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar AB, när vi träffade henne för en intervju kring den negativa räntan.

Sider