Søg artikel

Søgningen gav 28 resultater, viser 21 - 30

Status på det finansielle tilsyn i EU

Udgave: 3 / 2013 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Claus Tønnesen

Ved det kommende årsskifte skal EU-Kommissionen fremlægge en vurdering af det nye europæiske tilsynssystem på det finansielle område, som blev etableret pr. 1. januar 2011. I artiklen redegøres kort for lovgrundlaget for de tre nye tilsynsmyndigheder for hhv. bank, værdpapirer og forsikring/arbejdsmarkedspension og for nogle punkter, hvor der måske bør gennemføres justeringer, når der er lidt flere erfaringer på området.

Terrorforsikringsloven fra 2008 er nu i kraft i Danmark

Udgave: 1 / 2010 | Kategori: Skadesforebyggelse | Forfatter: Claus Tønnesen

Den danske lov om en statsgaranti for tilfælde af at Danmark skulle blive ramt af større terrorskader ved brug af biologiske, kemiske eller radioaaktive våben er trådt i kraft den 31. marts 2010. Skulle den helt store terrorskade ske er danske forsikringstagere sikret erstatning og størstedelen af forsikringsbranchen ventes at kunne overleve. Branchen har stiftet en pool, der dog først træder i kraft fra det kommende årsskifte.

Offentlighed om det finansielle tilsyns afgørelser

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Tilsyn | Forfatter: Claus Tønnesen

I sommer blev der i Danmark indført øget offentlighed om en række afgørelser, der træffes af de finansielle tilsynsmyndigheder. De finansielle erhverv bakkede op om grundideen med mere offentlighed, men havde foretrukket en grundigere lovforberedelse herunder en grundigere vurdering af forslagets konsekvenser.

Det såkaldte dørsalg af forsikringer

Udgave: 1 / 1996 | Kategori: Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Claus Tønnesen

Det sidste par år har der igen været gang i debatten om den undtagelse i lov om visse forbrugeraftaler1, som fortsat gør det muligt at sælge forsikringer ved det såkaldte dørsalg. Der kan være grund til straks at slå fast, at betegnelsen ”dørsalg” er misvisende, i hvert fald i relation til forsikringer. Dels sælges forsikringer i praksis aldrig ”i” eller ”ved” døren til private hjem. Dels foregår salget meget sjældent, om overhovedet, på den måde, at assurandøren eller kundebetjeneren eller forsikringsmægleren uden forudgående kontakt til kunden og aftale med denne møder op på bopælen. ”Dørsalget” foregår i praksis på den måde, at der telefonisk indgås en aftale om fremmøde på bopælen på et nærmere angivet tidspunkt, og ofte foreligger der også inden mødet en ramme for, hvad der skal drøftes, således at begge parter kan forberede sig på en relevant måde. I det følgende vil termen ”hjemmesalg” derfor blive anvendt i stedet for ”dørsalg”.

Sider