Søg artikel

Søgningen gav 3 resultater, viser 1 - 3

Kommentarer till Bill Dufwas förslag om en nordisk skadeståndslag

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Bertil Bengtsson

Bill Dufwas båda artiklar ”Upprop! För en mer konkurrensduglig nordisk skadeståndsrätt i den europeiska smältdegeln” (NFT 2/2007) och ”En nordisk skadeståndslag?” (NFT 3/2007) har föranlett en rad kommentarer som visar att ämnet är angeläget att diskutera. Här presenteras inlägg från Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Erland Strömbäck och Staffan Vängby. De frågor som Bill Dufwa behandlat kommer att leva vidare och troligen bli alltmer trängande. Det är därför viktigt att debatten fortsätter. Nya inlägg välkomnas av NFT.

Om kränkning och diskriminering

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Bertil Bengtsson

Som bekant är det idag vanligt med kränkningar, åtminstone att döma av massmedia. Det är korrekt att vara kränkt, inte som förr att bara känna sig irriterad, sur eller nedslagen av myndigheters negativa beslut och företags bristande tillmötesgående. Kanske beror det delvis på ledande frågor av journalister, men det förefaller som om folk skulle uppfatta allt möjligt som kränkningar också utan påminnelser från massmedias sida. Inställningen har möjligen också fått juridiska återverkningar – kränkning skulle anses mera graverande än tidigare i skadeståndsrättsliga sammanhang.