Søg artikel

Søgningen gav 2 resultater, viser 1 - 2

Regulering av løpende pensjoner

Udgave: 1 / 2021 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Jørn Handal

Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. I denne artikkelen ses det nærmere på sammenhengen mellom regulering og pensjonsnivået ved uttak. Til slutt blir det sett på tjenestepensjonene, og hvordan reglene for de private ordningene gir en annen utbetalingsprofil enn i folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

Udgave: 1 / 2019 | Kategori: Forbrugerspørgsmål | Forfatter: Jørn Handal

Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg. Med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir fleksibelt pensjonsuttak innført også i denne ordningen. Sammen med komplekse overgangsregler vil dette medføre et stort behov for informasjon og veiledning. I denne artikkelen blir det sett på hva som bør avgjøre når uttaket skal starte.