Søg artikel

Søgningen gav 1 resultater, viser 1 - 1

Er ordningen for legemiddelansvarsforsikring i Norge EØS-forenlig?

Udgave: 2 / 2015 | Kategori: EU og international forsikring | Forfatter: Christian Kjellby Nesset, Katrine Lillerud

I 2003 fant EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at den norske forsikringsordningen for legemiddelansvar var konkurransebegrensende og følgelig i strid med EØS-avtalens artikkel 53. Ordningen ble avviklet og erstattet med en hasteløsning. 12 år er gått, loven er ikke oppdatert, og den ordning som ble etablert gjennom hasteløsningen i 2004 er fortsatt gjeldende. Selv om det formelt kan se ut som om konkurransen er fri på området for legemiddelansvarsforsikring, kan det stilles spørsmålstegn ved om den gjeldende ordningen i praksis virker mer konkurransedempende enn den tidligere ordningen. Den lovpålagte legemiddelansvarforsikringen gir i dag kun èn forsikringsmulighet. Små justeringer i dagens praksis vil åpne for konkurranse innenfor en lovpålagt ordning som Legemiddelansvarsforeningen i dag har full kontroll over.