Søg artikel

Søgningen gav 3 resultater, viser 1 - 3

Svenska Försäkringsföreningen ur ett historiskt perspektiv

Udgave: 4 / 2015 | Kategori: Forsikringshistorie | Forfatter: Anders Kleverman, Mikael Lönnborg

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i landet. Rörelsen har sedan starten 1875 drivits ideellt och överlevt tack vare ett effektivt kansli och insatser från ett stort antal representanter från branschen. Svenska Försäkringsföreningen har varit en organisation som möjliggjort en social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, samt varit en faktor som alltid sett försäkringsmarknadens sunda utveckling som en avgörande målsättning. I den här artikeln tecknar Anders Kleverman och Mikael Lönnborg bilden av hur Svenska Försäkringsföreningen vuxit fram till vad den är idag. Anders Kleverman var Svenska Försäkringsföreningens sekreterare och vd 1985-2007. Mikael Lönnborg, docent, Södertörns högskola, Samhällsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Företagsekonomi, EnterForum, Stockholm och Handelshøyskolen BI, Instituttet for Innovasjon og Økonomisk Organisering, Senter for næringslivshistorie (SNH), Oslo. Lönnborg var styrelseledamot i Svenska Försäkringsföreningen 2000-2013 och chefredaktör för Nordisk Försäkringstidskrift 2009-2011.

Försäkringsmarknaden i Storbritannien

Udgave: 2 / 1995 | Kategori: EU og international forsikring | Forfatter: Anders Kleverman, John Latham, Per Kassmyr

I slutet av 1994 genomförde försäkringsföreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige på försök en gemensamt arrangerad resa till England för att studera brittisk försäkring. I gruppen ingick tolv stipendiater samt ledningsrepresentanter från försäkringsföreningarna. Tio av stipendiaterna kom från Sverige och två från Finland. Danmark och Norge hade endast med observatörer. I detta nummer av NFT publiceras en stipendiatrapport om individuell sjukförsäkring i Storbritannien. I nästa nummer presenteras ytterligare rapporter från den svenska stipendiatgruppen. Nedan följer en förteckning över stipendiaterna från Sverige och deras studieämnen.

AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

Udgave: 1 / 1994 | Kategori: Annet | Forfatter: Anders Kleverman, Henrik Dawidson, Kerstin Lööf, Ulf Redemo

Vad är försäkring? av Henrik Dawidson, Anders Kleverman, Kerstin Lööf, Ulf Redemo och Lars Runwall Vad är försäkring? är en introduktion till försäkring. Boken beskriver hur försäkringsrörelsen vuxit fram från ett historiskt idéperspektiv till dagens specialiserade former för olika behov. Den tar upp olika försäkringslösningar, försäkringsbolagets ekonomi och hur det är att arbeta i ett försäkringsbolag.