Søg artikel

Søgningen gav 1 resultater, viser 1 - 1

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget

Udgave: 4 / 2005 | Kategori: Folketrygd, Forsikringshistorie, Tjenestepensjon, Forsikringsret, Forbrugerspørgsmål, Markedsføring og konkurrence, Skadesforsikring | Forfatter: Mats Larsson, Mikael Lönnborg , Sven-Erik Svärd

När det privata försäkringsväsendet i Sverige började etableras under senare delen av 1800- talet skedde det såväl i form av aktiebolag som i ömsesidig form och inledningsvis med endast liten statlig reglering. Den första försäkringsrörelselagen från 1903 syftade framför allt till att skydda enskilda försäkringssparare från fallissemang inom branschen, vilket främst innebar att livbolagens placeringar blev föremål för statlig styrning. Med tillkomsten av en ny rörelselagstiftning och detaljerade regler från riksbanken kom den privata försäkringsbranschen efter andra världskriget att bli föremål för en styrning som visserligen hade kundernas bästa för ögonen, men som också innebar en detaljerad offentlig kontroll.