Reform af det danske arbejdsskadesystem

Artikel forfatter: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Utgave:
4, 2013
Sprog: Dansk
Kategori:

Det danske arbejdsskadesystem med dets grundlæggende funktion, struktur og indhold stort set har fungeret  uændret siden 1916. Systemet er en arbejdsgiverfinansieret erstatningsordning baseret på tvungen forsikring. Systemet virker stort set uafhængigt af det øvrige sociale sikringssystem, og det har ikke fokus på skadelidtes rehabilitering og fastholdelse på arbejdsmarkedet, men på at erstatte indtægtstab og tab helbred hos skadelidte og dække udgifter til behandling.

 

Et ekspertudvalg har fået til opgave senest 1. april 2014 at komme med forslag til grundlæggende reform af arbejdsskadesystemet. Reformen skal især have fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet, incitamenter til fastholdelse og fornuftig sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og den øvrige sociale lovgivning.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).