Søg artikel

Søgningen gav 153 resultater, viser 1 - 10

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Udgave: 3 / 2020 | Kategori: Rådgivning | Forfatter: Beate Fahre, Stina Vestby

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Næringslivsforsikringer

Udgave: 4 / 2019 | Kategori: Forsikringsteknik | Forfatter: Roger Loen

Forsikringer for næringslivet er et vidt område. Det omfatter alt fra enkeltmannsforetak og mindre virksomheter til store internasjonale konsern. Dermed er også kompetansen innenfor de ulike virksomheter svært ulik. Roger Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Udgave: 3 / 2019 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Morten Gjelstad

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet. Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Sider