Søg artikel

Søgningen gav 1 resultater, viser 1 - 1

Rattfylleri och jämkning vid ersättning av personskada – Skillnader och likheter mellan Sverige och Storbritannien

Udgave: 3 / 2009 | Kategori: EU og international forsikring, Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret, Forsikringsteknik | Forfatter: Christoffer Jonsson

Ett stort samhällsproblem är trafikolyckor. En allmän uppfattning är att drogpåverkade förare ökar riskerna i trafiken och därigenom ökar antalet olyckor. En undersökning gör gällande att svenska och brittiska bilförare återfinns i olika ändar av statistiken över andelen rattfyllerister på respektive lands vägar. Vilka förklaringar finns bakom dessa skillnader och finns olika strategier mellan länderna för att motverka rattfylleriet? Kan rentav skillnaden i ersättningsreglerna för trafikförsäkring mellan länderna vara en del av förklaringen till olikheter i beteende avseende kombinationen trafik och alkohol? I den här artikeln jämförs de båda ländernas ersättningsregler när det gäller personskadeersättning till den rattfulle föraren och om det finns ett samband med antalet rattfyllerister.