Søg artikel

Søgningen gav 965 resultater, viser 21 - 30

Om försäkringsbarheten av sanktionsavgifter

Udgave: 1 / 2021 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Catharina Hemmings

I föregående nummer av Nordisk försäkringstidskrift tog en av artikelförfattarna upp frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara. I detta nummer har vi valt att ytterligare fördjupa oss i ämnet om möjligheterna till att försäkra sig mot sanktionsavgifter. Catharina Hemmings, ansvarsunderwriter på If Skadeförsäkring, har skrivit en uppsats i ämnet och berättar i artikeln om sina slutsatser.

Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Udgave: 4 / 2020 | Kategori: Forsikringshistorie, Forsikringsret | Forfatter: Jessika van der Sluijs

Inom försäkringsbranschen har i alla tider pågått ett intensivt samarbete i en mängd olika syften och i en mängd olika former och konstellationer. Föremål för intresse i denna artikel avgränsas emellertid till samarbetena kring försäkringsvillkoren som ägde rum bl.a. genom villkorsskrivningen i de s.k. tarifföreningarna. Dessa upplöstes i slutet av sextiotalet, men villkorssamarbetet fortsatte längre än så, kanske ända in på 1980-talet. Syftet med denna undersökning är dels att ge en historisk beskrivning av de svenska tarifföreningarna och deras arbete på det försäkringsavtalsrättsliga området, dels att kasta ljus över frågan vilken betydelse de branschgemensamma försäkringsvillkoren har och har haft för utvecklingen av den svenska försäkringsavtalsrätten.

Sider