Søg artikel

Søgningen gav 1 resultater, viser 1 - 1

Kommentarer till Bill Dufwas förslag om en nordisk skadeståndslag

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Annet | Forfatter: Bertil Bengtsson et al.

Bill Dufwas båda artiklar ”Upprop! För en mer konkurrensduglig nordisk skadeståndsrätt i den europeiska smältdegeln” (NFT 2/2007) och ”En nordisk skadeståndslag?” (NFT 3/2007) har föranlett en rad kommentarer som visar att ämnet är angeläget att diskutera. Här presenteras inlägg från Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Erland Strömbäck och Staffan Vängby. De frågor som Bill Dufwa behandlat kommer att leva vidare och troligen bli alltmer trängande. Det är därför viktigt att debatten fortsätter. Nya inlägg välkomnas av NFT.