Rapport från London – Europas centrum för försäkring även i framtiden?

Artikel forfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgave:
1, 2018
Sprog: Svensk
Kategori:

 

Under tre intensiva dagar i London fick 10 stycken (av 75 sökande) medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen möjligheten att lära sig mer om försäkringsbranschens framtida och aktuella utmaningar från ett Londonperspektiv. I artikeln berättar de om sina erfarenheter av studieresan i november 2017.

Besöken utfördes av tjänstemän inom olika yrkesinriktningar så som bolagsjurister, underwriters, compliance officers, CEOs och CFOs från både liv- och sakförsäkringsbolag.  Besöken hade en välbalanserad agenda och frågeställningar som berördes var följande:

·         Vilka är Försäkringbolag/Försäkringsförmedlares utmaningar både nationellt och internationellt?

·         Londons roll i det Finansiella Europa

·         Hur påverkar Brexit London på kort och lång sikt

·         Trender i försäkringsbranschen

De företag som besöktes var Miller Insurance (sakförmedlare), Price Forbes (sakförmedlare) Lloyd’s (marknadsplats och nu även ett försäkringsbolag), AON (sakförmedlare), XL Catlin (Lloyd’s syndikat samt försäkringsbolag) och MS Amlin (Lloyds syndikat samt försäkringsbolag)

Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar av de områden som berördes mest: teknologins instormning i försäkringsbranschen och Brexit.

Brexit – beslut måste tas trots stor osäkerhet

Ett genomgående tema på studiebesöken var Brexit. Oavsett vem vi frågade var svaret att de var ”bored with brexit”. Alla påstod sig ha röstat emot och utgången i folkomröstningen blev en chock för de flesta. Även de som röstat för.

Utmaningen är nu att ingen vet till 100% vad som kommer att hända. Varken vad gäller själva utträdet eller villkoren för det fortsatta samarbetet.

Lloyd’s – En ”first mover”

Lloyd’s of London har länge varit världens största marknadsplats där olika aktörer kan handla med specialiserade försäkringslösningar. Till skillnad från många olika försäkringsvarumärken är Lloyd’s inget försäkringsbolag utan en marknad där medlemmar går ihop för att bilda syndikat för att försäkra specialiserade risker. Lloyd’s är idag navet i Londons försäkringscentrum där många förmedlarbolag och försäkringsbolag har placerat sig i närheten för att vara relevanta och inte missa affärsmöjligheter.

Som en ledande aktör i försäkringsbranschen gick Lloyd’s ut direkt efter att resultatet från Brexitomröstningen blev officiellt och meddelade att deras lösning skulle bli att flytta till Bryssel. Detta beslut kom efter förhandlingar med tillsynsmyndigheterna i flera länder. Etableringen i Bryssel sker dock i en ny form – som ett försäkringsbolag som ska följa Solvens II. Planen är att det belgiska försäkringsbolaget ska använda standardformeln för beräkning av sitt solvenskapital och att en väsentlig del av kapitalbasen kommer att utgöras av en garanti från Lloyd´s i London. Som lekmän diskuterades detta livligt i gruppen utifrån perspektivet om detta faktiskt hade godkänts av Finansinspektionen i Sverige.

Lloyd’s som handelsplats i London kommer att fortsätta verka i dess ursprungliga form där det belgiska försäkringsbolaget automatiskt återförsäkrar sina risker till hundra procent till Lloyd’s marknadsplats och syndikat. De räknar med att kunna ha sitt belgiska tillstånd färdigt första halvåret 2018 och börja teckna risker från och med 1 januari 2019. I god tid innan Storbritanniens utträde.

För att Lloyds ska behålla sin relevans som navet i dagens globala försäkringsmarkad och inte missa affärsmöjligheter var det nödvändigt att ta snabba beslut och vara en så kallad ”first mover” på Londonmarknaden efter Brexit. Därefter har försäkringsbolagen börjat agera och många olika givare anger att de har upprättat kontinuitetsplaner som innebär etablering av ett försäkringsbolag i ett EU land. Bland de stora mäklarna verkar dock läget vara mer osäkert. Ingen av de förmedlarbolag som vi träffade har en officiell plan för hur de ska hantera utträdet och de uppger att de avvaktar ytterligare information. Till dess förefaller de inte göra någonting.

Verksamheten i Storbritanniens beräknas dock fortgå i dess nuvarande form.

Försäkringens värdekedja bryts upp

En intressant följd av Brexit är dock att utträdet även driver på digitalisering av t ex administration. Försäkringsbranschen är en konservativ bransch som är under stor förändring. Under alla våra besök hos förmedlare och försäkringsbolag dyker digitalisering, big data och ny teknologi upp som en viktig fråga. Både mäklare och bolag är överens om att snart är tiden förbi då en Lloyd’smäklare går in med sin pappersmapp under armen och väntar på att få en stämpel hos underwritern. Båda aktörer är överens om att Lloyds som marknadsplats kommer att leva kvar men i en annan tappning. En stor anledning till deras tro på Lloyds överlevnad är den effektivitet och snabbhet som Lloyd’s kan erbjuda jämfört med många andra försäkringsmarknader. Digitala lösningar som PPL (Placing Platform Limited) där mäklare eller bolag laddar upp information är ett steg i att effektivisera och modernisera.

Ett intryck från alla dessa besök är att bolagen har en tro på att mäklarens roll kommer förändras då teknologin utvecklas. Mycket att av det som hanteras av en mäklare idag kan hanteras av elektroniska lösningar som PPL. För att kämpa för sin inkomst och överlevnad arbetar mäklarna på kreativa lösningar som ibland går in i försäkringsbolagens traditionella roll. Så som riskingenjörstjänster, skadereglering och även en viss del av underwriting verkar mäklarna vilja ta över i form av faciliteter.

Vår uppfattning är att det kommer ske en maktkamp mellan försäkringsbolag och mäklare i framtiden om vem som ska ta betalt för olika tjänster i samband med teknologins inträde. Då mäklare kämpar för sina inkomster och en viss del av deras roll verkar ersättas av teknologi så har de skapat lösningar som så kallade faciliteter för att få bättre förhandlingsförmåga för sina kunder och effektivisera deras egna arbete. De har inte längre resurserna till att placera mindre risker i Lloyds och behöver därför vara kreativa och tänka om. Vissa delar av mäklarens roll som den ser ut idag verkar vara ifrågasatt och det generella intrycket är att en mäklare verkar gå från en mer transaktionell roll till en rådgivande roll. En sak är dock säker och det är att både försäkringsbolag och mäklare behöver investera i innovation och teknologi för att behålla sin relevans på marknaden.

Slutord

Förutom att vi har lärt känna många olika aktörer på Londonmarknaden så tar vi med oss frågeställningar men även kunskap om de aktuella utmaningar försäkringsbranschen och Londonmarknaden står inför idag. Vi inser att vikten av att fokusera på innovation och teknologi blir allt viktigare för att fortsätta vara en relevant aktör på marknaden. Trots ovissheten kring teknologi och Brexit kommer Londonmarknaden fortsätta kämpa för att behålla sin plats som navet i den globala försäkringsmarknaden. 

 

Deltagare:

Anton Holmgren, Zürich

Niclas Berthilsson, Min Pension

Karin Lidman, If

Christer Braaf, Insurance Simplified

Göran Böhlmark, Swedbank försäkring

Katja Cato, BNP Paribas Cardif Nordic

Karin Cederbaum, Skandia

Christopher Hesselbrandt, XL Catlin

Josefina Hansson, Länsförsäkringar Mäklarservice

Johan Ålander, Folksam Liv